Po prostu InDesign 2 CE

Autor: Sandee Cohen

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Visual QuickStart Guide InDesign 2 for Macintosh and Windows
ISBN: 83-7197-949-5
Cena: 90 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2003.01.20
Liczba stron: 416
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/ppind2/ppind2-10.pdf
Kategoria: InDesign

Adobe InDesign to jeden z najbardziej zaawansowanych programów służących do składu wszelkiego rodzaju publikacji. W wersji 2.0 został wzbogacony o ponad 800 nowych funkcji -- daje to pojęcie o jego złożoności. Możliwości programu InDesign powiększą się jeszcze bardziej, jeśli w procesie składu wykorzystamy inne programy firmy Adobe: Photoshopa i Illustratora.

"Po prostu InDesign 2.0" to wprowadzenie do tworzenia publikacji za pomocą programu firmy Adobe. Książki z serii "Po prostu…" pokazują, jak wykonać konkretne zadanie, dzięki czemu, gdy tylko napotkasz trudności przy pracy, szybko znajdziesz ich rozwiązanie. Książka jest więc zarówno podręcznikiem, jak i pomocą dla osoby używającej InDesign.

W książce przedstawiono:

 • Rozpoczęcie pracy z InDesign 2.0
 • Konfigurowanie ustawień dokumentu
 • Pracę z tekstem: formatowanie, ramki tekstowe, typografia
 • Tworzenie obiektów graficznych: umieszczanie ich na stronie i przekształcanie
 • Importowanie grafiki i łączenie jej z tekstem
 • Pracę z tabelami i obszernymi dokumentami (tworzenie spisów treści i indeksów)
 • Drukowanie dokumentów i tworzenie plików PDF
Przystępny język, liczne przykłady i szeroki zakres przedstawionych zagadnień to niewątpliwe atuty tej książki. Dzięki lekturze "Po prostu InDesign 2.0" i możliwościom opisywanego programu niedługo i Ty będziesz mógł tworzyć profesjonalne publikacje łatwo i szybko.

Po prostu InDesign 2 CE -- spis treści

Wstęp (11)

Wprowadzenie (15)

Rozdział 1. Zaczynamy (19)

 • Korzystanie z palet (20)
 • Posługiwanie się paletami (27)
 • Posługiwanie się elementami interfejsu (30)
 • Korzystanie z przybornika (31)
 • Korzystanie z menu kontekstowych (32)

Rozdział 2. Konfigurowanie układu dokumentu (33)

 • Tworzenie dokumentów (34)
 • Definiowanie opcji układu strony (35)
 • Modyfikowanie układu dokumentu (37)
 • Korzystanie z linijek (38)
 • Konfigurowanie prowadnic marginesów i kolumn (40)
 • Korzystanie z prowadnic linijek (41)
 • Korzystanie z siatki (44)
 • Zmiana powiększenia (45)
 • Korzystanie z lupy i z rączki (47)
 • Paleta Nawigator (49)
 • Menu Okno (50)
 • Zapisywanie dokumentu (51)
 • Otwieranie i zamykanie dokumentów (53)

Rozdział 3. Tekst (55)

 • Definiowanie ramek tekstowych (56)
 • Wprowadzanie tekstu (59)
 • Zaznaczanie tekstu (60)
 • Przesuwanie i usuwanie tekstu (62)
 • Korzystanie z palety Typografia (63)
 • Definiowanie kroju czcionki i jej rozmiaru (64)
 • Stosowanie stylów (65)
 • Definiowanie odstępów między wierszami i znakami (66)
 • Odkształcanie tekstu (68)
 • Ustawienia językowe (69)
 • Formatowanie akapitu (70)
 • Definiowanie wyrównania i wcięć (71)
 • Ręczne wstawianie wcięcia (73)
 • Definiowanie efektów dodatkowych dla akapitu (74)
 • Korzystanie z innych narzędzi obsługi tekstu (75)
 • Sterowanie przepływem tekstu (77)
 • Ustawienia dotyczące ramek tekstowych (78)
 • Stosowanie specjalnych znaków tekstowych (81)
 • Skróty klawiszowe (82)

Rozdział 4. Posługiwanie się obiektami (83)

 • Rodzaje ramek (84)
 • Rysowanie podstawowych figur geometrycznych (85)
 • Zaznaczanie obiektów (87)
 • Przesuwanie i zmiana rozmiarów obiektów (88)
 • Powielanie obiektów (90)
 • Zmiana rozmiarów obiektów (92)
 • Korzystanie z narzędzi transformacji (93)
 • Korzystanie z palety Przekształć (98)
 • Menu palety Przekształć (101)
 • Korzystanie z polecenia Ułóż (102)
 • Wyrównywanie obiektów (103)
 • Grupowanie obiektów (106)
 • Blokowanie obiektów (107)

Rozdział 5. Stosowanie kolorów (109)

 • Modele kolorów (110)
 • Definiowanie i zapisywanie próbek kolorów (113)
 • Korzystanie z bibliotek próbek (120)
 • Tworzenie odcieni (121)
 • Tworzenie kolorów bez nazw (123)
 • Tworzenie próbek przejść tonalnych (124)
 • Tworzenie nienazwanych przejść tonalnych (126)
 • Stosowanie kroplomierza (127)
 • Nadrukowywanie kolorów (128)

Rozdział 6. Modyfikowanie stylów obiektów (129)

 • Wypełnienia (130)
 • Manipulowanie konturem obiektu (134)
 • Modelowanie narożników obiektów (140)
 • Przypisywanie efektów przezroczystości (141)
 • Dodawanie cieni i rozmywanie krawędzi obiektów (145)
 • Korzystanie z kroplomierza (147)
 • Definiowanie ustawień domyślnych dla obiektu (149)

Rozdział 7. Pióro i krzywe Béziera (151)

 • Pióro (152)
 • Rysowanie linii (153)
 • Rysowanie krzywych (154)
 • Zmiana typów krzywych i węzłów (155)
 • Modyfikowanie krzywych (156)
 • Modyfikowanie węzłów (158)
 • Narzędzie Ołówek (160)
 • Narzędzie Wygładzanie (162)
 • Narzędzie Gumka (163)

Rozdział 8. Importowanie grafiki (165)

 • Importowanie grafiki (166)
 • Ramki o kształtach specjalnych (168)
 • Konfigurowanie opcji importowania grafiki (171)
 • Modyfikowanie wstawionych obrazów (173)
 • Dopasowywanie obrazów do ramek (175)
 • Zagnieżdżanie elementów (177)
 • Zmiana ustawień koloru ramek i zaimportowanych obrazów (180)
 • Obrazy łączone (181)
 • Osadzanie grafiki (185)
 • Korzystanie ze ścieżek kadrujących (186)
 • Importowanie obrazów ze zdefiniowaną przezroczystością (190)
 • Wyświetlanie obrazów (191)
 • Przypisywanie efektów do grafik (194)

Rozdział 9. Posługiwanie się efektami tekstowymi (195)

 • Obłamywanie tekstu (196)
 • Tekst na ścieżce (200)
 • Posługiwanie się obramowaniami akapitów (203)

Rozdział 10. Długie dokumenty (207)

 • Dodawanie pustych stron (208)
 • Praca ze stronami (210)
 • Tworzenie rozkładówek wielostronicowych (212)
 • Importowanie tekstu (213)
 • Definiowanie opcji importowania (214)
 • Przepływ tekstu (215)
 • Łamanie tekstu (218)
 • Strony wzorcowe (219)
 • Dostosowywanie układu (223)
 • Dodawanie numeracji stron (224)
 • Modyfikowanie ustawień palety Strony (226)
 • Tworzenie książek (227)
 • Tworzenie spisu treści (232)
 • Tworzenie skorowidza (236)
 • Tworzenie hiperłączy (238)

Rozdział 11. Warstwy (243)

 • Tworzenie i usuwanie warstw (244)
 • Definiowanie opcji warstw (246)
 • Posługiwanie się warstwami (248)

Rozdział 12. Biblioteki (249)

 • Przechowywanie obiektów w bibliotece (250)
 • Definiowanie opcji wyświetlania obiektów w bibliotece (252)
 • Przeszukiwanie i porządkowanie bibliotek (253)

Rozdział 13. Znaki tabulacji i tabele (255)

 • Wstawianie znaków tabulacji (256)
 • Konfigurowanie znaków tabulacji (257)
 • Definiowanie znaków wiodących (260)
 • Tworzenie i wykorzystywanie tabel (261)
 • Modyfikowanie zawartości tabel (264)
 • Definiowanie opcji tabeli (267)
 • Definiowanie opcji komórek tabeli (272)
 • Definiowanie konturów i wypełnienia komórek (275)
 • Wprowadzanie linii przekątnych do komórek tabel (280)

Rozdział 14. Zaawansowane opcje formatowania (281)

 • Zmiana wielkości liter (282)
 • Kontrola poprawności ortograficznej (282)
 • Znajdowanie i zamiana tekstu (285)
 • Definiowanie stylów (290)
 • Posługiwanie się stylami (296)
 • Stosowanie Kroplomierza w pracy z tekstem (299)
 • Tworzenie tekstu ze znacznikami (301)
 • Stosowanie polecenia Znajdź czcionkę (303)
 • Powiązania między wierszami (304)

Rozdział 15. Typografia (305)

 • Wysunięcie znaków (306)
 • Wielowierszowy skład tekstu i opcja Kompozytor akapitowy (307)
 • Ustawienia justowania (308)
 • Dzielenie wyrazów (312)
 • Stosowanie opcji wyrównania do linii bazowych (314)
 • Stosowanie czcionek OpenType (315)

Rozdział 16. Zarządzanie kolorami (317)

 • Definiowanie ustawień kolorystycznych (318)
 • Posługiwanie się profilami (322)

Rozdział 17. Ostatni etap pracy (323)

 • Drukowanie dokumentu (324)
 • Definiowanie ustawień kategorii Ogólne (325)
 • Definiowanie ustawień kategorii Ustawienia (326)
 • Podział stron dokumentu na fragmenty (327)
 • Dodawanie znaków drukarskich i spadów (329)
 • Definiowanie ustawień kategorii Wyjście (330)
 • Definiowanie ustawień dla grafiki (332)
 • Definiowanie opcji zaawansowanych (333)
 • Definiowanie opcji drukowania dokumentów z przypisanymi efektami przezroczystości (334)
 • Posługiwanie się stylami drukowania (336)
 • Tworzenie podsumowania wydruku (337)
 • Drukowanie do pliku (338)
 • Przygotowywanie raportu przed wydrukiem (339)
 • Przygotowywanie plików do drukowania (342)

Rozdział 18. Eksport (345)

 • Definiowanie opcji eksportu plików (346)
 • Tworzenie plików PDF (347)
 • Posługiwanie się stylami PDF (354)
 • Tworzenie plików EPS (356)
 • Tworzenie dokumentów HTML (359)
 • Tworzenie plików SVG (365)
 • Eksportowanie tekstu (367)

Rozdział 19. Dostosowywanie programu (369)

 • Modyfikowanie skrótów klawiszowych (370)
 • Definiowanie preferencji programu (373)
 • Definiowanie ustawień kategorii Ogólne (373)
 • Definiowanie ustawień kategorii Tekst (376)
 • Definiowanie ustawień kategorii Skład (377)
 • Definiowanie ustawień kategorii Jednostki i skoki (378)
 • Definiowanie ustawień kategorii Siatki (379)
 • Definiowanie ustawień kategorii Linie pomocnicze (380)
 • Definiowanie ustawień kategorii Słownik (381)
 • Definiowanie ustawień kategorii Wydajność wyświetlania (383)
 • Definiowanie ustawień kategorii Grupa robocza (384)
 • Konfigurowanie modułów rozszerzających (385)

Dodatek A Skróty klawiszowe (387)

 • Skróty klawiszowe (388)

Skorowidz (395)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań