Real World Adobe InDesign CS2. Edycja polska

Autorzy:

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Real World Adobe InDesign CS2
ISBN: 978-83-246-0617-7
Cena: 117 zł
Oprawa: twarda
Format: B5
Data wydania: 2007.03.22
Liczba stron: 968
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/rwinc2/rwinc2-5.pdf
Kategoria: InDesign

Poznaj profesjonalne techniki projektowania publikacji

 • Zdefiniuj format publikacji
 • Wykorzystaj narzędzia edycji i formatowania tekstu
 • Umieść w publikacji elementy graficzne
 • Przygotuj publikację do druku

Adobe InDesign CS2 to jeden z najpopularniejszych i najbardziej rozbudowanych programów służących do projektowania i składu publikacji. Za jego pomocą można przygotować prostą ulotkę, tysiącstronicową książkę, dokument w formacie PDF oraz elementy witryny WWW. Do każdego z tych zastosowań InDesign oferuje doskonale dopracowane narzędzia i funkcje przyspieszające i ułatwiające pracę projektantów. Do jego niezaprzeczalnych atutów należy zaliczyć niesamowitą precyzję, ogromną kontrolę nad wyglądem projektowanej publikacji oraz pełną integrację z innymi produktami firmy Adobe. InDesign otwiera przed projektantami zupełnie nowe horyzonty.

W książce "Real World Adobe InDesign CS2. Edycja polska" znajdziesz szczegółowe omówienie tej znakomitej aplikacji. Poznasz stosowane przez profesjonalistów techniki, dzięki którym Twoja praca będzie przebiegała szybciej i efektywniej. Nauczysz się korzystać z narzędzi InDesigna i określać właściwości projektowanej publikacji. Dowiesz się również, w jaki sposób umieszczać w niej tekst i odpowiednio go formatować. Przeczytasz o wstawianiu do projektu elementów graficznych tworzonych za pomocą narzędzi rysunkowych oraz importowanych z plików zewnętrznych. Dobierzesz odpowiedni model barw, przygotujesz pracę do naświetlania i druku oraz wyeksportujesz ją do formatu PDF.

 • Korzystanie z interfejsu użytkownika, menu i palet
 • Konfigurowanie programu
 • Definiowanie parametrów nowej publikacji
 • Projektowanie stron wzorcowych
 • Korzystanie z warstw
 • Importowanie tekstu do publikacji
 • Formatowanie tekstu
 • Definiowanie stylów
 • Tworzenie i importowanie elementów graficznych
 • Eksport do formatu PDF
 • Tworzenie spisów treści i skorowidzów
 • Praca z kolorami
 • Drukowanie publikacji
 • Automatyzacja zadań za pomocą skryptów

Poznaj już dziś narzędzia przyszłości.

Real World Adobe InDesign CS2. Edycja polska -- spis treści

Wstęp (27)

 • Jak powstała ta książka? (28)
 • Podziękowania (28)

Rozdział 1. Przestrzeń robocza (31)

 • Okna układu i wątku (32)
  • Pasek tytułowy (32)
  • Obszar roboczy (34)
  • Paski przewijania (35)
  • Pole i przyciski strony (35)
  • Pole Magnification (Powiększenie) (35)
  • Rozwijane menu statusu (35)
  • Miarki (36)
  • Punkt zerowy (37)
 • Zarządzanie wieloma oknami (38)
 • Palety (40)
  • Wszystko o uaktywnieniu (40)
  • Wyświetlanie i ukrywanie palet (41)
  • Krótki przegląd palet (49)
 • Zapisywanie i wczytywanie przestrzeni roboczych (77)
 • Paleta Tools (Narzędzia) (78)
  • Strona domowa programu InDesign (82)
  • Narzędzie Selection (Zaznaczanie) (82)
  • Narzędzie Direct Selection (Zaznaczanie bezpośrednie) (82)
  • Narzędzie Position (Pozycja) (83)
  • Narzędzie Pen (Pióro) (83)
  • Narzędzie Type (Tekst) (84)
  • Narzędzie Path Type (Tekst na ścieżce) (84)
  • Narzędzie Pencil (Ołówek) (84)
  • Narzędzie Smooth (Wygładzanie) (84)
  • Narzędzie Eraser (Gumka) (85)
  • Narzędzie Line (Linia) (85)
  • Narzędzie Ellipse (Elipsa) (85)
  • Narzędzie Rectangle (Prostokąt) (85)
  • Narzędzie Polygon (Wielokąt) (85)
  • Narzędzie Rotate (Obrót) (86)
  • Narzędzie Scale (Skalowanie) (86)
  • Narzędzie Shear (Pochylenie) (87)
  • Narzędzie Free Transform (Przekształć swobodnie) (87)
  • Narzędzie Eyedropper (Kroplomierz) (87)
  • Narzędzie Measure (Miarka) (89)
  • Narzędzie Gradient (89)
  • Narzędzie Button (Przycisk) (90)
  • Narzędzie Scissors (Nożyczki) (90)
  • Narzędzie Hand (Rączka) (90)
  • Narzędzie Zoom (Lupka) (90)
  • Przyciski Fill (Wypełnienie) i Stroke (Obrys) (91)
 • Menu kontekstowe (92)
 • Skróty klawiszowe (93)
 • Definiowanie preferencji (96)
  • Preferencje ogólne (97)
  • Preferencje typografii (98)
  • Preferencje typografii zaawansowanej (102)
  • Preferencje składu (103)
  • Preferencje jednostek i skoków (107)
  • Preferencje siatek (109)
  • Preferencje linii pomocniczych i obszaru roboczego (111)
  • Preferencje słownika (112)
  • Preferencje pisowni (113)
  • Preferencje autokorekty (114)
  • Preferencje wyświetlania edytora wątku (115)
  • Preferencje wydajności wyświetlania (116)
  • Ustawienia wyglądu czerni (120)
  • Ustawienia obsługi plików (122)
 • Ustawienia domyślne (124)
  • Przywracanie ustawień domyślnych (124)
 • Nawigacja (125)
  • Powiększanie (125)
  • Przewijanie (128)
  • Przeskakiwanie między stronami (130)
 • Ikony umieszczania (131)
 • Zarządzanie rozszerzeniami InDesign (132)
 • Pomoc (133 )
 • Dalszy ciąg wycieczki (133)

Rozdział 2. Układ graficzny strony (135)

 • Tworzenie nowej publikacji (136)
  • Ustawienia dokumentu (138)
  • Zmienianie domyślnych rozmiarów stron (139)
  • Definiowanie ustawień domyślnych nowego dokumentu (140)
 • Otwieranie publikacji (140)
  • Pliki programu QuarkXPress (142)
  • Pliki programu PageMaker (145)
 • Zapisywanie publikacji (147)
  • Szablony (148)
  • Zapisywanie plików w wersji InDesign CS (149)
 • Odzyskiwanie danych (149)
 • Podstawowe opcje układu graficznego (150)
  • Rozmiar i orientacja strony (150)
  • Marginesy i łamy (151)
 • Linie pomocnicze (151)
  • Ukrywanie i wyświetlanie linii pomocniczych (152)
  • Linie pomocnicze łamów (153)
  • Blokowanie i odblokowywanie linii pomocniczych łamów (155)
  • Tworzenie nowej linii pomocniczej miarki (155)
  • Polecenie Create Guides (Utwórz linie pomocnicze) (156)
  • Znikające linie pomocnicze? (157)
  • Przyciąganie linii pomocniczych do obiektów (157)
  • Dodawanie linii pomocniczych miarek wokół obiektów (157)
  • Zaznaczanie linii pomocniczych miarek (158)
  • Edycja linii pomocniczych miarek (158)
  • Przenoszenie linii pomocniczej miarki do wybranej warstwy (159)
  • Opcje linii pomocniczych (159)
  • Blokowanie linii pomocniczych miarek (160)
  • Kasowanie linii pomocniczych miarek (161)
  • Kopiowanie linii pomocniczych miarek (161)
 • Siatki (161)
 • Strony i rozkładówki (163)
  • Zaznaczanie stron i rozkładówek (163)
 • Dodawanie stron (166)
 • Rozmieszczanie stron (168)
  • Rekonfigurowanie stron (169)
 • Definiowanie sekcji (170)
 • Numerowanie stron (172)
 • Wprowadzanie tekstu znacznika sekcji (174)
 • Rozkładówki wzorcowe (175)
  • Tworzenie rozkładówek wzorcowych (175)
  • Tworzenie rozkładówki wzorcowej na podstawie innego wzorca (177)
 • Nadawanie stron i rozkładówek wzorcowych (178)
  • Edycja rozkładówek wzorcowych (180)
  • Usuwanie rozkładówek wzorcowych (181)
  • Ukrywanie elementów wzorca (181)
  • Kopiowanie rozkładówek wzorcowych między dokumentami (181)
 • Przesłanianie elementów stron wzorcowych (181)
 • Warstwy i strony wzorcowe (184)
 • Dopasowywanie układów graficznych (185)
 • Zaznaczanie i usuwanie zaznaczeń (187)
  • Zaznaczanie przez obiekty (189)
  • Zaznaczanie obiektów za pomocą skrótów klawiszowych (190)
  • Zaznaczanie wewnątrz obiektów (190)
  • Zaznaczanie obiektów osadzonych (191)
 • Tworzenie stosów (193)
  • Oblewanie tekstem i kolejność obiektów na stosie (196)
 • Warstwy (197)
  • Informacje podstawowe (197)
  • Paleta Layers (Warstwy) (197)
  • Opcje warstwy (201)
  • Kasowanie warstw (203)
  • Zmienianie kolejności warstw w stosie (203)
  • Łączenie warstw (204)
  • Przenoszenie warstw między publikacjami (204)
 • Grupowanie obiektów (205)
 • Blokowanie pozycji obiektów (206)
 • Kasowanie obiektów (207)
 • Solidne podstawy (207)

Rozdział 3. Tekst (209)

 • Tworzenie ramek tekstowych (210)
 • Opcje ramki tekstowej (214)
  • Łamy (214)
  • Ustalanie marginesów wewnętrznych ramek tekstowych (216)
  • Określanie pozycji pierwszej linii bazowej (217)
  • Ignorowanie oblewania tekstem (218)
  • Vertical Justification (Justowanie pionowe) (219)
 • Łączenie i odłączanie ramek tekstowych (221)
  • Łączenie ramek tekstowych (222)
  • Zrywanie łączy między ramkami tekstowymi (225)
  • Wycinanie i wklejanie ramek tekstowych (226)
  • Dodawanie nowej ramki do wątku (227)
 • Wlewanie tekstu (228)
 • Wpisywanie tekstu (231)
  • Wstawianie znaków specjalnych (231)
  • Wstawianie glifów (233)
  • Tekst zastępczy (236)
 • Importowanie tekstu (237)
  • Opcje importu plików Microsoft Word i RTF (240)
  • Opcje importu zwykłego tekstu (243)
  • Opcje importu programu Microsoft Excel (245)
  • Opcje importu tekstu oznakowanego (246)
 • Pliki tekstowe i tworzenie łączy do plików (248)
 • Eksportowanie tekstu (249)
 • Edycja tekstu (250)
  • Przemieszczanie kursora (250)
  • Wyświetlanie i ukrywanie "niewidzialnych znaków" (252)
  • Przeciąganie i upuszczanie tekstu (252)
 • Edytor wątków (254)
  • Otwieranie wielu okien naraz (255)
  • Przypisy dolne w edytorze wątków (256)
  • Opcje edytora wątków (257)
 • Adobe InCopy (258)
 • Sprawdzanie pisowni (258)
  • Dodawanie słów do słownika użytkownika (260)
  • Usuwanie słów ze słownika użytkownika (262)
 • Przypisy dolne (265)
  • Tworzenie przypisu dolnego (266)
  • Opcje przypisu dolnego (267)
 • Find/Change (Znajdź/Zastąp) (271)
  • Wyszukiwanie tekstu (272)
  • Wieloznaczne metaznaki (275)
  • Zastępowanie tekstu (275)
  • Skróty klawiszowe ułatwiające wyszukiwanie i zmienianie tekstu (276)
  • Wyszukiwanie i zmienianie atrybutów formatowania (277)
  • Automatyczne tworzenie nagłówków w wierszu (280)
  • Żegnajcie, akapity! (281)
 • Tekst oznakowany Adobe InDesign (282)
  • Ziemie zapomniane przez WYSIWYG (282)
  • Po co zawracać sobie głowę znacznikami? (283)
  • Na początek (284)
  • Co mogą zawierać znaczniki? (284)
  • Struktura znaczników (285)
  • Znaczniki stylów akapitowych (285)
  • Znaczniki XPress (287)
 • Podsumowując (287)

Rozdział 4. Czcionki i style (289)

  • Zaznaczanie i formatowanie tekstu (290)
 • Formatowanie typografii (291)
  • Elementy sterujące formatowania typografii (292)
  • Rodziny czcionek i czcionki (292)
  • Rozmiar (294)
  • Interlinia (295)
  • Kerning (298)
  • Ręczne definiowanie kerningu (298)
  • Kerning automatyczny (299)
  • Światło (301)
  • Skalowanie poziome i pionowe (303)
  • Przesunięcie linii bazowej (303)
  • Pochylanie (305)
  • Język (305)
  • Wielkość znaków (306)
  • Zmienianie wielkości znaków (307)
  • Podkreślanie (308)
  • Przekreślanie (310)
  • Ligatury (311)
  • Indeks górny i indeks dolny (312)
  • Bez dzielenia (313)
 • Czcionki Open Type (314)
  • Znaki alternatywne (315)
  • Znaki podniesione i opuszczone (316)
  • Formatowanie cyfr (317)
 • Wypełnianie i nadawanie obrysu znakom (318)
 • Formatowanie akapitów 319
  • Wyrównanie (319)
  • Wcięcia (320)
  • Tworzenie wcięcia wiszącego (322)
  • Tabulatory (324)
  • Tabulatory, myszy i historia (324)
  • Kilka dogmatów odnośnie tabulatorów (325)
  • Wyrównywanie tabulatora (325)
  • Tworzenie tabulatorów (327)
  • Dodawanie odstępów przed i po akapitach (330)
  • Wyrównywanie do siatki (331)
  • Inicjały (334)
  • Style zagnieżdżone (336)
  • Inicjały (336)
  • Układanie wielu wierszy (340)
  • Dzielenie wyrazów (342)
  • Kontrolowanie odstępów między literami i wyrazami (344)
  • Polecenie Balance Ragged Lines (Balans nierównych wierszy) (347)
  • Wyróżnianie problemów typograficznych (348)
  • Opcje przenoszenia (348)
 • Punktory i numeracja (350)
  • Wstawianie punktorów i numeracji (351)
  • Punktory (352)
  • Numeracja (352)
  • Pozycja punktora i numeru (353)
  • Usuwanie punktorów i numeracji (353)
  • Konwertowanie punktorów i numeracji na zwykły tekst (353)
 • Style (354)
  • Style znakowe (356)
  • Style akapitowe (362)
  • Tworzenie związków między stylami (370)
 • Kopiowanie stylów z innych publikacji (372)
 • Optyczne wyrównanie marginesu (373)
 • Pewne rzeczy nigdy się nie zmienią... (374)

Rozdział 5. Rysowanie (375)

 • Rysowanie podstawowych kształtów (377)
 • Punkty i ścieżki (378)
  • Myśleć jak linia (379)
  • Rodzaje punktów (380)
  • Kierunek ścieżki (381)
  • Uchwyty kontrolne (381)
 • Rysowanie ścieżek narzędziem Pencil (Ołówek) (382)
 • Rysowanie ścieżek narzędziem Pen (Pióro) (383)
 • Techniki rysowania (384)
  • Porady dotyczące rysowania ścieżek (384)
  • Uchwyty kontrolne (385)
  • Dodawanie punktów do ścieżki (386)
  • Usuwanie punktów (386)
  • Zaznaczanie i przesuwanie punktów (387)
  • Otwieranie i zamykanie ścieżek (387)
  • Łączenie otwartych ścieżek (389)
 • Ścieżki złożone (390)
  • Edycja ścieżek złożonych (391)
  • Dzielenie ścieżek złożonych (391)
  • Wypełnianie ścieżek złożonych (391)
 • Wygładzanie ścieżek (392)
 • Usuwanie ścieżek (394)
 • Operacje na ścieżkach (394)
  • Korzystanie z palety Pathfinder (Filtry ścieżek) (395)
  • Add (Dodaj) (396)
  • Subtract (Odjęcie) (396)
  • Intersect (Przecięcie) (397)
  • Exclude Overlap (Wyłączenie nakładki) (397)
  • Minus Back (Odjęcie spodu) (398)
  • Operacje Convert Shape (Konwersja kształtu) (398)
 • Efekty narożne (400)
 • Obrysy (400)
  • Weight (Grubość) (402)
  • Wyrównanie obrysu (403)
  • Cap (Koniec) (404)
  • Join (Złączenie) (404)
  • Miter Limit (Próg ścięcia) (404)
  • Obrysy kreskowane (405)
  • Tworzenie obrysów warstwowych (406)
  • Strzałki (406)
  • Nadruk (408)
  • Kolor i tinta odstępu (408)
  • Dopasowywanie narożników (408)
  • Edycja obrysu (409)
  • Usuwanie obrysu (410)
 • Style obrysu (410)
  • Stosowanie stylów obrysu (413)
  • Edytowanie stylów obrysu (413)
  • Usuwanie stylów obrysu (414)
  • Zapisywanie stylów obrysu (414)
  • Wczytywanie stylów obrysu (414)
 • Wypełnienia (414)
  • Usuwanie wypełnienia (417)
 • Gradienty (417)
  • Nadawanie gradientów (418)
  • Elementy sterujące gradientów (418)
  • Tworzenie próbki gradientu (420)
  • Paleta Gradient (421)
  • Edycja gradientu (422)
  • Nadawanie gradientu wielu ścieżkom (423)
 • Przezroczystość (424)
  • Nadawanie przezroczystości (425)
  • Tryby mieszania (425)
  • Opcje przezroczystości (428)
  • Nadawanie przezroczystości grupom (428)
 • Cienie (430)
  • Elementy sterujące cieni (430)
 • Wtapianie (434)
  • Menu Corner (Narożniki) (435)
 • Podsumowując (436)

Rozdział 6. Łączenie tekstu z grafiką (437)

 • Linie akapitowe (437)
  • Wstawianie linii akapitowych (438)
  • Podstawowe zasady dotyczące linii akapitowych (438)
  • Tworzenie kolorowego tła akapitu (440)
  • Umieszczanie akapitu w ramce (441)
  • Umieszczanie nagłówka w ramce (442)
  • Dwie linie górne (443)
  • Więcej niż dwie linie (444)
 • Tabele (445)
  • Anatomia tabeli (445)
  • Tabele w programie InDesign (445)
 • Tworzenie tabeli (447)
  • Tekst zakryty w komórkach tabeli (449)
  • Konwertowanie tabel na tekst (449)
 • Edycja tabel (450)
  • Zaznaczanie i edycja elementów tabel (451)
  • Wstawianie tabulatorów (452)
  • Umieszczanie grafiki w komórkach tabeli (452)
  • Elementy sterujące tabeli na palecie Control (Sterowanie) (453)
  • Nagłówki i stopki tabel (454)
  • Edycja wierszy nagłówka i stopki (456)
  • Zmienianie rozmiaru tabeli (457)
  • Zmienianie rozmiarów wierszy i kolumn (458)
  • Dodawanie wierszy lub kolumn (461)
  • Usuwanie wierszy, kolumn i tabel (463)
  • Łączenie i rozłączanie komórek tabeli (465)
  • Dzielenie komórek tabeli (466)
  • Obracanie zawartości komórek tabeli (466)
 • Dwie sztuczki z wykorzystaniem tabel (467)
  • Tworzenie ramki wokół akapitu (467)
  • Tworzenie wiszącego nagłówka bocznego (467)
 • Skróty klawiszowe (470)
 • Formatowanie tabel (471)
  • Obrysy i wypełnienia komórek (471)
 • Oblewanie tekstem (484)
  • Opcje konturu (484)
  • Ignorowanie oblewania tekstem (486)
  • Odwrócone oblewanie tekstem (486)
  • Edytowanie oblewania tekstem (486)
 • Konwertowanie tekstu na krzywe (488)
  • Jeśli konwersja znaków jest niemożliwa (491)
 • Ramki w wierszu oraz obiekty zakotwiczone (491)
  • Tworzenie ramki w wierszu (492)
  • Ramki w wierszu a interlinia (494)
  • Tworzenie wiszących nagłówków bocznych (496)
  • Zaznaczanie i usuwanie obiektów zakotwiczonych oraz umieszczonych w wierszu (498)
  • Tworzenie obiektów nad wierszem (498)
  • Tworzenie obiektów zakotwiczonych (500)
  • Oblewanie tekstem a obiekty zakotwiczone i umieszczone w wierszu (504)
  • Tworzenie wiszących nagłówków bocznych za pomocą obiektów zakotwiczonych (505)
  • Umieszczanie tekstu w ramce (507)
 • Style obiektowe (508)
  • Tworzenie stylów obiektowych (508)
  • Style domyślne (511)
  • Nadawanie stylów obiektowych (512)
  • Edytowanie stylów obiektowych (513)
  • Usuwanie stylów obiektowych (514)
  • Importowanie stylów obiektowych (514)
 • Umieszczanie tekstu na ścieżce (514)
  • Opcje ścieżki tekstowej (517)
  • Usuwanie tekstu ze ścieżki (522)
 • Szybkie nadawanie stylów (524)
 • Alternatywna rzeczywistość (525)

Rozdział 7. Importowanie i eksportowanie (527)

 • Importowanie (528)
 • Umieszczanie dowolnych obiektów (529)
  • Ikona umieszczania (532)
 • Kilka słów o formatach graficznych (532)
  • Kilka uwag natury filozoficznej (534)
  • Pliki EPS i PDF (535)
  • Który format plików najlepiej wykorzystać? (535)
 • Tworzenie własnych grafik EPS (538)
 • Właściwości wyświetlania grafiki (540)
  • Lokalne przesłanianie ustawień wyświetlania (541)
 • Opcje importu obrazów (541)
  • Grafiki rastrowe (543)
  • Pliki EPS (544)
  • Pliki PDF (545)
 • Łączenie i osadzanie (548)
  • Paleta Links (Łącza) (548)
  • Informacje o łączu (549)
  • Informacje o pliku łącza (551)
  • Wyszukiwanie łączy na dysku (551)
  • Aktualizowanie łącza (552)
  • Tworzenie łącza do kolejnego pliku (553)
  • Edytowanie oryginału (554)
  • Osadzanie grafiki (554)
  • Usuwanie osadzenia (555)
  • Nawigacja za pomocą palety Links (Łącza) (555)
 • Praca z obrazami (556)
  • Obrazy i rastry (556)
  • Poziomy szarości (556)
  • Częstotliwość i rozdzielczość rastra (556)
  • Grafika wektorowa (557)
  • Skalowanie w programie InDesign (558)
 • Ramki graficzne (558)
  • Zaznaczanie ramek i grafik (558)
  • Zmienianie rozmiarów zaimportowanych grafik (560)
  • Przesuwanie grafiki (560)
  • Dopasowywanie ramek i grafik (561)
 • Informacje o pliku i metadane (563)
  • Dodawanie metadanych do plików InDesign (563)
  • Odczytywanie metadanych zaimportowanych obrazów (564)
  • Wyszukiwanie metadanych (564)
 • Opcje warstw (565)
 • Ścieżki odcinania (567)
  • Do czego przydają się ścieżki odcinania? (567)
  • Zaznaczanie ścieżki odcinania (568)
  • Tworzenie ścieżki odcinania (568)
  • Usuwanie ścieżki odcinania (571)
  • Konwertowanie ścieżek odcinania na ramki (571)
 • Nadawanie koloru zaimportowanej grafice (572)
 • Eksportowanie dokumentów (573)
 • Eksportowanie plików JPEG (573)
 • Eksportowanie plików EPS (574)
  • Krótka dygresja związana z formatem EPS (578)
 • Eksportowanie plików PDF (578)
  • General (Ogólne) (579)
  • Compression (Kompresja) (583)
  • Marks & Bleeds (Znaczniki i spady) (587)
  • Output (Wyjście) (587)
  • Advanced (Zaawansowane) (590)
  • Security (Zabezpieczenia) (592)
  • Summary (Podsumowanie) (594)
  • Definiowanie ustawień eksportu PDF (595)
  • Zarządzanie ustawieniami eksportu PDF (596)
 • Data Merge (Łączenie danych) (597)
  • Przygotowywanie danych (597)
  • Tworzenie szablonu (598)
  • Łączenie danych (600)
  • Opcje łączenia danych (602)
  • Aktualizowanie danych (603)
 • Format InDesign Interchange (INX) (604)
  • Urywki (605)
 • Package for GoLive (Pakiet dla GoLive) (606)
  • Do czego służy GoLive? (607)
  • Aktualizowanie pliku (608)
  • Inne techniki (609)
 • Eksportowanie plików SVG (610)
  • Podstawowe opcje eksportu plików SVG (610)
  • More Options (Więcej opcji) (613)
 • Najlepszy z możliwych światów (614)

Rozdział 8. Długie dokumenty (615)

 • Książki (616)
  • Tworzenie książki (617)
  • Dodawanie i usuwanie dokumentów książki (618)
  • Konwertowanie książek z programu InDesign 2 (619)
  • Nawigacja z wykorzystaniem książki (620)
  • Edycja książki (620)
  • Status pliku (621)
  • Książki w sieci (622)
  • Synchronizowanie dokumentów książki (622)
  • Dokument wzorcowy (623)
  • Polecenie Synchronize (Książka - Synchronizuj) (623)
  • Numerowanie stron i sekcje (624)
  • Strony parzyste kontra nieparzyste (625)
  • Drukowanie i eksportowanie książek (625)
 • Spis treści (626)
  • Tworzenie spisu treści (626)
  • Dodatkowe opcje spisu treści (629)
  • Wykorzystywanie tekstu zastępczego w listach (631)
  • Tworzenie i edycja spisów treści (631)
  • Style spisów treści (632)
 • Skorowidze (633)
  • Dodawanie nowej pozycji pierwszego poziomu (634)
  • Przyciski Add (Dodaj) oraz Add All (Dodaj wszystkie) (638)
  • Odsyłacze (639)
  • Dodawanie nowego odsyłacza (641)
  • Dodawanie nowej pozycji drugiego poziomu (642)
  • Importowanie tematów (642)
  • Usuwanie pozycji (643)
  • Edytowanie pozycji (643)
  • Edytowanie odsyłaczy (644)
  • Wyszukiwanie pozycji (644)
  • Generowanie skorowidza (644)
 • Podsumowując (648)

Rozdział 9. Przekształcanie (649)

 • Podstawy przekształcania (650)
  • Wyznaczanie punktu początkowego przekształcenia (651)
  • Przekształcanie segmentów i punktów ścieżki (651)
  • Przekształcanie zawartości ścieżki (653)
 • Liczby to Wasi przyjaciele (653)
  • Schemat zaznaczenia (654)
  • Współrzędne strony (655)
  • Powielanie w trakcie przekształcania (655)
  • Opcje menu palety (655)
 • Przesuwanie obiektów (659)
  • Przemieszczanie obiektów przez przeciąganie (659)
  • Przesuwanie obiektów za pomocą palet Transform (Przekształć) i Control (Sterowanie) (660)
  • Przesuwanie obiektów za pomocą okna dialogowego Move (Przesuń) (661)
  • Narzędzie Free Transform (Przekształć swobodnie) (662)
  • Przesuwanie obiektów za pomocą klawiszy ze strzałkami (662)
  • Powielanie i przesuwanie obiektów z wykorzystaniem narzędzia Step and Repeat (Powielanie z przesunięciem) (662)
 • Skalowanie (663)
  • Skalowanie za pomocą narzędzia Scale (Skalowanie) (664)
  • Skalowanie z wykorzystaniem narzędzia Selection (Zaznaczanie) (664)
  • Skalowanie z zastosowaniem narzędzia Free Transform (Przekształć swobodnie) (665)
  • Skalowanie za pomocą palet Transform (Przekształć) i Control (Sterowanie) (665)
  • Skalowanie z wykorzystaniem okna dialogowego Scale (Skaluj) (666)
  • Skalowanie obiektów za pomocą skrótów klawiszowych (667)
  • Skalowanie obrysów (668)
  • Przywracanie poprzednich wymiarów obrysu (669)
 • Obracanie obiektów (669)
  • Obracanie obiektów narzędziem Rotate (Obrót) (669)
  • Obracanie z wykorzystaniem narzędzia Free Transform (Przekształć swobodnie) (669)
  • Obracanie za pomocą palety Transform (Przekształć) (671)
  • Obracanie z zastosowaniem okna dialogowego Rotate (Obróć) (672)
  • Obracanie wielu obiektów jednocześnie (673)
 • Odbijanie obiektów (673)
 • Pochylanie obiektów (674)
  • Pochylanie za pomocą narzędzia Shear (Pochylenie) (674)
  • Pochylanie z wykorzystaniem palety Transform (Przekształć) (675)
  • Pochylanie z zastosowaniem okna dialogowego Shear (Pochyl) (675)
 • Powtarzanie przekształceń (676)
 • Blokowanie położenia obiektów (680)
 • Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów (680)
  • Wyrównywanie obiektów (680)
  • Rozmieszczanie obiektów (682)
 • Przekształćcie swoje życie! (683)

Rozdział 10. Kolor (685)

 • Postrzeganie i drukowanie kolorów (686)
  • Spektrum i przestrzenie kolorów (686)
  • Proces druku (687)
  • Farby podstawowe i dodatkowe (687)
 • Kolor w programie InDesign (688)
  • Nazwane i nienazwane kolory (688)
  • Kolory i farby (688)
  • Kolory podstawowe czy dodatkowe? (689)
  • Modele kolorów (689)
  • Biblioteki próbek (690)
 • Elementy sterujące kolorem (692)
  • Wypełnienie i obrys (693)
  • Paleta Swatches (Próbki) (693)
  • Tworzenie próbki tinty (697)
  • Tworzenie próbki gradientu (698)
  • Próbki mieszanych farb (700)
  • Zarządzanie próbkami (704)
 • Paleta Color (Kolor) i próbnik koloru (707)
  • Skróty klawiszowe palety Color (Kolor) (708)
  • Próbnik kolorów (709)
 • Nadawanie kolorów i gradientów (709)
  • Nadawanie koloru tekstowi (710)
 • Menedżer farb (711)
  • Konwertowanie kolorów dodatkowych (711)
  • Tworzenie zamienników dla kolorów dodatkowych (712)
 • Zalewkowanie (713)
  • Zalewkowanie ręczne (713)
  • Zalewkowanie automatyczne (721)
  • Zakresy zalewkowania (726)
  • Edytowanie gęstości neutralnych farb (727)
 • Zarządzanie kolorem (729)
  • Dalsze informacje (730)
  • Czy potrzebujecie zarządzania kolorem? (730)
  • Środowisko wyświetlania kolorów (731)
  • Czy to, co widzimy na ekranie, w ogóle przypomina końcowy efekt? (731)
 • Elementy sterujące zarządzania kolorem (733)
  • Ustawienia kolorów aplikacji (733)
  • Zaawansowane ustawienia kolorów (739)
  • Zmienianie przestrzeni roboczych dokumentu (741)
  • Nadawanie profilów urządzeń obrazom (742)
  • Elementy sterujące próby ekranowej (744)
  • Zarządzanie kolorami w procesach wyjściowych (746)
 • Podsumowując (751)

Rozdział 11. Drukowanie (753)

 • Okno dialogowe Print (Drukuj) (754)
  • Drukarki, pliki PostScript oraz PPD (754)
  • Ustawienia sterowników drukarki (756)
  • Pliki PostScript kontra pliki niepostscriptowe (756)
  • Podgląd wydruku (757)
 • General (Ogólne) (757)
  • Copies (Kopie) (757)
  • Collate (Sortuj) (758)
  • Reverse Order (Odwróć porządek) (758)
  • Page Ranges (Zakres stron) (758)
  • Sequence (Kolejność) (759)
  • Spreads (Rozkładówki) (759)
  • Print Master Pages (Drukuj strony wzorcowe) (760)
  • Print Non-Printing Objects (Drukuj obiekty niedrukowalne) (760)
  • Print Blank Pages (Drukuj puste strony) (760)
  • Print Visible Guides and Baseline Grids (Drukuj widoczne linie pomocnicze i siatki linii bazowej) (760)
 • Setup (Ustawienia) (760)
  • Paper Size (Rozmiar papieru) (761)
  • Offset (Przesunięcie) (761)
  • Gap (Odstęp) (762)
  • Orientation (Orientacja) (762)
  • Transverse (Obrócona) (762)
  • Scale (Skaluj) (762)
  • Page Position (Położenie strony) (763)
  • Thumbnails (Miniaturki) (763)
  • Tile (Sąsiadująco) (763)
 • Marks and Bleeds (Znaczniki i spady) (765)
  • All Printer's Marks (Wszystkie znaczniki drukarskie) (765)
  • Crop Marks (Znaczniki cięcia) (765)
  • Bleed Marks (Znaczniki spadu) (765)
  • Registration Marks (Pasery) (766)
  • Color Bars (Paski koloru) (766)
  • Page Information (Informacje o stronie) (766)
  • Type (Typ) (766)
  • Weight (Grubość) (766)
  • Offset (Przesunięcie) (767)
  • Bleed (Spad) (767)
 • Output (Wyjście) (767)
  • Przestrzenie kompozytowe kontra rozbarwienia (768)
  • Text As Black (Tekst jako czerń) (768)
  • Trapping (Zalewki) (769)
  • Flip (Odbij) i Negative (Negatyw) (769)
  • Screening (Siatka) (770)
  • Inks (Farby) (771)
  • Simulate Overprint (Symuluj nadruk) (772)
  • Ink Manager (Menedżer farb) (772)
 • Graphics (Grafiki) (772)
  • Send Data (Wyślij dane) (772)
  • Pobieranie czcionek (775)
  • PostScript (776)
  • Data Format (Format danych) (776)
 • Color Management (Zarządzanie kolorem) (777)
 • Advanced (Zaawansowane) (777)
  • OPI Image Replacement (Zastępowanie obrazka OPI) (778)
  • Transparency Flattener (Spłaszczenie przezroczystości) (778)
 • Summary (Podsumowanie) (779)
 • Print Presets (Ustawienia drukowania) (779)
  • Tworzenie ustawień drukowania (779)
  • Zarządzanie ustawieniami drukowania (780)
  • Opracowywanie znaczników drukarskich (782)
  • Wewnątrz pliku PMD (783)
  • Zapisywanie plików PMD (790)
  • Przykładowe pliki PMD (790)
 • Separations Preview (Podgląd rozbarwień) (794)
 • Drukowanie przezroczystości (796)
  • Spłaszczanie (797)
  • Sztuczki związane z przezroczystością (798)
  • Ustawienia spłaszczania (800)
  • Nadawanie ustawień spłaszczania (804)
  • Paleta Flattener Preview (Podgląd spłaszczania) (804)
 • Przygotowywanie pliku InDesign do naświetlania (805)
  • Przesyłanie pliku (807)
 • Polecenia Preflight (Weryfikacja) i Package (Pakiet) (808)
  • Preflight (Weryfikacja) (808)
  • Package (Pakiet) (810)
 • Podsumowując (812)

Rozdział 12. Skrypty (813)

 • Nie lękajcie się (814)
 • Wymagania systemowe (814)
  • JavaScript (815)
  • Mac OS (815)
  • Windows (816)
  • Inne języki skryptowe (818)
 • Nauka pisania skryptów (818)
  • Jak czytać dokumentację? (818)
  • Przykładowe skrypty (819)
  • Filozofia tworzenia skryptów w InDesign (822)
 • Odpowiednie podejście (822)
 • Paleta Script Label (Etykieta skryptu) (823)
  • Paleta Scripts (Skrypty) (823)
  • Paleta Script Label (Etykieta skryptu) (824)
 • Na początek (825)
  • AppleScript (825)
  • JavaScript (826)
  • VBScript (828)
  • Testowanie skryptu CutContents (829)
  • Tworzenie skryptów Visual Basic (830)
 • ExtendScript Toolkit (833)
  • Edytowanie i uruchamianie skryptów w ESTK (834)
  • Tworzenie punktów wstrzymania (835)
  • Wyświetlanie komunikatów na konsoli (836)
  • Korzystanie z przeglądarki danych (837)
  • Profilowanie skryptu (837)
 • Dalsza zabawa skryptami (838)
  • Automatyczne tworzenie mapowania stylów na znaczniki (838)
  • Rysowanie kształtów NINA (841)
  • JavaScript (845)
  • Visual Basic (847)
  • Testowanie skryptu rysującego kształt NINA (849)
  • Dodawanie interfejsu użytkownika (849)
  • AppleScript (850)
  • JavaScript (852)
  • VBScript (854)
 • End Script (856)

Rozdział 13. Interaktywne pliki PDF (857)

  • Tylko dla PDF (858)
 • Hiperłącza (858)
  • Tworzenie nowego miejsca docelowego (859)
  • Edytowanie miejsc docelowych (861)
  • Przypisywanie hiperłącza do źródła (861)
  • Hiperłącza oparte o adresy URL umieszczone w tekście (863)
  • Usuwanie i zerowanie hiperłączy (864)
  • Nawigowanie między hiperłączami (864)
  • Aktualizowanie hiperłączy (864)
 • Zakładki (865)
  • Sortowanie i edytowanie zakładek (865)
 • Przyciski (866)
  • Droga przycisków (868)
  • Zachowania przycisków (868)
  • Kolejność tabulatorów (872)
 • Efekty rollover i stany (872)
  • Paleta States (Stany) (872)
  • Dwupozycyjne efekty rollover (874)
 • Dźwięki i filmy (874)
  • Importowanie dźwięków i filmów (875)
  • Opcje dźwięku (877)
  • Opcje filmu (878)
  • Ograniczenia dotyczące filmów (879)
 • Książki elektroniczne (880)

Rozdział 14. XML (881)

  • Kiedy język XML nie jest językiem XML (882)
  • Terminologia XML (882)
  • Gdzie należy korzystać z XML? (884)
  • Przepływ pracy wykorzystujący XML (884)
 • Struktura XML (885)
  • Dodawanie elementów XML (889)
  • Zmienianie elementów danych XML (889)
  • Powielanie elementów XML (889)
  • Przenoszenie elementów XML (890)
  • Usuwanie elementów XML (890)
  • Atrybuty XML (890)
 • Znaczniki XML i paleta Tags (Znaczniki) (891)
  • Tworzenie znacznika XML (892)
  • Wczytywanie znaczników XML (893)
  • Eksportowanie znaczników XML (893)
 • Znakowanie obiektów (893)
  • Opcje ustawień znacznikowania (896)
  • Mapowanie znaczników XML do stylów akapitowych (896)
  • Mapowanie stylów do znaczników XML (898)
 • Importowanie i eksportowanie plików XML (901)
  • Zamienianie struktury XML (901)
  • Eksportowanie plików XML (904)
  • Eksportowanie znaczników struktury do pliku PDF (904)
  • Znaczniki XML w edytorze wątków (905)
 • Tworzenie zablokowanych obszarów dla powtarzających się elementów (906)
 • DTD (909)
  • Podstawowe informacje (909)
  • (Bardzo krótkie) Wprowadzenie do DTD (910)
  • Przykładowy kod DTD (912)
  • Importowanie DTD (912)
  • Gotowe kody DTD (914)
  • Zatwierdzanie struktury XML (914)
  • DTD w praktyce (915)
 • Przekształcanie XML za pomocą XSL (916)
  • Zmienianie kolejności elementów (918)
  • Powielanie elementów (919)
  • Przekształcanie XML w oznakowany tekst (920)
 • Format INX (921)
 • Na zakończenie (923)

Skorowidz (925)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań