Slackware Linux

Autor: Radosław Sokół

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 83-246-0055-8
Cena: 39 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Nośnik: 2 CD
Data wydania: 2006.12.13
Liczba stron: 304
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/slacli/slacli-3.pdf
Kategoria: Linux

Uruchom własny serwer sieciowy, korzystając z Linuksa

 • Instalacja i konfiguracja systemu
 • Administrowanie Linuksem
 • Uruchamianie usług sieciowych

Coraz większe możliwości dostępu do internetu oferowane przez dostawców usług telekomunikacyjnych otwierają nowe horyzonty nie tylko przed firmami, ale również przed użytkownikami domowymi. Dziś praktycznie każdy użytkownik komputera może podłączyć swój sprzęt do internetu za pomocą łącza stałego. Posiadając takie łącze, można pokusić się o samodzielne zbudowanie sieci -- obejmującej kilka mieszkań lub tylko jedno. Do tego niezbędny będzie jednak serwer "obsługujący" dostęp do sieci. Linux -- dostępny nieodpłatnie system operacyjny, tworzony i rozwijany przez pasjonatów z całego świata -- jest doskonałą bazą dla takiego serwera. Skromne wymagania sprzętowe pozwalają uruchomić go nawet na starym komputerze, który trudno już wykorzystać do innych celów.

Czytając książkę "Slackware Linux", poznasz jedną z najpopularniejszych „odmian” Linuksa, zwanych dystrybucjami: Slackware. Dowiesz się, skąd można pobrać ten system operacyjny i jak zainstalować go na komputerze. Nauczysz się konfigurować go i zarządzać jego zasobami. Poznasz metody uruchamiania usług niezbędnych do poprawnego działania sieci, zabezpieczania sieci przed atakami hakerów i wirusami, a także monitorowania obciążenia łącza. Przeczytasz także o samodzielnym kompilowaniu jądra Linuksa, pozwalającym dostosować system do potrzeb użytkownika.

 • Pobieranie obrazów płyt instalacyjnych z internetu
 • Instalacja Linuksa
 • Uruchamianie i zatrzymywanie systemu
 • Praca z powłoką tekstową
 • Zarządzanie systemem plików i procesami
 • Administrowanie kontami użytkowników
 • Instalowanie nowych aplikacji
 • Współdzielenie łącza sieciowego
 • Konfiguracja zapory sieciowej
 • Uruchamianie serwera DHCP, DNS, FTP i HTTP
 • Poczta elektroniczna
 • Statystyki działania serwera

Poznaj alternatywny system operacyjny
i wykorzystaj go w domowej sieci komputerowej.

Slackware Linux -- spis treści

Wstęp (9)

Rozdział 1. Instalacja systemu (17)

 • Przygotowanie do instalacji systemu (18)
  • Strona WWW projektu Slackware Linux (18)
  • Pobieranie obrazów płyt instalacyjnych (18)
 • Instalacja systemu (21)
  • Rozpoczynanie instalacji systemu (21)
  • Systemy plików (22)
  • Podział dysku twardego na partycje (26)
  • Uruchamianie instalatora (30)
  • Wybór pakietów (36)
  • Dalsza instalacja systemu (39)
  • Konfiguracja myszy (44)
  • Konfiguracja połączenia sieciowego (45)
  • Ostateczna konfiguracja systemu (45)
  • Pierwsze uruchomienie systemu (49)

Rozdział 2. Zarządzanie serwerem (51)

 • Logowanie i wylogowywanie się (51)
 • Zamykanie i ponowne uruchamianie systemu (52)
  • Kończenie pracy systemu (53)
  • Ponowne uruchamianie systemu (53)
 • Konsole wirtualne (54)
 • Wbudowana dokumentacja systemu (55)
 • Hierarchiczna struktura katalogów (57)
 • Podstawowe polecenia powłoki systemu (58)
  • Automatyczne uzupełnianie nazw poleceń, katalogów i plików (59)
  • Obsługa klawiatury i ekranu (60)
  • Zarządzanie katalogami (60)
  • Zarządzanie plikami (64)
  • Uprawnienia do plików i katalogów (69)
  • Przetwarzanie potokowe (70)
  • Łączenie wielu poleceń (73)
  • Tworzenie skryptów (73)
 • Archiwizowanie plików (76)
 • Zarządzanie procesami (78)
  • Wyświetlanie listy działających procesów (78)
  • Awaryjne kończenie pracy procesów (80)
  • Uruchamianie programu ze zmienionym priorytetem (82)
  • Program top (82)
 • Konta użytkowników (85)
  • Uzyskiwanie uprawnień administratora (86)
  • Wyświetlanie listy kont i grup użytkowników (86)
  • Zakładanie kont użytkowników (88)
  • Zmiana hasła (89)
  • Usuwanie konta użytkownika (90)
  • Użytkownicy a grupy (90)
 • Korzystanie z nośników optycznych (91)
 • Zarządzanie pakietami oprogramowania (92)
  • Instalacja pakietu (92)
  • Aktualizacja pakietu (93)
  • Narzędzie pkgtool (93)
  • Narzędzie swaret (94)
 • Midnight Commander (98)
  • Uruchamianie programu (99)
  • Poruszanie się po katalogach (99)
  • Operacje (100)
  • Skróty klawiszowe (101)

Rozdział 3. Sieci (103)

 • TCP/IP w teorii (103)
  • Adresy IP (106)
  • Pule adresów publicznych i niepublicznych (107)
  • Połączenia TCP (108)
 • Interfejsy sieciowe (109)
  • Ramki danych (110)
  • Adresy sprzętowe (110)
  • Wyświetlanie listy interfejsów sieciowych (111)
  • Aktywacja interfejsu sieciowego (112)
 • Konfiguracja połączenia sieciowego (112)
  • Ustalanie domyślnej konfiguracji sieci (113)
  • Wprowadzanie adresu serwera DNS (114)
  • Wyświetlanie adresów IP przypisanych interfejsom (115)
  • Dynamiczna konfiguracja interfejsów sieciowych (115)
 • Diagnostyka łączy sieciowych (116)
  • ping (116)
  • traceroute (117)
  • netstat (118)
  • iptraf (118)

Rozdział 4. Dzielenie łącza sieciowego (123)

 • Współdzielenie łącza sieciowego (123)
  • Aktywacja dzielenia łącza (124)
  • Konfiguracja komputerów-klientów (126)
  • Testowanie działania współdzielenia łącza sieciowego (127)
  • Przekierowywanie portów (129)
 • Bufor stron WWW Squid (130)
  • Instalacja pakietu Squid (131)
  • Konfiguracja pakietu Squid (133)
  • Uruchamianie i zatrzymywanie serwera Squid (135)
  • Testowanie działania serwera pośredniczącego Squid (136)
  • Dzienniki zdarzeń pakietu Squid (137)
  • Przezroczysty serwer pośredniczący (139)

Rozdział 5. Zabezpieczanie serwera (141)

 • Możliwe ataki i zagrożenia (141)
 • Aktualizacja oprogramowania (143)
 • Tworzenie haseł (143)
 • Przeglądanie dziennika zdarzeń (146)
 • Konfiguracja i zabezpieczanie zdalnego dostępu do serwera (147)
  • Uzyskiwanie zdalnego dostępu do serwera (148)
  • Konfiguracja usługi SSH (149)
  • Blokada możliwości "zgadywania" haseł (151)
 • Zapora sieciowa iptables (152)
  • Wprowadzenie (152)
  • Potrzeba stosowania zapór sieciowych (153)
  • Podstawy działania zapory iptables (154)
  • Konfiguracja zapory iptables (157)
  • Opcje tworzące definicję reguły (162)
  • Przykłady konfiguracji zapory iptables (163)
 • Automatyczne tworzenie kopii zapasowych (169)
  • Tworzenie kopii zapasowej katalogu (170)
  • Regularne automatyczne tworzenie kopii (170)
  • Odtwarzanie kopii zapasowej danych (173)

Rozdział 6. Serwer DHCP (175)

 • Przygotowanie serwera DHCP do pracy (176)
  • Sprawdzenie obecności oprogramowania serwera DHCP (176)
  • Instalacja oprogramowania serwera DHCP (176)
  • Aktualizacja oprogramowania serwera DHCP (176)
  • Uruchamianie i zatrzymywanie serwera DHCP (177)
 • Konfiguracja serwera DHCP (179)
  • Opcje globalne (179)
  • Deklaracja zakresu adresów IP (180)
  • Określanie niezmiennych adresów IP (181)
  • Przykładowy plik konfiguracyjny (182)
  • Ponowne uruchamianie serwera DHCP (183)
  • Testowanie działania serwera DHCP (183)
  • Monitorowanie działania serwera DHCP (184)

Rozdział 7. Serwer DNS (187)

 • Przygotowanie serwera BIND do pracy (189)
  • Sprawdzenie obecności pakietu BIND (190)
  • Instalacja pakietu BIND (190)
  • Aktualizacja pakietu BIND (190)
  • Uruchamianie i zatrzymywanie serwera DNS (191)
 • Konfiguracja serwera DNS (192)
  • Sprawdzanie poprawności konfiguracji (192)
  • Opcje konfiguracyjne (193)
  • Przykładowa sekcja options (193)
  • Ustalanie serwera DNS jako domyślnego dla systemu (194)
  • Testowanie działania serwera (194)
 • Domeny (195)
  • Strefa prosta (196)
  • Strefa odwrotna (200)
 • Diagnostyka serwera DNS (202)
 • Polecenie host (203)

Rozdział 8. Serwer HTTP (205)

 • Przygotowanie serwera Apache do pracy (206)
  • Sprawdzenie obecności pakietu Apache (206)
  • Instalacja pakietu Apache (206)
  • Aktualizacja pakietu Apache (208)
  • Uruchamianie i zatrzymywanie serwera HTTP (209)
  • Testowanie funkcjonowania serwera (210)
  • Uaktywnianie i testowanie funkcjonowania interpretera PHP (210)
 • Konfiguracja serwera Apache (214)
 • Tworzenie i zabezpieczanie własnego serwisu WWW (218)

Rozdział 9. Serwer FTP (221)

 • Przygotowywanie serwera FTP do pracy (222)
  • Sprawdzenie obecności oprogramowania vsftpd (222)
  • Instalacja pakietu vsftpd (222)
  • Aktualizacja pakietu vsftpd (223)
  • Uruchamianie i zatrzymywanie serwera FTP (224)
 • Konfiguracja serwera FTP (225)
  • Opcje konfiguracyjne (226)
  • Przykładowy plik konfiguracyjny (229)
 • Testowanie działania serwera FTP (229)
 • Monitorowanie działania serwera FTP (230)

Rozdział 10. Samba (233)

 • Przygotowanie pakietu Samba do pracy (234)
  • Sprawdzenie obecności pakietu Samba (235)
  • Instalacja pakietu Samba (235)
  • Aktualizacja pakietu Samba (236)
  • Uruchamianie i zatrzymywanie serwera Samba (237)
 • Konfiguracja udostępniania plików (238)
  • Plik konfiguracyjny (238)
  • Budowa pliku konfiguracyjnego (239)
  • Sekcja [global] (239)
  • Sekcja [homes] (240)
  • Tworzenie własnych zasobów sieciowych (241)
 • Konta użytkowników (242)
  • Dodawanie konta użytkownika (243)
  • Zmiana hasła użytkownika (243)
  • Usuwanie konta użytkownika (244)
 • Korzystanie z zasobów sieciowych (244)

Rozdział 11. Statystyki (249)

 • Instalacja (250)
  • Instalacja biblioteki GD (250)
  • Instalacja pakietu MRTG (252)
  • Testowanie poprawności działania pakietu (253)
 • Konfiguracja (253)
  • Tworzenie pliku konfiguracyjnego (253)
  • Regularne uruchamianie pakietu MRTG (255)
  • Definicja źródła danych (257)
  • Tryby pomiaru danych (261)
  • Zmiana częstotliwości próbkowania (262)
 • Skrypty pobierające dane (263)
  • Analiza obciążenia procesora (263)
  • Analiza wykorzystania powierzchni dyskowej (263)
  • Analiza wykorzystania łącza sieciowego (264)
  • Analiza łączności sieciowej (265)
  • Badanie obciążenia łącza internetowego przez poszczególnych użytkowników (266)
 • Testowanie i diagnostyka (269)

Dodatek A Słowniczek terminów i pojęć (271)

Dodatek B Przedrostki i jednostki miary stosowane w informatyce (285)

Dodatek C Numery portów TCP i UDP (289)

Dodatek D Przeliczanie systemów liczbowych (293)

Skorowidz (295)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań