PHP5. Zaawansowane tworzenie stron WWW. Szybki start

Autor: Larry Ullman

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: PHP 5 Advanced for the World Wide Web: Visual QuickPro Guide (2nd Edition)
ISBN: 978-83-246-1171-3
Cena: 77 zł
Zniżka: 10%
Cena ze zniżką: 69.3 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2007.11.29
Liczba stron: 600
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/php5ss/php5ss-2.pdf
Kategoria: PHP

Kurs zaawansowanych technik programistycznych w języku PHP

 • Programowanie obiektowe
 • Komunikacja z bazami danych
 • Korzystanie z technologii Ajax

PHP to dziś jeden z najpopularniejszych języków programowania stosowanych do tworzenia aplikacji i witryn internetowych. Za jego pomocą powstały setki tysięcy blogów, galerii, portali, sklepów internetowych, serwisów społecznościowych i innych stron WWW. PHP jest prosty, ma czytelną składnię i duże możliwości, a jego najnowsza wersja -- PHP5 -- umożliwia wykorzystanie wszystkich zalet, jakie płyną z programowania obiektowego. Skrypty PHP łatwo połączyć z bazami danych i stosować razem z innymi technologiami, np. z zyskującym coraz większe uznanie Ajaksem.

Książka "PHP5. Zaawansowane tworzenie stron WWW. Szybki start" to wprowadzenie do rozwiązywania przy użyciu tego języka bardziej złożonych zagadnień programistycznych. Czytając ją, poznasz zasady programowania obiektowego, komunikacji z bazami danych, zabezpieczania aplikacji i poprawy ich wydajności. Dowiesz się, jak projektować złożone aplikacje sieciowe i tworzyć dokumentację projektową. Przeczytasz o interakcji skryptów PHP z serwerem i technikach uruchamiania ich z poziomu wiersza poleceń. Znajdziesz tu także informacje o tworzeniu aplikacji e-commerce. Ostatni rozdział został poświęcony technologii Ajax w skryptach PHP.

 • Projektowanie aplikacji i dokumentowanie kodu
 • Przechowywanie danych sesji w bazie
 • Zabezpieczanie aplikacji WWW
 • Tworzenie elementów sklepów internetowych
 • Komunikacja z innymi witrynami WWW
 • Interakcja z serwerem
 • Uruchamianie skryptów PHP z wiersza poleceń
 • Korzystanie z repozytorium PEAR
 • Technologia Ajax w PHP

Pokonaj kolejny etap w PHP
i zostań ekspertem w dziedzinie programowania.

PHP5. Zaawansowane tworzenie stron WWW. Szybki start -- spis treści

Wprowadzenie (9)

Rozdział 1. Zaawansowane techniki programowania w PHP (17)

 • Tablice wielowymiarowe (18)
 • Definiowanie zaawansowanych funkcji (34)
 • Składnia heredoc (47)
 • Korzystanie z funkcji printf() i sprintf() (53)

Rozdział 2. Projektowanie aplikacji WWW (59)

 • Dokumentowanie kodu (60)
 • Styl i struktura kodu (63)
 • Modularyzacja witryny WWW (65)
 • Operacje z buforem przeglądarki (90)

Rozdział 3. Zaawansowane zagadnienia dotyczące baz danych (97)

 • Zapisywanie danych sesji w bazie danych (98)
 • Przetwarzanie kodów pocztowych (112)
 • Tworzenie funkcji składowanych (126)
 • Wyświetlanie wyników w układzie poziomym (132)

Rozdział 4. Techniki zabezpieczania stron WWW (139)

 • Podstawy (140)
 • Sprawdzanie poprawności danych przesyłanych za pomocą formularzy (142)
 • Korzystanie z biblioteki Filter z repozytorium PECL (152)
 • Uwierzytelnianie z wykorzystaniem pakietu Auth z repozytorium PEAR (159)
 • Korzystanie z pakietu MCrypt (173)

Rozdział 5. Techniki e-commerce (185)

 • Pojęcia związane z dziedziną e-commerce (186)
 • Tworzenie bazy danych (187)
 • Tworzenie pliku konfiguracyjnego (199)
 • Tworzenie szablonu (206)
 • Tworzenie strony głównej (213)
 • Przeglądanie towarów według kategorii (215)
 • Wyświetlanie informacji o produkcie (221)
 • Implementacja koszyka na zakupy (228)
 • Sprawdzanie ważności karty kredytowej (240)

Rozdział 6. Podstawy programowania obiektowego (249)

 • Teoria programowania obiektowego (250)
 • Definiowanie klas (251)
 • Tworzenie obiektu (256)
 • Atrybut $this (260)
 • Tworzenie konstruktorów (267)
 • Tworzenie destruktorów (272)
 • Automatyczne ładowanie klas (276)

Rozdział 7. Zaawansowane programowanie obiektowe (279)

 • Zaawansowane teorie (280)
 • Dziedziczenie klas (282)
 • Dziedziczenie konstruktorów i destruktorów (287)
 • Przesłanianie metod (292)
 • Kontrola dostępu (297)
 • Stosowanie operatora zasięgu (305)
 • Tworzenie składowych statycznych (310)
 • Klasy i metody abstrakcyjne (316)

Rozdział 8. Praktyczne zastosowania technik obiektowych (325)

 • Przechwytywanie wyjątków (326)
 • Rozszerzanie klasy Exception (333)
 • Tworzenie klasy koszyka na zakupy (344)
 • Posługiwanie się klasą koszyka na zakupy (356)

Rozdział 9. PHP w sieci (363)

 • Dostęp do innych witryn WWW (364)
 • Obsługa gniazd (371)
 • Identyfikacja geograficzna adresu IP (379)
 • Korzystanie z cURL (384)

Rozdział 10. PHP a serwer (389)

 • Kompresowanie plików (390)
 • PHP-GTK (401)
 • Korzystanie z serwisu cron (415)
 • Planowanie zadań w systemie Windows (418)
 • Wykorzystanie modułu COM w PHP (420)

Rozdział 11. PHP w wierszu polecenia (433)

 • Testowanie instalacji (434)
 • Uruchamianie fragmentów kodu (438)
 • Tworzenie skryptu działającego w wierszu polecenia (440)
 • Uruchamianie skryptów działających w wierszu polecenia (444)
 • Wykorzystanie argumentów wiersza polecenia (448)
 • Pobieranie danych wejściowych (453)

Rozdział 12. Korzystanie z PEAR (459)

 • Korzystanie z pakietu Benchmark (460)
 • Korzystanie z klasy HTML_QuickForm (472)
 • Korzystanie z pakietu Mail_Mime (485)

Rozdział 13. Ajax (497)

 • Wprowadzenie do Ajaksa (498)
 • Prosty przykład (500)
 • Ajax w pełnej krasie (522)
 • Debugowanie aplikacji Ajax (539)

Rozdział 14. XML i PHP (545)

 • Czym jest XML? (546)
 • Składnia XML (548)
 • Atrybuty, puste elementy i encje (552)
 • Definicje typu dokumentów (556)
 • Parsowanie dokumentu XML (564)
 • Tworzenie kanałów RSS (578)

Skorowidz (585)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań