Szkoła systemu Linux

Autorzy:

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 978-83-246-0767-9
Cena: 44 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Nośnik: 1 CD
Data wydania: 2007.04.26
Liczba stron: 328
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/szklin/szklin-7.pdf
Kategoria: Linux

Zaprzyjaźnij się z systemem Linux!

Coraz większą popularność w świecie oprogramowania zdobywają produkty typu open source z systemem operacyjnym Linux na czele. Dlaczego i Ty powinieneś dołączyć do wciąż rosnącej społeczności użytkowników systemów z tej rodziny? Ponieważ zapewniają bezpieczne, stabilne oraz darmowe środowisko pracy. Dzięki wielu dystrybucjom systemu Linux zarówno początkujący, jak i zaawansowani użytkownicy mogą wybrać produkt dostosowany do swych potrzeb.

Książka "Szkoła systemu Linux" szybko wprowadzi Cię w świat oprogramowania typu open source. Poznasz liczne programy, które umożliwiają między innymi zarządzanie danymi, pisanie i drukowanie dokumentów czy korzystanie z sieci. Nauczysz się używać środowiska graficznego oraz wiersza poleceń. Dowiesz się, jak działają systemy operacyjne, w tym Linux. Na płycie dołączonej do książki znajduje się jedna z dystrybucji systemu Linux, cdlinux.pl, którą możesz uruchomić bezpośrednio z napędu CD-ROM. Dzięki temu będziesz mógł szybko i bezpiecznie wykonać opisane ćwiczenia oraz utrwalić nabytą wiedzę.

 • Uruchamianie systemu Linux
 • Korzystanie z programów biurowych
 • Praca w środowisku graficznym
 • Korzystanie z wiersza poleceń
 • Aplikacje związane z internetem
 • System plików i zarządzanie danymi
 • Programy multimedialne
 • Zarządzanie dyskami
 • Instalowanie systemu Linux

Poznaj system Linux dzięki 40 prostym lekcjom.

Szkoła systemu Linux -- spis treści

Wstęp (7)

Rozdział 1. Wprowadzenie do systemów operacyjnych (11)

 • Lekcja 1. Budowa systemu komputerowego (11)
 • Lekcja 2. Czym jest system operacyjny (15)
 • Lekcja 3. Różnorodność systemów operacyjnych (18)
 • Lekcja 4. Cechy dystrybucji cdlinux.pl (22)

Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Linux (27)

 • Lekcja 5. Przygotowanie komputera do pracy z cdlinux.pl (28)
 • Lekcja 6. Uruchomienie dystrybucji cdlinux.pl (31)
 • Lekcja 7. Uruchomienie środowiska graficznego (35)
 • Lekcja 8. Praca ze środowiskiem graficznym (39)
  • Uruchomienie programu i posługiwanie się oknem (42)
  • Praca z wieloma oknami i pulpitami (43)
 • Lekcja 9. Ręczna konfiguracja komputera (45)
 • Lekcja 10. Korzystanie z przeglądarki (49)
  • Otwarcie strony o znanym adresie (52)
  • Poszukiwanie informacji w sieci (53)
 • Lekcja 11. Konfiguracja i korzystanie z konta pocztowego (55)
  • Uruchomienie programu do obsługi poczty (57)
  • Konfiguracja konta pocztowego (57)
  • Korzystanie z poczty (61)
  • Wysyłanie listu (62)
  • Odbieranie poczty przychodzącej (64)
  • Usuwanie wiadomości z serwera pocztowego (65)
 • Lekcja 12. Korzystanie z komunikatorów internetowych (68)
  • Konfiguracja komunikatora Kadu (69)
  • Rozmowa w programie Kadu (71)
  • Jabber - program Psi (74)

Rozdział 3. Zarządzanie danymi (79)

 • Lekcja 13. System plików (79)
  • Przeglądanie katalogów i podgląd plików w programie mc (84)
  • Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie plików (85)
  • Praca z grupą plików (86)
  • Wyszukiwanie plików (87)
 • Lekcja 14. Montowanie nośników danych (88)
  • Montowanie nośników danych (91)
 • Lekcja 15. Program do zarządzania plikami (93)
  • Poruszanie się po drzewie katalogów (94)
  • Uruchamianie programów (95)
  • Operacje na plikach i katalogach (96)
  • Organizacja pulpitu (98)
 • Lekcja 16. Zapisywanie konfiguracji (101)
  • Zapis ustawień konfiguracyjnych (103)
  • Zmiany w zapisywanych ustawieniach (105)
  • Wczytywanie zapisanych ustawień (109)

Rozdział 4. Biurowe i multimedialne programy użytkowe (111)

 • Lekcja 17. Edytor tekstu OpenOffice.org Writer (112)
  • Tworzenie prostego dokumentu (113)
  • Praca z plikiem zapisanym na dysku (115)
  • Formatowanie dokumentu (116)
  • Zmiana formatu akapitu (117)
  • Zmiana treści dokumentu (118)
  • Dodawanie rysunków w dokumencie (119)
  • Konfigurowanie pasków narzędzi (121)
 • Lekcja 18. Drukowanie dokumentów (122)
  • Dodawanie drukarek (123)
  • Drukowanie dokumentu w edytorze tekstu (124)
 • Lekcja 19. Arkusz kalkulacyjny (125)
  • Tworzenie prostych tabel z obliczeniami (127)
  • Podgląd wydruku i formatowanie wyglądu (129)
  • Modyfikacja istniejącego arkusza (131)
  • Tworzenie wykresu (132)
 • Lekcja 20. Program do tworzenia prezentacji (136)
  • Wykonanie prezentacji (138)
  • Formatowanie prezentacji (139)
 • Lekcja 21. Programy do odtwarzania muzyki i filmów (141)
  • Program do odtwarzania muzyki (142)
  • Sterowanie multimedialnymi urządzeniami zewnętrznymi (144)
  • Odtwarzanie pliku dźwiękowego (145)
  • Tworzenie listy odtwarzania (147)
  • Odtwarzanie muzyki z płyty Audio CD (148)
  • Program do odtwarzania filmów (149)
  • Odtwarzanie pliku wideo (151)
  • Odtwarzanie filmu z płyty DVD (152)
 • Lekcja 22. Programy do przeglądania i tworzenia grafiki (153)
  • Pobieranie zdjęć z aparatu cyfrowego (154)
  • Przeglądanie, obracanie i usuwanie zdjęć (156)
  • Obróbka zdjęcia cyfrowego (157)
  • Wykonywanie zrzutów ekranu (160)

Rozdział 5. Praca z wierszem poleceń (163)

 • Lekcja 23. Działanie wiersza poleceń (164)
  • Dodanie nowego użytkownika (165)
  • Praca z wieloma terminalami (167)
 • Lekcja 24. Organizacja pracy z wierszem poleceń (168)
  • Uzyskanie informacji o użytkownikach (169)
  • Wyświetlanie komunikatów na ekranie (169)
  • Grupowanie poleceń (170)
  • Uzupełnianie poleceń, ścieżek dostępu i nazw plików (172)
  • Historia poleceń (173)
  • Uzyskanie informacji o poleceniach (174)
 • Lekcja 25. Polecenia do zarządzania plikami (176)
  • Wyświetlanie zawartości katalogu (179)
  • Zmiana praw dostępu (180)
  • Tworzenie katalogów i plików (182)
  • Edycja pliku tekstowego (184)
  • Kopiowanie oraz przenoszenie plików i katalogów (185)
  • Usuwanie plików i katalogów (187)
 • Lekcja 26. Kompresja i archiwizacja (188)
  • Kompresja plików (190)
  • Dekompresja plików (191)
  • Tworzenie kopii zapasowych (191)
  • Wybór plików do archiwizacji (193)

Rozdział 6. Zastosowania sieci Internet (195)

 • Lekcja 27. Udostępnianie danych w sieci (195)
  • Udostępnianie stron internetowych (197)
  • Uruchomienie serwera Apache (198)
  • Zmiany konfiguracji serwera Apache (200)
 • Lekcja 28. Wymiana plików w sieci Internet (201)
  • Uruchomienie serwera ssh w cdlinux.pl (202)
  • Kopiowanie plików z wykorzystaniem SCP (203)
  • Kopiowanie plików z wykorzystaniem FTP (204)
  • Kopiowanie plików w trybie graficznym (206)
 • Lekcja 29. Praca na zdalnych serwerach (208)
  • Praca zdalna w trybie tekstowym (209)
  • Praca zdalna w trybie graficznym (210)
  • Możliwości wykorzystania sieci Internet (212)

Rozdział 7. Zarządzanie systemem z wiersza poleceń (215)

 • Lekcja 30. Polecenia do zarządzania procesami (216)
  • Zarządzanie procesami (220)
  • Zarządzanie wieloma procesami (221)
  • Standardowe strumienie procesów (223)
  • Mechanizm potoku (225)
 • Lekcja 31. Przetwarzanie danych tekstowych (226)
  • Poszukiwanie wierszy zawierających wzorzec (227)
  • Przetwarzanie danych tekstowych (229)
  • Kontrola danych tekstowych (232)
 • Lekcja 32. Definiowanie środowiska pracy użytkownika (234)
  • Definicja synonimu polecenia (234)
  • Zmienne powłoki (235)
  • Definiowanie znaku zachęty (236)
  • Zmiany w środowisku pracy (237)

Rozdział 8. Zarządzanie systemem za pomocą skryptów (241)

 • Lekcja 33. Pisanie i uruchamianie skryptów (242)
  • Pierwszy skrypt (242)
  • Przykład skryptu do archiwizacji (243)
  • Korzystanie ze zmiennych w skryptach (244)
  • Przekazywanie argumentów z wiersza poleceń (246)
  • Skrypty systemu Linux (248)
 • Lekcja 34. Programowanie w języku powłoki (250)
  • Instrukcja warunkowa if (251)
  • Instrukcja warunkowa case (254)
  • Pętle while i until (255)
  • Użycie pętli for (257)
  • Definiowanie funkcji (258)
  • Sprawdzanie poprawności parametrów wywołania (258)
  • Zasady pisania skryptów (261)

Rozdział 9. Zarządzanie dyskami (265)

 • Lekcja 35. Działanie dysków twardych (265)
  • Budowa dysku twardego (266)
  • Uruchamianie systemu operacyjnego (268)
  • System plików (270)
  • Montowanie nośników trwałych (271)
 • Lekcja 36. Partycje dysków twardych (273)
  • Podział dysku twardego na partycje (275)
  • Tworzenie systemu plików na partycji (279)
  • Zmiana rozmiaru partycji FAT/ext (280)
  • Zmiana rozmiaru NTFS (282)
 • Lekcja 37. Tworzenie pamięci wymiany (285)
  • Tworzenie pliku wymiany (287)
  • Tworzenie partycji wymiany (289)

Rozdział 10. Zaawansowane wykorzystanie cdlinux.pl (293)

 • Lekcja 38. Instalacja dystrybucji cdlinux.pl na dysku twardym (294)
  • Instalacja cdlinux.pl na dysku (295)
  • Praca z systemem Linux zainstalowanym na dysku (300)
 • Lekcja 39. Instalacja dodatkowego oprogramowania (301)
 • Lekcja 40. Tworzenie własnej płyty cdlinux.pl (309)

Skorowidz (313)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań