Po prostu HTML, XHTML i CSS. Wydanie VI

Autor: Elizabeth Castro

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: HTML, XHTML, and CSS, Sixth Edition: Visual QuickStart Guide (6th Edition)
ISBN: 978-83-246-0840-9
Cena: 77 zł
Zniżka: 10%
Cena ze zniżką: 69.3 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2007.12.12
Liczba stron: 514
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/pphxc4/pphxc4-3.pdf
Kategoria: HTML i XHTML

Stwórz własną witrynę WWW

 • Poznaj znaczniki języka HTML
 • Zdefiniuj kaskadowe arkusze stylów
 • Przetestuj witrynę i opublikuj ją na serwerze

Język HTML i jego najnowsze wcielenie, określane nazwą XHTML, to podstawowy "budulec" witryn WWW. Stosując odpowiednie znaczniki, możemy umieszczać na stronach tekst i grafikę, tworzyć hiperłącza oraz osadzać elementy multimedialne i interaktywne. Technologia CSS (kaskadowych arkuszy stylów) pozwala na przypisanie do znaczników języka HTML definicji formatowania, dzięki czemu zmiana kolorystyki witryny bądź kroju czcionki wymaga jedynie modyfikacji pliku ze stylami. Poznanie tego języka i zasad korzystania z kaskadowych arkuszy stylów jest niezbędne do tworzenia własnych witryn WWW, ponieważ nawet tak bardzo popularne dziś "wizualne" narzędzia generują kod, który często wymaga ręcznych poprawek.

Książka "Po prostu HTML, XHTML i CSS. Wydanie VI" to kolejna edycja bestsellerowego poradnika, dzięki któremu tajniki tworzenia witryn WWW poznały tysiące czytelników na całym świecie. W wydaniu VI autorka uwzględniła najnowsze specyfikacje języka HTML oraz technologii CSS. Czytając tę książkę, dowiesz się, w jaki sposób wykorzystywać znaczniki do tworzenia elementów stron internetowych oraz osadzania na nich grafiki i obiektów interaktywnych. Nauczysz się definiować hiperłącza oraz wykorzystywać kaskadowe arkusze stylów do formatowania tekstu i tabel oraz określania kolorystyki stron. Przeczytasz także o testowaniu witryn, publikowaniu ich na serwerach oraz optymalizowaniu pod kątem wyszukiwarek internetowych.

 • Struktura dokumentów HTML i witryn WWW
 • Wprowadzanie i formatowanie tekstu
 • Przygotowywanie grafiki na strony WWW
 • Umieszczanie elementów graficznych w dokumentach HTML
 • Tworzenie hiperłączy
 • Definiowanie stylów CSS
 • Formatowanie z wykorzystaniem stylów
 • Tworzenie list i tabel
 • Elementy formularzy HTML
 • Osadzanie na stronie elementów multimedialnych
 • Sprawdzanie poprawności kodu HTML
 • Publikacja strony

Dołącz do grona webmasterów,
którzy poznali język HTML dzięki tej książce.

Po prostu HTML, XHTML i CSS. Wydanie VI -- spis treści

Wstęp (15)

 • Internet, WWW oraz HTML (16)
 • Otwarty, jednak nie identyczny (17)
 • Wojny przeglądarek (18)
 • Dążenie do wprowadzania standardów (19)
 • CSS a możliwości przeglądarek (23)
 • XHTML czy HTML: czego należy używać? (24)
 • Kilka słów o niniejszej książce (26)
 • Co się zmieniło w szóstym wydaniu? (27)
 • Witryna WWW autorki (29)

Rozdział 1. Elementy tworzące strony WWW (31)

 • Znaczniki: elementy, atrybuty oraz wartości (32)
 • Tekstowa zawartość stron WWW (36)
 • Łącza, obrazki oraz inna zawartość nie będąca tekstem (37)
 • Nazwy plików (38)
 • Adresy URL (39)
 • HTML a XHTML (42)
 • Wersje, rodzaje oraz DOCTYPE (45)
 • Domyślny sposób wyświetlania (X)HTML (48)

Rozdział 2. Praca z dokumentami (X)HTML (49)

 • Projektowanie witryny (50)
 • Tworzenie nowej strony WWW (51)
 • Zapisywanie stron WWW (52)
 • Kilka słów o programie Microsoft Word i stronach WWW (54)
 • Określanie strony domyślnej ("domowej") (55)
 • Edycja stron WWW (56)
 • Organizowanie plików (57)
 • Wyświetlanie stron w przeglądarce (58)
 • Czerpanie inspiracji od innych (59)

Rozdział 3. Podstawowa struktura dokumentów (X)HTML (61)

 • Rozpoczynanie strony (62)
 • Tworzenie podstawowej struktury kodu (64)
 • Określanie sposobu kodowania (65)
 • Nadawanie tytułu (66)
 • Tworzenie nagłówków sekcji (67)
 • Rozpoczynanie nowego akapitu (68)
 • Nazywanie elementów (69)
 • Podział strony na działy (70)
 • Tworzenie obszarów wewnątrzwierszowych (71)
 • Tworzenie nowych wierszy (72)
 • Dodawanie komentarzy (73)
 • Nadawanie nazw elementom stron (74)

Rozdział 4. Podstawy formatowania tekstu (75)

 • Tworzenie tekstu pogrubionego oraz kursywy (76)
 • Zmiana wielkości tekstu (77)
 • Stosowanie czcionki o stałej szerokości znaków (78)
 • Stosowanie tekstu preformatowanego (80)
 • Cytaty (81)
 • Tworzenie indeksów dolnych i górnych (83)
 • Oznaczanie zmodyfikowanego tekstu (84)
 • Wyjaśnianie skrótów (85)
 • Wyśrodkowywanie zawartości strony (86)

Rozdział 5. Obrazy (87)

 • O obrazach tworzonych na potrzeby stron WWW (88)
 • Zdobywanie obrazów (92)
 • Wybór programu do edycji grafiki (93)
 • Polecenie Zapisz dla Weba (94)
 • Wstawianie ilustracji na stronę (96)
 • Tekst zastępczy (97)
 • Określanie wymiarów obrazu w celu jego szybszego wyświetlenia (99)
 • Skalowanie ilustracji (101)
 • Zmniejszanie wymiarów obrazu (103)
 • Otaczanie obrazów tekstem (105)
 • Zakończenie otaczania tekstem (107)
 • Zwiększanie odstępu wokół obrazów (108)
 • Wyrównywanie obrazków (109)
 • Poziome linie (110)
 • Dodawanie ikony witryny (111)

Rozdział 6. Łącza (113)

 • Tworzenie łączy do innych stron (114)
 • Tworzenie odnośników (116)
 • Łącza wykorzystujące odnośniki (117)
 • Tworzenie łącza do wybranego okna (118)
 • Określenie domyślnego okna (119)
 • Tworzenie innych rodzajów łączy (120)
 • Definiowanie klawiszy skrótów dla łączy (122)
 • Określenie kolejności łączy dla klawisza TAB (123)
 • Zastosowanie obrazów do tworzenia łączy (124)
 • Łączenie miniatur z obrazami (125)
 • Podział obrazka na obszary przypisane do różnych łączy (126)
 • Tworzenie map odnośników obsługiwanych po stronie klienta (127)

Rozdział 7. Elementy arkuszy stylów (129)

 • Tworzenie reguły stylu (130)
 • Dodawanie komentarzy do arkuszy stylów (131)
 • Kaskada: gdy reguły kolidują ze sobą (132)
 • Wartości właściwości (135)

Rozdział 8. Stosowanie plików arkuszy stylów (139)

 • Tworzenie zewnętrznego arkusza stylów (140)
 • Dołączanie zewnętrznego arkusza stylów (141)
 • Udostępnianie alternatywnych arkuszy stylów (142)
 • Tworzenie wewnętrznego arkusza stylów (144)
 • Importowanie zewnętrznych arkuszy stylów (145)
 • Stosowanie arkuszy stylów dla różnych mediów (147)
 • Lokalne stosowanie stylów (148)
 • Znaczenie położenia (150)
 • Czerpanie inspiracji od innych (152)

Rozdział 9. Definiowanie selektorów (153)

 • Tworzenie selektorów (154)
 • Wybór elementów na podstawie nazwy (155)
 • Wybieranie elementu na podstawie klasy lub identyfikatora (156)
 • Wybieranie elementów na podstawie kontekstu (157)
 • Wybieranie fragmentów elementu (160)
 • Wybieranie łączy na podstawie ich stanu (162)
 • Wybieranie elementów na podstawie atrybutów (163)
 • Definiowanie grup elementów (164)
 • Łączenie selektorów (165)

Rozdział 10. Formatowanie przy wykorzystaniu stylów (167)

 • Wybór czcionki (168)
 • Określanie czcionek alternatywnych (169)
 • Tworzenie czcionki pochyłej (kursywy) (170)
 • Pogrubianie czcionki (171)
 • Określanie wielkości czcionki (172)
 • Określanie wysokości linii (175)
 • Jednoczesne określanie wszystkich parametrów czcionki (176)
 • Definiowanie koloru tekstu (177)
 • Zmiana koloru tła tekstu (178)
 • Kontrola odstępów pomiędzy wyrazami i literami (179)
 • Dodawanie wcięć akapitowych (180)
 • Parametry odstępów (181)
 • Wyrównywanie tekstu (182)
 • Zmiana wielkości liter (183)
 • Wykorzystanie kapitalików (184)
 • Dekorowanie tekstu (185)

Rozdział 11. Określanie układu strony za pomocą stylów (187)

 • Określanie struktury strony (188)
 • Model pudełkowy (189)
 • Modyfikowanie tła (190)
 • Określanie wysokości i szerokości elementu (192)
 • Określanie marginesów wokół elementu (195)
 • Dodawanie wypełnienia wokół elementu (197)
 • Przesuwanie elementów względem ich naturalnego położenia (199)
 • Bezwzględne rozmieszczanie elementów (200)
 • Określanie stałego położenia elementu w oknie przeglądarki (202)
 • Otaczanie elementów tekstem (204)
 • Kontrola sposobu otaczania elementów (205)
 • Pozycjonowanie elementów w trzecim wymiarze (206)
 • Tworzenie obramowań (207)
 • Modyfikacja wskaźnika myszy (210)
 • Określanie sposobu wyświetlania zawartości elementu (211)
 • Wyrównywanie elementów w pionie (212)

Rozdział 12. Tworzenie dynamicznych efektów przy użyciu stylów (213)

 • Wyświetlanie i ukrywanie elementów (214)
 • Tworzenie podmienianych przycisków (216)
 • Tworzenie wyskakujących elementów (217)
 • Tworzenie rozwijalnych menu (218)
 • Zastępowanie nagłówków obrazami (220)

Rozdział 13. Style dla urządzeń kieszonkowych (223)

 • Mobilizacja kontra miniaturyzacja (224)
 • Rzut oka na własną witrynę (225)
 • XHTML i CSS dla komputerów kieszonkowych (226)
 • Tworzenie arkuszy stylów dla komputerów przenośnych (228)
 • Ukrywanie niepotrzebnych elementów (229)
 • Tworzenie i stosowanie nagłówka graficznego (230)
 • Dodawanie łączy prowadzących na początek strony (231)
 • Poprawa sposobu prezentacji strony (232)

Rozdział 14. Arkusze stylów przeznaczone do drukowania stron (233)

 • Stosowanie arkuszy stylów przeznaczonych dla konkretnych rodzajów mediów (234)
 • Czym różnią się style przeznaczone do drukowania (235)
 • Kontrola dzielenia dokumentów na strony (237)
 • Drukowanie adresów URL łączy (238)
 • Kontrola wdów i sierot (239)

Rozdział 15. Listy (241)

 • Tworzenie list wypunktowanych i uporządkowanych (242)
 • Określanie kształtu znaczników (punktów) (244)
 • Określanie początkowej wartości numeracji punktów (245)
 • Stosowanie niestandardowych znaczników (246)
 • Określanie miejsca wyświetlania znaczników (248)
 • Określanie wszystkich właściwości listy w jednym miejscu (249)
 • Tworzenie list definicji (250)
 • Określanie wyglądu list zagnieżdżonych (251)

Rozdział 16. Tabele (253)

 • Projektowanie układu strony (254)
 • Tworzenie prostej tabeli (255)
 • Dodawanie krawędzi tabeli (256)
 • Określanie szerokości tabel (259)
 • Wyrównywanie tabeli do środka strony (262)
 • Otaczanie tabeli tekstem (263)
 • Łączenie tabel (264)
 • Wyrównywanie zawartości komórek (266)
 • Zmiana koloru tła (269)
 • Kontrola odstępów pomiędzy komórkami i wewnątrz nich (271)
 • Łączenie komórek leżących w sąsiednich kolumnach (274)
 • Łączenie komórek w sąsiednich wierszach (275)
 • Podział tabeli na grupy kolumn (276)
 • Podział tabeli na poziome sekcje (278)
 • Wybór linii do wyświetlania (279)
 • Kontrola łamania wierszy w komórce (281)
 • Przyspieszenie wyświetlania tabeli (282)

Rozdział 17. Formularze (283)

 • Tworzenie formularza (284)
 • Przetwarzanie formularzy (286)
 • Przesyłanie danych pocztą elektroniczną (288)
 • Organizacja elementów formularzy (290)
 • Tworzenie pól tekstowych (292)
 • Tworzenie pól hasła (293)
 • Formalne nadanie etykiet elementom formularzy (294)
 • Tworzenie przycisków opcji (295)
 • Rozwijalne listy (296)
 • Tworzenie pól wyboru (298)
 • Obszary tekstowe (299)
 • Umożliwienie użytkownikom przesyłania plików (300)
 • Dodawanie pól ukrytych do formularzy (301)
 • Tworzenie przycisku przesyłającego (302)
 • Czyszczenie zawartości formularza (304)
 • Stosowanie obrazów do przesyłania danych (306)
 • Określenie kolejności klawisza TAB w formularzach (308)
 • Definiowanie klawiszy skrótów (309)
 • Dezaktywacja elementów formularza (310)
 • Uniemożliwienie modyfikacji elementów (311)

Rozdział 18. Multimedia (313)

 • Kilka słów o pluginach i odtwarzaczach (314)
 • Zdobywanie odtwarzaczy dla użytkowników (315)
 • Pobieranie plików multimedialnych (316)
 • Tworzenie łączy do plików multimedialnych (317)
 • Osadzanie w stronach filmów QuickTime (319)
 • Osadzanie filmów QuickTime dla wszystkich przeglądarek oprócz IE (322)
 • Osadzanie filmów QuickTime tak, by działały we wszystkich przeglądarkach (324)
 • Zastosowania JavaScriptu do odtwarzania filmów (326)
 • Skalowanie filmów QuickTime (328)
 • Zmiana koloru tła filmów (329)
 • Odtwarzanie filmów QuickTime w pętli (330)
 • Udostępnianie zwiastuna filmu (331)
 • Dodawanie atrybutów do kolejnych filmów (332)
 • Udostępnianie kolejnych filmów (333)
 • Umieszczanie plików MP3 na stronach WWW (334)
 • Osadzanie plików Windows Media, część I (336)
 • Osadzanie plików Windows Media, część II (338)
 • Osadzanie plików Flash (339)
 • Wyświetlanie klipów wideo z witryn Google i YouTube (340)
 • Dołączanie apletów (342)
 • Osadzanie innych plików multimedialnych (343)
 • Tworzenie automatycznego pokazu slajdów (344)

Rozdział 19. Skrypty (345)

 • Wstawianie "automatycznego" skryptu (346)
 • Wywołanie zewnętrznego skryptu automatycznego (347)
 • Wyzwalanie skryptu (348)
 • Tworzenie przycisku, który wykonuje skrypt (350)
 • Dodawanie informacji zastępczych (351)
 • Ukrywanie skryptu przed starszymi przeglądarkami (352)
 • Ukrywanie skryptów przed analizatorami składni XML (353)
 • Definiowanie domyślnego języka skryptowego (354)

Rozdział 20. Podstawy JavaScriptu (355)

 • Dodawanie aktualnej daty i godziny (356)
 • Określanie wielkości nowego okna przeglądarki (357)
 • Podmienianie obrazków po wskazaniu ich myszką (359)
 • Ładowanie obrazków do pamięci podręcznej (361)

Rozdział 21. Symbole oraz inne znaki nie należące do alfabetu angielskiego (363)

 • Kilka słów o sposobach kodowania (364)
 • Deklarowanie sposobu kodowania strony (367)
 • Deklarowanie sposobu kodowania arkusza stylów (369)
 • Zapisywanie strony przy wykorzystaniu odpowiedniego sposobu kodowania (370)
 • Edytowanie stron przy wykorzystaniu poprawnego sposobu kodowania (371)
 • Dodawanie znaków nie należących do danego sposobu kodowania (372)
 • Określanie języka strony (375)

Rozdział 22. Testowanie i uruchamianie stron WWW (377)

 • Kilka technik testowania (378)
 • Najpierw rozwiąż najprostsze problemy (379)
 • Sprawdzanie prostych błędów: HTML (380)
 • Sprawdzanie prostych błędów: XHTML (381)
 • Sprawdzanie prostych błędów: CSS (382)
 • Walidacja kodu (384)
 • Testowanie stron (385)
 • Gdy przeglądarka wyświetla kod (387)
 • Kiedy obrazki nie są wyświetlane (388)
 • Różnice pomiędzy poszczególnymi przeglądarkami (389)
 • Wciąż nie działa? (391)

Rozdział 23. Publikowanie stron w sieci WWW (393)

 • Jak znaleźć serwer dla swoich stron (394)
 • Gdzie w Polsce opublikować strony WWW? (395)
 • Onet.pl - Republika WWW (395)
 • Rejestracja nazwy domeny (404)
 • Przesyłanie plików na serwer (405)

Rozdział 24. Zdobywanie użytkowników (409)

 • O słowach kluczowych (410)
 • Jawne podawanie słów kluczowych (411)
 • Opis strony (412)
 • Zarządzanie innymi informacjami o stronie (413)
 • Jak uniknąć odwiedzin (414)
 • Zapobieganie archiwizacji strony (415)
 • Tworzenie strony z adresami (416)
 • Zastosowanie narzędzia Google Sitemaps (417)
 • Dodawanie witryny do wyszukiwarki (418)
 • Jak zapewnić wysoką pozycję strony w wynikach wyszukiwania (419)
 • Pisanie stron łatwych do indeksowania (420)
 • Inne sposoby reklamowania witryny (422)

Rozdział 25. Kanały informacyjne i podcasting (423)

 • Jak wygląda kanał informacyjny (424)
 • Przygotowania do tworzenia kanału RSS (426)
 • Rozpoczynanie tworzenia kanału RSS (427)
 • Zamieszczanie opisu witryny (429)
 • Dodawanie wpisów do kanału (431)
 • Dodawanie załączników (433)
 • Tworzenie podcastów obsługiwanych przez program iTunes (435)
 • Weryfikacja poprawności kanału (441)
 • Przesyłanie podcastu na serwer iTunes (442)
 • Publikowanie kanału RSS na własnej witrynie WWW (443)
 • Subskrybowanie kanału RSS (445)
 • Subskrybowanie podcastów w programie iTunes (446)

Dodatek A Elementy i atrybuty (X)HTML (447)

 • Elementy i atrybuty (X)HTML (448)

Dodatek B Właściwości i wartości CSS (457)

 • Właściwości i wartości CSS (458)

Dodatek C Zdarzenia wbudowane (465)

 • Zdarzenia wbudowane (466)

Dodatek D Symbole i znaki (X)HTML (467)

Dodatek E Wartości szesnastkowe (479)

 • Szesnastkowe odpowiedniki liczb w systemie dziesiętnym (480)

Dodatek F Narzędzia (X)HTML (481)

 • Edytory (X)HTML (482)
 • Obrazy i grafika (484)
 • Programy graficzne (485)

Skorowidz (487)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań