Po prostu Flash 4

Autor: Katherine Ulrich

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Flash 4 for Windows and Mac VQG
ISBN: 83-7197-235-0
Cena: 45 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2000.03.13
Liczba stron: 456
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/ppfla4/ppfla416.pdf
Kategoria: Flash ActionScript

Pragniesz szybko poznać nową wersję Flasha, a przerażają Cię grube, opasłe tomska zalegające księgarskie półki? Chcesz, aby Twoja praca od razu przebiegała sprawnie i wydajnie, bez spędzania nad obszernymi opisami wielu bezowocnych godzin, na co zwyczajnie nie masz czasu? Siegnij po naszą książkę! Zamiast długich wywodów znajdziesz w niej:
 • ilustracje, ćwiczenia, przykłady,
 • opis praktycznych zastosowań Flasha,
 • sposób na opanowanie najważniejszych opcji programu.

Po prostu Flash 4 -- spis treści

Wstęp (11)

 • O Flashu (13)
 • Flash 4: co nowego? (15)
 • Jak korzystać z tej książki? (17)
 • Wymagania sprzętowe (19)

Rozdział 1. Edytor Flash (21)

 • Podstawy Flasha (22)
 • Przegląd funkcji edytora Flash (24)
 • Listwa czasowa (25)
 • Okno obrazu (27)
 • Przybornik (Toolbar) (32)
 • Wyświetlanie obiektów z różnym powiększeniem (35)
 • Używanie podziałek i siatek (37)

Rozdział 2. Tworzymy proste obiekty (39)

 • Elementy przybornika (40)
 • Używamy narzędzia Line (41)
 • Ustawiamy atrybuty linii (43)
 • Używamy narzędzia Oval (46)
 • Używamy narzędzia Rectangle (49)
 • Używamy narzędzia Pencil, korzystając z pomocy narzędzia Assistant (52)
 • Kontrolujemy zakres pomocy uzyskiwanej od narzędzia Assistant (54)
 • Używamy narzędzia Pencil bez pomocy narzędzia Assistant (55)
 • Używamy narzędzia Paint Bucket (56)
 • Używamy narzędzia Brush w trybie Paint Normal (58)
 • Używamy narzędzia Text (61)
 • Ustalamy atrybuty tekstu (63)
 • Ustalamy atrybuty akapitu (68)

Rozdział 3. Modyfikujemy proste obiekty (71)

 • Ustalamy preferencje zaznaczania (72)
 • Zaznaczamy linie poprzez kliknięcie (74)
 • Zaznaczamy wypełnienia poprzez kliknięcie (76)
 • Używamy ramki selekcji (77)
 • Używamy narzędzia Lasso (78)
 • Zaznaczamy fragmenty linii i wypełnień (80)
 • Usuwamy obiekty z selekcji (82)
 • Przemieszczamy obiekty w sposób ręczny (83)
 • Przemieszczamy obiekty za pomocą narzędzia Inspector (85)
 • Podstawowe operacje edycyjne - Cut, Copy, Paste (87)
 • Polecenie Paste Special (tylko dla systemu Windows) (90)
 • Pomoce rysunkowe Flasha a edycja obiektów istniejących (92)
 • Zmieniamy długość segmentów liniowych (94)
 • Zmieniamy kształt linii (96)
 • Zmieniamy kształt wypełnień (99)
 • Zmieniamy rozmiary obiektów (100)
 • Obracamy obiekty (104)
 • Używamy narzędzia Ink Bottle (107)
 • Używamy narzędzia Eraser w trybie Erase Normal (110)
 • Używamy modyfikatora Faucet (111)
 • Zmieniamy kolory wypełnień (112)
 • Tworzymy nowe jednolite kolory (113)
 • Tworzymy nowe gradienty (116)
 • Tworzymy zestawy kolorów (120)
 • Definiujemy atrybuty kolorów za pomocą okna dialogowego Color (123)
 • Jak korzystać z gradientów? (126)
 • Modyfikowanie naniesionych gradientów (128)
 • Przenosimy atrybuty obiektu na inny obiekt (131)
 • Modyfikujemy krzywe (132)

Rozdział 4. Złożone obiekty na pojedynczej warstwie (135)

 • Kiedy linie przecinają linie (136)
 • Jak linie oddziałują z wypełnieniami (138)
 • Kiedy wypełnienia oddziałują z wypełnieniami (140)
 • Grupowanie (142)
 • Praca z obiektami zgrupowanymi (143)
 • Kontrolujemy porządek nawarstwiania (146)
 • Edytujemy grupy (149)
 • Wyrównujemy elementy (151)
 • Używamy zaawansowanych trybów malowania pędzlem (154)
 • Wypełnianie kształtów wieloczęściowych (158)
 • Używamy narzędzia Eraser wobec wielu obiektów (160)

Rozdział 5. Warstwy obrazu (163)

 • Właściwości warstw na listwie czasowej (164)
 • Tworzenie i usuwanie warstw (165)
 • Kontrolowanie warstw za pośrednictwem okna dialogowego (167)
 • Kontrolowanie warstw za pośrednictwem listwy czasowej (170)
 • Pracujemy z obiektami na wielu warstwach (173)
 • Zmieniamy kolejność warstw (175)
 • Warstwy wzorcowe (176)
 • Warstwy maskujące (178)
 • Wycinanie i wklejanie obiektów pomiędzy warstwami (183)

Rozdział 6. Przechowywanie i ponowne wykorzystywanie obiektów (187)

 • Okno Library (188)
 • Zmieniamy sposób wyświetlania okna Library (190)
 • Hierarchia w oknie Library (192)
 • Konwertujemy obiekty graficzne na symbole (195)
 • Rysujemy nowe symbole (197)
 • Klony symboli (199)
 • Modyfikujemy klony symboli (202)
 • Zamieniamy klony symboli (206)
 • Edytujemy symbole (207)
 • Konwertujemy klony symboli na grafikę (210)

Rozdział 7. Wykorzystywanie obiektów graficznych spoza Flasha (211)

 • Importujemy grafikę spoza Flasha (212)
 • Używamy schowka do importowania grafiki (215)
 • Zmieniamy grafikę bitmapową w wektorową (216)
 • Używamy bitmapy jako wypełnienia (218)
 • Modyfikujemy wypełnienia bitmapowe (220)
 • Używamy modyfikatora Magic Wand (223)

Rozdział 8. Animacje klatka po klatce (225)

 • Używamy listwy czasowej (226)
 • Tworzymy ujęcia (228)
 • Manipulujemy ujęciami pojedynczej warstwy (233)
 • Usuwamy ujęcia (237)
 • Tworzymy prostą animację klatka po klatce (240)
 • Podgląd akcji (242)
 • Wygładzamy animację poprzez dodawanie ujęć kluczowych (245)
 • Używamy funkcji przenikania ujęć (Onion Skin) (247)
 • Edytujemy wiele ujęć (249)
 • Prędkość odtwarzania klatek (251)
 • Zmieniamy tempo animacji (252)

Rozdział 9. Automatyczna animacja ruchu (255)

 • Animujemy odbijającą się (, ) wykorzystując automatyczną animację ruchu (256)
 • Tworzymy automatyczną animację ręcznie (260)
 • Zakańczamy automatyczną animację ruchu (262)
 • Dodajemy ujęcia kluczowe do automatycznej animacji ruchu (263)
 • Animujemy efekty kolorystyczne (264)
 • Animujemy obiekty, które zmieniają rozmiar (265)
 • Obracamy obiekty (267)
 • Przemieszczamy obiekty wzdłuż prostych linii (270)
 • Przemieszczamy obiekty wzdłuż ścieżki (272)
 • Orientujemy obiekty zgodnie z kierunkiem ścieżki ruchu (275)
 • Zmieniamy prędkość automatycznej animacji (277)

Rozdział 10. Automatyczna animacja kształtu (279)

 • Tworzymy odbijającą się piłkę za pomocą automatycznej animacji kształtu (280)
 • Transformujemy proste linie i wypełnienia (283)
 • Animujemy jednocześnie wiele kształtów (286)
 • Transformujemy prosty kształt w kształt złożony (288)
 • Tworzymy kształty, które się zmieniają w trakcie przemieszczania (292)

Rozdział 11. Zaawansowane zadania edycyjne (295)

 • Sceny (296)
 • Manipulujemy ujęciami w wielu warstwach (299)
 • Animujemy automatycznie ruch wielu obiektów (301)
 • Animujemy automatycznie ruch obiektów wieloczęściowych (305)
 • Odwracamy kolejność ujęć (308)
 • Łączymy techniki animacji automatycznej z technikami animacji klatka po klatce (310)
 • Używamy animowanych masek (312)
 • Zapisujemy animacje jako symbole graficzne (316)
 • Używamy animowanych symboli graficznych (319)
 • Zapisujemy animacje jako symbole klipów filmowych (321)
 • Używamy symboli klipów filmowych (323)

Rozdział 12. Interaktywność i akcje ujęć (325)

 • Porządkujemy akcje (326)
 • Przypisujemy akcje (328)
 • Dodajemy akcje do ujęć (329)
 • Edytujemy listę akcji (331)
 • Stosujemy etykiety i komentarze ujęć (333)
 • Używamy akcji Stop i Play (335)
 • Używamy akcji Go To (337)
 • Sprawdzamy działanie akcji (340)

Rozdział 13. Interaktywność i przyciski (341)

 • Tworzymy prosty przycisk (342)
 • Oglądamy przyciski w trybie edycji filmu (346)
 • Tworzymy przyciski zmieniające kształt (347)
 • Tworzymy w pełni animowany przycisk (350)
 • Dodajemy akcje przycisków (352)
 • Wykorzystujemy akcję On (MouseEvent) (355)
 • Tworzymy przyciski odpowiadające na czynności myszy (357)
 • Uruchamiamy akcje z klawiatury (359)
 • Tworzymy niewidzialny przycisk (361)
 • Tworzymy przycisk o wielu aktywnych obszarach (363)
 • Oglądamy przyciski w trybie testowym (366)

Rozdział 14. Dźwięk w filmach Flasha (367)

 • Dźwięki we Flashu (368)
 • Importujemy dźwięki (369)
 • Układamy dźwięki w oddzielnych warstwach (370)
 • Ustalamy wysokość warstwy dźwiękowej w listwie czasowej (372)
 • Dodajemy dźwięki do ujęć (373)
 • Dodajemy dźwięki do przycisków (376)
 • Stosujemy synchronizację typu Event (378)
 • Stosujemy synchronizację typu Start (382)
 • Stosujemy synchronizację typu Stream (383)
 • Stosujemy synchronizację typu Stop (386)
 • Zapętlamy dźwięki (388)
 • Edytujemy dźwięki (389)

Rozdział 15. Zaawansowana interaktywność (393)

 • Używamy wyrażeń i zmiennych (394)
 • Używamy akcji warunkowych (398)
 • Ładujemy nowe pliki (403)
 • Manipulujemy klipami filmowymi (407)
 • Używamy innych akcji (410)

Rozdział 16. Udostępnianie filmów publiczności (411)

 • Przygotowujemy film do optymalnego odtwarzania (412)
 • Publikujemy i eksportujemy film (415)
 • Ustawiamy opcje Flash Player-a (418)
 • Publikujemy dokumenty HTML dla plików Flash Player (422)
 • Kontrolujemy położenie filmu w oknie przeglądarki (425)
 • Publikujemy dokumenty HTML-owe dla alternatywnych formatów (430)
 • Używamy innych ustawień publikacyjnych (435)
 • Tworzymy projektory (437)
 • Ustawiamy typy MIME na serwerze (438)
 • Eksportujemy materiał Flasha do innych formatów (439)
 • Drukujemy we Flashu (441)

Dodatek A. Skróty klawiaturowe (443)

Skorowidz (447)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań