PHP 5 w praktyce

Autorzy:

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: PHP 5 in Practice
ISBN: 978-83-246-0814-0
Cena: 54.9 zł
Zniżka: 10%
Cena ze zniżką: 49.41 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2007.07.12
Liczba stron: 432
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/php5p/php5p-3.pdf
Kategoria: PHP

Poznaj potęgę języka PHP 5

Chcesz poprawić działanie swoich aplikacji internetowych, jednocześnie wykorzystując pełnię możliwości oferowanych przez PHP 5? A może w projekcie natknąłeś się na problem i szukasz rozwiązania? Najnowsza wersja PHP to w pełni obiektowy język programowania, umożliwiający tworzenie rozbudowanych i stabilnych aplikacji internetowych. Dostępny bezpłatnie PHP 5 jest podstawowym narzędziem wielu programistów na całym świecie, ceniących jego prostą składnię, ogromny zakres zastosowań i szybkość działania.

"PHP 5 w praktyce" to zbiór porad, dzięki którym utworzysz ciekawe, wydajne i szybko działające aplikacje internetowe i witryny WWW. Znajdziesz tu rozwiązania najczęściej spotykanych zadań programistycznych oraz wskazówki dotyczące stosowania poszczególnych elementów języka PHP 5. Przeczytasz o przetwarzaniu tekstów, liczb i dat, programowaniu obiektowym, połączeniach z bazami danych, tworzeniu elementów interfejsu użytkownika oraz operacjach na plikach i katalogach. Dowiesz się także, jak korzystać z plików XML, przetwarzać grafikę i usuwać błędy z aplikacji PHP.

Dzięki książce poznasz:

 • Przetwarzanie danych tekstowych i liczbowych
 • Operacje na tablicach
 • Stosowanie funkcji
 • Praca z systemem plików
 • Tworzenie elementów witryn WWW
 • Obsługa formularzy HTML
 • Sesje i pliki cookie
 • Wysyłanie poczty elektronicznej
 • Komunikacja z bazami danych
 • Przetwarzanie plików XML
 • Generowanie grafiki
 • Szyfrowanie danych

PHP 5 w praktyce -- spis treści

O autorach (9)

I Opis języka PHP (19)

1. Ciągi znaków (21)

 • 1.1. Dopasowywanie wzorców (wyrażenia regularne) (24)
 • 1.2. Usuwanie białych znaków (26)
 • 1.3. Rozwijanie tabulacji do spacji oraz konwersja spacji na tabulacje (27)
 • 1.4. Konwersja tekstu w formacie systemów Mac OS, Unix i Windows (28)
 • 1.5. Przetwarzanie dokumentów w formacie CSV (29)
 • 1.6. Obcinanie tekstu, by zmieścił się w określonej przestrzeni (31)
 • 1.7. Uzupełnianie tablic z danymi w celu wyświetlenia ich w kolumnach (32)
 • 1.8. Sprawdzanie pisowni słowa (34)
 • 1.9. Dopasowywanie podobnych ciągów znaków (36)
 • 1.10. Właściwe stosowanie wielkich liter w nazwach własnych (37)
 • 1.11. Generowanie unikatowych identyfikatorów (38)
 • 1.12. Zliczanie wystąpień określonego słowa w tekście (39)

2. Liczby (41)

 • 2.1. Odczytywanie liczby na podstawie wartości znakowej (43)
 • 2.2. Wyświetlanie poprawnych form liczby mnogiej (44)
 • 2.3. Konwersja danych liczbowych na liczby rzymskie (45)
 • 2.4. Obliczanie odsetek (46)
 • 2.5. Symulacja rzutów kośćmi (51)
 • 2.6. Obliczenia długości i szerokości geograficznej (52)
 • 2.7. Konwersja jednostek metrycznych na angielskie (56)
 • 2.8. Konwersja temperatury (59)
 • 2.9. Tworzenie pakietu funkcji statystycznych (60)

3. Godziny i daty (63)

 • 3.1. Obliczanie różnicy czasu między dwiema datami (66)
 • 3.2. Wyznaczanie ostatniego dnia podanego miesiąca (68)
 • 3.3. Sprawdzenie, czy rok jest przestępny (68)
 • 3.4. Obsługa stref czasowych (69)
 • 3.5. Obsługa znaczników czasu w bazach danych lub plikach (71)
 • 3.6. Wyznaczanie liczby dni roboczych (72)
 • 3.7. Generowanie kalendarza dla określonego miesiąca (74)

4. Zmienne (77)

 • 4.1. Sprawdzanie, czy zmienna jest równa innej zmiennej (78)
 • 4.2. Dostęp do zmiennych spoza funkcji (zmienne globalne) (80)
 • 4.3. Utrzymywanie trwałych wartości w obrębie funkcji (zmienne statyczne) (81)
 • 4.4. Odwołania do zmiennych (referencje) (82)
 • 4.5. Wykorzystywanie zmiennej do zapisania nazwy innej zmiennej (83)
 • 4.6. Deklaracje stałych zamiast zmiennych (84)
 • 4.7. Przeglądanie listy wartości w celu znalezienia pierwszej, która ma wartość różną od false (85)

5. Tablice (87)

 • 5.1. Tablice superglobalne i ich zastosowanie (92)
 • 5.2. Implementacja stosu (93)
 • 5.3. Implementacja kolejki (95)
 • 5.4. Sortowanie z wykorzystaniem porównań definiowanych przez użytkowników (97)
 • 5.5. Sortowanie z wykorzystaniem różnych algorytmów (99)
 • 5.6. Rekurencyjna obsługa tablic wielowymiarowych (103)
 • 5.7. Wykonywanie operacji na zbiorach z wykorzystaniem tablic (104)
 • 5.8. Operacje na macierzach z wykorzystaniem tablic (106)

6. Funkcje (113)

 • 6.1. Ustawianie opcjonalnych parametrów (114)
 • 6.2. Tworzenie funkcji rekurencyjnych (115)
 • 6.3. Wywoływanie funkcji z wykorzystaniem nazwy funkcji zapisanej w zmiennej (117)
 • 6.4. Dynamiczne tworzenie funkcji (styl lambda) (118)
 • 6.5. Wykorzystanie do obliczeń tablicy funkcji (120)
 • 6.6. Przekazywanie argumentów i zwracanie wartości przez referencje (121)
 • 6.7. Używanie zmiennej liczby argumentów (122)
 • 6.8. Wymaganie określonego typu parametru (123)

7. Klasy i obiekty (127)

 • 7.1. Automatyczne ładowanie plików źródłowych klasy (129)
 • 7.2. Ochrona danych obiektowych (modyfikatory public, private, protected) (132)
 • 7.3. Automatyczne uruchamianie kodu podczas tworzenia lub niszczenia obiektów (133)
 • 7.4. Dostęp do składowych klasy bez tworzenia egzemplarza (134)
 • 7.5. Rozszerzanie definicji klasy (135)
 • 7.6. Tworzenie klas abstrakcyjnych (137)
 • 7.7. Zastosowanie interfejsów obiektów (139)
 • 7.8. Dynamiczne i przeciążone nazwy zmiennych (140)
 • 7.9. Przeciążanie metod (144)
 • 7.10. Implementacja powiązanych list (147)
 • 7.11. Implementacja drzew binarnych (149)

8. Pliki i katalogi (155)

 • 8.1. Wygenerowanie pełnej zawartości katalogu (158)
 • 8.2. Wyświetlanie rozmiaru plików w naturalny sposób (159)
 • 8.3. Zmiana nazwy wszystkich plików w katalogu (162)
 • 8.4. Wyszukiwanie nazw plików w drzewie katalogów (164)
 • 8.5. Względne i bezwzględne ścieżki dostępu do plików (165)
 • 8.6. Czytanie pliku za pośrednictwem protokołów HTTP lub FTP (167)
 • 8.7. Obserwacja zawartości pliku w miarę wzrostu jego objętości (symulacja uniksowego polecenia tail -f) (168)
 • 8.8. Generowanie raportu z różnic między dwoma plikami (170)
 • 8.9. Blokowanie pliku w celu uzyskania wyłączności (174)
 • 8.10. Lokalne buforowanie zdalnych plików (178)
 • 8.11. Kompresowanie i dekompresowanie plików (181)
 • 8.12. Automatyczne włączanie określonych plików z drzewa nadrzędnego (183)

II Aplikacje PHP (185)

9. Tworzenie stron WWW / XHTML / CSS (187)

 • 9.1. Tworzenie wielowarstwowego, rozwijanego menu (189)
 • 9.2. Wyróżnianie sekcji witryny WWW aktualnie przeglądanej przez użytkownika (194)
 • 9.3. Wyświetlanie dynamicznych pasków postępu (195)
 • 9.4. Symulacja graficznych wykresów z wykorzystaniem XHTML / CSS (198)
 • 9.5. Podział wyników na strony (200)
 • 9.6. Optymalizacja działania serwera poprzez buforowanie generowanych stron WWW (202)
 • 9.7. Lokalizacja strony WWW dla różnych języków (204)
 • 9.8. Łączne wykorzystanie technologii Ajax i PHP do tworzenia interaktywnych stron WWW (207)

10. Obsługa formularzy internetowych (211)

 • 10.1. Dostęp do danych formularzy (212)
 • 10.2. Wykorzystanie tablic wielowymiarowych z danymi wprowadzanymi za pośrednictwem formularzy (213)
 • 10.3. Jednoczesne korzystanie z danych formularzy przesyłanych metodą GET i POST (215)
 • 10.4. Obsługa przesyłania plików na serwer (216)
 • 10.5. Generowanie listy opcji do wyboru (218)
 • 10.6. Wykorzystanie pól obowiązkowych (221)
 • 10.7. Przetwarzanie tekstu do wyświetlenia na forach (BBCode) (223)
 • 10.8. Pobieranie od użytkownika danych i wyświetlanie ostrzeżeń dotyczących łączy (224)
 • 10.9. Zapobieganie wielokrotnemu przesyłaniu formularzy (226)

11. Sprawdzanie poprawności danych i ich standaryzacja (229)

 • 11.1. Numery telefonów (231)
 • 11.2. Kody pocztowe (232)
 • 11.3. Numery ubezpieczenia społecznego (234)
 • 11.4. Liczby (235)
 • 11.5. Numery kart kredytowych (236)
 • 11.6. Daty (238)
 • 11.7. Adresy e-mail (239)
 • 11.8. Adresy URL (240)

12. Sesje i śledzenie użytkowników (243)

 • 12.1. Używanie plików cookies do przechowywania danych (244)
 • 12.2. Zapisywanie danych użytkownika za pomocą sesji (247)
 • 12.3. Dostosowywanie wyglądu strony (250)
 • 12.4. Tworzenie bibliotek przechowujących dane o działaniach podjętych w serwisie przez użytkownika (253)
 • 12.5. Tworzenie prostego koszyka na zakupy (255)
 • 12.6. Przekazywanie danych z sesji między serwerami (258)
 • 12.7. Analizowanie danych o przeglądarkach na podstawie pliku dziennika (260)

13. Usługi sieciowe i inne protokoły (265)

 • 13.1. Przesyłanie żądań HTTP metodą POST z wykorzystaniem rozszerzenia cURL (267)
 • 13.2. Komunikacja z serwerami LDAP (268)
 • 13.3. Wykorzystanie usług sieciowych za pomocą protokołu SOAP (269)
 • 13.4. Nawiązywanie połączenia z serwerem FTP (272)
 • 13.5. Wykorzystanie PHP do utworzenia klienta FTP (273)
 • 13.6. Wykorzystanie gniazd do nawiązywania połączeń z serwerami internetowymi (278)
 • 13.7. Utworzenie prostego serwera WWW (279)

14. Relacyjne bazy danych (283)

 • 14.1. Komunikacja z bazą danych MySQL (284)
 • 14.2. Komunikacja z bazą danych Oracle (286)
 • 14.3. Komunikacja z bazą danych PostgreSQL (287)
 • 14.4. Komunikacja z bazą danych Sybase (288)
 • 14.5. Komunikacja z bazą danych Microsoft SQL Server (290)
 • 14.6. Komunikacja z bazą danych SQLite (291)
 • 14.7. Komunikacja z bazami danych za pośrednictwem ODBC (293)
 • 14.8. Wykorzystanie warstwy abstrakcji do komunikacji z bazami danych (PDO) (294)
 • 14.9. Implementacja blogu z wykorzystaniem bazy danych SQLite (296)

15. Inne metody przechowywania danych (301)

 • 15.1. Tworzenie i odczyt plików CSV (302)
 • 15.2. Zapisywanie danych w plikach tekstowych (303)
 • 15.3. Dostęp do baz danych DBM i ich aktualizacja (305)
 • 15.4. Zapisywanie danych za pośrednictwem operacji serializacji i deserializacji (307)
 • 15.5. Automatyczne tworzenie i aktualizacja włączanych plików PHP (308)

16. Poczta elektroniczna (311)

 • 16.1. Wysyłanie wiadomości e-mail (tekst, HTML, format podwójny, wstawiane ilustracje, załączniki) (312)
 • 16.2. Sprawdzanie, czy istnieje konto pocztowe (321)
 • 16.3. Utworzenie automatu do masowego wysyłania wiadomości e-mail (323)
 • 16.4. Implementacja prostego programu obsługi list mailingowych (327)
 • 16.5. Ochrona adresów e-mail przed automatami pobierającymi je w celu przesyłania spamu (329)
 • 16.6. Utworzenie procesu Watchdog wysyłającego wiadomość e-mail w przypadku modyfikacji strony (330)

17. XML (333)

 • 17.1. Przetwarzanie dokumentu XML w celu odczytania danych (335)
 • 17.2. Wyszukiwanie danych w dokumencie XML z wykorzystaniem języka XPath (336)
 • 17.3. Weryfikacja dokumentów XML (338)
 • 17.4. Przekształcanie dokumentów XML na XHTML z wykorzystaniem XSLT (341)
 • 17.5. Tworzenie dokumentów RSS (343)
 • 17.6. Tworzenie skryptu do wyświetlania kanałów RSS w witrynach WWW (344)

18. Grafika (347)

 • 18.1. Generowanie obrazów połączonych z tekstem (350)
 • 18.2. Wskazówki i sztuczki dotyczące rysowania (354)
 • 18.3. Wykorzystanie przezroczystego tła w ilustracjach (356)
 • 18.4. Utworzenie biblioteki obsługi wykresów (357)
 • 18.5. Automatyczne tworzenie galerii fotografii z plików z aparatu cyfrowego (dane Exif) (364)

19. Zgłaszanie błędów i debugowanie (367)

 • 19.1. Definicja niestandardowej procedury obsługi błędów (369)
 • 19.2. Wykorzystanie wyjątków do obsługi błędów (371)
 • 19.3. Pomiar czasu wykonania skryptu (374)
 • 19.4. Wykorzystanie funkcji zamykających w celu obsługi awarii skryptów (376)
 • 19.5. Generowanie szczegółowego śladu w celu zgłaszania błędów (378)

20. Uwierzytelnianie użytkowników i szyfrowanie (381)

 • 20.1. Generowanie losowych haseł (382)
 • 20.2. Wykorzystanie szyfrowania do ochrony danych (383)
 • 20.3. Zastosowanie technik CAPTCHA do wykrywania rzeczywistych użytkowników (385)
 • 20.4. Uwierzytelnianie użytkowników (388)

III Dodatki (391)

A Migracja do PHP 5 (393)

 • Model obiektowy (394)
 • Moduł obsługi bazy danych MySQL (394)
 • CLI i CGI (395)
 • Uwzględnianie wielkości liter w nazwach klas, metod i funkcji (395)
 • Funkcje zwracające wartości przez referencję (396)

B SPL (397)

 • Podstawowy interfejs (397)
 • Tworzenie własnych iteratorów (400)
 • Rozszerzanie iteratorów i iteratory połączone (402)
 • Zagadnienia bardziej złożone (404)
 • Iteratory rekurencyjne (404)
 • Definiowanie klasy umożliwiającej rekurencyjną iterację (405)

C Częste komunikaty o błędach (407)

 • Poziomy błędów (407)
 • Wynik działania skryptu: pusta strona (408)

Skorowidz (415)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań