Programowanie w języku C++. Szybki start

Autorzy:

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: C++ Programming: Visual QuickStart Guide
ISBN: 83-246-0447-2
Cena: 67 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2006.12.13
Liczba stron: 528
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/procpp/procpp-5.pdf
Kategoria: C++

Błyskawiczny kurs tworzenia aplikacji
w jednym z najpopularniejszych języków programowania.

C++ to jeden z najpopularniejszych języków programowania. Mimo konkurencji ze strony innych, często nowocześniejszych języków, nadal jest powszechnie wykorzystywany, szczególnie przez twórców gier komputerowych, rozbudowanych aplikacji korporacyjnych i programów, od których wymaga się szczególnej szybkości i wydajności. Ten w pełni obiektowy język programowania, opracowany w połowie lat 80. w laboratoriach firmy Bell, jest stosunkowo łatwy do opanowania dzięki niewielkiemu zestawowi słów kluczowych, a oferuje ogromne możliwości.

"Programowanie w języku C++. Szybki start" to książka dla wszystkich osób, które chcą poznać ten język programowania, a nie mają czasu lub ochoty na wertowanie dziesiątek stron opisów teoretycznych. Przedstawia zasady pisania programów w C++ w sposób czytelny i obrazowy. Czytając ją, poznasz elementy języka C++, strukturę programów, zasady programowania obiektowego i sposoby realizacji różnych zadań programistycznych -- od prostych operacji wejścia i wyjścia poprzez manipulowanie ciągami tekstowymi i liczbami aż do korzystania z szablonów i obsługi błędów. Każde z omawianych zagadnień zaprezentowane jest w postaci bogato ilustrowanej sekwencji czynności, co sprawi, że łatwo będzie Ci opanować opisywane w książce problemy.

 • Kompilowanie i uruchamianie programów
 • Typy danych i zmienne
 • Instrukcje sterujące
 • Operacje na plikach
 • Definiowanie i stosowanie funkcji
 • Programowanie obiektowe
 • Zarządzanie pamięcią
 • Modularyzacja kodu
 • Szablony

Zostań programistą C++ w ekspresowym tempie.

Programowanie w języku C++. Szybki start -- spis treści

Wprowadzenie (9)

Rozdział 1. Tworzymy prosty program (17)

 • Podstawy składni C++ (18)
 • Kompilowanie programu w C++ (22)
 • Wyświetlanie tekstu (26)
 • Uruchamianie skompilowanego programu (30)
 • Wstrzymywanie wykonania (32)
 • Jak działają odstępy? (34)
 • Dodawanie komentarzy do kodu źródłowego (36)
 • Używanie środowiska programistycznego (39)

Rozdział 2. Proste zmienne i typy danych (45)

 • Deklarowanie zmiennych (46)
 • Przypisywanie wartości zmiennym (52)
 • Wypisywanie zmiennych (54)
 • Formatowanie liczb (57)
 • Jak działa konwersja typu? (60)
 • Poznajemy znaki (64)
 • Poznajemy łańcuchy znaków (67)
 • Poznajemy stałe (70)

Rozdział 3. Operatory i instrukcje sterujące (73)

 • Operatory arytmetyczne (74)
 • Instrukcja warunkowa if (80)
 • Zastosowanie else i else if (84)
 • Operator trójwartościowy (88)
 • Operatory logiczne i porównania (92)
 • Instrukcja switch (98)
 • Operatory inkrementacji i dekrementacji (104)
 • Pętla while (108)
 • Pętla for (112)

Rozdział 4. Wejście, wyjście i pliki (115)

 • Wczytywanie znaku (116)
 • Odrzucanie wejścia (121)
 • Wczytywanie liczb (124)
 • Wczytywanie łańcuchów znaków (127)
 • Wczytywanie wielu danych (130)
 • Wczytywanie całego wiersza (134)
 • Weryfikacja poprawności wejścia (137)
 • Zapisywanie do pliku (143)
 • Używanie pliku jako wejścia (148)

Rozdział 5. Definiowanie własnych funkcji (153)

 • Tworzenie prostych funkcji (154)
 • Tworzenie funkcji pobierających argumenty (159)
 • Ustalanie domyślnych wartości argumentów (165)
 • Tworzenie funkcji zwracających wartości (170)
 • Przeciążanie funkcji (176)
 • Zasięg zmiennych (180)

Rozdział 6. Złożone typy danych (185)

 • Praca z tablicami (186)
 • Praca ze wskaźnikami (192)
 • Struktury (210)
 • Powtórka z definiowania własnych funkcji (215)

Rozdział 7. Przedstawiamy obiekty (223)

 • Tworzymy prostą klasę (224)
 • Dodawanie metod do klas (228)
 • Tworzenie i używanie obiektów (233)
 • Definiowanie konstruktorów (237)
 • Definiowanie destruktorów (242)
 • Wskaźnik this (248)

Rozdział 8. Dziedziczenie klas (253)

 • Podstawy dziedziczenia (254)
 • Dziedziczenie konstruktorów i destruktorów (260)
 • Kontrola dostępu (265)
 • Przesłanianie metod (270)
 • Przeciążanie metod (274)
 • Nawiązywanie przyjaźni (277)

Rozdział 9. Zaawansowane programowanie obiektowe (283)

 • Metody i atrybuty statyczne (284)
 • Metody wirtualne (291)
 • Metody abstrakcyjne (298)
 • Przeciążanie operatorów (304)
 • Operator << (312)
 • Dziedziczenie wielobazowe (317)
 • Dziedziczenie wirtualne (324)

Rozdział 10. Diagnostyka i obsługa błędów (329)

 • Techniki diagnostyczne (330)
 • Kody błędów (336)
 • Narzędzie assert() (342)
 • Przechwytywanie wyjątków (348)

Rozdział 11. Dynamiczne zarządzanie pamięcią (355)

 • Pamięć statyczna a pamięć dynamiczna (356)
 • Przydzielanie obiektów (360)
 • Dynamiczny przydział tablic (365)
 • Zwracanie pamięci z funkcji i metod (370)
 • Konstruktor kopiujący i operator przypisania (375)
 • Statyczne rzutowanie typu obiektu (384)
 • Dynamiczne rzutowanie typu obiektu (388)
 • Unikanie wycieków pamięci (392)

Rozdział 12. Przestrzenie nazw i modularyzacja kodu (395)

 • Praca z włączanymi plikami (396)
 • Preprocesor C (410)
 • Przestrzenie nazw (414)
 • Zasięg a łączenie (422)

Rozdział 13. Praca z szablonami (431)

 • Podstawy składni szablonów (432)
 • Szablony z rozwinięciami w miejscu wywołania (444)
 • Kontenery i algorytmy (448)

Rozdział 14. Zagadnienia dodatkowe (459)

 • Znowu o ciągach (460)
 • Operacje na plikach binarnych (474)
 • Pobieranie argumentów z wiersza poleceń (489)

Dodatek A Narzędzia C++ (495)

 • Dev-C++ dla Windows (496)
 • Xcode dla systemu Mac OS X (501)
 • Narzędzia uniksowe (502)
 • Debugowanie z GDB (503)

Dodatek B Zasoby dodatkowe (505)

 • Strony WWW (506)
 • Tabele (508)

Skorowidz (513)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań