SQL dla SQL Server 2005. Wprowadzenie

Autorzy:

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Learning SQL on SQL Server 2005
ISBN: 978-83-246-0614-6
Cena: 44 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2007.02.15
Liczba stron: 328
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/sqlswp/sqlswp-3.pdf
Kategoria: SQL

Rozpocznij przygodę z bazą danych SQL Server 2005

 • Naucz się korzystać z SQL Server 2005
 • Poznaj język SQL

We współczesnym przemyśle informatycznym coraz większą rolę odgrywają aplikacje bazodanowe, a SQL to podstawowy język służący do manipulowania bazami danych. Za jego pomocą można wykonać wszelkie potrzebne operacje, a poza tym jest on standardem w świecie przetwarzania danych. Bazują na nim niemal wszystkie najważniejsze systemy zarządzania bazami danych. Jednym z najbardziej zaawansowanych z nich jest Microsoft SQL Server 2005, który zapewnia niezawodną i wydajną obsługę aplikacji bazodanowych.

Książka "SQL dla SQL Server 2005. Wprowadzenie" stanowi doskonały wstęp do języka SQL i bazy danych Microsoft SQL Server 2005. Dzięki niej dowiesz się, jak szybko rozpocząć pracę z SQL Server 2005. Poznasz podstawowe instrukcje i funkcje języka SQL oraz nauczysz się tworzyć, wypełniać, modyfikować, złączać i usuwać tabele, agregować dane i tworzyć zapytania. Przeczytasz także o sposobach dodawania do tabel przydatnych indeksów i ograniczeń. Każdy rozdział zakończony jest pytaniami i ćwiczeniami, co pozwoli Ci utrwalić zdobytą wiedzę zarówno w teorii, jak i w praktyce.

 • Instrukcje języka SQL
 • Korzystanie z SQL Server 2005
 • Funkcje języka SQL
 • Obsługa tabel
 • Tworzenie zapytań
 • Złączanie danych
 • Agregowanie danych

SQL dla SQL Server 2005. Wprowadzenie -- spis treści

Przedmowa (9)

1. Rozpoczęcie pracy z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 (15)

 • Uruchamianie programu SQL Server Management Studio (15)
 • Tworzenie bazy danych (17)
 • Edytor zapytań (21)
 • Tworzenie tabel za pomocą skryptu startowego (24)
 • Oglądanie definicji tabeli (27)
 • Modyfikowanie definicji tabeli (27)
 • Oglądanie danych zawartych w tabeli (29)
 • Usuwanie tabeli (31)
 • Usuwanie bazy danych (31)
 • Wpisywanie zapytań (32)
 • Sprawdzanie zapytania (32)
 • Wywołanie zapytania (32)
 • Zapisywanie zapytania (33)
 • Wyświetlanie wyników (33)
 • Zatrzymanie wykonywania zapytania (36)
 • Drukowanie zapytania i jego wyników (36)
 • Dostosowanie bazy danych SQL Server 2005 (36)
 • Podsumowanie (37)
 • Pytania kontrolne (37)
 • Ćwiczenia (38)

2. Podstawowe instrukcje języka SQL (39)

 • Wyświetlanie danych za pomocą instrukcji SELECT (39)
 • Wyświetlanie wierszy (krotek) znajdujących się w tabeli (50)
 • Funkcja COUNT (55)
 • Atrybut ROWCOUNT (57)
 • Aliasy (58)
 • Synonimy (62)
 • Wstawianie komentarzy do instrukcji języka SQL (63)
 • Konwencje pisania instrukcji SQL (64)
 • Kilka uwag na temat składni języka SQL Server 2005 (64)
 • Podsumowanie (65)
 • Pytania kontrolne (65)
 • Ćwiczenia (66)

3. Tworzenie, wypełnianie, modyfikowanie i usuwanie tabel (69)

 • Typy danych serwera SQL Server 2005 (69)
 • Tworzenie tabeli (76)
 • Umieszczanie wartości w tabeli (78)
 • Instrukcja UPDATE (84)
 • Instrukcja ALTER TABLE (85)
 • Instrukcja DELETE (88)
 • Usuwanie tabeli (89)
 • Podsumowanie (89)
 • Pytania kontrolne (89)
 • Ćwiczenia (90)

4. Złączenia (93)

 • Instrukcja JOIN (93)
 • Iloczyn kartezjański (100)
 • Złączenia równościowe i nierównościowe (102)
 • Złączenia własne (103)
 • Zastosowanie w złączeniu klauzuli ORDER BY (105)
 • Złączanie więcej niż dwóch tabel (105)
 • Instrukcja OUTER JOIN (107)
 • Podsumowanie (111)
 • Pytania kontrolne (111)
 • Ćwiczenia (111)

5. Funkcje (115)

 • Funkcje agregujące (116)
 • Funkcje wierszowe (120)
 • Inne funkcje (125)
 • Funkcje łańcuchowe (130)
 • Funkcje konwertujące (142)
 • Funkcje daty (144)
 • Podsumowanie (150)
 • Pytania kontrolne (152)
 • Ćwiczenia (153)

6. Definiowanie zapytań i struktury pochodne (157)

 • Definiowanie zapytań (157)
 • Nawiasy okrągłe w wyrażeniach języka SQL (160)
 • Struktury pochodne (164)
 • Definiowanie zapytania używającego struktur pochodnych (174)
 • Podsumowanie (179)
 • Pytania kontrolne (179)
 • Ćwiczenia (180)

7. Operacje na zbiorach (183)

 • Podstawowe informacje na temat operacji na zbiorach (183)
 • Sumowanie zbiorów (operator UNION) (185)
 • Operator UNION ALL (187)
 • Obsługa przypadków zastosowania operatorów UNION i UNION ALL, w których jest nierówna liczba kolumn (188)
 • Predykaty IN i NOT..IN (190)
 • Określanie różnicy zbiorów (198)
 • Suma i złączenie (200)
 • Zrealizowanie pełnego złączenia zewnętrznego za pomocą operatora UNION (205)
 • Podsumowanie (206)
 • Pytania kontrolne (207)
 • Ćwiczenia (207)
 • Dodatkowe ćwiczenie (210)

8. Porównanie złączeń i podzapytań (211)

 • Podzapytanie z predykatem IN (211)
 • Podzapytanie jako złączenie (213)
 • Złączenie nie może zostać zamienione na podzapytanie (214)
 • Kolejne przykłady dotyczące złączeń i predykatu IN (216)
 • Zastosowanie podzapytań z operatorami (219)
 • Podsumowanie (221)
 • Pytania kontrolne (221)
 • Ćwiczenia (221)

9. Agregacja i klauzula GROUP BY (225)

 • Instrukcja SELECT w zmodyfikowanej notacji Backusa-Naura (BNF) (225)
 • Klauzula GROUP BY (225)
 • Klauzula HAVING (230)
 • Klauzule GROUP BY i HAVING - zagnieżdżona agregacja (231)
 • Sprawdzanie podzapytań (235)
 • Wartości NULL (237)
 • Podsumowanie (240)
 • Pytania kontrolne (240)
 • Ćwiczenia (241)

10. Podzapytania skorelowane (243)

 • Podzapytania nieskorelowane (243)
 • Podzapytania skorelowane (244)
 • Korelacja i zapytania sprawdzające istnienie wierszy (246)
 • Kwalifikatory uniwersalne i szczegółowe języka SQL (255)
 • Podsumowanie (261)
 • Pytania kontrolne (261)
 • Ćwiczenia (261)

11. Indeksy i ograniczenia definiowane dla tabel (265)

 • Prosta instrukcja CREATE TABLE (265)
 • Indeksy (266)
 • Ograniczenia (269)
 • Podsumowanie (287)
 • Pytania kontrolne (287)
 • Ćwiczenia (288)

A Baza danych studentów i inne tabele użyte w książce (291)

B Skrypt tworzący bazę danych Student_kurs (295)

C Słownik terminów (305)

D Ważne instrukcje i funkcje (309)

Skorowidz (315)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań