Technologie ASP.NET i ADO.NET w Visual Web Developer

Autorzy:

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 978-83-246-0738-9
Cena: 39 zł
Zniżka: 10%
Cena ze zniżką: 35.1 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2007.08.09
Liczba stron: 296
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/techas/techas-4.pdf
Kategoria: ASP

Firma bez własnej witryn internetowych to obecnie rzadkość, a wiele aplikacji sieciowych korzysta z baz danych. Za pośrednictwem stron internetowych klienci mogą na przykład zamawiać usługi i kupować produkty oraz przeglądać katalogi z ofertą sklepu, a firmy mogą między innymi zarządzać magazynem czy danymi klientów. Technologia ASP.NET umożliwia błyskawiczne tworzenie rozbudowanych i nowoczesnych witryn internetowych, a dzięki ADO.NET można szybko dodać do nich obsługę baz danych. Bezpłatne środowisko Visual Web Developer Express pozwala każdemu przekonać się o ogromnych możliwościach tych narzędzi.

Książka "Technologie ASP.NET i ADO.NET w Visual Web Developer" zawiera wszechstronny opis technik i narzędzi do tworzenia zaawansowanych witryn internetowych za pomocą ASP.NET i ADO.NET. Dzięki niej nauczysz się korzystać z tych technologii w środowisku Visual Web Developer oraz używać podstawowych języków do programowania stron ASP.NET. Dowiesz się, jak wygodnie zarządzać bazami danych w aplikacjach sieciowych i jak sprawnie umieścić gotową witrynę na serwerze. Przykładowe studia przypadku pokazują, jak zastosować omawiane technologie w praktyce, a w części poświęconej AJAX-owi zobaczysz, jak przyspieszyć działanie swych witryn.

 • Wprowadzenie do środowiska Visual Web Developer
 • Korzystanie z języków C# i XML w projektach ASP.NET
 • Zapewnianie spójnego stylu za pomocą wzorców stron
 • Zarządzanie sesjami i plikami cookie
 • Korzystanie z ADO.NET do obsługi baz SQL Server 2005, Access i XML
 • Tworzenie i używanie usług sieciowych
 • Budowanie kompletnych rozwiązań sieciowych
 • Przyspieszanie witryn za pomocą AJAX-a
 • Dodawanie do witryny kontrolek AJAX-a

Wypróbuj ASP.NET wraz z ADO.NET i przekonaj się, że tworzenie rozbudowanych witryn internetowych z obsługą baz danych nie musi być trudne.

Technologie ASP.NET i ADO.NET w Visual Web Developer -- spis treści

Wstęp, w którym namówimy Czytelnika na rendez-vous z ASP.NET (7)

Część I ASP.NET i ADO.NET (9)

Rozdział 1. ASP.NET i Visual Web Developer. Szybki start (11)

 • Tworzenie projektu pierwszej strony ASP.NET (12)
 • Projektowanie interfejsu strony (13)
 • Edycja kodu w pliku .aspx (16)
 • Programowanie silnika strony ASP.NET (17)
 • Walidacja danych (19)

Rozdział 2. Wieża Babel, czyli języki wykorzystywane w projektach ASP.NET (23)

 • Język C# (24)
  • Podstawowe typy danych (24)
  • Sterowanie przepływem (31)
  • Zwracanie wartości przez argument metody (34)
  • Wyjątki (36)
  • Kolekcje (37)
 • Język XML (44)
  • Podstawy języka XML (44)
  • Zapis danych do pliku XML (46)
  • Odczyt danych z pliku XML o znanej strukturze (48)
  • Analiza i odczyt pliku XML o nieznanej strukturze (49)

Rozdział 3. Nowoczesna i funkcjonalna strona ASP.NET (53)

 • Rozmieszczenie kontrolek na stronie (53)
  • Pozycjonowanie elementów serwisu za pomocą tabeli (56)
  • Pozycjonowanie bezwzględne (63)
 • Witryna wielojęzyczna (66)
  • Zasoby lokalne (67)
  • Zasoby globalne (73)
  • Samodzielne wybieranie wersji językowej (76)
  • Komponent MultiView (79)
  • Wyświetlanie banerów reklamowych (82)
 • Buforowanie zwracanych stron (83)

Rozdział 4. Mechanizmy spajające witrynę ASP.NET (87)

 • Wzorzec strony (master page) (87)
  • Przygotowywanie projektu (87)
  • Definiowanie wzorca (88)
  • Strona korzystająca ze wzorca (90)
 • Site map i komponent SiteMapPath (90)
  • Menu strony (92)
  • Drzewo pokazujące strukturę stron w witrynie (94)
 • Dwa słowa na temat kaskadowych arkuszy stylów (95)
  • Tworzenie arkuszy stylów (95)
  • Stosowanie arkuszy stylów (97)
 • Czas życia sesji i aplikacji ASP.NET (98)
  • Sesja i dane sesji (99)
  • Pliki cookie (101)
  • Dane aplikacji (102)

Rozdział 5. Współpraca ASP.NET i ADO.NET. SQL Server 2005 i Access (105)

  • Moc ADO.NET (105)
  • Tworzenie projektu i projektowanie strony głównej (106)
 • SQL Server 2005 (107)
  • Tworzymy bazę danych na serwerze SQL Server 2005 (107)
  • Tworzymy połączenie z bazą danych SQL Server (109)
  • Tworzymy tabelę w bazie danych (109)
  • Konfigurujemy kontrolkę reprezentującą tabelę w aplikacji (111)
 • Microsoft Access (111)
  • Tworzenie bazy danych Access (113)
  • Dołączanie pliku bazy Access do projektu (114)
  • Konfigurujemy kontrolkę reprezentującą tabelę w aplikacji (115)
 • Bardzo krótki wstęp do języka SQL (115)
 • Modyfikacje danych z poziomu aplikacji ASP.NET (117)
  • Dodawanie adresu e-mail do listy (117)
  • Walidacja danych (120)
  • Usuwanie adresu z listy (121)
  • Podgląd listy adresów w siatce (122)

Rozdział 6. Współpraca ASP.NET i ADO.NET. Bazy danych XML (125)

 • Projekt (126)
 • Plik XML (126)
 • Konfiguracja obiektu typu XmlDataSource (127)
 • Edycja pliku XML za pomocą klasy XmlDocument (127)
 • Walidacja danych formularza (129)
 • Zabezpieczenie przed podwójnym dodaniem (129)
 • Usuwanie elementu (130)
 • Prezentacja tabeli w siatce (131)

Rozdział 7. Udostępnianie witryny w sieci (133)

 • Dostawca usług (133)
 • Przenoszenie witryny na serwer (134)

Rozdział 8. Wzorce projektowe ASP.NET (139)

 • Ping (139)
 • Księga gości (141)
  • Prezentowanie danych umieszczonych w pliku XML (144)
  • Walidacja wpisywanych danych (146)
 • Formularz wysyłający wiadomości e-mail (149)
  • Wiadomość z załącznikami. Kontrolka FileUpload (151)
 • Identyfikacja i autoryzacja użytkowników (154)
  • Formularz rejestrujący nowych użytkowników (159)
  • Kontrolka LoginView (160)

Rozdział 9. Usługi sieciowe (163)

 • Pierwsza usługa sieciowa (164)
 • Użycie usługi sieciowej (167)

Część II Studia przypadków (171)

Rozdział 10. Studium przypadku: konferencja (173)

 • Część statyczna witryny (pliki .aspx) (174)
  • Szablon (174)
  • Strona główna (175)
  • Formularz (175)
  • Walidacja danych w formularzu (177)
  • Pozostałe strony formularza (178)
 • Dynamika witryny (pliki .cs) (182)
  • Struktury danych (182)
  • Przechowywanie danych sesji (183)
  • Powrót do edycji danych (185)
  • Zabezpieczenie przed jawnym wybraniem strony formularza w przeglądarce (187)
  • Zapis do bazy danych (188)
  • Szkodliwy znak apostrofu (') (191)
  • Wysłanie listu z potwierdzeniem zgłoszenia (193)
  • Czyszczenie danych (194)
  • Obsługa błędów (195)
  • Dynamiczna lista zgłoszonych wykładów (197)
  • Logowanie i edycja wcześniej zgłoszonych danych (197)
  • Wysyłanie listu z zapomnianym hasłem (203)
  • Uwierzytelnianie z użyciem mechanizmu Forms (203)
 • Estetyka witryny (pliki .css) (209)
  • Tworzenie tematu (209)
  • Formatowanie elementów HTML (210)
  • Formatowanie poszczególnych obiektów (212)
  • Klasy stylów (214)
  • Plik "skórek" (215)
 • Możliwe drogi rozwoju witryny (216)
 • Przeniesienie witryny na serwer IIS (217)

Rozdział 11. Sklep internetowy (219)

 • Szablon strony (219)
 • Baza danych (221)
 • Strona główna (224)
 • Koszyk (227)
 • Rejestracja użytkowników (232)
 • Zamawianie (234)

Część III Podstawy AJAX dla ASP.NET (241)

Rozdział 12. Częściowa aktualizacja strony (243)

 • Kontrolka UpdateProgress (243)
 • Wyzwalanie częściowej aktualizacji przez komponent spoza UpdatePanel (245)
 • Sygnalizowanie częściowej aktualizacji (246)
 • Cykliczne wyzwalanie aktualizacji (247)
 • Aktualizacja warunkowa (248)

Rozdział 13. Migracja aplikacji ASP.NET do AJAX ASP.NET (249)

Rozdział 14. AJAX Control Toolkit (253)

 • Przegląd ACT (253)
 • Używanie kontrolek ACT we własnych projektach (255)
  • Instalacja kontrolek ACT w środowisku VWD (255)
  • Użycie rozszerzenia ConfirmButtonExtender (256)
  • Jak oni to zrobili? (257)
  • Suwaki (258)
  • Reklama (260)
  • Akordeon (260)

Część IV Dodatki (265)

Dodatek A Instalacja i konfigurowanie serwera IIS w systemie Windows (267)

 • Instalacja IIS i uruchamianie jego usług (267)
 • Rejestrowanie ASP.NET 2.0 w IIS (270)

Dodatek B Instalacja protokołu SSL dla serwera IIS (273)

Dodatek C Uruchamianie projektów ASP.NET 2.0 w platformie Mono (277)

Dodatek D Dodatkowe projekty (283)

Skorowidz (285)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań