PHP. 101 praktycznych skryptów. Wydanie II

Autor: Marcin Lis

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 978-83-246-0796-9
Cena: 34 zł
Zniżka: 10%
Cena ze zniżką: 30.6 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2007.02.14
Liczba stron: 296
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/php102/php102-3.pdf
Kategoria: PHP

Wykorzystaj w swoich projektach gotowe rozwiązania

 • Przetwarzanie grafiki
 • Operacje na plikach
 • Komunikacja z bazami danych

PHP to jeden z najpopularniejszych języków wykorzystywanych do tworzenia dynamicznych witryn WWW. Od początku swojej obecności na rynku zyskał ogromne uznanie programistów. Jest dostępny nieodpłatnie i ma ogromne możliwości. Jego najnowsza wersja otworzyła przed twórcami aplikacji nowe horyzonty, oferując im wszystkie korzyści wynikające z programowania obiektowego. PHP jest dostępny dla większości popularnych systemów operacyjnych z rodziny Unix/Linux, Windows, Mac OS oraz Risc OS. Współpracuje też z wieloma serwerami HTTP, dzięki czemu jest niezwykle uniwersalny.

W książce "PHP. 101 praktycznych skryptów. Wydanie II" znajdziesz gotowe skrypty, dzięki którym zdecydowanie przyśpieszysz swoją pracę nad aplikacjami i serwisami internetowymi. To wydanie zostało tak zaktualizowane w stosunku do poprzedniego, że skrypty działają prawidłowo w najnowszej wersji języka PHP. Autor zapewnił także zgodność generowanych przez nie dokumentów HTML z obowiązującymi standardami tego języka. Każdy ze skryptów możesz po prostu wkleić do swojego kodu bądź zmodyfikować, aby dokładnie odpowiadał Twoim potrzebom. Korzystając z przykładów znajdujących się w tej książce, możesz dodać do swoich projektów funkcje obsługujące system plików, przetwarzające grafikę, zabezpieczające witryny i aplikacje przed nieautoryzowanym dostępem.

 • Operacje sieciowe
 • Praca z systemem plików
 • Liczniki odwiedzin i księgi gości
 • Przetwarzanie grafiki
 • Autoryzacja użytkowników
 • Komunikacja z bazami danych
 • Przewodnik po najważniejszych elementach języka PHP

Skorzystaj ze sprawdzonych rozwiązań.

PHP. 101 praktycznych skryptów. Wydanie II -- spis treści

Wstęp (9)

Rozdział 1. Globalna sieć (11)

 • Skrypt 1. Uzyskanie adresu IP (11)
 • Skrypt 2. Odczytanie rekordów MX (13)
 • Skrypt 3. Nawiązanie połączenia TCP (14)
 • Skrypt 4. Wysyłanie poczty (17)
 • Skrypt 5. Pobranie pliku z serwera ftp (19)
 • Skrypt 6. Wysłanie pliku do serwera ftp (20)
 • Skrypt 7. Wysłanie pliku do serwera (upload pliku) (21)
 • Skrypt 8. Przekierowanie z użyciem znacznika <meta> (24)
 • Skrypt 9. Przekierowanie z użyciem nagłówków HTTP (25)
 • Skrypt 10. Przekierowanie ze względu na adres IP (25)
 • Skrypt 11. Przekierowanie na losową witrynę (26)
 • Skrypt 12. Zablokowanie wybranych adresów IP (27)
 • Skrypt 13. Walidacja adresu e-mail (28)
 • Skrypt 14. Wysłanie pliku do przeglądarki (28)
 • Skrypt 15. Pobieranie plików z listy I (30)
 • Skrypt 16. Pobieranie plików z listy II (32)
 • Skrypt 17. Generowanie listy plików do pobrania (35)

Rozdział 2. System plików (37)

 • Skrypt 18. Wykonanie polecenia zewnętrznego (37)
 • Skrypt 19. Wyświetlenie listy plików (38)
 • Skrypt 20. Nawigacja po katalogach serwera (39)
 • Skrypt 21. Usunięcie zawartości katalogu (42)
 • Skrypt 22. Rozmiar katalogu (43)
 • Skrypt 23. Kopiowanie zawartości katalogu (43)
 • Skrypt 24. Wyświetlenie plików określonego typu jako odnośników (44)

Rozdział 3. Liczniki, księgi gości itp. (47)

 • Skrypt 25. Prosty licznik tekstowy (47)
 • Skrypt 26. Licznik przechowujący datę początkową (48)
 • Skrypt 27. Licznik graficzny (50)
 • Skrypt 28. Licznik filtrujący adresy IP (51)
 • Skrypt 29. Licznik filtrujący adresy IP II (53)
 • Skrypt 30. Licznik uwzględniający tylko jedno odwołanie z danego IP (54)
 • Skrypt 31. Głosowanie (ankieta) (55)
 • Skrypt 32. Księga gości (61)
 • Skrypt 33. Księga gości z nawigacją (65)
 • Skrypt 34. Porada dnia (69)
 • Skrypt 35. Porada dnia z hasłami w pliku (70)
 • Skrypt 36. Inna strona dla znanego użytkownika (71)

Rozdział 4. Grafika i obrazy (73)

 • Skrypt 37. Najprostsza galeria (73)
 • Skrypt 38. Zautomatyzowana galeria (75)
 • Skrypt 39. Galeria z podpisami obrazów (79)
 • Skrypt 40. Galeria z miniaturami obrazów (82)
 • Skrypt 41. Zmiana rozdzielczości obrazu (86)
 • Skrypt 42. Zmiana rozdzielczości obrazu z zachowaniem proporcji (87)
 • Skrypt 43. Zmiana rozdzielczości z rozpoznaniem typu pliku (88)
 • Skrypt 44. Informacja o wykorzystywanej bibliotece graficznej (91)
 • Skrypt 45. Zmiana rozdzielczości obrazów z wybranego katalogu (92)
 • Skrypt 46. Przeskalowanie serii obrazów (93)
 • Skrypt 47. Obracanie obrazu (94)
 • Skrypt 48. Obracanie serii obrazów (95)
 • Skrypt 49. Konwersja obrazu do wybranego formatu (96)
 • Skrypt 50. Konwersja obrazów z wybranego katalogu (99)
 • Skrypt 51. Tekst jako obrazek (101)
 • Skrypt 52. Nałożenie tekstu na obraz (103)

Rozdział 5. Użytkownicy i hasła (105)

 • Skrypt 53. Hasło dostępu do strony (105)
 • Skrypt 54. Logowanie użytkowników (107)
 • Skrypt 55. Logowanie z kodowaniem haseł (109)
 • Skrypt 56. Zarządzanie hasłami (110)
 • Skrypt 57. Hasło dostępu z użyciem sesji (114)
 • Skrypt 58. Logowanie użytkowników z wykorzystaniem sesji (118)
 • Skrypt 59. Inna strona dla każdego użytkownika (120)
 • Skrypt 60. Generowanie losowego hasła (122)
 • Skrypt 61. Automatyczne logowanie (123)

Rozdział 6. Data i czas (127)

 • Skrypt 62. Bieżąca data i czas (127)
 • Skrypt 63. Ile dni do...? (128)
 • Skrypt 64. Różnica między dwoma datami (129)
 • Skrypt 65. Data ostatniej modyfikacji strony (132)
 • Skrypt 66. Strona zależna od pory dnia (133)
 • Skrypt 67. Strona zależna od dnia tygodnia (134)
 • Skrypt 68. Wyświetlenie nazwy dnia tygodnia (134)
 • Skrypt 69. Rysunek zależny od dnia tygodnia (135)
 • Skrypt 70. Czas generowania strony (136)
 • Skrypt 71. Kalendarz (137)

Rozdział 7. Bazy danych (141)

 • Skrypt 72. Licznik wykorzystujący bazę danych (141)
 • Skrypt 73. Ankieta (143)
 • Skrypt 74. Księga gości (146)
 • Skrypt 75. Logowanie (150)
 • Skrypt 76. Autoryzacja z wykorzystaniem sesji i kodowaniem danych (152)
 • Skrypt 77. Zarządzanie hasłami (154)
 • Skrypt 78. Zapamiętanie danych użytkownika (157)
 • Skrypt 79. Automatyczne logowanie (163)
 • Skrypt 80. Liczba osób obecnych na stronie (165)
 • Skrypt 81. Liczba osób przeglądających stronę z różnych adresów IP (167)
 • Skrypt 82. Statystyka strony (lista odwiedzin) (169)
 • Skrypt 83. Liczba przeglądających stronę (z wykorzystaniem statystyki strony) (171)
 • Skrypt 84. Pobieranie plików (172)
 • Skrypt 85. Ranking plików (176)
 • Skrypt 86. Automatyczne generowanie nazw plików (180)
 • Skrypt 87. Lista odnośników (181)
 • Skrypt 88. Zliczanie odwołań z każdego adresu IP (183)
 • Skrypt 89. Porada dnia (186)
 • Skrypt 90. Statystyka przeglądarek (187)

Rozdział 8. Rozmaitości (191)

 • Skrypt 91. Lista odwiedzin (191)
 • Skrypt 92. Rozpoznanie typu przeglądarki (192)
 • Skrypt 93. Rozpoznanie typu systemu operacyjnego (194)
 • Skrypt 94. Ocenzurowanie tekstu (194)
 • Skrypt 95. Ocenzurowanie tekstu z wykorzystaniem zewnętrznego słownika (195)
 • Skrypt 96. Losowy baner (196)
 • Skrypt 97. Losowy baner z wybranego katalogu (197)
 • Skrypt 98. Banery wyświetlane w określonej kolejności (198)
 • Skrypt 99. Ochrona przed spamem (199)
 • Skrypt 100. Adres e-mail w postaci obrazu (200)
 • Skrypt 101. Zabezpieczenie witryny przed kopiowaniem (202)

Dodatek A Krótki przewodnik po PHP (205)

 • Krótka historia PHP (205)
 • Instalacja (205)
 • PHP i HTML (206)
  • Znaczniki PHP (206)
  • Pierwszy skrypt (207)
  • Łączenie skryptów (208)
  • Komentarze (209)
 • Zmienne w PHP (210)
  • Typy danych (210)
  • Konwersje typów (217)
  • Zmienne globalne (superglobalne) (221)
 • Operatory (222)
  • Operatory arytmetyczne (222)
  • Operatory logiczne (222)
  • Operatory bitowe (223)
  • Operatory porównywania (relacyjne) (223)
  • Operatory przypisania (224)
  • Operatory inkrementacji/dekrementacji (225)
  • Pozostałe operatory (226)
  • Priorytety operatorów (227)
 • Instrukcje (227)
  • Instrukcje warunkowe (227)
  • Pętle (229)
  • Składnia alternatywna (231)
 • Funkcje (232)
  • Argumenty funkcji (232)
 • Klasy i obiekty (234)
  • Dziedziczenie (235)
  • Konstruktory (236)
  • Operator zakresu (237)
 • Współpraca z przeglądarką (238)
  • Metoda GET (239)
  • Metoda POST (241)
 • Współpraca z systemem (242)
  • Odczyt i zapis plików (242)
  • Data i czas (245)
 • Bazy danych (253)
  • Obsługa baz danych (253)
  • Łączenie z bazą danych (253)
  • Zapytania (254)
  • Pobieranie danych (255)
  • Pobieranie wyników zapytania (257)

Dodatek B Wybrane funkcje dostępne w PHP (259)

 • Funkcje systemu plików (259)
  • Funkcja basename (259)
  • Funkcja chgrp (260)
  • Funkcja chmod (260)
  • Funkcja chown (260)
  • Funkcja clearstatcache (260)
  • Funkcja copy (261)
  • Funkcja dirname (261)
  • Funkcja disk_free_space (261)
  • Funkcja disk_total_space (261)
  • Funkcja fclose (262)
  • Funkcja feof (262)
  • Funkcja fflush (262)
  • Funkcja fgetc (262)
  • Funkcja fgetcsv (263)
  • Funkcja fgets (263)
  • Funkcja fgetss (263)
  • Funkcja file_exists (263)
  • Funkcja file_get_contents (264)
  • Funkcja file_put_contents (264)
  • Funkcja file (264)
  • Funkcja fileatime (264)
  • Funkcja filectime (265)
  • Funkcja filegroup (265)
  • Funkcja fileinode (265)
  • Funkcja filemtime (265)
  • Funkcja fileowner (265)
  • Funkcja fileperms (266)
  • Funkcja filesize (266)
  • Funkcja filetype (266)
  • Funkcja flock (266)
  • Funkcja fopen (267)
  • Funkcja fpassthru (268)
  • Funkcja fputs (268)
  • Funkcja fread (268)
  • Funkcja fscanf (268)
  • Funkcja fseek (269)
  • Funkcja fstat (269)
  • Funkcja ftell (269)
  • Funkcja ftruncate (269)
  • Funkcja fwrite (270)
  • Funkcja glob (270)
  • Funkcja is_dir (271)
  • Funkcja is_executable (271)
  • Funkcja is_file (271)
  • Funkcja is_link (271)
  • Funkcja is_readable (271)
  • Funkcja is_uploaded_file (272)
  • Funkcja is_writable (272)
  • Funkcja is_writeable (272)
  • Funkcja link (272)
  • Funkcja linkinfo (272)
  • Funkcja lstat (273)
  • Funkcja mkdir (273)
  • Funkcja move_uploaded_file (273)
  • Funkcja parse_ini_file (273)
  • Funkcja pathinfo (274)
  • Funkcja pclose (274)
  • Funkcja popen (274)
  • Funkcja readfile (274)
  • Funkcja readlink (275)
  • Funkcja realpath (275)
  • Funkcja rename (275)
  • Funkcja rewind (275)
  • Funkcja rmdir (275)
  • Funkcja set_file_buffer (276)
  • Funkcja stat (276)
  • Funkcja symlink (276)
  • Funkcja tempnam (276)
  • Funkcja tmpfile (277)
  • Funkcja touch (277)
  • Funkcja unlink (277)
 • Funkcje sieciowe (277)
  • Funkcja checkdnsrr (277)
  • Funkcja closelog (278)
  • Funkcja debugger_off (278)
  • Funkcja debugger_on (278)
  • Funkcja define_syslog_variables (278)
  • Funkcja dns_check_record (278)
  • Funkcja dns_get_mx (279)
  • Funkcja dns_get_record (279)
  • Funkcja fsockopen (279)
  • Funkcja gethostbyaddr (280)
  • Funkcja gethostbyname (280)
  • Funkcja gethostbynamel (280)
  • Funkcja getmxrr (280)
  • Funkcja getprotobyname (280)
  • Funkcja getprotobynumber (281)
  • Funkcja getservbyname (281)
  • Funkcja getservbyport (281)
  • Funkcja ip2long (281)
  • Funkcja long2ip (281)
  • Funkcja openlog (282)
  • Funkcja pfsockopen (282)
  • Funkcja socket_get_status (282)
  • Funkcja socket_set_blocking (283)
  • Funkcja socket_set_timeout (283)
  • Funkcja syslog (283)

Skorowidz (285)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań