Po prostu Excel 2007 PL

Autor: Maria Langer

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Microsoft Office Excel 2007 for Windows: Visual QuickStart Guide
ISBN: 978-83-246-1224-6
Cena: 49 zł
Oprawa: miękka
Format: B6
Data wydania: 2008.05.01
Liczba stron: 352
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/ppex27/ppex27-4.pdf
Kategoria: Excel

Poznaj tajemnice formuł Excela 2007

 • Jak dokonać konsolidacji w oparciu o strukturę danych?
 • Jak wstawiać obiekty typu WordArt?
 • Jak modyfikować ustawienia dotyczące zewnętrznych łączy?

Microsoft Excel 2007 nie tylko został gruntownie przebudowany, ale także zyskał wiele nowych użytecznych funkcji, na przykład funkcje motywów oraz stylów ułatwiają spójne formatowanie arkuszy i wykresów, a pasek formuł automatycznie zmienia swoją wielkość, dopasowując się nawet do bardzo długich zapisów. Zastosowany w programie nowy format plików bazujący na technologii XML usprawnia łączenie skoroszytów z zewnętrznymi źródłami danych. Unowocześniony widok układu strony pozwala sprawdzić jak arkusz będzie wyglądał po wydrukowaniu, a sam arkusz może teraz pomieścić nawet milion wierszy i 16 tysięcy kolumn!

Książka „Po prostu Excel 2007 PL” stanowi idealny podręcznik na każdym etapie zaawansowania, ponieważ skonstruowana została w taki sposób, aby ułatwić wyszukiwanie potrzebnych informacji zarówno tym, którzy korzystali już z wcześniejszych wersji Excela, jak i początkującym użytkownikom. Zawiera praktyczne informacje wraz z wieloma przykładami, które poprowadzą Cię krok po kroku od tworzenia formuł, przez mechanizmy współużytkowania i zabezpieczanie dokumentów aż po zaawansowane techniki, takie jak: korzystanie z nazw w formułach, odwołania 3-W, otwieranie skoroszytów zawierających łącza czy tworzenie widoków niestandardowych.

 • Sprawdzanie błędów za pomocą Tagów
 • Serie danych i opcja Autowypełnianie
 • Wycofywanie i ponawianie informacji
 • Zastosowanie funkcji w formułach
 • Formatowanie warunkowe
 • Wstawianie obiektów SmartArt
 • Tworzenie wykresów
 • Praca z tabelami
 • Współpraca Excela z innymi programami
 • Odwołania 3-W
 • Makra
 • Publikowanie dokumentów w sieci WWW
Jasno i prosto – zaawansowane techniki Excela 2007

Po prostu Excel 2007 PL -- spis treści

Wprowadzenie (11)

Rozdział 1. Obszar roboczy programu Excel (15)

 • Poznajemy program Microsoft Excel (15)
 • Opis elementów ekranu programu Excel (16)
 • Mysz (18)
 • Wstążka i polecenia (19)
 • Menu (20)
 • Przyciski (22)
 • Klawisze skrótu (23)
 • Okna dialogowe (24)
 • Przewijanie zawartości okna (27)
 • System pomocy programu Excel (28)

Rozdział 2. Podstawowe informacje o arkuszu (31)

 • Jak działa arkusz? (31)
 • Uruchamianie programu Excel (32)
 • Zamykanie programu Excel (33)
 • Tworzenie nowych dokumentów (34)
 • Aktywowanie i zaznaczanie komórek (38)
 • Wprowadzanie wartości i formuł (43)
 • Wartości (44)
 • Podstawy tworzenia formuł (45)
 • Sprawdzanie błędów za pomocą tagów (49)

Rozdział 3. Edycja skoroszytów (51)

 • Edycja skoroszytów (51)
 • Edycja zawartości komórki (52)
 • Wstawianie i usuwanie komórek (54)
 • Kopiowanie komórek (57)
 • Polecenia Kopiuj i Wklej (58)
 • Uchwyt wypełniania (60)
 • Polecenia menu Wypełnienie (61)
 • Serie danych i opcja Autowypełnianie (62)
 • Kopiowanie formuł (64)
 • Odwołanie względne a odwołanie bezwzględne (65)
 • Odwołania mieszane (66)
 • Przenoszenie komórek (67)
 • Schowek pakietu Office (69)
 • Wycofywanie i ponawianie operacji (71)

Rozdział 4. Pracujemy z plikami (73)

 • Pliki programu Excel (73)
 • Arkusze skoroszytu (73)
 • Okna skoroszytów (80)
 • Zapisywanie plików na dysku (86)
 • Otwieranie istniejących skoroszytów (88)

Rozdział 5. Zastosowanie funkcji w formułach (89)

 • Funkcje (89)
 • Budowa funkcji (89)
 • Argumenty funkcji (90)
 • Wprowadzanie funkcji (91)
 • Funkcje matematyczne i trygonometryczne (96)
 • Funkcje statystyczne (102)
 • Funkcje finansowe (105)
 • Funkcje logiczne (111)
 • Funkcje wyszukiwania i adresu (112)
 • Funkcje informacyjne (113)
 • Funkcje daty i czasu (114)
 • Funkcje tekstowe (116)

Rozdział 6. Formatowanie komórek (119)

 • Podstawy formatowania (119)
 • Formatowanie liczb (120)
 • Wyrównywanie (124)
 • Formatowanie czcionek (132)
 • Obramowania (135)
 • Cieniowanie komórek (137)
 • Motywy i style komórek (139)
 • Formatowanie warunkowe (144)
 • Malarz formatów (148)
 • Dobieranie szerokości kolumn i wysokości wierszy (149)
 • Autodopasowanie (152)
 • Usuwanie formatowania komórek (153)

Rozdział 7. Praca z obiektami graficznymi (155)

 • Obiekty graficzne (155)
 • Wstawianie rysunków (156)
 • Wstawianie obiektów Clipart (157)
 • Rysowanie kształtów, linii i łączników (159)
 • Wstawianie obiektów SmartArt (162)
 • Wstawianie pola tekstowego (163)
 • Wystawianie obiektów WordArt (164)
 • Zaznaczanie obiektów graficznych (165)
 • Grupowanie i rozgrupowywanie obiektów graficznych (166)
 • Przesuwanie obiektów graficznych (167)
 • Kopiowanie obiektów graficznych (168)
 • Usuwanie obiektów graficznych (168)
 • Skalowanie obiektów graficznych (169)
 • Obracanie obiektów graficznych (171)
 • Modyfikowanie autokształtów (173)
 • Wyrównywanie położenia obiektów graficznych (174)
 • Kolejność ustawienia obiektów graficznych (175)
 • Inne opcje formatowania (176)

Rozdział 8. Tworzenie wykresów (181)

 • Wykresy (181)
 • Wstawianie wykresu (182)
 • Powiązania arkusza danych z wykresem (183)
 • Praca z elementami wykresu (184)
 • Opcje projektowania wykresu (186)
 • Elementy wykresu (191)
 • Etykiety (192)
 • Osie i linie siatki (196)
 • Wypełnianie tła (199)
 • Formatowanie elementów wykresu (201)
 • Opcje legendy (203)
 • Opcje etykiet (203)
 • Opcje tabeli danych (204)
 • Opcje osi (204)
 • Opcje wypełnienia (208)
 • Kolor krawędzi lub kolor linii (209)
 • Styl krawędzi lub styl linii (210)
 • Opcje cienia (211)
 • Opcje wyrównania (212)
 • Opcje liczb (212)
 • Opcje formatowania 3-W (213)

Rozdział 9. Drukowanie (215)

 • Drukowanie (215)
 • Ustawienia strony (216)
 • Ustawianie obrazu w tle (228)
 • Dodawanie podziału strony (229)
 • Widok układu strony (231)
 • Podgląd wydruku (233)
 • Okno dialogowe Drukowanie (236)

Rozdział 10. Praca z tabelami (237)

 • Podstawy tabel (237)
 • Tworzenie tabeli (238)
 • Opcje tabeli (240)
 • Wprowadzanie danych do tabeli (242)
 • Polecenie Filtr (243)
 • Sortowanie (245)

Rozdział 11. Praca w grupie (247)

 • Mechanizmy współużytkowania (247)
 • Właściwości dokumentu (248)
 • Komentarze (250)
 • Śledzenie zmian (253)
 • Ochrona dokumentów (257)
 • Udostępnianie skoroszytu (264)
 • Opcje zabezpieczenia hasłem oraz opcje zapisu dokumentów (266)

Rozdział 12. Korzystanie z innych programów (269)

 • Współpraca Excela z innymi programami (269)
 • Obiekty OLE (270)
 • Wykorzystywanie Worda do pracy w Excelu (273)
 • Wykorzystywanie Outlooka do pracy w Excelu (276)

Rozdział 13. Excel dla zaawansowanych (279)

 • Zaawansowane techniki pracy w Excelu (279)
 • Nazwy (280)
 • Odwołania 3-W (286)
 • Otwieranie skoroszytów zawierających łącza (291)
 • Konsolidacja (293)
 • Widoki niestandardowe (296)
 • Makra (298)

Rozdział 14. Publikowanie dokumentów w sieci WWW (301)

 • Publikacje w sieci WWW (301)
 • Tworzenie stron sieci WWW (302)
 • Hiperłącza (306)

Rozdział 15. Opcje programu Microsoft Excel (311)

 • Okno dialogowe Opcje (311)
 • Kategoria Popularne (313)
 • Kategoria Formuły (315)
 • Opcje sprawdzania (318)
 • Opcje zapisywania (320)
 • Opcje zaawansowane (322)

Skorowidz (333)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań