Perełki programowania gier. Vademecum profesjonalisty. Tom 6

Autor: Mike Dickheiser

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Game Programming Gems 6 (Book & CD-ROM)
ISBN: 978-83-246-1087-7
Cena: 99 zł
Oprawa: twarda
Format: B5
Nośnik: 1 CD
Data wydania: 2007.12.14
Liczba stron: 736
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/ppgvp6/ppgvp6-3.pdf
Kategoria: Gry

Wyczerpujący przegląd nowoczesnych technik
tworzenia gier komputerowych

 • Zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji
 • Realistyczne odwzorowywanie zjawisk fizycznych, efektów dźwiękowych i oświetlenia
 • Języki skryptowe i sterowanie danymi
 • Techniki zabezpieczania gier w wersji beta

Przemysł gier komputerowych jest jedną z najszybciej rozwijających się branż informatyki. Gry, które jeszcze niedawno zapierały dech w piersiach, dziś wydają się proste i mało realistyczne. Współczesne symulatory i "strzelanki" to arcydzieła, których produkcja angażuje środki porównywalne z budżetami hollywoodzkich superprodukcji. Rosnące w ogromnym tempie możliwości komputerów i konsoli wpływają jednak nie tylko na jakość gier, ale także na proces ich tworzenia i wykorzystywane podczas niego narzędzia. Programiści tworzący gry implementują zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji, wykorzystują niezwykłe możliwości układów wyświetlających grafikę i skomplikowany aparat matematyczny.

Książka "Perełki programowania gier. Vademecum profesjonalisty. Tom 6" to doskonałe kompendium wiedzy dla wszystkich, którzy tworzą gry komputerowe lub zamierzają to robić. W każdym rozdziale, napisanym przez cenionego eksperta z tej branży, znajdziesz niezbędne informacje dotyczące różnych aspektów pisania gier. Przeczytasz o sztucznej inteligencji, symulacji zjawisk fizycznych oraz odwzorowywaniu oświetlenia i dźwięków. Poznasz nowoczesne techniki programowania współbieżnego, optymalizacji kodu pod kątem maszyn wieloprocesorowych, stosowania języków skryptowych i wykorzystywania możliwości procesorów graficznych.

 • Programowanie pod kątem procesorów wielordzeniowych
 • Siatkowa reprezentacja obiektów gry
 • Testowanie pojedynczych modułów gry
 • Optymalizacja korzystania z zasobów
 • Rachunek wektorowy i macierzowy
 • Symulacja zachowania cieczy
 • Tworzenie algorytmów sztucznej inteligencji
 • Korzystanie z reguł logiki rozmytej
 • Programowanie skryptowe w językach Lua i Python
 • Optymalizacja wyświetlania obiektów gry
 • Wykorzystywanie możliwości procesorów graficznych
 • Generowanie efektów dźwiękowych w czasie rzeczywistym
 • Tworzenie gier sieciowych

Przeczytaj i stwórz grę, w którą zagrają miliony graczy.

Perełki programowania gier. Vademecum profesjonalisty. Tom 6 -- spis treści

Przedmowa (13)

Wstęp (17)

O obrazku z okładki (23)

Biografie autorów (25)

Część I Programowanie w ogólności (43)

Wprowadzenie (45)

Rozdział 1.1 Algorytmy nieblokujące (47)

 • "Porównaj i zamień" oraz inne prymitywy uniwersalne (48)
 • Parametryzowany stos nieblokujący (50)
 • Parametryzowana kolejka nieblokująca (54)
 • Nieblokująca parametryzowana lista wolnych bloków pamięci (57)
 • Konkluzja (58)
 • Literatura cytowana (59)
 • Zasoby (60)

Rozdział 1.2 Wykorzystanie możliwości procesorów wielordzeniowych przy użyciu OpenMP (61)

 • Przykład: system cząstek (62)
 • Korzyści (62)
 • Wydajność (63)
 • Przykład: wykrywanie kolizji (64)
 • Zespoły wątkowe (65)
 • Zrównoleglanie wykonywania funkcji (65)
 • Tak, ale... (67)
 • Konkluzja (68)
 • Literatura cytowana (68)
 • Zasoby (68)

Rozdział 1.3 Widzenie komputerowe w grach - programowanie z użyciem biblioteki OpenCV (69)

 • Komputerowe widzenie w grach (69)
 • Biblioteka Open Computer Vision (70)
 • Przykład zastosowania (70)
 • Co dalej? (79)
 • Literatura cytowana (79)

Rozdział 1.4 Siatkowa rejestracja obiektów gry (81)

 • Drzewa czwórkowe i ósemkowe (82)
 • Organizacja obiektów (84)
 • Konkluzja (88)
 • Literatura cytowana (88)

Rozdział 1.5 Techniki BSP (89)

 • Czym jest BSP? Dlaczego BSP? (89)
 • Węzłowe BSP (90)
 • Renderowanie obiektów w węzłowym wariancie BSP (93)
 • Bezpodziałowy wariant węzłowego BSP (94)
 • Liściaste BSP i regiony wypukłe (95)
 • Generowanie portali między regionami wypukłymi (98)
 • Generowanie zbiorów PVS (100)
 • Kompresja wektora widzialności (105)
 • Obiekty krajobrazu w drzewie BSP (107)
 • Konkluzja (108)
 • Literatura cytowana (108)

Rozdział 1.6 Dopasowywanie łańcuchów (109)

 • Wyszukiwanie opierające się na identyfikatorach tekstowych (109)
 • No to mamy problem... (110)
 • Kilka znanych rozwiązań (110)
 • Nasze rozwiązanie (111)
 • Zastosowanie rozwiązania (116)
 • Konkluzja (117)
 • Literatura cytowana (117)

Rozdział 1.7 Implementacja testowania modułów na bazie CppUnit (119)

 • Ogólnie o testowaniu modułów (119)
 • Ogólnie o pakiecie CppUnit (120)
 • Uruchamianie klas mocujących (122)
 • Wykorzystanie pakietu CppUnit do testowania klasy zarządzającej modelami (123)
 • Testowanie modułowe funkcji prywatnych (129)
 • Wykorzystywanie CppUnit do testowania niskopoziomowej funkcjonalności (129)
 • Konkluzja (134)
 • Literatura cytowana (134)

Rozdział 1.8 Fingerprinting jako metoda ochrony wersji pre-release aplikacji (135)

 • Zniechęcanie (135)
 • Znaki wodne i odciski palców (136)
 • Wykonywanie znakowania (137)
 • Bezpieczeństwo gwarantowane przez znakowanie (137)
 • Strategie znakowania (137)
 • Atak porównawczy (140)
 • Konkluzja (140)
 • Literatura cytowana (141)

Rozdział 1.9 Przyspieszanie ładowania zasobów na podstawie statystyki korzystania z nich (143)

 • Sformułowanie problemu (143)
 • Optymalizowanie kolejności zasobów (145)
 • Czynniki wpływające na wynik pomiaru (146)
 • Potencjalne zagrożenia (147)
 • Powszechne praktyki optymalizacyjne (147)
 • Konkluzja (148)
 • Literatura cytowana (148)

Rozdział 1.10 Pozostań w grze: podmiana modyfikowanych zasobów "na gorąco" (149)

 • Jak to działa? (149)
 • Anatomia procesu (151)
 • Uwarunkowania praktyczne (155)
 • Przykładowy program (156)
 • Konkluzja (156)
 • Literatura uzupełniająca (156)

Część II Matematyka i fizyka (157)

Wprowadzenie (159)

Rozdział 2.1 Osobliwości arytmetyki zmiennopozycyjnej (161)

 • Format reprezentacji zmiennopozycyjnej (162)
 • Projektowanie programów i funkcji (167)
 • Konkluzja (179)
 • Literatura cytowana (180)

Rozdział 2.2 Obliczenia w przestrzeniach rzutowych z użyciem współrzędnych jednorodnych (181)

 • Podstawy matematyczne (182)
 • Obliczenia z użyciem współrzędnych jednorodnych (184)
 • Przecinanie linii z obiektami (187)
 • Konkluzja (189)
 • Dodatek A (190)
 • Dodatek B (190)
 • Podziękowania (191)
 • Literatura cytowana (191)

Rozdział 2.3 Zastosowanie iloczynu wektorowego do rozwiązywania układów równań liniowych (193)

 • Wprowadzenie (193)
 • Linie proste (196)
 • Efektywna interpolacja bilinearna (198)
 • Rozwiązywanie układu równań z trzema niewiadomymi (201)
 • Konkluzja (203)
 • Podziękowania (203)
 • Literatura cytowana i zalecana (203)

Rozdział 2.4 Indeksowanie sekwencyjne w programowaniu gier (205)

 • Terminologia (205)
 • Sekwencje (206)
 • Sekwencje dziedzinowe (207)
 • Sekwencje permutacyjne (210)
 • Sekwencje kombinacyjne (214)
 • Konkluzja (217)
 • Literatura cytowana (218)

Rozdział 2.5 Pływalność brył wielościennych (219)

 • Pływalność (220)
 • Pole wielokąta (221)
 • Objętość wielościanu (223)
 • Częściowe zanurzenie (224)
 • Dokładność obliczeń (227)
 • Siły oporu (229)
 • Kod źródłowy (230)
 • Konkluzja (230)
 • Podziękowanie (230)
 • Literatura cytowana (231)

Rozdział 2.6 Cząsteczkowa symulacja w czasie rzeczywistym oddziaływania cieczy z bryłami sztywnymi (233)

 • Symulacja przepływów cieczy a SPH (233)
 • Rozszerzenie metody SPH na oddziaływania cieczy z bryłami sztywnymi (238)
 • Oddziaływanie z obiektami dynamicznymi - krokowa aktualizacja własności cząstek (242)
 • Szczegóły implementacji (243)
 • Optymalizacje (247)
 • Konkluzja (248)
 • Literatura cytowana (248)

Część III Sztuczna inteligencja (249)

Wprowadzenie (251)

Rozdział 3.1 Zastosowanie modelowanego podejścia do implementacji AI na przykładzie Locust AI Engine w QA3 (253)

 • Wprowadzenie (254)
 • Stan obecny - zbiory reguł deterministycznych (255)
 • Problemy związane z regułami (257)
 • Modelowane podejście do implementacji AI (259)
 • Interfejs (260)
 • Zalety i korzyści dla projektantów (261)
 • Locust AI Engine w Quake III Arena (263)
 • Soar (264)
 • Konkluzja (265)
 • Literatura cytowana (265)

Rozdział 3.2 Koordynacja działań autonomicznych BN (267)

 • Możliwe rozwiązania (268)
 • Struktura BN (269)
 • Mechanizmy koordynacji (270)
 • Przykład. Skoordynowane tropienie gracza (277)
 • Konkluzja (278)
 • Literatura cytowana (279)

Rozdział 3.3 Zastosowanie behawioralnych architektur robotycznych w tworzeniu gier (281)

 • Architektura subsumpcyjna (282)
 • Rozszerzone sieci behawioralne (285)
 • Dyskusja (289)
 • Konkluzja (289)
 • Literatura cytowana (290)

Rozdział 3.4 Konstruowanie sterowanego celem robota gry Unreal Tournament przy użyciu czujników rozmytych, maszyn skończenie stanowych i rozszerzonych sieci behawioralnych (291)

 • Projektowanie rozszerzonej sieci behawioralnej (292)
 • Hierarchiczne czujniki rozmyte (298)
 • Moduły behawioralne jako maszyny skończenie stanowe (301)
 • Konkluzja (303)
 • Literatura cytowana (303)

Rozdział 3.5 Robot sterowany celem: projektowanie zachowań i cech osobowości agenta gry przy użyciu rozszerzonych sieci behawioralnych (305)

 • Rozszerzone sieci behawioralne (306)
 • Jakość wyboru akcji (311)
 • Projektowanie cech osobowości (314)
 • Konkluzja (317)
 • Literatura zalecana (318)

Rozdział 3.6 Modelowanie pamięci krótkotrwałej przy użyciu maszyny wektorów wspierających (319)

 • Maszyny wektorów wspierających (319)
 • Modelowanie pamięci krótkotrwałej (325)
 • Limitowanie obciążenia procesorów (326)
 • Konkluzja (326)
 • Literatura cytowana (327)

Rozdział 3.7 Zastosowanie modelu oceny kwantytatywnej do analizy konfliktów zbrojnych (329)

 • Formuła podstawowa (330)
 • Obliczanie siły ognia (330)
 • Obliczanie potencjału bojowego (331)
 • Szacowanie efektywności użycia broni (332)
 • Teoretyczne przewidywanie wyniku konfliktu (333)
 • A co z efektywnością wykorzystania broni? (334)
 • Przykład systemu QJM (334)
 • Ograniczenia (335)
 • Konkluzja (335)
 • Literatura cytowana (336)

Rozdział 3.8 Projektowanie wielowarstwowego, przyłączalnego silnika AI (337)

 • Rozwiązania pokrewne (338)
 • Architektura silnika AI (339)
 • Klasy i właściwości systemu sterowanego danymi (340)
 • Priorytetowy zarządca zadań (345)
 • Wydajność i techniki optymalizacyjne (346)
 • Narzędzia (348)
 • Konkluzja (350)
 • Literatura cytowana (351)

Rozdział 3.9 Zarządzanie złożonością scenerii na bazie reguł logiki rozmytej (353)

 • Koncepcja (353)
 • Regulacja rozmyta (354)
 • Narzędzia (354)
 • Projekt systemu (357)
 • Zastosowanie do gier (358)
 • Założenia (359)
 • Uwagi implementacyjne (360)
 • Testy i ich rezultat (360)
 • Konkluzja (362)
 • Podziękowanie (362)
 • Literatura cytowana (363)

Część IV Skrypty i systemy sterowane danymi (365)

Wprowadzenie (367)

Rozdział 4.1 Przegląd języków skryptowych (371)

 • Po co w ogóle stosować języki skryptowe? (371)
 • Wprowadzenie (371)
 • Sposób kodowania (372)
 • Integracja z językami C/C++ (377)
 • Wydajność (384)
 • Metody wspierania procesów wytwarzania (387)
 • Konkluzja (390)
 • Literatura (390)

Rozdział 4.2 Wiązanie obiektów C/C++ ze skryptami języka Lua (391)

 • Funkcje wiążące (392)
 • Wiązanie właściwych obiektów z wartościami języka Lua (394)
 • Wiązanie obiektów środowiska nadrzędnego z obiektami języka Lua (397)
 • Wiązanie właściwych obiektów z tabelami języka Lua (402)
 • Konkluzja (403)
 • Literatura (406)

Rozdział 4.3 Programowanie zaawansowanych mechanizmów sterujących z wykorzystaniem współprogramów języka Lua (407)

 • Współprogramy Lua (408)
 • Filtry (409)
 • Iteratory (411)
 • Mechanizmy szeregowania zadań (414)
 • Wielozadaniowość równoległa (415)
 • Konkluzja (419)
 • Literatura (419)

Rozdział 4.4 Zarządzanie wykonywaniem skryptów wysokopoziomowych w ramach środowisk wielowątkowych (421)

 • Oprogramowanie komponentowe i interpreter skryptu (422)
 • Współprogramy i mikrowątki (422)
 • Menedżer mikrowątków (423)
 • Osadzanie kodu języka Python (426)
 • Eksperymenty i wyniki (429)
 • Konkluzja (431)
 • Literatura (432)

Rozdział 4.5 Udostępnianie właściwości aktorów z wykorzystaniem nieinwazyjnych pośredników (433)

 • Aktorzy, pośrednicy i właściwości. Mój Boże! (433)
 • Nieinwazyjna i dynamiczna architektura (435)
 • Właściwości aktora (436)
 • Pośrednicy aktorów (440)
 • Od teorii do praktyki (442)
 • Konkluzja (443)
 • Literatura (443)

Rozdział 4.6 System komponentowy obiektów gry (445)

 • Obiekty gry (445)
 • Komponenty bazowe obiektów gry (447)
 • Zarządzanie komponentami z poziomu obiektów gry (448)
 • Komunikacja pomiędzy komponentami (450)
 • Szablony komponentów gry (451)
 • Szablony obiektów gry (454)
 • Tworzenie obiektu gry sterowanego danymi (455)
 • Konkluzja (455)

Część V Grafika (457)

Wprowadzenie (459)

Rozdział 5.1 Synteza realistycznych ruchów nieaktywnych postaci w grze (461)

 • Wprowadzenie (462)
 • Główne składowe animacji ciała ludzkiego (463)
 • Zmiany postaw (465)
 • Ciągłe, drobne zmiany postaw (469)
 • Konkluzja (474)
 • Literatura (474)

Rozdział 5.2 Dzielenie przestrzeni z wykorzystaniem adaptacyjnego drzewa binarnego (477)

 • Budowa adaptacyjnego drzewa binarnego (477)
 • Szczegółowa implementacja drzewa ABT (479)
 • Poszukiwanie odpowiednich płaszczyzn dzielących (483)
 • Stosowanie drzew ABT dla scen dynamicznych (486)
 • Wizualizacja drzewa ABT (487)
 • Konkluzja (489)
 • Podziękowania (489)
 • Literatura (489)

Rozdział 5.3 Rozszerzony mechanizm eliminowania obiektów z wykorzystaniem (niemal) całkowicie ukierunkowanych ramek ograniczających (491)

 • Przegląd znanych metod (492)
 • Techniki tradycyjne (493)
 • Efektywne rozwiązanie dla dwóch wymiarów (494)
 • Udoskonalenia technik tradycyjnych (496)
 • Eliminowanie obiektów według ramki ograniczającej (500)
 • Dalsze usprawnienia (501)
 • Konkluzja (502)
 • Literatura (503)

Rozdział 5.4 Podział powierzchni z myślą o optymalizacji renderingu (505)

 • Wprowadzenie (505)
 • Koncepcje podziału (506)
 • Heurystyka podziału wag (508)
 • Heurystyka palety kości (508)
 • Szczegółowe omówienie heurystyki (511)
 • Konkluzja (515)

Rozdział 5.5 Rendering terenu na poziomie procesora GPU (517)

 • Prosty algorytm (518)
 • Poziom szczegółowości (519)
 • Eliminowanie szczelin (521)
 • Odrzucanie obiektów spoza ostrosłupa widoczności (523)
 • Wyznaczanie normalnych (523)
 • Unikanie kolizji (525)
 • Problemy implementacyjne (526)
 • Wyniki (527)
 • Konkluzja (528)
 • Literatura (528)

Rozdział 5.6 Interaktywna dynamika cieczy i rendering na poziomie GPU (529)

 • Podstawy matematyczne (530)
 • Implementacja na poziomie GPU (534)
 • Interakcja z cieczą (540)
 • Materiały dodatkowe (542)
 • Konkluzja (542)
 • Literatura (543)

Rozdział 5.7 Szybkie oświetlanie poszczególnych pikseli w środowisku z wieloma źródłami światła (545)

 • Rozwiązanie polegające na odkładaniu efektów oświetlenia na później (546)
 • Implementacja odłożonego cieniowania dla najnowszych kart graficznych (547)
 • Podstawowe techniki optymalizacji składowania danych (549)
 • Optymalizacja shaderów i ograniczenia sprzętowe (552)
 • Rozszerzanie efektów przetwarzania końcowego przestrzeni obrazu (555)
 • Konkluzja (556)
 • Literatura (556)

Rozdział 5.8 Rendering ostrych znaków drogowych (557)

 • Wygładzanie krawędzi tekstur progowanych (559)
 • Optymalne tekstury dla techniki progowania (564)
 • Aplikacja autorska (568)
 • Konkluzja i perspektywa rozwoju (571)
 • Literatura (572)

Rozdział 5.9 Praktyczny rendering nieba na potrzeby gier komputerowych (573)

 • Czego chcemy, a co mamy? (573)
 • Co właściwie powinno się znaleźć na niebie? (575)
 • Wąskie gardła (576)
 • Wprowadzenie sześciennej mapy nieba (579)
 • Skalowanie czasu (580)
 • Analiza aplikacji demonstracyjnej (581)
 • Kierunki rozwoju (582)
 • Konkluzja (583)
 • Literatura (584)

Rozdział 5.10 Rendering rozszerzonego zakresu jasności (HDR) z wykorzystaniem obiektów bufora klatek biblioteki OpenGL (585)

 • Wprowadzenie do obiektów bufora klatek (585)
 • Konstruowanie obiektów bufora klatek (587)
 • Rendering rozszerzonego zakresu jasności (HDR) za pomocą obiektów bufora klatek (590)
 • Konkluzja (592)
 • Informacje dodatkowe (593)
 • Literatura dodatkowa (593)

Część VI Audio (595)

Wprowadzenie (597)

Rozdział 6.1 Generowanie dźwięku w czasie rzeczywistym poprzez deformację siatkową brył sztywnych (599)

 • Retrospekcja (599)
 • Ogólne zasady (600)
 • Podstawy analizy modalnej (601)
 • Ograniczenia (603)
 • Od deformacji do dźwięku (604)
 • Konkluzja (605)
 • Literatura zalecana (605)
 • Literatura cytowana (606)

Rozdział 6.2 Prosty generator efektów dźwiękowych czasu rzeczywistego (607)

 • Silnik akustyki otoczeniowej (607)
 • Synteza dźwięku (608)
 • Przykłady ze świata rzeczywistego (610)
 • Konkluzja (612)
 • Demo (613)
 • Literatura cytowana (613)

Rozdział 6.3 Miksowanie dźwięku w czasie rzeczywistym (615)

 • Niby nic, a jednak... (615)
 • Implementacja łańcucha magistral (617)
 • Miara głośności - stosunek natężeń albo decybele (619)
 • Zapobieganie nieefektywności (620)
 • Inne usprawnienie (620)
 • Konkluzja (620)
 • Literatura cytowana (621)

Rozdział 6.4 Zbiór potencjalnej słyszalności (623)

 • PVS - podstawy (623)
 • PAS - algorytm podstawowy (625)
 • Bezpośrednie ścieżki dźwiękowe (625)
 • Rozszerzenie na falę przechodzącą (630)
 • Rozszerzenie na falę odbitą (631)
 • Konkluzja (632)
 • Literatura cytowana (632)

Rozdział 6.5 Tani efekt Dopplera (633)

 • Zjawisko Dopplera (633)
 • Programowanie efektu Dopplera (636)
 • Zmienna prędkość (639)
 • Aliasowanie (640)
 • Implementacja (641)
 • Konkluzja (641)
 • Zasoby (641)

Rozdział 6.6 Preparowanie efektów specjalnych (643)

 • Preparacja (643)
 • Przykład: radio grające w pokoju (644)
 • Krzywe stałej głośności (645)
 • Zaawansowane sterowanie głośnością (646)
 • Pliki wielościeżkowe i DirectSound (646)
 • Koszty i korzyści (647)
 • Konkluzja (647)
 • Podziękowania (647)

Część VII Sieć i gry wielodostępne (649)

Wprowadzenie (651)

Rozdział 7.1 Dynamicznie adaptowalne strumieniowanie danych 3D dla animowanych postaci (653)

 • Wprowadzenie (653)
 • Podstawy i zagadnienia pokrewne (654)
 • Przygotowywanie i tworzenie skalowalnych danych 3D (655)
 • Sterowana kontekstem adaptacja wysyłanego strumienia (662)
 • Konkluzja (664)
 • Literatura cytowana (665)

Rozdział 7.2 Wysokopoziomowa architektura systemowa dla masywnych gier online (667)

 • Systemy złożone i ich zachowanie wzbogacające (668)
 • Architektura wielowarstwowa (668)
 • Sprzężenie zwrotne w systemach decyzyjnych (680)
 • Konkluzja (681)
 • Literatura cytowana (681)

Rozdział 7.3 Generowanie unikalnych identyfikatorów globalnych dla obiektów gier (683)

 • Wymagania dla identyfikatorów GUID (683)
 • Generowanie GUID (685)
 • Sytuacje wyjątkowe i ich obsługa (687)
 • Konkluzja (688)
 • Literatura cytowana (688)

Rozdział 7.4 Second Life jako narzędzie prototypowania gier MMOG (689)

 • Wstęp (689)
 • Dlaczego Second Life? (689)
 • Second Life - zaczynamy! (693)
 • Second Life jako narzędzie projektanta (693)
 • Opracowywanie prototypu (695)
 • Tringo - historia sukcesu (698)
 • Konkluzja (698)
 • Literatura cytowana (699)

Rozdział 7.5 Niezawodne połączenia TCP peer-to-peer w warunkach translacji NAT (701)

 • Problem (701)
 • Rozwiązania (703)
 • Realizacja (703)
 • Zastosowania (708)
 • Ograniczenia (709)
 • Konkluzja (709)
 • Literatura cytowana (710)

Skorowidz (711)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań