SQL Server 2005 Express. Skuteczne rozwiązania

Autorzy:

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 978-83-246-1131-7
Cena: 57 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2007.11.30
Liczba stron: 432
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/sqlesr/sqlesr-10.pdf
Kategoria: SQL Server

Zbiór praktycznych porad dla programistów i administratorów baz danych

 • Instalacja i konfiguracja SQL Server 2005 Express
 • Zabezpieczanie serwera i danych
 • Projektowanie baz i tabel
 • Tworzenie optymalnych zapytań

MS SQL Server to baza danych od dawna kojarzona ze stabilnością, wydajnością i… wysoką ceną. Jednak najnowsza edycja tej bazy, oznaczona symbolem 2005, ma także swoją nieodpłatną wersję. SQL Server 2005 Express dystrybuowany jest za darmo, a co więcej -- licencja pozwala na wykorzystywanie go do celów komercyjnych. Oczywiście ta wersja posiada wiele ograniczeń w stosunku do wersji płatnej, mimo to jednak doskonale spełnia zadania zaplecza bazodanowego dla aplikacji i portali internetowych, zapasowej bazy danych dla rozbudowanych systemów informatycznych i uniwersalnego narzędzia do nauki.

Książka "SQL Server 2005 Express" to zbiór porad dotyczących instalacji i konfiguracji tej aplikacji oraz sposobów jej wykorzystania. Autor książki -- doświadczony administrator i programista baz danych -- umieścił tu rozwiązania niemal wszystkich typowych zadań, jakie stają przed użytkownikami bazy SQL Server 2005. Z tej książki dowiesz się, jak optymalnie skonfigurować bazę danych, zabezpieczyć serwer czy zaprojektować struktury baz i tabel. Nauczysz się korzystać z języka SQL, formułować i optymalizować zapytania, tworzyć kopie zapasowe danych i zarządzać transakcjami.

 • Instalacja i konfiguracja SQL Server 2005 Express
 • Zarządzanie bazami danych
 • Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych
 • Zabezpieczanie serwera
 • Konta i role użytkowników
 • Typy danych
 • Projektowanie baz i tabel
 • Generowanie indeksów
 • Tworzenie i wykorzystywanie procedur składowanych
 • Pobieranie i modyfikowanie danych
 • Transakcje i blokady

Usprawnij swoją pracę, korzystając z doświadczenia profesjonalistów.

SQL Server 2005 Express. Skuteczne rozwiązania -- spis treści

Wstęp (11)

 • SQL Server 2005 Express (11)
 • O czym jest ta książka? (12)
 • Konwencje i oznaczenia (13)

Część I Administracja (15)

Rozdział 1. Instalacja (17)

 • Przygotowanie instalacji (17)
  • Wymagania (17)
  • Ograniczenia (19)
  • Licencje (19)
 • Instalacja (20)
  • Wybór konta usługi serwera SQL 2005 (20)
  • Instalacja serwera (21)
  • Instalacja narzędzi administracyjnych (23)
  • Instalacja pomocy BOL (23)
 • Weryfikacja instalacji (24)
  • Pliki dziennika (24)
  • Usługi serwera (25)
  • Połączenie z bazą master i sprawdzenie wersji serwera (25)
  • SQLDIAG (25)
  • Uwaga na kontrolę konta użytkownika systemu Windows Vista (26)
  • Definiowanie aliasów po stronie komputerów klienckich (26)
 • Instalacja przykładowej bazy AdventureWorks (27)
 • Zmiana nazwy serwera SQL (27)
 • Usuwanie instalacji serwera SQL 2005 (28)

Rozdział 2. Aktualizacja (29)

 • MSDE a SQL 2005 Express (29)
  • Workload Governor (30)
  • Porównanie funkcjonalności obu wersji serwera (30)
 • SharePoint (30)
  • WSS 2.0 i WSDE (30)
  • WSS 3.0 i Windows Internal Database (31)
  • MOSS 2007 i SQL 2005 Express (31)
 • Windows Server Update Services 3.0 (32)
 • Aktualizacja serwera (32)
  • Scenariusze aktualizacji (33)
 • Aktualizacja baz danych (34)
  • Upgrade Advisor (35)
  • Aktualizacja bazy danych (36)
  • Zadania po aktualizacji (40)
 • Migracja do edycji płatnych (42)
  • Dodatkowe funkcje edycji Standard (43)
  • Dodatkowe funkcje edycji Enterprise (45)

Rozdział 3. Konfiguracja serwera i baz danych (49)

 • Architektura serwera (49)
  • Aparat relacyjny (50)
  • Aparat składowania danych (51)
  • SQLOS (51)
 • Konfiguracja serwera (52)
  • Protokoły sieciowe (52)
  • Usługi (56)
  • Wybrane opcje serwera (56)
 • Bazy danych (58)
  • Systemowe bazy danych (59)
  • Pliki bazodanowe (61)
  • Naprawa błędów (68)
 • Zarządzanie bazami danych (70)
  • Tworzenie baz danych (70)
  • Obiekty systemowe (70)
  • Wybrane opcje bazy danych (72)
  • Modyfikowanie baz danych (73)
  • Skrypty administracyjne (75)
  • Usuwanie baz danych (77)
 • XML dla administratorów (77)
  • Pliki konfiguracyjne (77)
  • Plany wykonania zapytań (78)
  • Zapisane plany wykonania instrukcji (79)
  • Statystyki wykonania instrukcji (79)
  • Dyrektywy optymalizatora (79)
  • Wyniki funkcji EventData() (79)
  • Pliki formatu programu BCP (80)
 • Best Practices Analyzer 2.0 (80)

Rozdział 4. Kopie zapasowe (81)

 • Tworzenie kopii zapasowych (81)
  • Urządzenia kopii zapasowych (81)
  • Typy kopii zapasowych (83)
  • Strategie (85)
  • Automatyczne tworzenie kopii zapasowych (88)
  • Sprawdzanie aktualności kopii (90)
 • Odtwarzanie kopii zapasowych (91)
  • Spójność bazy (91)
  • Odtwarzanie kopii danych (92)
  • Odtwarzanie kopii dzienników transakcyjnych (93)
  • Odtwarzanie pojedynczych stron (94)
  • Weryfikacja kopii poprzez SMO (95)
  • Zmiana nazwy i lokalizacji bazy (96)
  • Odtwarzanie serwera (96)

Rozdział 5. Bezpieczeństwo (99)

 • Model dogłębnej obrony (99)
  • Zagrożenia (99)
 • Zabezpieczenia na poziomie systemu Windows (100)
  • Lista usług (101)
  • Usługi serwera SQL (101)
  • Protokoły sieciowe serwera SQL (102)
  • Microsoft Baseline Security Analyzer (102)
 • Zabezpieczenia na poziomie instancji (103)
  • Model bezpieczeństwa serwera SQL 2005 (103)
  • Uwierzytelnianie (104)
  • Role serwera (108)
  • Dodatkowe poświadczenia (109)
  • Delegowanie poświadczeń (109)
  • Dodatkowe funkcje serwera (110)
 • Zabezpieczenia na poziomie bazy danych (111)
  • Zaufane bazy danych (111)
  • Konta użytkowników (111)
  • Role bazy danych (112)
  • Schematy (115)
 • Monitorowanie (116)
  • Dzienniki systemu Windows (116)
  • Dzienniki serwera SQL (116)

Część II Programowanie (119)

Rozdział 6. Narzędzia, tabele, zmienne i typy danych (121)

 • Narzędzia (121)
  • Diagramy baz danych (122)
  • Szablony instrukcji (123)
  • SQLCMD (124)
  • BCP i BULK INSERT (125)
 • Typy danych (125)
  • Wartość NULL (126)
  • Typy daty i czasu (127)
  • Typy znakowe (129)
  • Duże obiekty (129)
  • Typy CLR (130)
  • XML (130)
 • Zmienne (132)
  • Inicjowanie zmiennych (132)
  • Konwersja typów (133)
  • Wartość czy wyrażenie? (133)
  • Zmienne tabelaryczne (133)
 • Tabele (134)
  • Tworzenie tabel (134)
  • Ograniczenia (137)
  • Modyfikowanie tabeli (139)
  • Tabele tymczasowe (142)
 • Instancje użytkowników (143)
  • Podłączenie pliku bazy danych (144)
  • SQL Server Express Utility (145)

Rozdział 7. Indeksy (147)

 • Podstawowe struktury danych (147)
  • Sterta (148)
  • Indeks zgrupowany (148)
  • Indeks niezgrupowany (151)
 • Mechanizmy odczytywania i modyfikowania danych (152)
  • Odczytywanie wierszy (152)
  • Wstawianie wierszy (156)
  • Usuwanie wierszy (157)
  • Modyfikowanie wierszy (157)
 • Tworzenie indeksów (158)
  • Opcje indeksów (158)
  • Indeksy złożone (159)
  • Dodatkowe kolumny indeksów (160)
  • Indeksowanie kolumn wyliczeniowych (160)
  • Wielkość indeksów (161)
 • Statystyki (162)
  • Wyłączenie aktualizacji statystyki (163)
 • Zarządzanie indeksami (164)

Rozdział 8. Widoki (165)

 • Tworzenie widoków (165)
  • Restrykcje (165)
  • Opcje widoków (167)
 • Indeksowanie widoków (170)
  • Korzystanie z indeksów (171)
  • Indeksowanie wybranych wierszy tabeli (173)
 • Partycjonowanie danych (174)
 • Modyfikowanie widoku (175)
  • Sprawdzanie zależności między obiektami (175)
  • Aktualizacja metadanych (176)
 • Łańcuchy własności (177)

Rozdział 9. Funkcje użytkownika (179)

 • Funkcje skalarne (179)
  • T-SQL (180)
  • CLR (182)
 • Proste funkcje tabelaryczne (186)
  • Ograniczenie dostępu do danych (187)
  • Skrypty administracyjne (187)
  • Modułowość (187)
 • Złożone funkcje tabelaryczne (188)

Rozdział 10. Procedury i wyzwalacze (191)

 • Procedury składowane (191)
  • Tworzenie procedur (192)
  • Przetwarzanie procedur przez serwer SQL 2005 (193)
  • Interfejs procedur (195)
  • Wywoływanie procedur (199)
  • Zmiana kontekstu wykonania (205)
 • Wyzwalacze (206)
  • Wyzwalacze DML (207)
  • Wyzwalacze DDL (211)
  • Wyzwalacze logowania (213)

Rozdział 11. Obsługa błędów (215)

 • Komunikaty błędów (215)
  • Kategorie błędów (216)
  • Zasięg błędów (217)
  • Niespójna obsługa błędów (218)
  • Tworzenie własnych komunikatów błędów (219)
 • Blok TRY ... CATCH (220)
  • Unikajmy błędów, zamiast je przechwytywać (220)
  • Informacje o błędach (221)
  • Błędy, których nie przechwycimy (221)
  • Transakcje (222)
 • Zgłaszanie błędów (225)
  • Ponowne zgłoszenie błędu (226)

Rozdział 12. Kryptografia (229)

 • Algorytmy (229)
  • Siła kryptografii (230)
  • Algorytmy symetryczne (231)
  • Algorytmy asymetryczne (234)
  • Funkcje mieszania (235)
 • Klucze (237)
  • Główny klucz serwera (237)
  • Główny klucz bazy danych (239)
  • Klucze użytkowników (240)
 • Podpisy cyfrowe (243)
  • Sprawdzanie autentyczności danych (244)
  • Podpisywanie modułów kodu (246)
 • Szyfrowanie danych (248)
  • Ograniczenie dostępu do klucza (249)
  • Indeksowanie szyfrogramów (250)

Część III Praca z danymi (253)

Rozdział 13. Wykonywanie zapytań przez serwer SQL 2005 (255)

 • Logiczny plan wykonania (256)
  • Kolejność wykonywania klauzul instrukcji SELECT (256)
 • Fizyczny plan wykonania (264)
  • Optymalizator (264)
  • Odczytywanie informacji o planach wykonań (266)
  • Podstawowe operatory (269)

Rozdział 14. Pobieranie danych (275)

 • Automatyczne tworzenie zapytań (275)
  • Graficzny konstruktor zapytań (275)
  • Szablony zapytań (278)
 • Wyszukiwanie danych (278)
  • Klauzula WHERE (278)
  • Wydajne wyszukiwanie danych (280)
 • Łączenie źródeł danych (283)
  • Złączenie krzyżowe (283)
  • Złączenia naturalne (284)
  • Złączenia zewnętrzne (285)
  • Złączenia wielokrotne (285)
  • Złączenia własne (287)
  • Łączenie wyników zapytań (287)
  • Operator APPLY (289)
 • Porządkowanie zwracanych wierszy i ograniczanie ich liczby (289)
  • Klauzula ORDER BY (289)
  • Klauzula TOP (291)
  • Klauzula TABLESAMPLE (292)

Rozdział 15. Grupowanie danych (293)

 • Funkcje grupujące (293)
 • Klauzula GROUP BY (295)
  • Operator CUBE (295)
  • Operator ROLLUP (297)
  • Funkcja GROUPING() (297)
 • Klauzula HAVING (298)
 • Klauzula OVER (298)
  • Partycje (299)
  • Funkcje rankingu (299)
  • Operator PIVOT (303)
  • Operator UNPIVOT (305)

Rozdział 16. Podzapytania (307)

 • Podzapytania jako zmienne (307)
  • Podzapytania niepowiązane (308)
  • Podzapytania powiązane (310)
  • Predykat EXISTS (312)
 • Podzapytania jako źródła danych (314)
  • Tabele pochodne (314)
  • Proste CTE (316)
  • Rekurencyjne CTE (318)

Rozdział 17. Modyfikowanie danych (323)

 • Wstawianie danych (323)
  • Wstawianie wyników zapytań (324)
  • Wstawianie wyników procedur (326)
  • Klauzula OUTPUT (326)
 • Usuwanie danych (326)
  • Instrukcja DELETE (327)
  • Instrukcja TRUNCATE (330)
 • Modyfikowanie danych (331)
  • Klauzula OUTPUT (331)
 • Eksport i import danych (332)
  • Program BCP (332)
  • Instrukcja BULK INSERT (332)
  • Funkcja OPENROWSET() (333)

Rozdział 18. Transakcje, blokady i wersjonowanie (335)

 • Transakcje (336)
  • Właściwości transakcji (336)
  • Zagnieżdżanie transakcji (338)
 • Blokady (339)
  • Charakterystyka blokad (340)
  • Jak serwer SQL 2005 zarządza blokadami? (344)
  • Informacje o blokadach (345)
  • Zakleszczenia (347)
  • Modyfikowanie blokad zakładanych przez serwer (349)
 • Poziomy izolowania transakcji (351)
  • Read Uncommited (351)
  • Read Commited (352)
  • Repeatable Read (352)
  • Serializable (353)
 • Wersjonowanie wierszy (354)
  • Read Commited Snapshot (354)
  • Snapshot (355)
  • Magazyn wersji (357)

Część IV Optymalizacja (359)

Rozdział 19. Mierzenie wydajności (361)

 • Narzędzia (361)
  • Monitor wydajności (361)
  • Raporty konsoli SSMSE (364)
  • Performance Dashboard Reports (366)
  • Śledzenie aktywności użytkowników (368)
  • Widoki dynamiczne (370)
 • Linia bazowa (370)
  • Próbkowanie danych zwracanych przez liczniki serwera SQL 2005 (371)
  • Czyszczenie buforów i dokumentowanie wydajności zapytań (372)
 • Wąskie gardła (373)
  • Na co czeka serwer SQL 2005? (373)
  • Procesor (376)
  • Pamięć (378)
  • Dysk (380)
  • Sieć (382)
  • Dziennik transakcyjny (382)
  • Baza tempdb (383)
  • Indeksy (384)
  • Blokady i zatrzaski (387)
  • Wolno wykonywane instrukcje (390)

Rozdział 20. Poprawa wydajności (393)

 • Optymalizacja baz danych (394)
  • Struktura logiczna (394)
  • Struktura fizyczna (397)
  • Baza tempdb (399)
 • Optymalizacja zapytań (400)
  • Uwagi dotyczące optymalizacji zapytań (400)
  • Refaktoryzacja kursorów (403)
 • Indeksy (405)
  • Użyteczne i nieużyteczne indeksy (406)
  • Defragmentacja i przebudowa indeksów (407)
  • Typowe błędy (408)
 • Blokady (409)
 • Rozbudowa serwera (410)

Skorowidz (411)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań