Turbo Pascal. Poradnik dla nauczyciela

Autorzy:

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 83-7361-516-4
Cena: 29.9 zł
Oprawa: miękka
Format: A5
Data wydania: 2004.05.20
Liczba stron: 344
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/tppona/tppona-2.pdf
Kategoria: Turbo Pascal

Nieoceniona pomoc i przewodnik dla nauczycieli informatyki

W świecie profesjonalnych programistów królują języki C++ i Java, ale Turbo Pascal nadal pozostaje najpopularniejszym językiem w nauczaniu informatyki. Napisane w Pascalu programy są łatwe do analizowania i objaśniania, a przede wszystkim doskonale nadają się do przedstawiania metod rozwiązywania zagadnień informatycznych, czyli do tworzenia algorytmów. Turbo Pascal, mimo upływu lat, nadal jest uważany za język, od którego najłatwiej rozpocząć naukę programowania. Z tych właśnie powodów język ten jest często włączany do programu zajęć z podstaw informatyki w szkołach i na uczelniach.

Książka "Turbo Pascal. Przewodnik dla nauczyciela" jest poradnikiem dla wszystkich tych, którzy prowadzą zajęcia z Turbo Pascala. Sposób przedstawienia materiału powoduje, że książka może pełnić rolę konspektu. Kolejne rozdziały to wykłady mające na celu wyrobienie w uczniach umiejętności „algorytmicznego” myślenia i sposobu analizowania i rozwiązywania problemów informatycznych z zastosowaniem Turbo Pascala.

 • Przygotowanie środowiska roboczego
 • Algorytmy
 • Obsługa środowiska programistycznego Turbo Pascal
 • Struktury danych
 • Elementy programu w Turbo Pascalu
 • Instrukcje warunkowe i pętle
 • Własne funkcje i procedury
 • Obsługa plików i klawiatury
 • Ogólne zasady tworzenia programów

Wykorzystując informacje zawarte w tej książce, można być pewnym, że uczniowie nie będą nudzić się na zajęciach.

Turbo Pascal. Poradnik dla nauczyciela -- spis treści

Wstęp (9)

Rozdział 1. Przygotowanie środowiska roboczego (11)

 • Która wersja? (11)
 • Instalacja (12)
  • Turbo Pascal 5.5 (12)
  • Turbo Pascal 7.0 (13)
 • Konfigurowanie (13)
  • Windows (13)
  • DOS (15)
  • Ustawienia IDE (15)
 • Łaty (16)

Rozdział 2. Pierwszy kontakt z Turbo Pascalem (17)

 • Wskazówki dla prowadzącego zajęcia (19)
 • Wskazówki dla ćwiczących (19)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (19)

Rozdział 3. Wróćmy do metod (21)

 • Problem (21)
 • Algorytm (22)
  • Najprostsze algorytmy (24)
  • Algorytmy matematyczne (26)
  • Algorytmy rekurencyjne i iteracyjne (30)
  • Złożoność obliczeniowa (32)
  • Algorytmy numeryczne (38)
 • Podsumowanie (40)
 • Wskazówki dla prowadzącego zajęcia (41)
 • Wskazówki dla ćwiczących (41)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (42)

Rozdział 4. Jak zapisać algorytm? (45)

 • Podsumowanie (55)
 • Wskazówki dla prowadzącego zajęcia (56)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (56)

Rozdział 5. Krótki kurs obsługi IDE (59)

 • Uruchomienie programu i kończenie pracy (60)
 • Podsumowanie (66)
 • Wskazówki dla prowadzącego zajęcia (67)
 • Wskazówki dla ćwiczących (67)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (67)

Rozdział 6. Elementy programu w Pascalu (69)

 • Podsumowanie (72)
 • Wskazówki dla prowadzącego zajęcia (72)
 • Wskazówki dla ćwiczących (73)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (73)

Rozdział 7. Jak wypisać dane - instrukcje wyjścia (75)

 • Podsumowanie (82)
 • Wskazówki dla prowadzącego zajęcia (82)
 • Wskazówki dla ćwiczących (82)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (83)

Rozdział 8. Liczby i wyrażenia (85)

 • Podsumowanie (91)
 • Wskazówki dla prowadzącego zajęcia (91)
 • Wskazówki dla ćwiczących (91)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (92)

Rozdział 9. Stałe, zmienne i najczęściej stosowane typy (93)

 • Podsumowanie (107)
 • Wskazówki dla prowadzącego zajęcia (107)
 • Wskazówki dla ćwiczących (108)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (108)

Rozdział 10. Instrukcje wejścia (111)

 • Podsumowanie (114)
 • Wskazówki dla prowadzącego zajęcia (115)
 • Wskazówki dla ćwiczących (115)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (115)

Rozdział 11. Funkcje predefiniowane (117)

 • Podsumowanie (122)
 • Wskazówki dla prowadzącego zajęcia (122)
 • Wskazówki dla ćwiczących (122)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (123)

Rozdział 12. Instrukcja warunkowa (125)

 • Podsumowanie (133)
 • Wskazówki dla prowadzącego zajęcia (133)
 • Wskazówki dla ćwiczących (133)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (134)

Rozdział 13. Pętla for (135)

 • Podsumowanie (144)
 • Wskazówki dla prowadzącego zajęcia (145)
 • Wskazówki dla ćwiczących (145)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (145)

Rozdział 14. Pętle repeat i while (147)

 • Podsumowanie (157)
 • Wskazówki dla prowadzącego zajęcia (157)
 • Wskazówki dla ćwiczących (158)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (158)

Rozdział 15. Własne funkcje i procedury (161)

 • Podsumowanie (184)
 • Wskazówki dla prowadzącego zajęcia (185)
 • Wskazówki dla ćwiczących (186)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (186)

Rozdział 16. Tablice (189)

 • Podsumowanie (201)
 • Wskazówki dla prowadzącego zajęcia (202)
 • Wskazówki dla ćwiczących (202)
 • Ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania (203)

Rozdział 17. Definiowanie własnych typów (205)

 • Podsumowanie (211)
 • Wskazówki dla prowadzącego zajęcia (211)
 • Wskazówki dla ćwiczących (212)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (212)

Rozdział 18. Typy wyliczeniowe (213)

 • Podsumowanie (220)
 • Wskazówki dla ćwiczących (220)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (220)

Rozdział 19. Moduły standardowe (223)

 • Podsumowanie (238)
 • Wskazówki dla prowadzącego zajęcia (239)
 • Wskazówki dla ćwiczących (239)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (240)

Rozdział 20. Instrukcja wyboru (241)

 • Podsumowanie (246)
 • Wskazówki dla ćwiczących (246)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (247)

Rozdział 21. Zbiory (249)

 • Podsumowanie (255)
 • Wskazówki dla prowadzącego zajęcia (255)
 • Wskazówki dla ćwiczących (256)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (256)

Rozdział 22. Typ rekordowy (257)

 • Podsumowanie (264)
 • Wskazówki dla prowadzącego zajęcia (264)
 • Wskazówki dla ćwiczących (265)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (265)

Rozdział 23. Sortowanie (267)

 • Podsumowanie (273)
 • Wskazówki dla prowadzącego zajęcia (274)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (274)

Rozdział 24. Obsługa plików (275)

 • Podsumowanie (291)
 • Wskazówki dla prowadzącego zajęcia (292)
 • Wskazówki dla ćwiczących (292)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (293)

Rozdział 25. Zmienne dynamiczne i wskaźniki (295)

 • Podsumowanie (303)
 • Wskazówki dla prowadzącego zajęcia (303)
 • Wskazówki dla ćwiczących (303)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (304)

Rozdział 26. Dynamiczne struktury danych (305)

 • Podsumowanie (316)
 • Wskazówki dla prowadzącego zajęcia (317)
 • Wskazówki dla ćwiczących (317)
 • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (317)

Rozdział 27. Kilka uwag o pisaniu programów (319)

 • Cykl życia projektu (319)
 • Wymagania (320)
 • Projekt i architektura (321)
 • Metody, algorytmy i struktury danych (321)
 • Kodowanie (322)
 • Zalecenia stylistyczne (322)
  • Nazewnictwo (322)
  • Stałe i typy (323)
  • Komentarze (323)
  • Układ tekstu, wcięcia i odstępy (323)
  • Nawiasy (324)
  • Standardowe konstrukcje (idiomy) (325)
  • Konsekwencja zapisu i standardy kodowania (325)
  • Procedury (325)
 • Czytelność i ergonomia interfejsu (326)
 • Optymalizacja (326)
 • Dokumentowanie projektu (326)
 • Uruchamianie i testowanie (327)
  • Kompilacja i przygotowanie do testowania (328)
  • Testowanie wewnętrzne (328)
  • Testowanie przez użytkowników (328)
 • Utrzymanie programu i pomoc techniczna (329)

Skorowidz (331)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań