Microsoft SQL Server 2005. Podręcznik programisty

Autorzy:

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Microsoft SQL Server 2005 Developers Guide
ISBN: 978-83-246-0532-3
Cena: 67 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2007.07.03
Liczba stron: 472
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/sql25p/sql25p-1.pdf
Kategoria: SQL Server

Niezastąpiony przewodnik po programowaniu
korporacyjnych systemów bazodanowych

 • Jak zastosować nowe funkcje i narzędzia Microsoft SQL Server 2005, aby zwiększyć wydajności Twojej pracy?
 • W jaki sposób wykorzystać możliwości, jakie daje środowisko zintegrowane bazujące na SQL Server 2005, Visual Studio 2005 i platformie .NET?
 • Jak zapewnić skalowalność, bezpieczeństwo i integrację systemu z innymi platformami?

Przemysł internetowy ewoluuje w niesamowitym tempie, a wraz z nim zadania, jakie stawiane są oprogramowaniu. Najnowsza wersja Microsoft SQL Server jest przeznaczona do zarządzania korporacyjnymi bazami danych. Ma przede wszystkim zapewniać skalowalność, bezpieczeństwo i wydajność, a także umożliwiać integrację z innymi produktami oraz -- co najważniejsze dla wielu przedsiębiorstw -- gwarantować zwrot z inwestycji. Jednak sam system bazodanowy, choćby najdoskonalszy, nie wystarczy do osiągnięcia sukcesu -- potrzebni są jeszcze programiści i administratorzy, którzy wykorzystają możliwości oprogramowania.

"Microsoft SQL Server 2005. Podręcznik programisty" to kompletny przewodnik po możliwościach i funkcjach tego rozbudowanego systemu bazodanowego. Dzięki niemu poznasz wszystkie nowe cechy Microsoft SQL Server 2005, takie jak usługi powiadomień, usługi raportowania, podsystem integracji usług i wiele innych. Dowiesz się, jak tworzyć wydajne aplikacje działające zarówno po stronie serwera, jak i po stronie klienta. Nauczysz się także optymalizować działanie baz danych i efektywnie zarządzać nimi za pomocą skryptów.

 • Praca w środowisku SQL Management Studio
 • Korzystanie z języka T-SQL
 • Aplikacje asynchroniczne bazujące na Service Broker
 • Usługi powiadomień
 • Tworzenie aplikacji bazodanowych za pomocą ADO i ADO.NET
 • Korzystanie z usług raportowania
 • System integrowania usług
 • Inteligentna analiza danych przy użyciu ADOMD.NET
 • Zarządzanie systemem za pomocą SMO
 • Tworzenie i używanie skryptów administracyjnych

Lektura obowiązkowa dla profesjonalistów
pracujących z Microsoft SQL Server 2005.

Microsoft SQL Server 2005. Podręcznik programisty -- spis treści

O autorach (11)

Wstęp (13)

Rozdział 1. Środowisko rozwojowe (21)

 • SQL Server Management Studio (21)
  • Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio (23)
  • Okna interfejsu użytkownika SQL Server Management Studio (23)
  • Narzędzia administracyjne systemu SQL Server 2005 (32)
 • BI Development Studio (32)
  • Interfejs użytkownika platformy Business Intelligence Development Studio (34)
  • Okno interfejsu użytkownika BI Development Studio (34)
 • Podsumowanie (38)

Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL (39)

 • Narzędzia języka T-SQL dla deweloperów (39)
  • SQL Server Management Studio (40)
  • Visual Studio 2005 (44)
 • Tworzenie obiektów bazodanowych za pomocą języka T-SQL DDL (51)
  • Bazy danych (51)
  • Tabele (52)
  • Widoki (56)
  • Synonimy (57)
  • Procedury składowane (57)
  • Funkcje (59)
  • Wyzwalacze (60)
  • Bezpieczeństwo (61)
  • Pamięć przeszukiwania (64)
 • Odpytywanie baz danych i dokonywanie zmian danych w nich zgromadzonych za pomocą języka T-SQL DML (64)
  • Zapytania SELECT oraz złączenia tabel (65)
  • Modyfikowanie danych (78)
  • Obsługa błędów (85)
 • Podsumowanie (86)

Rozdział 3. Tworzenie obiektów bazy danych wspólnego środowiska uruchomieniowego (CLR) (87)

 • Zrozumienie środowiska CLR oraz mechanizmu baz danych SQL Server 2005 (88)
  • Architektura środowiska CLR (88)
  • Włączanie obsługi środowiska CLR (89)
  • Komponenty obiektów CLR (90)
 • Tworzenie obiektów bazy danych typu CLR (92)
  • Procedury składowane CLR (93)
  • Funkcje zdefiniowane przez użytkownika (98)
  • Wyzwalacze (102)
  • Typy zdefiniowane przez użytkownika (105)
  • Agregaty (111)
 • Debugowanie obiektów CLR bazy danych (115)
  • Zabezpieczenia obiektów .NET (117)
  • Zarządzanie obiektami CLR (118)
 • Podsumowanie (119)

Rozdział 4. Podsystem SQL Server Service Broker (121)

 • Architektura podsystemu SQL Server Service Broker (122)
  • Wiadomości (123)
  • Kolejki (123)
  • Kontrakty (123)
  • Usługi (124)
  • Dialogi (124)
 • Tworzenie aplikacji korzystających z podsystemu SQL Server Service Broker (125)
  • Języki SQL Server Service Broker DLL oraz DML (125)
  • Język T-SQL DLL (126)
  • Język T-SQL DML (126)
  • Włączanie podsystemu SQL Server Service Broker (126)
  • Używanie kolejek (127)
  • Przykładowa aplikacja wykorzystująca podsystem SQL Server Service Broker (129)
 • Aktywacja podsystemu SQL Server Service Broker (133)
 • Zabezpieczenie dialogów (134)
 • Widoki systemowe (134)
 • Podsumowanie (135)

Rozdział 5. Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem usług powiadamiania (137)

 • Ogólne omówienie podsystemu usług powiadamiania (138)
  • Zdarzenia (138)
  • Subskrypcje (140)
  • Powiadomienia (140)
 • Tworzenie aplikacji wykorzystujących usługi powiadamiania (141)
  • Definiowanie aplikacji (141)
  • Kompilowanie aplikacji (141)
  • Tworzenie aplikacji zarządzającej subskrypcjami powiadomień (142)
  • Dodawanie komponentów dostosowanych do indywidualnych potrzeb (142)
 • Przykład aplikacji wykorzystującej usługi powiadamiania (142)
  • Tworzenie pliku ICF (143)
  • Definiowanie pliku ADF (145)
  • Budowanie aplikacji wykorzystującej usługi powiadamiania (152)
 • Uaktualnianie aplikacji wykorzystującej usługi powiadamiania (156)
 • Tworzenie aplikacji wykorzystującej subskrypcje-zdarzenia .NET (156)
  • Wypisywanie subskrypcji (158)
  • Dodawanie subskrypcji (158)
  • Usuwanie subskrypcji (161)
  • Wywoływanie zdarzenia przy użyciu środowiska .NET (161)
  • Wywoływanie zdarzenia przy użyciu języka T-SQL (163)
 • Podsumowanie (164)

Rozdział 6. Tworzenie aplikacji baz danych za pomocą ADO.NET (165)

 • Architektura ADO.NET (166)
 • Przestrzenie nazw ADO.NET (167)
 • Komponenty .NET Data Provider (169)
  • Przestrzenie nazw komponentów .NET DataProvider (169)
  • Podstawowe klasy dostawców .NET Data Provider (170)
 • Podstawowe klasy w przestrzeni nazw ADO.NET System.Data (172)
  • Klasa DataSet (173)
  • Klasa DataTable (173)
  • Klasa DataColumn (174)
  • Klasa DataRow (174)
  • Klasa DataView (175)
  • Klasa DataViewManager (175)
  • Klasa DataRelation (175)
  • Klasa Constraint (176)
  • Klasa ForeignKeyConstraint (176)
  • Klasa UniqueConstraint (176)
  • Klasa DataException (176)
 • Stosowanie narzędzia Data Provider for SQL Server środowiska .NET (177)
  • Dodawanie przestrzeni nazw System.Data.SqlClient (177)
 • Zastosowanie obiektu klasy SqlConnection (177)
  • Słowa kluczowe stosowane w ciągu znaków charakteryzujących parametry połączenia dostawcy Data Provider for SQL Server środowiska .NET (179)
  • Otwieranie połączenia zaufanego (179)
  • Stosowanie buforowania połączeń (181)
 • Zastosowanie obiektu klasy SqlCommand (183)
  • Wykonywanie dynamicznych wyrażeń SQL (185)
  • Wykonywanie parametryzowanych wyrażeń SQL (186)
  • Wykonywanie procedur składowanych zwracających wartości (189)
  • Wykonywanie transakcji (191)
 • Zastosowanie obiektu klasy SqlDependency (192)
 • Stosowanie obiektu klasy SqlDataReader (195)
  • Uzyskiwanie zestawu wyników w trybie szybkiego przewijania tylko do przodu (196)
  • Odczytywanie informacji dotyczących tylko schematu (198)
  • Obsługa trybu asynchronicznego (200)
  • Zestawy wielu aktywnych rezultatów (MARS) (201)
  • Pobieranie danych typu BLOB (202)
 • Stosowanie klasy SqlDataAdapter (205)
  • Wypełnianie obiektu klasy DataSet (205)
  • Stosowanie klasy CommandBuilder (206)
 • Podsumowanie (209)

Rozdział 7. Tworzenie aplikacji baz danych przy użyciu XML (211)

 • Typ danych XML (212)
  • Walidacja danych przy użyciu schematów definicji XSD (213)
 • Obsługa XQuery (216)
  • Odpytywanie podstawowych danych (216)
 • Metody wykorzystujące typ danych XML (219)
  • Metoda Exist(XQuery) (219)
  • Metoda Modify(XML DML) (220)
  • Metoda Query(XQuery) (221)
  • Metoda Value(XQuery, [node ref]) (221)
 • Indeksy XML (222)
  • Podstawowe Indeksy XML (222)
  • Dodatkowe Indeksy XML (222)
 • Stosowanie klauzuli FOR XML (223)
  • For XML Raw (223)
  • For XML Auto (224)
  • For XML Explicit (224)
  • Tryb Type (225)
  • FOR XML Path (226)
  • Zagnieżdżone zapytania FOR XML (228)
  • Tworzenie schematów XSD "w locie" (228)
 • OPENXML (229)
 • Masowe ładowanie danych XML (231)
 • Wbudowany dostęp przez HTTP SOAP (232)
  • Tworzenie węzłów końcowych SOAP (232)
  • Zastosowanie węzłów końcowych SOAP (234)
 • Podsumowanie (238)

Rozdział 8. Tworzenie aplikacji baz danych za pomocą ADO (239)

 • Przegląd OLE DB (240)
 • Przegląd architektury OLE DB (240)
 • ADO (ActiveX Data Objects) (242)
 • OLE DB i pliki ADO (243)
 • Architektura ADO (243)
  • Przegląd sposobów użycia ADO (245)
 • Dodawanie referencji do ADO w Visual Basic (245)
 • Używanie obiektów ADO z Visual Basic (247)
  • Łączenie z serwerem SQL (247)
  • Wyszukiwanie danych za pomocą obiektu ADO Recordset (260)
  • Wykonywanie dynamicznych poleceń SQL za pomocą obiektu ADO Connection (280)
  • Modyfikacja danych za pomocą ADO (282)
  • Wykonywanie procedur składowanych za pomocą obiektów Command (289)
  • Obsługa błędów (291)
 • Zaawansowane funkcje bazy danych przy użyciu ADO (292)
  • Masowe modyfikacje danych (293)
  • Transakcje (294)
 • Podsumowanie (295)

Rozdział 9. Reporting Services (297)

 • Architektura usługi Reporting Services (298)
  • Elementy usługi Reporting Services (299)
  • Instalacja usługi Reporting Services (300)
 • Serwer raportowy (306)
  • Systemy przetwarzana serwera raportowego (307)
  • Rozszerzenia serwera raportowego (309)
 • Narzędzie Report Manager (311)
 • Narzędzie konfiguracji i zarządzania usługą Reporting Services (311)
  • Narzędzie Reporting Services Configuration (312)
  • Narzędzia wiersza poleceń serwera raportowego (313)
 • Narzędzia do tworzenia raportów (316)
  • Report Designer (316)
  • Report Model Designer (322)
  • Report Builder (325)
 • Programowalność (327)
  • Wykorzystywanie dostępu przez adres URL w formularzu systemu Windows (327)
  • Integracja usługi Reporting Services z wykorzystaniem protokołu SOAP (329)
  • Rozszerzenia (329)
  • Język RDL (330)
 • Dostęp do raportów (330)
  • Dostęp za pomocą adresu URL (330)
  • Adres URL w metodzie POST formularza (331)
 • Tworzenie raportu (331)
  • Etapy procesu tworzenia raportu (331)
  • Tworzenie raportu (332)
  • Wdrożenie raportu usługi Reporting Services (335)
  • Wyświetlenie raportu usługi Reporting Services (336)
 • Podsumowanie (338)

Rozdział 10. Usługa Integration Services (339)

 • Opis SQL Server Integration Services (340)
  • Data Transformation Pipeline (DTP) (340)
  • Data Transformation Runtime (DTR) (341)
 • Tworzenie pakietów (342)
  • Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia SSIS Import/Export Wizard (342)
  • Wykorzystanie narzędzia SSIS Designer (343)
  • Korzystanie z punktów wstrzymania (357)
  • Korzystanie z punktów kontrolnych (358)
  • Korzystanie z transakcji (359)
  • Zabezpieczenia pakietów (360)
 • Wdrożenie pakietów (360)
  • Konfiguracja (361)
  • Korzystanie z narzędzia do wdrażania pakietu (363)
 • Programowanie za pomocą interfejsu programistycznego (364)
 • Podsumowanie (371)

Rozdział 11. Tworzenie aplikacji BI za pomocą ADOMD.NET (373)

 • Analysis Services (374)
  • XML for Analysis (374)
  • Analysis Management Objects (AMO) (375)
  • ADOMD.NET (375)
  • Hierarchia AMO (376)
  • Model obiektowy ADOMD.NET (377)
 • Tworzenie aplikacji BI za pomocą ADOMD.NET (379)
  • Dodawanie odniesienia do ADOMD.NET (380)
  • Używanie obiektu AdomdConnection (380)
  • Użycie obiektu AdomdCommand (384)
  • Używanie obiektu AdomdDataAdapter (390)
  • Używanie obiektu CubeDef (390)
 • Podsumowanie (392)

Rozdział 12. Tworzenie aplikacji za pomocą SMO (393)

 • Zastosowanie SMO (394)
  • Dodawanie obiektów SMO do Visual Studio (394)
  • Tworzenie obiektu Server (395)
  • Używanie właściwości SMO (396)
  • Kolekcje właściwości SMO (397)
 • Hierarchia SMO (400)
 • Tworzenie przykładowej aplikacji SMO (410)
  • Tworzenie obiektu Server (411)
  • Wyświetlanie listy zarejestrowanych systemów SQL (411)
  • Łączenie się z wybranym systemem SQL Server (412)
  • Tworzenie listy baz danych (413)
  • Tworzenie listy tabel (414)
  • Tworzenie listy kolumn (415)
  • Sprawdzanie atrybutów kolumn (416)
  • Tworzenie baz danych (418)
  • Transfer tabel (418)
  • Podgląd skryptów T-SQL tworzących tabele (420)
  • Obsługa błędów SMO (422)
 • Podsumowanie (423)

Rozdział 13. Używanie sqlcmd (425)

 • Komponenty sqlcmd (425)
  • Interpretator poleceń (426)
  • Parametry wiersza polecenia (426)
  • Rozszerzone polecenia sqlcmd (430)
  • Zmienne sqlcmd (430)
 • Tworzenie skryptów sqlcmd (430)
  • Tworzenie skryptów sqlcmd za pomocą narzędzia Query Editor (432)
  • Używanie zmiennych sqlcmd (433)
  • Zagnieżdżanie skryptów sqlcmd (434)
  • Używanie instrukcji T-SQL i zmiennych sqlcmd (435)
 • Podsumowanie (435)

Dodatek A SQL Profiler (437)

Skorowidz (445)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań