Flash 8. Techniki zaawansowane. Klatka po klatce

Autorzy:

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Macromedia Flash 8 Advanced for Windows and Macintosh: Visual QuickPro Guide
ISBN: 83-246-0369-7
Cena: 89 zł
Oprawa: twarda
Format: B5
Nośnik: 1 CD
Data wydania: 2006.09.14
Liczba stron: 696
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/ppf8tz/ppf8tz-1.pdf
Kategoria: Flash ActionScript

Wykorzystaj wszystko, co oferuje Ci Flash

 • Stwórz złożone animacje
 • Kontroluj obiekty za pomocą języka ActionScript
 • Połącz film wykonany we Flashu z bazą danych

Macromedia Flash 8 nie jest po prostu programem do tworzenia animacji wektorowej. Zawiera on również -- a może przede wszystkim -- potężny język programowania ActionScript, wykorzystywany do wielu zadań związanych z tworzeniem interaktywnych prezentacji multimedialnych i witryn WWW. Dopiero użycie ActionScriptu ujawnia prawdziwą potęgę Flasha. Dzięki temu w pełni obiektowemu językowi można uzyskać efekty niemożliwe do osiągnięcia za pomocą narzędzi rysunkowych i animacyjnych Flasha.

W książce "Flash 8. Techniki zaawansowane. Klatka po klatce" znajdziesz omówienie technik związanych ze stosowaniem języka ActionScript. Poznasz podstawy tego języka, a także dowiesz się, w jaki sposób pisać skrypty i do jakich obiektów je dołączać. Nauczysz się kontrolować za jego pomocą elementy graficzne, dźwiękowe, tekstowe i nawigacyjne umieszczone w prezentacji. Zdobędziesz wiedzę na temat możliwości połączenia witryn WWW tworzonych we Flashu z zewnętrznymi plikami, przeglądarką internetową i serwerem, na którym są one publikowane. Znajdziesz tu także informacje o wykrywaniu i usuwaniu błędów w skryptach.

W książce poruszone zostały następujące tematy:

 • zaawansowane narzędzia animacyjne,
 • korzystanie z cyfrowego wideo w filmach Flasha,
 • elementy języka ActionScript,
 • panel Actions,
 • tworzenie i używanie obiektów,
 • zarządzanie listwami czasowymi,
 • obsługa klawiatury i myszy,
 • komunikacja z serwerem i przeglądarką,
 • pobieranie danych z zewnątrz,
 • sterowanie elementami graficznymi i dźwiękiem.

Odkryj niesamowite możliwości Flasha i ActionScriptu!

Flash 8. Techniki zaawansowane. Klatka po klatce -- spis treści

Wstęp (11)

Część I Zaawansowane animacje (17)

Rozdział 1. Tworzenie złożonych projektów (19)

 • Sposoby automatycznego tworzenia animacji ruchu (20)
 • Sposoby automatycznego tworzenia animacji kształtu (31)
 • Tworzenie efektów specjalnych (tylko w wersji Professional) (38)
 • Animowane i złożone maski (42)

Rozdział 2. Praca z wideo (55)

 • Importowanie wideo do Flasha (56)
 • Uaktualnianie i podmienianie filmów (68)
 • Dodawanie elementów Flasha do wideo (70)
 • Rotoskopia (74)

Część II Podstawy języka ActionScript (77)

Rozdział 3. Posługiwanie się językiem ActionScript (79)

 • Obiekty i klasy (80)
 • Metody i właściwości (81)
 • Używanie notacji kropkowej (82)
 • Więcej na temat interpunkcji (84)
 • Panel Actions (85)
 • Edytowanie kodu ActionScript (96)
 • Używanie obiektów (99)
 • Funkcje (113)
 • Stosowanie komentarzy (114)

Część III Zarządzanie listwami czasowymi i komunikacja (115)

Rozdział 4. Więcej o przyciskach i detektorach zdarzeń (117)

 • Zdarzenia i detektory zdarzeń (118)
 • Klasa Button (118)
 • Niewidoczne przyciski (123)
 • Automatycznie animowane przyciski (125)
 • Animowane przyciski i symbole klipów filmowych (126)
 • Złożone przyciski (130)
 • Możliwości śledzenia przycisków (135)
 • Właściwości przycisku (138)
 • Klip filmowy jako przycisk (144)
 • Obsługa klawiatury (151)
 • Obsługa myszy (158)
 • Menu podręczne (166)
 • Tworzenie powtarzających się akcji z wykorzystaniem zdarzenia onEnterFrame (173)
 • Tworzenie powtarzających się akcji z wykorzystaniem setInterval() (175)
 • Podsumowanie - zdarzenia i detektory zdarzeń (180)

Rozdział 5. Praca z wieloma listwami czasowymi (181)

 • Nawigowanie listwami czasowymi klipów filmowych (182)
 • Ścieżki adresowe (183)
 • Bezwzględne i względne ścieżki adresowe (187)
 • Używanie akcji with do adresowania klipów filmowych (195)
 • Zasięg (197)
 • Klipy filmowe jako kontenery (202)

Rozdział 6. Zarządzanie komunikacją zewnętrzną (207)

 • Komunikowanie się przez przeglądarkę internetową (208)
 • Ładowanie zewnętrznych filmów Flasha (232)
 • Ładowanie zewnętrznych obrazków (246)
 • Komunikacja z zewnętrznym wideo (249)
 • Stosowanie projektorów i akcji fscommand (258)
 • Komunikowanie się z drukarką (262)
 • Wykrywanie środowiska odtwarzania filmu (269)
 • Wykrywanie postępu pobierania - programy ładujące (275)

Część IV Przekształcanie grafiki i dźwięku (287)

Rozdział 7. Sterowanie klipem filmowym (289)

 • Przeciąganie klipu filmowego (290)
 • Ustawianie właściwości klipu filmowego (294)
 • Pobieranie właściwości klipu filmowego (297)
 • Zmiana koloru klipu filmowego (298)
 • Tworzenie oddziaływania kolorów (304)
 • Stosowanie filtrów do klipu filmowego (307)
 • Kontrolowanie kolejności klipów filmowych na stosie (311)
 • Wykrywanie kolizji klipów filmowych (315)
 • Wyznaczanie krawędzi klipu filmowego (320)
 • Dynamiczne generowanie klipów filmowych (322)
 • Dynamiczne usuwanie klipów filmowych (329)
 • Pobieranie poziomu głębokości klipu filmowego (330)
 • Dynamiczne tworzenie kształtów (334)
 • Skalowanie i zniekształcanie klipów filmowych (353)
 • Używanie dynamicznych masek (357)
 • Dostosowanie wyglądu wskaźnika myszy (361)
 • Podstawy animacji za pomocą języka ActionScript (364)

Rozdział 8. Sterowanie grafiką rastrową (371)

 • Tworzenie obrazów i dostęp do nich (372)
 • Rysowanie na obiekcie BitmapData (380)
 • Używanie filtrów do modyfikacji obrazów (394)
 • Animowanie obrazów rastrowych (401)

Rozdział 9. Sterowanie dźwiękiem (415)

 • Korzystanie z klasy Sound (416)
 • Dołączanie dźwięków (417)
 • Odtwarzanie dźwięków (419)
 • Modyfikacja dźwięków (422)
 • Modyfikacja niezależnych dźwięków (424)
 • Przekształcanie dźwięków (427)
 • Tworzenie dynamicznego sterowania dźwiękiem (430)
 • Wczytywanie zewnętrznych dźwięków (436)
 • Odczyt właściwości dźwięku (438)
 • Wykrywanie zdarzeń dźwięku (441)
 • Wykorzystanie znaczników informacyjnych plików MP3 (443)

Część V Praca z informacjami (447)

Rozdział 10. Sterowanie przepływem informacji (449)

 • Zmienne i wyrażenia (450)
 • Wczytywanie zewnętrznych zmiennych (455)
 • Przechowywanie i współdzielenie informacji (463)
 • Modyfikacja zmiennych (469)
 • Łączenie zmiennych i dynamiczne referencje (472)
 • Testowanie informacji za pomocą instrukcji warunkowych (475)
 • Zapewnianie alternatyw dla warunków (480)
 • Wiele instrukcji warunkowych - tworzenie rozgałęzień (482)
 • Łączenie warunków z operatorami logicznymi (488)
 • Pętle (490)

Rozdział 11. Sterowanie tekstem (495)

 • Wejściowe pole tekstowe (496)
 • Dynamiczne pole tekstowe (498)
 • Opcje pól tekstowych (500)
 • Łączenie tekstu (503)
 • Wyświetlanie tekstu w formacie HTML (507)
 • Animacja pól tekstowych (512)
 • Właściwości klasy TextField (515)
 • Dynamiczne generowanie pól tekstowych (526)
 • Modyfikacja tekstu w polach tekstowych (530)
 • Formatowanie pól tekstowych z wykorzystaniem zewnętrznych arkuszy stylów (541)
 • Modyfikacja zawartości pola tekstowego (544)
 • Klasa Selection (544)
 • Sterowanie aktywnością pól tekstowych (545)
 • Sterowanie zaznaczeniem w polach tekstowych (548)
 • Wykrywanie zmian w polu tekstowym (552)
 • Klasa String (555)
 • Analiza ciągów znaków (556)
 • Aranżacja tekstów (562)
 • Modyfikacja tekstów (567)

Rozdział 12. Modyfikacja informacji (569)

 • Obliczenia przy użyciu klasy Math (570)
 • Wyliczanie kątów za pomocą klasy Math (571)
 • Wykorzystanie funkcji sinus i cosinus do ruchu pod kątem (579)
 • Obliczanie odległości za pomocą klasy Math (583)
 • Generowanie liczb losowych (588)
 • Organizacja informacji przy użyciu tablic (591)
 • Przechowywanie listy klipów filmowych w tablicy (598)
 • Data i czas (603)
 • Tworzenie kodu wielokrotnego użytku (611)

Rozdział 13. Zarządzanie zawartością i usuwanie błędów (621)

 • Współdzielenie symboli z biblioteki (622)
 • Współdzielenie czcionek (628)
 • Wykorzystanie komponentów (631)
 • Dołączanie zewnętrznego kodu ActionScript (634)
 • Panel Movie Explorer (636)
 • Wyświetlanie wartości zmiennych i obiektów w trakcie odtwarzania (641)
 • Śledzenie zmiennych w panelu Output (644)
 • Określanie typu zmiennej (646)
 • Środowisko uruchomieniowe (648)
 • Optymalizacja filmu (656)
 • Unikanie typowych błędów (660)

Dodatki (661)

Dodatek A Przyrostki określające typ obiektu (663)

Dodatek B Klawisze i odpowiadające im kody (665)

Skorowidz (667)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań