PHP. Programowanie obiektowe

Autor: Peter Lavin

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Object Oriented PHP
ISBN: 978-83-246-0697-9
Cena: 34 zł
Zniżka: 10%
Cena ze zniżką: 30.6 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2007.02.21
Liczba stron: 232
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/phppro/phppro-3.pdf
Kategoria: PHP

Język PHP od dawna cieszy się zasłużonym uznaniem wśród twórców witryn WWW i aplikacji internetowych. Prosta składnia, ogromne możliwości i dostęp na licencji open-source przysporzyły mu liczne grono zwolenników. W najnowszej wersji PHP, oznaczonej numerem 5, twórcy języka wprowadzili kolejną ciekawą i niezwykle użyteczną cechę -- programowanie obiektowe. Otwiera to przed programistami nowe możliwości tworzenia wydajnych i bezpiecznych aplikacji. Dla tych, którzy nie znają jeszcze zasad programowania obiektowego, PHP 5 jest idealnym narzędziem do nauki, bowiem stosowany w nim model obiektowy jest niezwykle prosty i czytelny.

"PHP. Programowanie obiektowe" to świetny podręcznik, dzięki któremu opanujesz możliwości i sekrety tej techniki. Czytając go, poznasz nie tylko język PHP 5, ale także ogólne zasady programowania obiektowego. Dowiesz się, czym są obiekt, klasa, konstruktor, destruktor, dziedziczenie, polimorfizm i interfejs. Nauczysz się tworzyć własne klasy i korzystać z nich w projektach. Przeczytasz także o komunikacji z bazą danych, stosowaniu języka XML, protokołu SOAP oraz zaznajomisz się z automatycznym tworzeniem dokumentacji kodu.

 • Podstawy programowania obiektowego
 • Obiektowe cechy PHP 5
 • Tworzenie klas
 • Połączenia z bazami danych
 • Dziedziczenie i interfejsy
 • Przetwarzanie kanałów RSS
 • Korzystanie z protokołu SOAP
 • Generowanie dokumentacji za pomocą klas Reflection
 • Praca z SQLite

Jeśli chcesz poznać PHP 5 i zasady programowania obiektowego,
ta książka jest właśnie dla Ciebie.

PHP. Programowanie obiektowe -- spis treści

Podziękowania (11)

Wstęp (13)

1. Jakąż splątaną sieć pleciemy (21)

 • Czy naprawdę potrzebujemy obiektów? (22)
  • Tylko język skryptowy (22)
  • Obiekty tylko dla wielkich (23)
  • Zostawcie go w spokoju (24)
  • Zwiększona złożoność (24)
 • Kultura PHP (24)

2. Podstawy programowania obiektowego (27)

 • Klasa (28)
  • Klasy kontra rekordy (28)
  • Spójna całość (28)
  • Obiekty są instancjami (29)
 • Obiekty potrzebują modyfikatorów dostępu (29)
 • Ponowne wykorzystanie obiektu i dziedziczenie (30)
  • Dziedziczenie wielokrotne (30)
  • Mieć ciastko i zjeść ciastko (30)
 • Co dalej? (31)

3. Nowe cechy obiektowe w PHP 5 (33)

 • Modyfikatory dostępu (34)
 • Klasy wbudowane (34)
  • Wyjątki (35)
  • Klasy baz danych (35)
  • Usługi internetowe (35)
  • Klasy Reflection (36)
  • Iterator (36)
 • Wsteczna kompatybilność (36)
  • Przekazany przez referencję (37)
  • Prognozy (37)
 • Co dalej? (38)
  • Adaptacja PHP 5 (38)
  • Kompromis (39)

4. Pokaż odrobinę klasy (41)

 • Projekt (42)
  • Definiowanie problemu (42)
 • Niekoniecznie kod Leonarda (43)
  • Konstruktor (44)
  • Odwoływanie się do zmiennych wystąpienia (44)
  • Metody osłonowe (45)
 • Tworzenie egzemplarza (46)
 • Co osiągnęliśmy? (47)
 • Ale czy poleci? (48)

5. Zmieńmy naszą klasę (49)

 • Przejście do PHP 5 (49)
  • Modyfikatory dostępu (50)
  • Konstruktor (52)
 • Modyfikowanie klasy (53)
  • Przebudowa konstruktora (53)
  • Filtrowanie zawartości (55)
  • Przywrócenie pierwotnej postaci tablicy (57)
 • Podsumowanie zmian (58)

6. Klasa ThumbnailImage (59)

 • Zadania Projektanta (60)
  • Naśladowanie Projektanta (60)
  • Pomoc ze strony funkcji PHP (60)
 • Klasa ThumbnailImage (61)
  • Dane składowe (61)
  • Przebudowa konstruktora (61)
  • Dwa sposoby skonstruowania obiektu (62)
  • Zachowanie wewnętrzne - metody prywatne (63)
  • Czy musi być prywatna? (64)
  • Metoda pomocnicza (64)
  • Metody publiczne (65)
  • Czyszczenie pamięci (65)
  • Wyświetlanie obrazu (66)
  • Metody "pobierz" i "ustaw" (66)
  • Jakość obrazu (67)
  • Kiedy zmieniać jakość? (68)
 • Wyświetlanie miniaturki (68)
 • Zbierając to razem (69)
 • Co dalej? (70)

7. Budowanie klasy PageNavigator (71)

 • Jak zachowuje się nawigator? (72)
  • Różne rodzaje wyszukiwań (72)
 • Jak to będzie wyglądać? (72)
 • Kod (73)
  • Konstruktor (76)
  • Stop złemu zachowaniu (76)
  • Inne wywołania metod konstruktora (77)
 • Metoda getNavigator (79)
  • "Przejdź do pierwszej" i "Przejdź do poprzedniej" (79)
  • Ciało nawigatora (80)
  • "Przejdź do następnej" i "Przejdź do ostatniej" (81)
  • Bieżący i ostatni numer strony (81)
 • Co dalej? (82)

8. Wykorzystanie klasy PageNavigator (83)

 • Zmiany w klasie DirectoryItems (84)
 • CSS i możliwość ponownego wykorzystania (84)
 • Stronicowanie z klasą (86)
  • Wyświetlanie fragmentu tablicy (88)
  • Tworzenie obiektu PageNavigator (89)
 • Co dalej? (90)

9. Klasy bazy danych (91)

 • Korzystając z tego, co znane (91)
 • Jedną kostkę cukru czy dwie? (92)
 • Klasa MySQLConnect (92)
  • Zmienne świadome klasy (93)
  • Tworzenie kolejnych połączeń (94)
  • Droga do celu rozpoczyna się tutaj (95)
 • Klasa MySQLResultSet (95)
 • Nawigator stron (97)
  • Sortowanie, filtrowanie i wydobywanie (98)
  • Przemierzanie zestawienia wyników (99)
  • Nawigator potrzebuje wskazówek (99)
 • Co po nawigatorze? (101)

10. Z dziedziczeniem lepiej (103)

 • Standardowa biblioteka PHP - Standard PHP Library (104)
 • Rozszerzenie klasy przez dziedziczenie (104)
  • Klasa wyjątków (105)
  • Słowo kluczowe protected (105)
  • Słowo kluczowe final (106)
  • Więcej metod magicznych (106)
 • Zamiana błędów na wyjątki (107)
 • Klasa MySQLException (108)
 • Zmiany w klasie MySQLConnect (110)
  • Pchnąć klasę do przodu (111)
 • Przechwytywanie wyjątków (112)
 • Implementacja interfejsu (113)
  • Kilka słów o interfejsie Iterator (114)
  • Implementacja (115)
  • Zostawmy ją niezdefiniowaną (117)
  • Implementacja i dostęp (118)
  • Iteracja przez MySQLResultSet (119)
 • Co dalej? (119)

11. Zaawansowane pojęcia z zakresu programowania obiektowego (121)

 • Klasy abstrakcyjne (122)
  • Metody prywatne nie mogą być abstrakcyjne (122)
  • Interfejs czy klasa czysto abstrakcyjna? (123)
 • Polimorfizm (123)
  • Kontrola nad użyciem funkcji (124)
 • Klasy statyczne (125)
  • Statyczne klasy matematyczne (125)
  • Instancje klas statycznych (126)
  • Jak zapobiec tworzeniu instancji klasy statycznej? (127)
 • Wzorce projektowe (127)
  • Wzorzec Singleton (127)
  • Która implementacja? (129)
 • Co dalej? (129)

12. Utrzymajmy świeżość (131)

 • SimpleXML (132)
  • XML (132)
  • RSS (133)
  • Budowa pliku RSS (133)
  • Odczyt wątku (135)
 • Przeszukiwanie zawartości strony (136)
  • Funkcje Google API (136)
  • Technologia AJAX (137)
  • Instalacja protokołu SOAP (137)
  • Rozszerzenie SOAP (137)
  • Klient SOAP (138)
  • Test działania (141)
  • Technologia AJAX wykorzystana do przeglądania wyników (142)
 • Uproszczenie złożonych zadań (143)
 • A może proceduralnie? (143)

13. Więcej metod magicznych (145)

 • Metody __get i __set (146)
  • Czy było warto? (147)
 • Metody __isset i __unset (148)
 • Metoda __call (149)
 • Metoda __autoload (150)
 • Metody __sleep i __wakeup (151)
 • Metoda __clone (152)
  • Gdzie jest Włodek? (153)
  • Operator clone (154)
  • Klasy agregowane (154)
  • Metoda pobierania dla danych składowych obiektu klasy złożonej (157)
  • Klonom wstęp wzbroniony (158)
 • Kilka słów o przeciążaniu (158)

14. Tworzenie dokumentacji dzięki klasom Reflection (161)

 • Czym są klasy reflection? (162)
 • Grupa klas typu reflection (162)
  • Klasa Reflection (163)
  • Klasa ReflectionClass (164)
  • Obiekty ReflectionMethod i ReflectionParameter (165)
  • Funkcje wbudowane (166)
 • Jak sformatować tekst? (166)
 • Klasa Documenter (166)
  • Opis klasy Documenter (167)
  • Opisywanie metod i danych składowych (168)
  • Konstruktor (169)
  • Modyfikatory metod i danych składowych (169)
 • Używanie klasy Documenter (170)
  • Tworzenie bocznego menu klas i interfejsów (171)
  • Formatowanie szczegółów dokumentacji (171)
  • Formatowanie komentarzy dla klasy Documenter (173)
 • Reflecting (174)

15. Rozbudowa rozszerzenia SQLite (175)

 • Krótki przegląd (176)
 • Struktura katalogu (176)
 • Jak się to robi? (177)
 • Zaczynajmy (178)
 • Tworzenie tabeli (179)
 • Widoki (180)
 • Wyzwalacze (180)
 • Implementacja SQLite w PHP (182)
 • Rozbudowa klasy SQLiteDatabase (182)
 • Przesłonięte metody zapytania (183)
  • Komunikaty o błędach (185)
  • Metody zapytań (185)
 • Metody użytkowe (189)
  • Pobieranie metadanych (191)
  • Używanie metadanych (191)
 • Funkcje zdefiniowane przez użytkownika (193)
 • Korzystanie z SQLite i jego ograniczenia (195)

16. Używanie PDO (197)

 • Wady i zalety (198)
 • Zmienianie aplikacji SQLite (198)
  • Zmiany w kodzie (198)
 • Dodatkowe możliwości PDO (201)
  • Klasa PDO (201)
  • Klasa PDOStatement (202)
 • Ocena (204)
  • Czy to święty Graal? (205)

A Konfiguracja PHP 5 (207)

 • Ustawienia php.ini (208)
  • E_STRICT (209)
  • Nie obcinamy dwa razy (210)

B Tabela konwersji: PHP 4 i PHP 5 (211)

Słowniczek (215)

Skorowidz (221)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań