Ruby. Leksykon kieszonkowy

Autor: Michael Fitzgerald

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Ruby Pocket Reference
ISBN: 978-83-246-1384-7
Cena: 17.9 zł
Zniżka: 10%
Cena ze zniżką: 16.11 zł
Oprawa: miękka
Format: B6
Data wydania: 2008.01.17
Liczba stron: 192
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/rubylk/rubylk-10.pdf
Kategoria: Ruby on Rails

Podręczny zestaw informacji niezbędnych w pracy programisty

Ruby to obiektowy język programowania, opracowany w 1995 roku w Japonii. Dzięki swojej prostej składni, zwartej konstrukcji i sporym możliwościom błyskawicznie zyskał ogromne grono zwolenników. Pojawienie się mechanizmu Ruby on Rails, niesamowicie usprawniającego tworzenie aplikacji i witryn internetowych zgodnych z nurtem Web 2.0, dodatkowo zwiększyło popularność języka Ruby. W oparciu o ten język powstało wiele znanych serwisów WWW, odwiedzanych każdego dnia przez tysiące gości.

"Ruby. Leksykon kieszonkowy" to zestawienie niezbędnych informacji o tym języku, przydatne podczas codziennej pracy programisty. Znajdziesz w nim informacje o słowach kluczowych, operatorach, zmiennych i stałych. Przeczytasz także o formatowaniu tekstu, wyrażeniach regularnych, operacjach na plikach i programowaniu obiektowym. Dowiesz się ponadto, jak korzystać z interaktywnego Ruby i RDoc.

 • Uruchamianie interpretera Ruby
 • Słowa kluczowe
 • Zmienne
 • Instrukcje warunkowe
 • Programowanie obiektowe
 • Moduły
 • Operacje na plikach
 • Obsługa wyjątków
 • Metody klas Array, Hash, Object, Kernel i String
 • Wyszukiwanie i usuwanie błędów

Usprawnij i przyspiesz swoją pracę,
korzystając z leksykonów kieszonkowych.

Ruby. Leksykon kieszonkowy -- spis treści

Uruchomienie Ruby (8)
 • Uruchomienie interpretera Ruby (9)
 • Wykorzystywanie #! w Uniksie oraz Linuksie (11)
 • Skojarzenie rozszerzenia pliku w systemie Windows (11)

Zarezerwowane słowa kluczowe (13)

Operatory (16)

Komentarze (17)

Liczby (17)

Zmienne (19)

 • Zmienne lokalne (19)
 • Zmienne instancji (19)
 • Zmienne klasy (20)
 • Zmienne globalne (20)
 • Stałe (20)
 • Równoległe przypisanie zmiennych (21)

Symbole (21)

Wbudowane zmienne (22)

Pseudozmienne (25)

Stałe globalne (26)

Przedziały (27)

Metody (27)

 • Nawiasy (28)
 • Zwracanie wartości (28)
 • Konwencje nazewnictwa metod (29)
 • Argumenty domyślne (30)
 • Zmienna liczba argumentów (30)
 • Aliasy metod (31)
 • Bloki (31)
 • Procedury (34)

Instrukcje warunkowe (35)

 • Instrukcja if (35)
 • Instrukcja unless (38)
 • Instrukcja while (38)
 • Instrukcja until (40)
 • Instrukcja case (41)
 • Pętla for (42)
 • Operator trójargumentowy (43)
 • Wykonywanie kodu przed programem bądź po programie (43)

Klasy (44)

 • Zmienne instancji (45)
 • Akcesory (47)
 • Zmienne klasy (49)
 • Metody klasy (49)
 • Singletony (50)
 • Dziedziczenie (51)
 • Publiczna, prywatna czy chroniona (52)
 • Moduły oraz mixiny (54)

Pliki (56)

 • Tworzenie nowego pliku (57)
 • Otwieranie istniejącego pliku (58)
 • ARGV oraz ARGF (58)
 • Zmiana nazwy pliku oraz jego usunięcie (59)
 • Badanie plików (59)
 • Tryby oraz własność plików (60)

Klasa IO (62)

Obsługa wyjątków (64)

 • Klauzule rescue oraz ensure (65)
 • Metoda raise (65)
 • Metody catch oraz throw (66)

Klasa Object (66)

 • Metody instancji klasy Object (67)

Moduł Kernel (73)

Klasa String (85)

 • Podstawianie wyrażeń (85)
 • Łańcuchy znaków z ogranicznikami (86)
 • Dokumenty miejscowe (86)
 • Znaki ucieczki (87)
 • Kodowanie znaków (88)
 • Wyrażenia regularne (89)
 • Metody klasy String (95)

Klasa Array (110)

 • Tworzenie tablic (111)
 • Metody klasy Array (113)
 • Metody instancji klasy Array (114)

Klasa Hash (125)

 • Tworzenie tablic asocjacyjnych (125)
 • Metody klasy Hash (127)
 • Metody instancji Hash (127)

Dyrektywy służące do formatowania czasu (132)

Ruby interaktywny (irb) (133)

Debuger języka Ruby (137)

Dokumentacja Ruby (140)

Opcje RDoc (142)

RubyGems (147)

Rake (152)

Istniejące zasoby dla języka Ruby (155)

Słowniczek (156)

Skorowidz (177)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań