SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

Autor: Robert Vieira

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Beginning SQL Server 2005 Programming
ISBN: 83-246-0653-X
Cena: 97 zł
Oprawa: twarda
Format: B5
Data wydania: 2007.06.13
Liczba stron: 728
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/sqls25/sqls25-2.pdf
Kategoria: SQL Server

Rozpocznij pracę z SQL Server 2005

 • Dowiedz się, jak działają systemy RDBMS
 • Poznaj narzędzia SQL Server 2005
 • Naucz się obsługiwać bazy danych za pomocą SQL Server 2005

SQL Server 2005 to najnowsza wersja niezawodnego, wydajnego i wysoce skalowalnego systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS) autorstwa Microsoftu. Podobnie jak wcześniejsze wersje tego produktu, SQL Server 2005 bazuje na języku T-SQL, ale zapewnia lepszą obsługę XML, danych definiowanych przez użytkownika oraz platformy .NET, a ponadto udostępnia dodatkowe usługi. Dzięki swym możliwościom doskonale nadaje się do tego, by być podstawą rozmaitych aplikacji potrzebujących dostępu do bazy danych.

Książka "SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw" przeznaczona jest dla programistów, którzy chcą rozpocząć pracę z SQL Server 2005. Dzięki niej poznasz podstawy funkcjonowania systemów RDBMS oraz języków SQL i T-SQL. Nauczysz się korzystać z narzędzi udostępnianych przez SQL Server 2005 oraz dowiesz się, jak wykonywać zarówno podstawowe, jak i bardziej zaawansowane operacje na bazach danych. Ta książka pozwoli Ci szybko opanować możliwości, jakie daje SQL Server 2005, i przystąpić do pisania stabilnych oraz wydajnych aplikacji bazodanowych.

 • Wprowadzenie do systemów RDBMS
 • Języki SQL i T-SQL
 • Narzędzia dostępne w SQL Server 2005
 • Tworzenie i modyfikowanie tabel
 • Korzystanie ze złączeń i ograniczeń
 • Normalizacja podstaw projektowania
 • Tworzenie skryptów, programów wsadowych i procedur składowanych
 • Obsługa transakcji i blokad
 • Używanie wyzwalaczy
 • Raporty
 • Obsługa danych XML

Twórz niezawodne i wydajne aplikacje bazodanowe
za pomocą SQL Server 2005.

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw -- spis treści

Wstęp (15)

Rozdział 1. Podstawy RDBMS - z czego składa się baza danych SQL Server (21)

 • Przegląd obiektów bazy danych (22)
  • Obiekt Baza danych (22)
  • Dziennik transakcji (27)
  • Najbardziej podstawowy obiekt bazy danych - tabela (27)
  • Grupy plików (29)
  • Diagramy (29)
  • Widoki (31)
  • Procedury składowane (31)
  • Funkcje zdefiniowane przez użytkownika (32)
  • Użytkownicy i role (32)
  • Reguły (33)
  • Wartości domyślne (33)
  • Typy danych zdefiniowane przez użytkownika (33)
  • Katalogi wyszukiwania pełnotekstowego (33)
 • Typy danych w systemie SQL Server (34)
  • Wartości NULL (38)
 • Identyfikatory obiektów w systemie SQL Server (39)
  • Nazwy (39)
  • Konwencje nazewnicze (39)
 • Podsumowanie (40)

Rozdział 2. Narzędzia (41)

 • Books Online (42)
 • SQL Server Configuration Manager (43)
  • Zarządzanie usługami (44)
  • Konfiguracja sieci (44)
  • Protokoły (46)
  • Klient (48)
 • SQL Server Management Studio (50)
  • Rozpoczęcie pracy (51)
  • Okno zapytań (55)
 • SQL Server Integration Services (SSIS) (61)
 • Bulk Copy Program (bcp) (62)
 • SQL Server Profiler (62)
 • sqlcmd (63)
 • Podsumowanie (64)

Rozdział 3. Podstawowe polecenia języka T-SQL (65)

 • Podstawowe polecenie - SELECT (66)
  • Polecenie SELECT i klauzula FROM (66)
  • Klauzula WHERE (70)
  • ORDER BY (73)
  • Agregacje danych za pomocą klauzuli GROUP BY (77)
  • Tworzenie warunków za pomocą klauzuli HAVING (85)
  • Generowanie XML-a za pomocą klauzuli FOR XML (87)
  • Wykorzystanie wskazówek za pomocą klauzuli OPTION (88)
  • Predykaty DISTINCT i ALL (88)
 • Wprowadzanie danych za pomocą polecenia INSERT (90)
  • Polecenie INSERT INTO...SELECT (95)
 • Wprowadzanie zmian za pomocą polecenia UPDATE (97)
 • Polecenie DELETE (100)
 • Podsumowanie (101)
 • Ćwiczenia (102)

Rozdział 4. Złączenia (JOINs) (103)

 • Złączenia JOIN (104)
 • Złączenia wewnętrzne (INNER JOIN) (105)
  • Dlaczego INNER JOIN przypomina klauzulę WHERE (110)
 • Złączenia zewnętrzne (114)
  • Proste złączenie zewnętrzne (115)
  • Bardziej skomplikowane złączenia zewnętrzne (120)
 • Spojrzenie w obie strony za pomocą złączeń pełnych (124)
 • Złączenia krzyżowe (126)
 • Alternatywne składnie złączeń (127)
  • Alternatywne INNER JOIN (127)
  • Alternatywne OUTER JOIN (128)
  • Alternatywne CROSS JOIN (129)
 • Unia (130)
 • Podsumowanie (135)
 • Ćwiczenia (135)

Rozdział 5. Tworzenie i modyfikacja tabel (137)

 • Nazwy obiektów w systemie SQL Server (137)
  • Nazwa schematu (138)
  • Nazwa bazy danych (141)
  • Nazwa serwera (141)
  • Przegląd ustawień domyślnych (141)
 • Polecenie CREATE (142)
  • CREATE DATABASE (142)
  • CREATE TABLE (148)
 • Polecenie ALTER (161)
  • ALTER DATABASE (161)
  • ALTER TABLE (164)
 • Polecenie DROP (168)
 • Wykorzystanie narzędzia GUI (169)
  • Tworzenie bazy danych za pomocą SQL Server Management Studio (169)
  • Powrót do kodowania - podstawy tworzenia skryptów za pomocą SQL Server Management Studio (175)
 • Podsumowanie (176)
 • Ćwiczenia (176)

Rozdział 6. Ograniczenia (177)

 • Rodzaje ograniczeń (178)
  • Ograniczenia domeny (178)
  • Ograniczenia encji (179)
  • Ograniczenia integralności referencyjnej (179)
 • Nazewnictwo ograniczeń (180)
 • Ograniczenia kluczy (181)
  • Ograniczenia PRIMARY KEY (182)
  • Ograniczenia FOREIGN KEY (184)
  • Ograniczenia UNIQUE (195)
 • Ograniczenia CHECK (196)
 • Ograniczenia DEFAULT (198)
  • Definiowanie ograniczenia DEFAULT w poleceniu CREATE TABLE (199)
  • Dodawanie ograniczenia DEFAULT do istniejącej tabeli (199)
 • Wyłączanie ograniczeń (200)
  • Ignorowanie niewłaściwych danych podczas tworzenia ograniczenia (200)
  • Tymczasowe wyłączenie istniejącego ograniczenia (202)
 • Reguły i wartości domyślne - kuzyni ograniczeń (204)
  • Reguły (204)
  • Wartości domyślne (206)
  • Określanie tabel wykorzystujących konkretne reguły i wartości domyślne (207)
 • Wyzwalacze a integralność danych (208)
 • Czego używać (208)
 • Podsumowanie (209)

Rozdział 7. Zwiększanie możliwości zapytań (211)

 • Co to jest podzapytanie (212)
  • Tworzenie podzapytania zagnieżdżonego (213)
 • Podzapytania skorelowane (216)
  • W jaki sposób działają podzapytania skorelowane (216)
  • Podzapytania skorelowane w klauzuli WHERE (217)
  • Praca z wartościami NULL - funkcja ISNULL (221)
 • Tabele pochodne (222)
 • Operator EXISTS (224)
  • Inne sposoby wykorzystania EXISTS (226)
 • Mieszanie typów danych - funkcje CAST i CONVERT (227)
 • Kwestie wydajności (230)
  • Lepiej używać złączeń, podzapytań czy czegoś innego? (230)
 • Podsumowanie (232)
 • Ćwiczenia (232)

Rozdział 8. "Być normalnym" - normalizacja i inne kwestie podstaw projektowania (233)

 • Tabele (234)
 • Utrzymywanie danych "normalnymi" (234)
  • Zanim zaczniemy (235)
  • Pierwsza postać normalna (237)
  • Druga postać normalna (241)
  • Trzecia postać normalna (242)
  • Inne postacie normalne (244)
 • Relacje (245)
  • Jeden do jednego (245)
  • Jeden do jednego lub wielu (247)
  • Wiele do wielu (249)
 • Diagramy (253)
  • Tabele (255)
  • Dodawanie i usuwanie tabel (256)
  • Relacje (262)
 • Denormalizacja (266)
 • Poza normalizacją (267)
  • Prostota (267)
  • Wybór typów danych (267)
  • Błędy w sposobie przechowywania (268)
 • Szkic prostego przykładu (269)
  • Tworzenie bazy danych (269)
  • Dodawanie diagramu i tabeli początkowej (269)
  • Dodawanie relacji (274)
  • Dodawanie ograniczeń (276)
 • Podsumowanie (278)
 • Ćwiczenia (278)

Rozdział 9. Struktury danych i indeksów w SQL Server (279)

 • Struktury danych w SQL Serverze (279)
  • Baza danych (279)
  • Zakres (280)
  • Strona (280)
  • Wiersze (281)
 • Podstawy indeksów (281)
  • B-drzewa (283)
  • Sposób udostępniania danych w SQL Serverze (286)
 • Tworzenie, modyfikacja i usuwanie indeksów (295)
  • Polecenie CREATE INDEX (295)
  • Tworzenie indeksów XML (302)
  • Indeksy wywiedzione tworzone z ograniczeniami (303)
 • Mądry wybór - jaki indeks, gdzie i kiedy go stosować (303)
  • Selektywność (304)
  • Przyglądanie się kosztom - gdy mniej znaczy więcej (305)
  • Wybieranie właściwego indeksu klastrowego (305)
  • Kolejność kolumn (308)
  • Usuwanie indeksów (308)
  • Korzystanie z Database Engine Tuning Advisor (309)
 • Utrzymywanie indeksów (309)
  • Fragmentacja (310)
  • Identyfikacja fragmentacji a prawdopodobieństwo podziału stron (310)
 • Podsumowanie (314)
 • Ćwiczenia (315)

Rozdział 10. Widoki (317)

 • Proste widoki (317)
  • Widoki jako filtry (321)
 • Bardziej złożone widoki (323)
  • Wykorzystanie widoków do zmiany danych bez użycia wyzwalaczy INSTEAD OF (326)
 • Edycja widoków za pomocą T-SQL-a (330)
 • Usuwanie widoków (330)
 • Tworzenie i edycja widoków w SQL Server Management Studio (330)
  • Edycja widoków w SQL Server Management Studio (334)
 • Sprawdzanie - wyświetlanie istniejącego kodu (334)
 • Ochrona kodu - szyfrowanie widoków (336)
 • Słowo o schemacie powiązania (337)
 • Upodabnianie widoków do tabel za pomocą VIEW_METADATA (338)
 • Widoki indeksowane (materializowane) (338)
 • Podsumowanie (342)
 • Ćwiczenia (342)

Rozdział 11. Tworzenie skryptów i programów wsadowych (343)

 • Podstawy skryptów (344)
  • Instrukcja USE (344)
  • Deklaracja zmiennych (345)
  • Użycie @@IDENTITY (349)
  • Użycie @@ROWCOUNT (352)
 • Batch (353)
  • Błędy w programach wsadowych (355)
  • Kiedy korzystać z programów wsadowych (356)
 • SQLCMD (359)
 • Dynamiczny SQL - tworzenie kodu "w locie" za pomocą polecenia EXEC (363)
  • Zastosowania EXEC (364)
 • Podsumowanie (368)
 • Ćwiczenia (369)

Rozdział 12. Procedury składowane (371)

 • Tworzenie procedury składowanej - podstawy składni (372)
  • Przykład prostej procedury (372)
 • Zmiana procedury składowanej za pomocą ALTER (373)
 • Usuwanie procedur składowanych (374)
 • Określanie parametrów (374)
  • Deklaracja parametrów (374)
 • Instrukcje sterujące przepływem danych (379)
  • Polecenie IF ... ELSE (380)
  • Instrukcja CASE (390)
  • Zapętlanie przy użyciu instrukcji WHILE (397)
  • Instrukcja WAITFOR (398)
  • Bloki TRY/CATCH (399)
 • Potwierdzanie powodzenia lub niepowodzenia za pomocą wartości zwrotnych (399)
  • Jak używać RETURN (400)
 • Obsługa błędów (402)
  • Dotychczasowe sposoby... (403)
  • Bloki TRY/CATCH (409)
  • Obsługa błędów przed ich wystąpieniem (412)
  • Ręczne zgłaszanie błędu (415)
  • Dodawanie własnych komunikatów o błędzie (419)
 • Co oferuje procedura składowana (422)
  • Tworzenie wywoływalnych procesów (423)
  • Używanie procedur składowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa (424)
  • Procedura składowana a wydajność (425)
 • Rozszerzone procedury składowane (XPs) (427)
 • Krótkie spojrzenie na rekurencję (428)
 • Kolekcje .NET (430)
 • Podsumowanie (432)
 • Ćwiczenia (432)

Rozdział 13. Funkcje definiowane przez użytkownika (435)

 • Czym są funkcje użytkownika (435)
 • Funkcje użytkownika zwracające wartości skalarne (437)
 • Funkcje użytkownika zwracające tabele (440)
  • Zrozumienie jednoznaczności (448)
 • Debugowanie funkcji definiowanych przez użytkownika (450)
 • Zastosowanie .NET w bazach danych (450)
 • Podsumowanie (451)
 • Ćwiczenia (451)

Rozdział 14. Transakcje i blokady (453)

 • Transakcje (453)
  • BEGIN TRANSACTION (455)
  • COMMIT TRANSACTION (455)
  • ROLLBACK TRANSACTION (455)
  • SAVE TRANSACTION (456)
 • Jak działa dziennik SQL Servera (456)
  • Awaria i odtwarzanie (458)
  • Domniemanie transakcji (459)
 • Blokady i współbieżność (460)
  • Jakim problemom mogą zapobiegać blokady (461)
  • Blokowalne zasoby (464)
  • Rozwijanie blokad i wpływ blokad na wydajność (465)
  • Tryby blokowania (466)
  • Kompatybilność blokad (468)
  • Określanie konkretnego typu blokady - wskazówki optymalizatora (469)
 • Określanie poziomu izolowania (470)
 • Obsługa zakleszczeń (lub błąd 1205) (473)
  • W jaki sposób SQL Server określa występowanie zakleszczenia (474)
  • W jaki sposób wybierane są ofiary zakleszczenia (474)
  • Unikanie zakleszczeń (474)
 • Podsumowanie (477)

Rozdział 15. Wyzwalacze (479)

 • Czym są wyzwalacze (480)
  • Klauzula ON (482)
  • WITH ENCRYPTION (482)
  • Użycie klauzuli FOR|AFTER i INSTEAD OF (482)
  • WITH APPEND (485)
  • NOT FOR REPLICATION (486)
  • AS (486)
 • Użycie wyzwalaczy do określenia zasad integralności danych (486)
  • Obsługa wymagań pochodzących z innych tabel (486)
  • Użycie wyzwalaczy w celu sprawdzenia delty aktualizacji (488)
  • Użycie wyzwalaczy w celu wywołania własnych komunikatów o błędach (490)
 • Inne powszechne zastosowania wyzwalaczy (490)
 • Inne kwestie związane z wyzwalaczami (491)
  • Wyzwalacze można zagnieżdżać (491)
  • Wyzwalacze mogą być rekurencyjne (491)
  • Wyzwalacze nie zapobiegają zmianom architektury (492)
  • Wyzwalacze można wyłączyć bez ich usuwania (492)
  • Kolejność uruchamiania wyzwalaczy (493)
 • Wyzwalacze INSTEAD OF (495)
 • Rozważania o wydajności (496)
  • Działanie wyzwalaczy jest raczej reakcją niż akcją (496)
  • Wyzwalacze a problem współbieżności (496)
  • Użycie IF UPDATE() i COLUMNS_UPDATED() (497)
  • Twórz jak najprostsze wyzwalacze (499)
  • Nie zapominaj o wyzwalaczach, gdy wybierasz indeksy (500)
  • Unikaj cofania wewnątrz wyzwalaczy (500)
 • Usuwanie wyzwalaczy (500)
 • Podsumowanie (501)

Rozdział 16. Krótki elementarz języka XML (503)

 • Podstawy języka XML (504)
  • Części składowe dokumentu XML (505)
  • Przestrzeń nazw (513)
  • Zawartość elementów (515)
  • Poprawność strukturalna a poprawność składniowa - schemat XML i DTD (516)
 • Co to ma wspólnego z systemem SQL Server? (517)
  • Dostarczanie relacyjnych danych w formacie XML (517)
  • RAW (519)
  • AUTO (521)
  • EXPLICIT (523)
  • PATH (539)
  • OPENXML (544)
 • Dwa słowa o XSLT (550)
 • Podsumowanie (552)

Rozdział 17. Raport ze służby - spojrzenie na usługi raportowe (553)

 • Usługi raportowe (554)
 • Tworzenie prostego modelu raportu (554)
  • Widok źródła danych (559)
  • Tworzenie raportów (565)
 • Projekt serwera raportowego (568)
  • Instalowanie raportu (573)
 • Podsumowanie (574)

Rozdział 18. Integracja z usługami integracyjnymi (575)

 • Zrozumienie problemu (576)
 • Używanie Import and Export Wizard do tworzenia podstawowych pakietów (576)
 • Uruchamianie pakietów (583)
  • Używanie Execute Package Utility (583)
  • Uruchamianie w SQL Server Business Intelligence Development Studio (586)
  • Uruchamianie w SQL Server Management Studio (586)
 • Edycja pakietów (587)
 • Podsumowanie (589)

Rozdział 19. Zabawa w administratora (591)

 • Harmonogram zadań (592)
  • Tworzenie kont operatorów (593)
  • Tworzenie zadań (595)
 • Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie bazy (607)
  • Tworzenie kopii zapasowej (607)
  • Recovery Models (modele odtwarzania) (611)
  • Odtwarzanie (612)
 • Utrzymywanie indeksów (614)
  • ALTER INDEX (615)
 • Archiwizacja danych (617)
 • Podsumowanie (618)
 • Ćwiczenia (619)

Dodatek A Rozwiązania ćwiczeń (621)

Dodatek B Funkcje systemowe (631)

Dodatek C Używanie właściwych narzędzi (689)

Dodatek D Bardzo proste przykłady połączeń (697)

Dodatek E Instalacja i użycie przykładów (701)

Skorowidz (705)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań