Ruby on Rails. Od podstaw

Autor: Steve Holzner

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Beginning Ruby on Rails
ISBN: 978-83-246-1035-8
Cena: 49 zł
Zniżka: 10%
Cena ze zniżką: 44.1 zł
Oprawa: twarda
Format: B5
Data wydania: 2008.02.07
Liczba stron: 400
Kategoria: Ruby on Rails

Przełam monopol PHP!
Poznaj i wykorzystaj Ruby on Rails!

 • Poznaj zasady programowania obiektowego w języku Ruby
 • Zaimplementuj mechanizmy komunikacji z bazami danych
 • Wykorzystaj Ruby on Rails w połączeniu z technologią Ajax

Ruby on Rails to narzędzie programistyczne, które zrewolucjonizowało proces tworzenia witryn i aplikacji internetowych. Prosty i uniwersalny język programowania Ruby, pozwalający na wykorzystanie technologii obiektowych, skojarzony z środowiskiem Rails umożliwia błyskawiczne konstruowanie dynamicznych stron, połączeń z bazami danych, mechanizmów weryfikacji danych i elementów interfejsów użytkownika. Twórcy aplikacji sieciowych, korzystając z takich rozwiązań, mogą dziś sprostać największemu wyzwaniu, czyli szybko tworzyć i aktualizować swoje projekty. Ruby on Rails umożliwia skoncentrowanie się na opracowywaniu funkcjonalności aplikacji bez potrzeby poświęcania czasu na implementację podstawowych elementów systemu.

Książka "Ruby on Rails. Od podstaw" to kompleksowy przegląd zagadnień związanych z programowaniem w środowisku Ruby on Rails. Czytając ją, dowiesz się, jak zainstalować i skonfigurować środowisko Ruby on Rails w różnych systemach operacyjnych, poznasz słowa kluczowe oraz konstrukcje języka Ruby i nauczysz się technik programowania obiektowego. Utworzysz aplikacje dla środowiska Rails, wykorzystasz w nich kontrolki HTML i sesje, połączysz aplikacje z bazami danych i przetestujesz poprawność ich działania. Przeczytasz także o przetwarzaniu dokumentów XML oraz korzystaniu z technologii Ajax w aplikacjach dla środowiska Rails.

 • Instalacja Ruby on Rails w Windows, Mac OS X i Linuksie
 • Podstawowe konstrukcje języka Ruby
 • Programowanie obiektowe
 • Tworzenie szkieletu aplikacji w środowisku Rails
 • Łączenie kodu HTML z poleceniami języka Ruby
 • Odczytywanie danych z formularzy i ich weryfikacja
 • Komunikacja z bazami danych
 • Połączenie Ajaksa i Rails

Ruby on Rails. Od podstaw -- spis treści

O autorze (11)

Wprowadzenie (13)

 • Dla kogo przeznaczona jest ta książka (13)
 • Jaka jest struktura naszej książki (13)
 • Co będzie potrzebne do korzystania z tej książki (14)
 • Konwencje (15)

Rozdział 1. Witamy w świecie języka Ruby (17)

 • Instalacja Ruby on Rails (17)
  • Instalacja Ruby on Rails na platformie Windows (18)
  • Instalacja Ruby on Rails na platformie Mac OS X (18)
  • Instalacja Ruby on Rails na platformach Linux i Unix (19)
  • Baza danych (20)
 • Tworzenie pierwszej aplikacji sieci WWW (20)
 • Pierwsze kroki z Ruby (24)
 • Dokumentacja języka Ruby (26)
 • Pracujemy z liczbami w języku Ruby (27)
 • Praca z łańcuchami znaków w języku Ruby (28)
 • Zastosowanie zmiennych do przechowywania danych (31)
 • Tworzenie stałych (33)
 • Interpolacja zmiennych w łańcuchach znaków ujętych w cudzysłów (34)
 • Odczytywanie tekstu z wiersza poleceń (35)
 • Tworzenie symboli w języku Ruby (36)
 • Praca z operatorami (37)
 • Kolejność wykonywania działań (38)
 • Pracujemy z tablicami (41)
 • Zastosowanie dwóch indeksów tablic (44)
 • Tablice asocjacyjne (47)
 • Zakresy (49)
 • Podsumowanie (51)
 • Ćwiczenia (52)

Rozdział 2. Instrukcje warunkowe, pętle, metody i bloki (53)

 • Dokonujemy wyboru, czyli polecenie if (53)
  • Zastosowanie klauzuli else w poleceniu if (55)
  • Zastosowanie klauzuli elsif w poleceniu if (56)
  • Zastosowanie polecenia unless (57)
  • Polecenia if oraz unless jako modyfikatory (58)
 • Zastosowanie polecenia case (59)
 • Pętle (62)
  • Zastosowanie pętli while (63)
  • Zastosowanie pętli until (64)
  • Pętle while i until jako modyfikatory (65)
  • Zastosowanie pętli for (66)
  • Zastosowanie iteratorów w języku Ruby (67)
  • Zastosowanie poleceń break, redo oraz next w pętlach (70)
  • Zastosowanie polecenia retry (72)
 • Tworzenie i wywoływanie metod (73)
  • Przekazywanie argumentów do wywoływanych metod (74)
  • Przekazywanie zmiennej liczby argumentów do metody (75)
  • Zwracanie wyników działania metody (76)
  • Metody zwracające wiele wartości (78)
 • Definiowanie zasięgu zmiennych (79)
 • Pracujemy z blokami (81)
  • Przekazywanie danych do bloków kodu (82)
  • Zastosowanie bloków BEGIN oraz END (83)
 • Podsumowanie (84)
 • Ćwiczenia (85)

Rozdział 3. Klasy i obiekty (87)

 • Wszystko o hermetyzacji (88)
 • Tworzenie klasy (89)
 • Tworzenie obiektów (90)
  • Konfiguracja obiektów przy użyciu konstruktorów (91)
  • Zastosowanie atrybutów (93)
 • Tworzenie nowej klasy na podstawie innej klasy (97)
 • Poziomy dostępu do obiektów (100)
  • Metody chronione w języku Ruby (101)
  • Metody prywatne w języku Ruby (103)
 • Przesłanianie metod (105)
 • Tworzenie zmiennych klasowych (106)
 • Tworzenie metod klasowych (108)
 • Tworzenie modułów (109)
 • Mixin, czyli domieszkowanie klas (111)
 • Podsumowanie (113)
 • Ćwiczenia (113)

Rozdział 4. Witaj w środowisku Rails (115)

 • Ruby w środowisku Rails (115)
  • Tworzenie szkieletu aplikacji (116)
  • Uruchamianie aplikacji (119)
  • Tworzenie kontrolera (120)
  • Tworzenie akcji (122)
  • Tworzenie widoków (124)
 • Wprowadzenie do architektury Model-Widok-Kontroler (126)
  • Kontroler (127)
  • Widok (128)
  • Model (128)
 • ERb, czyli jak zmusić widok do pracy (129)
 • Umieszczanie kodu HTML oraz poleceń Ruby w definicji widoku (132)
 • Przekazywanie danych z akcji do widoku (135)
 • Kodowanie znaków specjalnych (138)
 • Dodawanie nowej akcji (140)
  • Wybór widoku do wyświetlenia (143)
  • Wyświetlanie dowolnego szablonu (144)
  • Tworzenie łącza do innej akcji (145)
 • Podsumowanie (147)
 • Ćwiczenia (148)

Rozdział 5. Budujemy prostą aplikację środowiska Rails (149)

 • Odczytywanie danych dostarczanych przez użytkownika (149)
  • Odczytywanie danych z pól tekstowych (149)
  • Odczytywanie stanu pola wyboru (153)
  • Odczytywanie danych z przycisków opcji (156)
  • Odczytywanie danych z list rozwijanych (158)
 • Zastosowanie skrótów do kontrolek HTML (163)
 • Pracujemy z modelami (168)
 • Łączenie kontrolek z modelami (171)
 • Inicjowanie danych w kontrolkach (176)
 • Przechowywanie danych w sesjach (177)
 • Podsumowanie (181)
 • Ćwiczenia (181)

Rozdział 6. Połączenia z bazą danych (183)

 • Wprowadzenie do baz danych (183)
 • Tworzenie aplikacji Rails wykorzystujących bazy danych (186)
 • Tworzenie bazy danych (186)
  • Konfiguracja dostępu do bazy danych (189)
  • Tworzenie kontrolera i modelu (191)
  • Nadawanie nazwy modelowi (192)
  • Nadawanie nazwy kontrolerowi (193)
 • Uruchamiamy aplikację store (195)
  • Dodawanie rekordów do aplikacji store (196)
  • Wyświetlanie nowych rekordów (200)
  • Dodawanie kolejnych rekordów (206)
  • Modyfikacja istniejących rekordów (207)
 • Upiększanie wyglądu aplikacji (212)
 • Podsumowanie (213)
 • Ćwiczenia (214)

Rozdział 7. Pracujemy z bazą danych (215)

 • Prezentacja listy towarów użytkownikowi (215)
  • Pobieranie listy towarów (216)
  • Wyświetlanie listy towarów (218)
 • Tworzenie koszyka (221)
  • Projektujemy koszyk (222)
  • Tworzymy tabelę purchases (223)
  • Tworzenie modelu Purchase (224)
  • Tworzymy koszyk - klasa Cart (227)
  • Przechowywanie koszyka w sesji (229)
  • Obsługa zakupów (231)
  • Wyświetlanie zawartości koszyka (234)
 • Łączenie towarów w koszyku (238)
 • Usuwanie zawartości koszyka (241)
 • Dostęp do koszyka w dowolnym momencie (243)
 • Podsumowanie (245)
 • Ćwiczenia (246)

Rozdział 8. Kontrola poprawności i testowanie (247)

 • Sprawdzanie obecności danych (247)
 • Sprawdzanie, czy dany element jest liczbą (250)
 • Sprawdzanie unikalności wprowadzanych danych (253)
 • Tworzenie aplikacji Validator (255)
  • Sprawdzanie poprawności formatu danych (256)
  • Sprawdzanie, czy element jest na liście dozwolonych elementów (259)
  • Sprawdzanie, czy użytkownik zaznaczył pole wyboru (262)
  • Potwierdzanie poprawności wpisanego hasła (264)
  • Sprawdzanie długości wprowadzonego tekstu (267)
 • Tworzenie własnych metod do sprawdzania poprawności danych (270)
 • Testowanie modelu (272)
  • Zastosowanie asercji równości (277)
  • Zastosowanie asercji ogólnych (278)
  • Zastosowanie różnych rekordów (279)
 • Testowanie kontrolera aplikacji (280)
 • Podsumowanie (283)
 • Ćwiczenia (284)

Rozdział 9. Sterowanie akcjami przy użyciu kontrolera (285)

 • Modyfikacja tras obsługi żądań (285)
 • Tworzenie ciasteczek (290)
  • Tworzenie ciasteczek (291)
  • Odczytywanie ciasteczek (293)
 • Tworzenie filtrów (297)
 • Logowanie z użyciem filtrów (302)
 • Filtrowanie po zakończeniu akcji (309)
 • Bezpośrednie renderowanie tekstu (314)
 • Zastosowanie pamięci podręcznej (316)
 • Podsumowanie (317)
 • Ćwiczenia (318)

Rozdział 10. Szerokie spojrzenie na widoki (319)

 • Tworzenie dokumentów XML (319)
 • Tworzenie atrybutów XML (324)
 • Zastosowanie helperów widoku (327)
 • Dzielenie widoków na strony (paginacja widoków) (333)
 • Zastosowanie szablonów częściowych (338)
 • Przekazywanie danych do widoków częściowych (341)
 • Podsumowanie (343)
 • Ćwiczenia (344)

Rozdział 11. Ajax i środowisko Rails (345)

 • Zastosowanie technologii Ajax (345)
 • Dostęp do danych pobieranych za pośrednictwem technologii Ajax (349)
 • Zastosowanie języka XML w technologii Ajax (354)
 • Ajax i kontrolki HTML (358)
 • Ajax i wyszukiwanie danych (363)
 • Coś dla oka, czyli efekty wizualne (367)
 • Podsumowanie (370)
 • Ćwiczenia (370)

Dodatek A Odpowiedzi do ćwiczeń (371)

Skorowidz (387)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań