SQL Server 2005. Wyciśnij wszystko

Autor: Eric L. Brown

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System)
ISBN: 978-83-246-0549-1
Cena: 57 zł
Oprawa: twarda
Format: B5
Data wydania: 2007.05.10
Liczba stron: 320
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/sqlwyc/sqlwyc-4.pdf
Kategoria: SQL Server

Poznaj funkcje i możliwości SQL Server 2005

 • Przegląd architektury platformy SQL Server 2005
 • Zarządzanie bazami danych i ich projektowanie
 • Zabezpieczenia w SQL Server 2005

SQL Server 2005 to najnowsza wersja flagowego produktu Microsoftu przeznaczonego do zarządzania danymi i ich analizowania. Zapewnia ona większą wydajność, bezpieczeństwo, a także udostępnia szereg nowych funkcji związanych między innymi z usługami analitycznymi i raportowaniem. Jak działają te funkcje i które z nich są Ci naprawdę potrzebne? Jakiej wersji SQL Server 2005 potrzebujesz? Jakie korzyści dla Twojej firmy przyniesie zastosowanie nowych rozwiązań bazodanowych? Jak wykorzystać możliwości SQL Server 2005, aby usprawnić działanie używanych baz danych?

W udzieleniu odpowiedzi na powyższe pytania pomoże Ci książka "SQL Server 2005. Wyciśnij wszystko"; dzięki niej w przystępny sposób poznasz możliwości tej platformy. Dowiesz się, jak działa SQL Server 2005 oraz jakie są różnice między jej poszczególnymi wersjami. Zrozumiesz funkcjonowanie i znaczenie różnych zabezpieczeń oraz poznasz funkcje i usługi związane z bezpieczeństwem. Zobaczysz, na czym polega zarządzanie firmowymi bazami danych i jak wygląda projektowanie aplikacji bazodanowych. Przeczytasz o generowaniu analiz i raportów oraz wykonywaniu innych zadań za pomocą platformy Business Intelligence.

 • Przegląd wersji i możliwości SQL Server 2005
 • Zabezpieczenia i kontrola nad danymi
 • Administrowanie korporacyjnymi bazami danych
 • Projektowanie aplikacji bazodanowych
 • Analizy i raporty w Business Intelligence
 • Pisanie i diagnozowanie kodu za pomocą Visual Studio
 • Przykładowy kod demonstrujący stosowanie nowych funkcji

Ta książka będzie dla Ciebie nieocenioną pomocą przy podejmowaniu decyzji dotyczących technologii bazodanowych.

SQL Server 2005. Wyciśnij wszystko -- spis treści

Wstęp (11)

O autorze (17)

Rozdział 1. Wprowadzenie do platformy SQL Server 2005 (19)

 • Wersje platformy SQL Server 2005 (22)
  • Różnice pomiędzy SQL Server Enterprise a Standard Edition (22)
  • SQL Server 2000 w wersji 64-bitowej (25)
  • Nowości w SQL Server 2005 (26)
 • Skalowalność bazy danych - podstawy (30)
 • Baza danych jako serwer aplikacji (32)
 • Zwiększenie dostępności systemów SQL Server (36)
 • Wysoka dostępność na platformie SQL Server 2005 (36)
  • Rozszerzenie wysokiej dostępności do wszystkich aplikacji bazodanowych (39)
  • Dystrybucja dzienników kopii zapasowej (41)
 • Ogólna dostępność danych (42)
  • Partycjonowanie tabel - horyzontalne partycjonowanie danych (43)
  • Widoki materializowane (44)
  • Indeksowanie w trybie online (45)
 • Utrzymywanie bardzo dużych baz danych (45)
  • Rozszerzenia funkcjonalności wykonywania kopii zapasowej i odzyskiwania danych (46)
 • Przegląd funkcji Business Intelligence platformy SQL Server 2005 (46)
  • Przegląd usług Analysis Services (48)
  • Data Mining (50)
  • Funkcje relacyjne hurtowni danych (51)
  • Ekstrakcja, transformacja i ładowanie danych w SQL Server 2005 (52)
  • Reporting Services (53)
 • Najbardziej wysublimowane funkcje SQL Server 2005 (54)
 • Podsumowanie (56)

Rozdział 2. Co wszyscy powinni wiedzieć o bezpieczeństwie (57)

 • Podstawowe funkcje zabezpieczające silnik SQL Server (60)
  • Wymuszanie polityki haseł (61)
  • Zasada najmniejszych przywilejów (62)
  • Kontekst wykonawczy (67)
  • Poświadczenia (67)
  • Certyfikaty i Secure Socket Layer (69)
  • Szyfrowanie (71)
 • Koncepcja bezpieczeństwa punktu końcowego (77)
  • Bezpieczeństwo usług sieciowych (77)
  • Bezpieczeństwo usług Notification Services (78)
  • Bezpieczeństwo mirroringu bazy danych (78)
  • Bezpieczeństwo usługi SQL Service Broker (79)
 • Bezpieczeństwo kodu zarządzanego (80)
 • Bezpieczeństwo usługi Analysis Services (81)
  • Bezpieczeństwo na poziomie kostki (84)
  • Bezpieczeństwo na poziomie wymiaru (84)
  • Bezpieczeństwo na poziomie komórki (84)
  • Bezpieczeństwo struktury i modelu drążenia danych oraz źródła danych (85)
  • Dostęp Analysis Services do procedur składowanych CLR (85)
 • Funkcje bezpieczeństwa usługi SQL Server Integration Services (86)
  • Bezpieczeństwo na poziomie pakietu (86)
  • Role bazy danych w usłudze SSIS (87)
  • Zabezpieczanie środowiska operacyjnego (87)
  • Podpisywanie pakietów certyfikatami (88)
  • Szyfrowanie pakietów SSIS (88)
  • Bezpieczeństwo usługi Reporting Services (89)
 • Zabezpieczanie serwera (90)
  • Usługa SQL Browser Service (91)
  • SQL Server Configuration Manager (92)
  • Narzędzie SQL Server Surface Area Configuration (93)
 • Podsumowanie (95)

Rozdział 3. Korporacyjne zarządzanie danymi (97)

 • SQL Server Management Studio (99)
  • Stan połączenia lub rozłączenia (101)
  • Object Explorer (102)
  • Tworzenie bazy danych (103)
  • Tworzenie tabel (103)
  • Query Editor (104)
  • Niemodalne okna dialogowe (104)
  • Dostosowywanie SQL Server Management Studio (106)
  • Projekty i rozwiązania związane z SQL Server Management Studio (106)
  • Pomoc (108)
 • Zarządzanie infrastrukturą SQL Server 2005 (108)
  • Migawka bazy danych (110)
  • Co nowego w programie instalacyjnym? (111)
  • Integracja z programem Dr Watson (113)
 • Narzędzia do zarządzania operacyjnego (114)
  • SQL Computer Manager (114)
  • SQL Server Agent (115)
 • Funkcje zdalnego zarządzania platformą SQL Server 2005 (116)
  • SQLCMD (117)
  • SQL Server Management Objects (118)
  • Windows Management Instrumentation (118)
 • Monitorowanie SQL Server (119)
  • Monitoring reaktywny (120)
  • Monitoring proaktywny (125)
 • Zarządzanie bardzo dużymi bazami danych (130)
  • Partycjonowanie tabel i indeksów (130)
 • Rozszerzenia replikacji SQL Server (135)
  • Replikacja peer-to-peer (137)
  • Oracle Publication (138)
  • Uaktualnienie replikacji opartej na sieci WWW (138)
  • Wydajność i skalowalność (139)
 • Wysoka dostępność dla wszystkich (140)
  • Rozwiązania zapewniające wysoką dostępność (140)
 • Ogólna dostępność danych (149)
  • Izolacja migawki (150)
 • Widoki indeksowane (152)
 • Common Language Runtime i administrator baz danych (153)
  • Jak głęboka jest integracja? (153)
 • Business Intelligence i administrator baz danych (156)
 • Podsumowanie (157)

Rozdział 4. Funkcje do projektowania baz danych (159)

 • Integracja z Visual Studio (160)
 • Integracja z .NET Framework (162)
  • SQL Server jako środowisko uruchomieniowe (163)
  • Wybór pomiędzy SQL transakcyjnym a kodem zarządzanym (164)
  • Typy danych zdefiniowane przez użytkownika (165)
  • Funkcje użytkownika (166)
  • Funkcje agregujące definiowane przez użytkownika (166)
 • SQL Server Manager Provider (167)
  • Zarządzane typy SQL (168)
 • Technologia XML (170)
  • Po co wykorzystywać relacyjne bazy danych do przechowywania danych w formacie XML? (170)
  • Wybór technologii XML (172)
  • Typ danych XML (174)
  • Klauzula FOR XML (176)
  • OPENXML (177)
  • Obsługa XQuery (177)
  • Rozwinięcia DML (178)
  • Native XML Web Services (178)
  • WSDL (180)
 • SQL Server jako platforma serwera aplikacji (181)
  • SQL Service Broker (182)
  • Notification Services (187)
 • SQL Server Mobile Edition (195)
 • Ustawienia językowe w SQL Server 2005 (196)
 • Wyszukiwanie pełnotekstowe (198)
  • Zapytania serwerów połączonych (199)
  • Przeszukiwanie różnych kolumn (199)
  • Specyfikacja języka w zapytaniu (199)
 • SQL Server Express (201)
  • Integracja z Visual Studio (202)
  • Czy SQL Server Express wystarczy? (203)
  • Ograniczenia platformy SQL Server Express (205)
  • Instalacja i konfiguracja (206)
  • Protokoły obsługiwane przez SQL Server Express (208)
 • Podsumowanie (209)

Rozdział 5. Przegląd funkcji Business Intelligence (211)

 • Przegląd Analysis Services (213)
  • Architektura Analysis Services (214)
  • Ujednolicony model wymiarowy (216)
  • Widoki źródła danych (219)
  • Kreator kostki (220)
  • Business Intelligence Wizard (221)
  • Lokalizacja reprezentacji danych (222)
  • Gdzie przechowuje się UDM? (223)
  • Modele dostępu do danych OLAP (224)
  • BI czasu rzeczywistego i proaktywne buforowanie (224)
  • Analiza przechowywania danych w usłudze Analysis Services (227)
  • Kluczowe wskaźniki wydajności (229)
  • Język MDX (Multidimensional Expression) (230)
  • Bezpieczeństwo usługi Analysis Services (231)
  • Funkcje relacyjne dla hurtowni danych (231)
  • Drążenie danych w SQL Server 2005 (234)
 • SQL Server Integration Service (236)
  • Architektura SSIS (237)
  • Przepływ danych (238)
  • Kontrola przepływu danych - nowe zastosowanie SSIS (241)
  • Obsługa błędów w SSIS (242)
  • Rozmieszczanie pakietów (243)
  • Skalowanie SSIS - wybór pomiędzy 32-bitową a 64-bitową platformą sprzętową (243)
  • Kompatybilność wstecz (245)
 • SQL Server Reporting Services (245)
  • Architektura usługi Reporting Services (247)
  • Projektowanie raportów (248)
  • Projektowanie modelu raportu (249)
  • Kreator raportu (249)
  • Definiowanie raportu (251)
  • Kontrolki do przeglądania raportu (251)
  • Grupa wykonania raportu (251)
  • Zarządzanie raportami (252)
  • Menedżer konfiguracji Reporting Services (253)
  • Wdrażanie mechanizmów raportowania (254)
  • Rozważania na temat Reporting Services (254)
 • Zarządzanie i rozwijanie aplikacji Business Intelligence (255)
  • SQL Server Management Studio (255)
  • Business Intelligence Studio Development (256)
  • Administrator baz danych Business Intelligence (256)
 • Podsumowanie (258)

Rozdział 6. Kod (259)

 • Obsługa wyjątków transakcji (260)
 • Model programistyczny dużych obiektów (260)
 • Nowe funkcje analityczne (261)
 • Warunek TABLESAMPLE (263)
 • Nowy operator APPLY (263)
 • Operatory PIVOT i UNPIVOT (264)
 • Zapytania rekurencyjne (266)
 • Rozszerzenia operatora TOP (269)
 • Wyzwalacze DDL (271)
 • DML Output (273)
 • Rozszerzenia obsługi kolejkowania (274)
 • Widoki indeksowane (275)
 • Kolumny wyliczane w sposób ciągły (277)
 • Synonimy (278)
 • SQL transakcyjny a kwestia bezpieczeństwa (279)
  • Zastosowanie ról (282)
  • Szyfrowanie i certyfikaty (283)
 • Praca z zestawami (285)
 • Praca z XML (286)
  • Usługi sieciowe XML (286)
 • Widok Dynamic Management (287)
 • Wyłączanie niektórych funkcji bazy danych (289)
 • Partycjonowanie tabeli (290)
 • Podsumowanie (293)

Dodatek A Informacje o systemie SQL Server 2005 (295)

Dodatek B Tabele systemowe i widoki w SQL Server 2005 (301)

Dodatek C Funkcje wbudowane w SQL Server (305)

Skorowidz (307)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań