Programowanie w języku Ruby. Wydanie II

Autorzy:

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Programming Ruby: The Pragmatic Programmers. Second Edition
ISBN: 83-246-0522-3
Cena: 99 zł
Zniżka: 10%
Cena ze zniżką: 89.1 zł
Oprawa: twarda
Format: B5
Data wydania: 2006.12.14
Liczba stron: 1072
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/prruby/prruby-8.pdf
Kategoria: Ruby on Rails

Odkryj możliwości języka Ruby

 • Opanuj zasady programowania obiektowego
 • Połącz Ruby z innymi językami programowania
 • Przetestuj aplikacje, wykorzystując testy jednostkowe

Ruby to obiektowy język programowania, który powstał w Japonii w 1993 roku. Od początku swojej obecności na rynku zdobywa ogromną popularność, stając się poważną konkurencją dla Perla. Dzięki technologii Ruby on Rails narzędzie to staje się coraz powszechniej wykorzystywane, szczególnie do tworzenia aplikacji internetowych. Ruby ma prostą składnię, zawiera możliwość obsługi wyjątków i wyrażeń regularnych oraz pozwala na stosowanie modułów. Ogromną zaletą tego języka jest jego zwarta konstrukcja -- program napisany w Ruby jest wielokrotnie mniejszy niż realizująca podobne funkcje aplikacja utworzona w Javie lub C.

Książka "Programowanie w Ruby. Wydanie II" to jeden z najpopularniejszych na świecie podręczników opisujących ten język. Czytając ją, opanujesz wszystkie zagadnienia związane z tworzeniem aplikacji w Ruby. Poznasz zasady programowania obiektowego, korzystania z wyrażeń regularnych, obsługi wyjątków oraz pracy wielowątkowej. Dowiesz się, w jaki sposób dokumentować kod, budować aplikacje i skrypty sieciowe, stosować Ruby w systemie Windows oraz łączyć Ruby z C. W książce znajdziesz także szczegółowe omówienie klas i modułów języka Ruby.

 • Instalacja i uruchamianie Ruby
 • Klasy, obiekty i zmienne
 • Typy danych
 • Przechwytywanie wyjątków
 • Operacje wejścia i wyjścia
 • Wielowątkowość
 • Testowanie aplikacji
 • Pisanie skryptów CGI w Ruby
 • Automatyzacja systemu Windows za pomocą Ruby
 • Obiekty Ruby w języku C

Programowanie w języku Ruby. Wydanie II -- spis treści

Przedmowa do wydania pierwszego (15)

Przedmowa do wydania drugiego (19)

Przedmowa (21)

Mapa (27)

Część I Płaszczyzny Ruby

Rozdział 1. Pierwsze kroki (31)

 • Instalacja Ruby (31)
 • Uruchamianie Ruby (34)
 • Dokumentacja Ruby - RDoc i ri (37)

Rozdział 2. Ruby.new (41)

 • Ruby to język zorientowany obiektowo (42)
 • Wybrane podstawy Ruby (44)
 • Tablice i tablice asocjacyjne (48)
 • Struktury kontrolne (50)
 • Wyrażenia regularne (51)
 • Bloki i iteratory (53)
 • Odczyt i zapis (56)
 • Cała naprzód (58)

Rozdział 3. Klasy, obiekty i zmienne (59)

 • Dziedziczenie i komunikaty (61)
 • Obiekty i atrybuty (64)
 • Zmienne i metody klasy (68)
 • Kontrola dostępu (73)
 • Zmienne (76)

Rozdział 4. Kontenery, bloki i iteratory (79)

 • Kontenery (79)
 • Bloki i iteratory (86)
 • Kontenery są wszędzie (95)

Rozdział 5. Typy standardowe (97)

 • Liczby (97)
 • Łańcuchy znaków (100)
 • Przedziały (106)
 • Wyrażenia regularne (108)

Rozdział 6. Więcej na temat metod (121)

 • Definiowanie metody (121)
 • Wywoływanie metody (123)

Rozdział 7. Wyrażenia (129)

 • Wyrażenia operatorowe (130)
 • Różnorodne wyrażenia (131)
 • Przypisania (132)
 • Wykonanie warunkowe (137)
 • Wyrażenia case (142)
 • Pętle (144)
 • Zasięg zmiennych, pętle i bloki (151)

Rozdział 8. Zgłaszanie i przechwytywanie wyjątków (153)

 • Klasa Exception (154)
 • Obsługa wyjątków (154)
 • Zgłaszanie wyjątków (159)
 • catch i throw (161)

Rozdział 9. Moduły (163)

 • Przestrzenie nazw (163)
 • Miksiny (165)
 • Iteratory i moduł Enumerable (167)
 • Łączenie modułów (167)
 • Dołączanie innych plików (171)

Rozdział 10. Podstawy wejścia-wyjścia (173)

 • Czym jest obiekt IO? (173)
 • Otwieranie i zamykanie plików (174)
 • Odczyt i zapis plików (175)
 • Komunikacja sieciowa (180)

Rozdział 11. Wątki i procesy (183)

 • Wielowątkowość (183)
 • Zarządzanie szeregowaniem wątków (189)
 • Wzajemne wykluczanie (191)
 • Uruchamianie wielu procesów (198)

Rozdział 12. Testy jednostkowe (203)

 • Szkielet Test::Unit (205)
 • Struktura testów (209)
 • Optymalizacja i uruchamianie testów (213)

Rozdział 13. Gdy pojawiają się problemy (217)

 • Debugger Ruby (217)
 • Ruby interaktywny (219)
 • Obsługa edytora (221)
 • Ale to nie działa! (221)
 • Ależ to jest powolne! (225)

Część II Ruby w oprawie

Rozdział 14. Ruby i jego świat (233)

 • Argumenty wiersza poleceń (233)
 • Zakończenie programu (237)
 • Zmienne środowiska wykonania (238)
 • Gdzie Ruby znajduje swoje moduły? (239)
 • Środowisko budowania (241)

Rozdział 15. Interaktywna powłoka Ruby (243)

 • Wiersz poleceń (243)
 • Konfiguracja (248)
 • Polecenia (253)
 • Ograniczenia (256)
 • rtags i xmp (256)

Rozdział 16. Dokumentowanie Ruby (259)

 • Dodawanie RDoc do kodu Ruby (261)
 • Dodawanie RDoc do rozszerzeń C (269)
 • Uruchamianie RDoc (270)
 • Wyświetlanie informacji o użyciu programu (274)

Rozdział 17. Zarządzanie pakietami za pomocą RubyGems (277)

 • Instalacja RubyGems (278)
 • Instalacja gemów aplikacji (279)
 • Instalacja i używanie gemów bibliotek (281)
 • Tworzenie własnych gemów (287)

Rozdział 18. Ruby i sieć (299)

 • Pisanie skryptów CGI (299)
 • Ciasteczka (310)
 • Zwiększanie wydajności (312)
 • Wybór serwera WWW (313)
 • SOAP i usługi sieciowe (315)
 • Więcej informacji (321)

Rozdział 19. Biblioteka Tk w Ruby (323)

 • Prosta aplikacja używająca Tk (324)
 • Kontrolki (324)
 • Wiązanie zdarzeń (329)
 • Kontrolka Canvas (331)
 • Przewijanie (332)
 • Używanie dokumentacji Perl/Tk (335)

Rozdział 20. Ruby i system Windows (337)

 • Pobieranie Ruby dla systemu Windows (337)
 • Uruchamianie Ruby w systemie Windows (338)
 • Win32API (339)
 • Automatyzacja systemu Windows (340)

Rozdział 21. Rozszerzenia języka Ruby (347)

 • Pierwsze rozszerzenie (348)
 • Obiekty Ruby w języku C (351)
 • Rozszerzenie dla szafy grającej (359)
 • Przydzielanie pamięci (370)
 • System typów języka Ruby (371)
 • Tworzenie rozszerzeń (373)
 • Zagnieżdżanie interpretera Ruby (380)
 • Współpraca Ruby z innymi językami (384)
 • API języka C służące do komunikacji z Ruby (384)

Część III Skrystalizowany Ruby

Rozdział 22. Język Ruby (399)

 • Układ kodu źródłowego (399)
 • Typy podstawowe (402)
 • Nazwy (413)
 • Zmienne i stałe (416)
 • Wyrażenia (427)
 • Definicje metod (437)
 • Wywoływanie metod (440)
 • Tworzenie nowych nazw (443)
 • Definiowanie klas (444)
 • Definiowanie modułów (446)
 • Kontrola dostępu (449)
 • Bloki, domknięcia i obiekty Proc (449)
 • Wyjątki (454)
 • Instrukcje catch i throw (456)

Rozdział 23. Dynamiczne określanie typów (459)

 • Klasy to nie typy (461)
 • Programowanie dynamiczne (466)
 • Protokoły standardowe i koercje (467)
 • Od teorii do praktyki (474)

Rozdział 24. Klasy i obiekty (475)

 • Współdziałanie klas i obiektów (476)
 • Definicje klas i modułów (483)
 • Środowisko wykonania najwyższego poziomu (490)
 • Dziedziczenie i widoczność (491)
 • Zamrażanie obiektów (492)

Rozdział 25. Zabezpieczenia w języku Ruby (495)

 • Poziomy zabezpieczeń (496)
 • Niepewne obiekty (499)

Rozdział 26. Refleksja, klasa ObjectSpace i programowanie rozproszone (503)

 • Analiza obiektów (504)
 • Analiza klas (506)
 • Dynamiczne wywoływanie metod (508)
 • Systemowe punkty zaczepienia (511)
 • Śledzenie przebiegu programów (514)
 • Szeregowanie i programowanie rozproszone w języku Ruby (517)
 • W czasie kompilacji? W czasie wykonywania programu? Zawsze! (523)

Część IV Biblioteka języka Ruby

Rozdział 27. Wbudowane klasy i moduły (527)

 • Porządek alfabetyczny (528)
  • Array (534)
  • Bignum (552)
  • Binding (556)
  • Class (557)
  • Comparable (559)
  • Continuation (561)
  • Dir (563)
  • Enumerable (570)
  • Errno (577)
  • Exception (578)
  • FalseClass (582)
  • File (583)
  • File::Stat (599)
  • FileTest (607)
  • Fixnum (608)
  • Float (612)
  • GC (616)
  • Hash (617)
  • Integer (629)
  • IO (632)
  • Kernel (650)
  • Marshal (676)
  • MatchData (679)
  • Math (683)
  • Method (686)
  • Module (689)
  • NilClass (708)
  • Numeric (710)
  • Object (718)
  • ObjectSpace (732)
  • Proc (734)
  • Process (737)
  • Process::GID (745)
  • Process::Status (747)
  • Process::Sys (750)
  • Process::UID (753)
  • Range (755)
  • Regexp (759)
  • Signal (764)
  • String (766)
  • Struct (793)
  • Struct::Tms (798)
  • Symbol (799)
  • Thread (801)
  • ThreadGroup (811)
  • Time (813)
  • TrueClass (824)
  • UnboundMethod (825)

Rozdział 28. Biblioteka standardowa (827)

 • Abbrev (830)
 • Base64 (831)
 • Benchmark (832)
 • BigDecimal (834)
 • CGI (836)
 • CGI::Session (839)
 • Complex (840)
 • CSV (841)
 • Curses (843)
 • Date/DateTime (844)
 • DBM (846)
 • Delegator (848)
 • Digest (849)
 • DL (850)
 • dRuby (852)
 • English (854)
 • Enumerator (855)
 • erb (857)
 • Etc (860)
 • expect (861)
 • Fcntl (862)
 • FileUtils (863)
 • Find (865)
 • Forwardable (866)
 • ftools (867)
 • GDBM (868)
 • Generator (870)
 • GetoptLong (871)
 • GServer (873)
 • Iconv (874)
 • IO/Wait (876)
 • IPAddr (877)
 • jcode (878)
 • Logger (879)
 • Mail (881)
 • mathn (883)
 • Matrix (885)
 • Monitor (886)
 • Mutex (888)
 • Mutex_m (890)
 • Net::FTP (891)
 • Net::HTTP (892)
 • Net::IMAP (895)
 • Net::POP (896)
 • Net::SMTP (898)
 • Net::Telnet (899)
 • NKF (901)
 • Observable (902)
 • open-uri (904)
 • Open3 (906)
 • OpenSSL (907)
 • OpenStruct (909)
 • OptionParser (910)
 • ParseDate (913)
 • Pathname (914)
 • PP (916)
 • PrettyPrint (918)
 • Profile (920)
 • Profiler__ (921)
 • PStore (922)
 • PTY (924)
 • Rational (925)
 • readbytes (926)
 • Readline (927)
 • Resolv (929)
 • REXML (931)
 • Rinda (934)
 • RSS (936)
 • Scanf (938)
 • SDBM (940)
 • Set (941)
 • Shellwords (943)
 • Singleton (944)
 • SOAP (945)
 • Socket (946)
 • StringIO (948)
 • StringScanner (950)
 • Sync (952)
 • Syslog (954)
 • Tempfile (956)
 • Test::Unit (957)
 • thread (959)
 • ThreadsWait (961)
 • Time (962)
 • Timeout (963)
 • Tk (964)
 • tmpdir (966)
 • Tracer (967)
 • TSort (969)
 • un (971)
 • URI (972)
 • WeakRef (973)
 • WEBrick (975)
 • Win32API (976)
 • WIN32OLE (978)
 • XMLRPC (979)
 • YAML (981)
 • Zlib (982)

Dodatki

Dodatek A Biblioteki do obsługi gniazd (987)

 • BasicSocket (988)
 • Socket (991)
 • IPSocket (996)
 • TCPSocket (998)
 • SOCKSSocket (999)
 • TCPServer (1000)
 • UDPSocket (1001)
 • UNIXSocket (1003)
 • UNIXServer (1005)

Dodatek B Biblioteka MKMF (1007)

 • mkmf (1007)

Dodatek C Pomoc techniczna (1011)

 • Witryny internetowe (1012)
 • Witryny z materiałami do pobrania (1013)
 • Grupy dyskusyjne (1013)
 • Listy korespondencyjne (1013)

Dodatek D Bibliografia (1015)

Dodatek E Tabele (1017)

Skorowidz (1027)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań