PostgreSQL. Leksykon kieszonkowy

Autor: Marcin Lis

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 978-83-246-0869-0
Cena: 14.9 zł
Oprawa: miękka
Format: B6
Data wydania: 2007.03.28
Liczba stron: 160
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/psqllk/psqllk-5.pdf
Kategoria: PostgreSQL

Rozpocznij pracę z bazami danych

PostgreSQL to jeden z najpopularniejszych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS) rozwijany na zasadzie wolnego oprogramowania. Zdaniem twórców jest to również najbardziej zaawansowany tego typu produkt na świecie. PostgreSQL umożliwia efektywne zarządzanie bazami danych w różnych systemach operacyjnych, w tym w licznych dystrybucjach Linuksa, systemach z rodziny Unix, Mac OS czy Windows. Jeśli chodzi o możliwości, wydajność i stabilność, PostgreSQL nie ustępuje komercyjnemu oprogramowaniu, a pod niektórymi względami nawet je przewyższa.

"PostgreSQL. Leksykon kieszonkowy" to zwięzły zbiór praktycznych informacji o jednym z najlepszych systemów RDBMS. Dzięki tej książce szybko zainstalujesz PostgreSQL oraz rozpoczniesz administrowanie tym systemem. Poznasz używane w nim typy danych, popularne instrukcje, funkcje i operatory. Nauczysz się obsługiwać tabele i tworzyć indeksy. Dowiesz się, jak stosować agregacje, złączenia i unie. Przeczytasz o technikach tworzenia widoków oraz używania transakcji, a także o złożonych instrukcjach PostgreSQL. Poznasz też metody obsługi znaków narodowych.

 • Instalowanie PostgreSQL
 • Administrowanie PostgreSQL
 • Typy danych
 • Instrukcje, funkcje i operatory
 • Tworzenie i używanie indeksów
 • Stosowanie złączeń, unii i widoków
 • Agregowanie i grupowanie danych
 • Stosowanie transakcji
 • Korzystanie ze znaków narodowych

Jeśli szukasz nowoczesnego i darmowego systemu RDBMS,
PostgreSQL to doskonały wybór.

PostgreSQL. Leksykon kieszonkowy -- spis treści

Wstęp (7)

1. Instalacja (8)

 • W systemie Linux (8)
 • W systemie Windows (9)

2. Administracja (11)

 • Uruchamianie i zatrzymywanie serwera (11)
 • Obsługa kont użytkowników (12)
 • Zakładanie i usuwanie baz danych (19)
 • Uruchamianie klienta PostgreSQL (20)

3. Typy danych (22)

 • Typy znakowe (22)
 • Typy numeryczne (23)
 • Typy monetarne (26)
 • Typy binarne (26)
 • Typy daty i czasu (26)
 • Typy logiczne (28)
 • Typy bitowe (28)
 • Typy specjalne (29)

4. Obsługa tabel (32)

 • Tworzenie tabel (32)
 • Modyfikacja tabel (41)
 • Usuwanie tabel (46)

5. Podstawowe instrukcje SQL (47)

 • Wstawianie danych (47)
 • Pobieranie danych (49)
 • Modyfikacja danych (54)
 • Usuwanie danych (55)

6. Indeksy (57)

 • Typy indeksów (57)
 • Tworzenie indeksów (58)
 • Indeksy częściowe (59)
 • Usuwanie indeksów (59)

7. Funkcje i operatory (60)

 • Funkcje (60)
 • Operatory (85)

8. Agregacja i grupowanie danych (98)

 • Przykłady użycia funkcji agregujących (98)
 • Grupowanie danych (100)
 • Klauzula HAVING (102)

9. Złączenia, unie, widoki (103)

 • Łączenie wyników zapytań (103)
 • Złączenia tabel (105)
 • Widoki (111)

10. Złożone instrukcje SQL (114)

 • Podzapytania (114)
 • Podzapytania w klauzuli FROM (115)
 • Podzapytania w klauzuli WHERE (116)
 • Podzapytania skorelowane (117)
 • Złożona instrukcja INSERT (119)
 • Złożona instrukcja DELETE (120)

11. Transakcje (121)

 • Ogólnie o transakcjach (121)
 • Rozpoczynanie transakcji (122)
 • Zatwierdzanie transakcji (122)
 • Wycofywanie transakcji (123)
 • Transakcje domyślne (123)
 • Poziomy izolacji (123)

12. Obsługa znaków narodowych (126)

 • Standardy kodowania (126)
 • Konwersje automatyczne (129)

13. Kody błędów (132)

14. Słowa kluczowe (140)

Skorowidz (153)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań