Po prostu JavaScript i Ajax. Wydanie VI

Autorzy:

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: JavaScript and Ajax for the Web, Sixth Edition: Visual QuickStart Guide (6th Edition)
ISBN: 978-83-246-0839-3
Cena: 67 zł
Zniżka: 10%
Cena ze zniżką: 60.3 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2007.07.05
Liczba stron: 528
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/ppjsaj/ppjsaj-5.pdf
Kategoria: JavaScript

Bezproblemowe wprowadzenie do języka JavaScript

 • Chcesz budować bardziej interaktywne witryny internetowe?
 • Chcesz zobaczyć, jak dynamicznie manipulować elementami stron?
 • Chcesz dowiedzieć się, jak ulepszyć interfejs użytkownika za pomocą technologii Ajax?

W życiu każdego webmastera nadchodzi moment, w którym zwykły kod HTML oraz arkusze CSS już nie wystarczają i pora poszukać bardziej zaawansowanych narzędzi. Jeśli sięgnąłeś po tę książkę, prawdopodobnie pragniesz też tchnąć w swe witryny więcej życia i dynamiki. Naturalną drogą rozwoju jest nauka języka JavaScript, który umożliwia budowanie bardziej interaktywnych i efektownych stron internetowych. A skoro już zaczniesz poznawać ten język, dlaczego nie wypróbować bazującej na nim technologii Ajax, która pozwala tworzyć jeszcze ciekawsze i bardziej wygodne interfejsy użytkownika.

Dzięki książce "Po prostu JavaScript i Ajax. Wydanie VI" błyskawicznie nauczysz się wykorzystywać JavaScript do poprawy jakości własnych witryn internetowych. Poznasz podstawy składni tego języka, sposoby zagnieżdżania skryptów w kodzie HTML, techniki dynamicznego manipulowania rozmaitymi elementami stron internetowych oraz reagowania na zdarzenia zachodzące w przeglądarce. Dowiesz się też, do czego służy technologia Ajax oraz jak wykorzystać jej możliwości do tworzenia efektownych i szybkich interfejsów użytkownika.

 • Podstawy języka JavaScript
 • Dodawanie rysunków i animacji
 • Korzystanie z ramek
 • Sterowanie oknami przeglądarki
 • Stosowanie formularzy
 • Obsługa zdarzeń
 • Używanie ciasteczek
 • Stosowanie arkuszy CSS
 • Manipulowanie modelem DOM
 • Korzystanie z technologii Ajax
 • Tworzenie skryptozakładek

Poznaj praktyczne zastosowania języka JavaScript
i twórz lepsze witryny internetowe.

Po prostu JavaScript i Ajax. Wydanie VI -- spis treści

Wprowadzenie (11)

Rozdział 1. Pierwsze spotkanie z JavaScriptem (15)

 • Czym jest JavaScript? (16)
 • JavaScript to nie Java (17)
 • Skąd się wziął język JavaScript (19)
 • Co potrafi JavaScript (20)
 • Czego JavaScript nie zrobi (21)
 • Czym jest Ajax? (22)
 • Język obiektowy (25)
 • Obsługa zdarzeń (28)
 • Wartości i zmienne (29)
 • Przypisania i porównania (30)
 • Tworzenie kodu HTML na potrzeby JavaScriptu (31)
 • Potrzebne narzędzia (34)

Rozdział 2. Zaczynamy! (35)

 • Gdzie umieszczać skrypty (37)
 • Kilka słów o funkcjach (39)
 • Stosowanie zewnętrznych skryptów (40)
 • Wstawianie komentarzy do skryptów (43)
 • Komunikaty dla użytkownika (45)
 • Potwierdzanie wyboru dokonanego przez użytkownika (47)
 • Pobieranie tekstu od użytkownika (49)
 • Przekierowanie użytkownika za pomocą łącza (51)
 • Stosowanie JavaScriptu do rozbudowy łączy (53)
 • Praca ze stronami kierującymi (56)

Rozdział 3. Podstawy języka (59)

 • W kółko, w pętli (60)
 • Przekazywanie wartości do funkcji (65)
 • Wykrywanie obiektów (67)
 • Praca z tablicami (69)
 • Praca z funkcjami zwracającymi wartość (71)
 • Aktualizowanie tablic (72)
 • Stosowanie pętli do/while (74)
 • Wywoływanie skryptu na kilka różnych sposobów (76)
 • Tworzenie wielopoziomowych instrukcji warunkowych (78)
 • Obsługa błędów (81)

Rozdział 4. Praca z obrazami (83)

 • Podmieniane obrazki (85)
 • Lepsza technika podmiany obrazków (87)
 • Tworzenie przycisków trójstanowych (95)
 • Podmiana obrazków poprzez łącze (97)
 • Podmienianie obrazka z różnych łączy (100)
 • Podmienianie wielu obrazków z jednego łącza (102)
 • Tworzenie animowanych banerów (106)
 • Dodawanie łączy do animowanych banerów (108)
 • Prezentacje (110)
 • Losowe wyświetlanie obrazków (113)
 • Cykliczna zmiana obrazów z losowym obrazem początkowym (115)

Rozdział 5. Ramki, ramki i jeszcze raz ramki (117)

 • Zapobieganie wyświetleniu strony w ramce (119)
 • Umieszczenie strony w ramce (121)
 • Umieszczenie strony w ramce - rozwiązanie dla dużych witryn (122)
 • Załadowanie ramki (126)
 • Tworzenie i ładowanie ramek dynamicznych (127)
 • Funkcje wspólne dla kilku ramek (130)
 • Przechowywanie informacji w ramkach (133)
 • Ładowanie kilku ramek na raz (136)
 • Praca z elementami iframe (138)
 • Ładowanie ramek iframe za pomocą JavaScriptu (141)

Rozdział 6. Praca z oknami przeglądarki (143)

 • Otwieranie nowego okna (144)
 • Zmiana zawartości nowego okna (148)
 • Otwieranie wielu okien (150)
 • Jednoczesne otwieranie wielu okien (152)
 • Aktualizowanie okna z poziomu innego okna (154)
 • Tworzenie nowych stron przy użyciu JavaScriptu (157)
 • Zamykanie okna (160)
 • Określanie pozycji okna na ekranie (163)
 • Przesuwanie okna w wybrane miejsce (166)

Rozdział 7. Obsługa formularzy (169)

 • Nawigacja "wybierz i przejdź" (171)
 • Dynamiczne modyfikowanie menu (176)
 • Tworzenie pól wymaganych (179)
 • Wzajemne sprawdzanie wartości pól (184)
 • Wyróżnianie problematycznych pól (186)
 • Praktyczne wykorzystanie kontroli formularzy (189)
 • Praca z przyciskami opcji (193)
 • Wzajemne ustawianie wartości pól (196)
 • Sprawdzanie kodów pocztowych (199)
 • Sprawdzanie adresów e-mail (203)

Rozdział 8. Formularze i wyrażenia regularne (209)

 • Sprawdzanie adresów e-mail za pomocą wyrażeń regularnych (211)
 • Sprawdzanie nazwy pliku (216)
 • Wydobywanie ciągów znaków (218)
 • Formatowanie ciągów znaków (221)
 • Formatowanie i sortowanie ciągów znaków (225)
 • Formatowanie i sprawdzanie poprawności ciągów znaków (227)
 • Podmiana elementów za pomocą wyrażenia regularnego (230)

Rozdział 9. Obsługa zdarzeń (233)

 • Obsługa zdarzeń okien (234)
 • Obsługa zdarzeń myszy (242)
 • Obsługa zdarzeń formularzy (250)
 • Obsługa zdarzeń klawiatury (254)

Rozdział 10. JavaScript i ciasteczka (257)

 • Pieczemy pierwsze ciasteczko (259)
 • Odczytywanie ciasteczka (262)
 • Wyświetlanie ciasteczek (263)
 • Wykorzystanie ciasteczek jako liczników (265)
 • Usuwanie ciasteczek (268)
 • Obsługa wielu ciasteczek (270)
 • Informowanie o nowościach na stronie (272)

Rozdział 11. Wprowadzenie do CSS (277)

 • Powiedz to ze stylem (279)
 • Style z klasą (282)
 • Zmiana czcionek za pomocą stylów CSS (284)
 • Kontrola identyfikatorów (285)
 • Rozróżnianie łączy (287)
 • Osadzanie styli w stylach (289)
 • Umieszczanie obrazków w tle (291)
 • Pozycjonowanie bezwzględne (293)

Rozdział 12. Obiekty i model DOM (295)

 • Kilka słów o manipulacji węzłami (296)
 • Dodawanie węzłów (298)
 • Usuwanie węzłów (300)
 • Usuwanie określonego węzła (302)
 • Wstawianie węzłów (306)
 • Podmiana węzłów (309)

Rozdział 13. Tworzenie dynamicznych stron (313)

 • Wpisywanie aktualnej daty na stronie WWW (314)
 • Manipulowanie dniami (316)
 • Dostosowywanie wiadomości do pory dnia (317)
 • Wyświetlanie dat według strefy czasowej (318)
 • Konwersja czasu 24-godzinnego na 12-godzinny (324)
 • Odliczanie (326)
 • Przenoszenie obiektu w dokumencie (330)
 • Metody obiektu Date (333)

Rozdział 14. JavaScript w akcji (335)

 • Stosowanie wysuwanych menu (336)
 • Dodawanie menu rozwijanych (339)
 • Pokaz slajdów z podpisami (344)
 • Generator dziwnych imion (348)
 • Generator wykresów słupkowych (354)
 • Podmiany arkuszy stylów (362)

Rozdział 15. Wprowadzenie do technologii Ajax (371)

 • Ajax: o co tu chodzi? (373)
 • Odczytywanie danych z serwera (377)
 • Analizowanie danych z serwera (385)
 • Odświeżanie danych z serwera (389)
 • Podgląd łączy w technologii Ajax (392)
 • Automatyczne uzupełnienie pól formularza (396)

Rozdział 16. Zestawy narzędziowe AJAX (403)

 • Przeciąganie i upuszczanie elementów strony (405)
 • Wstawianie kalendarza (411)
 • Wstawianie na strony podwójnego kalendarza (415)
 • Stosowanie kontenerów (421)
 • Dodawanie efektów animacji (426)
 • Implementowanie kontrolki dziennika dla celów debugowania (429)

Rozdział 17. Skryptozakładki (433)

 • Pierwsza skryptozakładka (434)
 • Zmiana koloru tła strony (439)
 • Zmiana stylów strony (440)
 • Bezpieczne kolory stron WWW (442)
 • Wyszukiwanie słów (444)
 • Przeglądanie obrazków (447)
 • Wyświetlanie znaków z zestawu ISO Latin (449)
 • Konwersja wartości RGB do postaci szesnastkowej (450)
 • Konwersja wartości (452)
 • Kalkulator skryptozakładkowy (453)
 • Sprawdzanie poprawności stron (455)

Dodatek A JavaScript - genealogia i kompendium (457)

 • Wersje JavaScriptu (458)
 • ECMAScript (461)
 • Przeglądarki i JavaScript (463)
 • Diagram obiektów (464)
 • Wielka tabela obiektów (469)

Dodatek B Słowa kluczowe języka JavaScript (487)

Dodatek C Kaskadowe arkusze stylów (491)

Dodatek D Gdzie można dowiedzieć się więcej (499)

 • Znajdowanie pomocy w sieci (500)
 • Książki (506)

Skorowidz (509)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań