UML. Inżynieria oprogramowania. Wydanie II

Autor: Perdita Stevens

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Using UML: Software Engineering with Objects and Components (2nd Edition)
ISBN: 978-83-246-0805-8
Cena: 34.9 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2007.07.18
Liczba stron: 304
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/umlio2/umlio2-2.pdf
Kategoria: UML

Praktyczny podręcznik do nauki języka UML

 • Jak zaprojektować dobry system?
 • Jak poprawnie tworzyć i odczytywać modele?
 • Jak w praktyce stosować UML i poprawić jakość projektowanych produktów?

W świecie informatyki dobry projekt to często więcej niż połowa sukcesu, a wraz ze wzrostem popularności obiektowych języków programowania UML -- ujednolicony język modelowania przeznaczony do reprezentacji elementów w analizie obiektowej i programowaniu obiektowym -- stał się podstawowym narzędziem do tworzenia modeli. Dlatego też trudno wyobrazić sobie dobrego informatyka, który nie potrafi przygotować poprawnego projektu w tym języku lub odczytać modelu utworzonego przez kogoś innego.

"UML. Inżynieria oprogramowania. Wydanie II" to przystępny podręcznik dla studentów i informatyków pragnących nie tylko poznać ujednolicony język modelowania, ale przede wszystkim nauczyć się korzystać z niego w kontekście inżynierii oprogramowania. Czytając go, dowiesz się, jak powinien wyglądać dobry system, poznasz składnię i funkcje języka UML, a przedstawione studia przypadku pozwolą Ci zobaczyć, jak używać go do projektowania praktycznych rozwiązań.

 • Projektowanie systemów bazujących na komponentach
 • Wprowadzenie do obiektowości
 • Efektywny proces projektowania
 • Opracowywanie modeli klas
 • Przygotowywanie modeli przypadków użycia
 • Tworzenie diagramów interakcji, stanów i aktywności
 • Przygotowywanie diagramów struktury i wdrożeń
 • Stosowanie komponentów i wzorców
 • Dbanie o jakość procesu i produktu
 • Praktyczne przykłady projektowania systemów

Jeśli chcesz tworzyć oprogramowanie najwyższej jakości,
zacznij od dobrego projektu.

UML. Inżynieria oprogramowania. Wydanie II -- spis treści

Wstęp (13)

Część I Tło koncepcyjne (19)

Rozdział 1. Inżynieria oprogramowania z użyciem komponentów (21)

 • 1.1. Co to jest dobry system? (21)
 • 1.2. Czy istnieją dobre systemy? (22)
  • 1.2.1. Problemy... (22)
  • 1.2.2. ...a nawet katastrofalne niepowodzenia (24)
  • 1.2.3. Obietnice, obietnice (25)
 • 1.3. Jakie są dobre systemy? (26)
  • 1.3.1. Hermetyzacja: słabe powiązania (27)
  • 1.3.2. Abstrakcja: wysoki stopień spójności (30)
  • 1.3.3. Architektura i komponenty (31)
  • 1.3.4. Projektowanie oparte na komponentach: modularność (33)
 • 1.4. Jak są zbudowane dobre systemy? (33)

Rozdział 2. Koncepcje obiektów (35)

 • 2.1. Czym jest obiekt? (35)
  • 2.1.1. Przykład (37)
  • 2.1.2. Komunikaty (37)
  • 2.1.3. Interfejsy (38)
  • 2.1.4. Klasy (39)
 • 2.2. Jaki to ma związek z celami poprzedniego rozdziału? (42)
  • 2.2.1. Co wspólnego z komponentami mają obiekty? (43)
 • 2.3. Dziedziczenie (44)
 • 2.4. Polimorfizm i wiązanie dynamiczne (46)

Rozdział 3. Wstępne studium przypadku (49)

 • 3.1. Problem (49)
  • 3.1.1. Sprecyzowanie wymagań (49)
  • 3.1.2. Model przypadków użycia (51)
 • 3.2. Zakres oraz iteracje (53)
 • 3.3. Identyfikowanie klas (55)
 • 3.4. Relacje między klasami (57)
 • 3.5. System w akcji (60)
  • 3.5.1. Zmiany w systemie: diagramy stanów (64)
  • 3.5.2. Dalsze prace (64)

Rozdział 4. Proces projektowania (67)

 • 4.1. Definicje terminów (67)
  • 4.1.1. Modele i języki modelowania (68)
  • 4.1.2. Proces i jakość (70)
 • 4.2. Proces projektowania (70)
  • 4.2.1. Zunifikowana metodologia? (72)
  • 4.2.2. Procesy stosowane w UML (73)
 • 4.3. System, projekt, model, diagram (75)
  • 4.3.1. Wykorzystanie modeli (76)

Część II UML (79)

Rozdział 5. Podstawy modeli klas (81)

 • 5.1. Identyfikowanie obiektów i klas (81)
  • 5.1.1. Co sprawia, że model klasy jest dobry? (81)
  • 5.1.2. Jak zbudować dobry model klasy (82)
  • 5.1.3. Jakim rodzajem rzeczy są klasy? (85)
  • 5.1.4. Obiekty ze świata rzeczywistego a ich reprezentacje w systemie (85)
 • 5.2. Powiązania (86)
  • 5.2.1. Wielokrotności (88)
 • 5.3. Atrybuty i operacje (89)
  • 5.3.1. Operacje (89)
  • 5.3.2. Atrybuty (89)
 • 5.4. Generalizacja (90)
  • 5.4.1. Korzystanie z języka polskiego w celu sprawdzenia, czy zachodzi generalizacja (93)
  • 5.4.2. Implementacja generalizacji: dziedziczenie (93)
 • 5.5. Model klasy podczas opracowywania (94)
 • 5.6. Karty CRC (95)
  • 5.6.1. Tworzenie kart CRC (95)
  • 5.6.2. Używanie kart CRC podczas opracowywania projektu (96)
  • 5.6.3. Przykład karty CRC (97)
  • 5.6.4. Refaktoring (98)

Rozdział 6. Więcej na temat modeli klas (101)

 • 6.1. Więcej na temat powiązań (101)
  • 6.1.1. Agregacja i kompozycja (101)
  • 6.1.2. Role (103)
  • 6.1.3. Możliwości nawigacji (104)
  • 6.1.4. Powiązania kwalifikowane (105)
  • 6.1.5. Powiązania pochodne (107)
  • 6.1.6. Ograniczenia (108)
  • 6.1.7. Klasy powiązań (110)
 • 6.2. Więcej na temat klas (112)
  • 6.2.1. Interfejsy (113)
  • 6.2.2. Klasy abstrakcyjne (115)
 • 6.3. Klasy sparametryzowane (117)
 • 6.4. Zależność (118)
 • 6.5. Komponenty i pakiety (119)
 • 6.6. Widoczność i ochrona (119)

Rozdział 7. Najważniejsze informacje na temat modeli przypadków użycia (121)

 • 7.1. Szczegóły dotyczące aktorów (123)
 • 7.2. Przypadki użycia w szczegółach (125)
 • 7.3. Granice systemu (126)
 • 7.4. Używanie przypadków użycia (127)
  • 7.4.1. Przypadki użycia podczas gromadzenia wymagań (127)
  • 7.4.2. Przypadki użycia podczas projektowania (128)
 • 7.5. Możliwe problemy z przypadkami użycia (130)

Rozdział 8. Więcej informacji na temat modeli przypadków użycia (133)

 • 8.1. Relacje między przypadkami użycia (133)
  • 8.1.1. Przypadki użycia do wielokrotnego użycia: <<include>> (134)
  • 8.1.2. Komponenty i przypadki użycia (136)
  • 8.1.3. Rozdzielanie wariantów zachowania: <<extend>> (138)
 • 8.2. Generalizacje (139)
 • 8.3. Aktorzy i klasy (140)
  • 8.3.1. Notacja: aktorzy jako klasy (141)

Rozdział 9. Najważniejsze informacje na temat diagramów interakcji (143)

 • 9.1. Współprace (144)
 • 9.2. Diagramy komunikacji (145)
 • 9.3. Diagramy sekwencji (147)
 • 9.4. Więcej zaawansowanych funkcji (150)
  • 9.4.1. Komunikaty z obiektu do samego siebie (150)
  • 9.4.2. Zwracane wartości (151)
  • 9.4.3. Tworzenie i usuwanie obiektów (152)
 • 9.5. Diagramy interakcji służące innym celom (154)
  • 9.5.1. Pokazywanie, jak klasa udostępnia operację (154)
  • 9.5.2. Opisywanie, jak działa wzorzec projektowy (154)
  • 9.5.3. Opisywanie, jak można użyć komponentu (154)

Rozdział 10. Więcej informacji na temat diagramów interakcji (155)

 • 10.1. Więcej niż tylko proste sekwencje komunikatów (155)
  • 10.1.1. Zachowania warunkowe (155)
  • 10.1.2. Iteracja (157)
 • 10.2. Współbieżność (158)
  • 10.2.1. Modelowanie ścieżek kontroli (159)

Rozdział 11. Najważniejsze informacje na temat diagramów stanów i aktywności (165)

 • 11.1. Diagramy stanów (166)
  • 11.1.1. Niespodziewane komunikaty (167)
  • 11.1.2. Poziom abstrakcji (168)
  • 11.1.3. Stany, zmiany stanu i zdarzenia (168)
  • 11.1.4. Akcje (169)
  • 11.1.5. Dozór (171)
 • 11.2. Diagramy aktywności (174)

Rozdział 12. Więcej informacji na temat diagramów stanów (179)

 • 12.1. Inne rodzaje zdarzeń (179)
 • 12.2. Inne rodzaje akcji (180)
 • 12.3. Zaglądanie do wnętrza stanów (181)
 • 12.4. Współbieżność w obrębie stanów (183)

Rozdział 13. Diagramy architektury i wdrożeń (185)

 • 13.1. Diagramy struktury komponentów (185)
 • 13.2. Model wdrożeń (187)
  • 13.2.1. Warstwa fizyczna (187)
  • 13.2.2. Wdrażanie oprogramowania na sprzęcie (187)

Rozdział 14. Pakiety i modele (191)

 • 14.1. Pakiety (191)
  • 14.1.1. Kontrolowanie przestrzeni nazw (192)
 • 14.2. Modele (194)

Część III Studia przypadków (197)

Rozdział 15. Administrowanie I4 (199)

 • 15.1. Studium przypadku (199)
  • 15.1.1. Model klas (203)
  • 15.1.2. Dynamika (204)
  • 15.1.3. Diagramy stanów (204)
  • 15.1.4. Diagramy aktywności (204)
 • 15.2. Dyskusja (205)

Rozdział 16. Gry planszowe (207)

 • 16.1. Zakres i wstępna analiza (208)
  • 16.1.1. "Kółko i krzyżyk" (208)
  • 16.1.2. Szachy (209)
 • 16.2. Interakcja (213)
 • 16.3. Z powrotem do szkieletu aplikacji (215)
 • 16.4. Stany (217)

Rozdział 17. Symulacja metodą kolejnych zdarzeń (219)

 • 17.1. Wymagania (219)
  • 17.1.1. Bardziej szczegółowy opis (220)
 • 17.2. Zarys modelu klasy (222)
 • 17.3. Przypadki użycia (224)
  • 17.3.1. Podsumowanie przypadku użycia tworzenie modelu (224)
  • 17.3.2. Podsumowanie przypadku użycia obserwowanie zachowania (225)
  • 17.3.3. Podsumowanie przypadku użycia zbieranie danych statystycznych (225)
  • 17.3.4. Podsumowanie przypadku użycia uruchomienie modelu (225)
 • 17.4. Standardowy mechanizm symulacji opartej na procesie (226)
 • 17.5. Powiązania i możliwości nawigacji (227)
 • 17.6. Klasy w szczegółach (230)
  • 17.6.1. Klasa Zarzadca (230)
  • 17.6.2. Klasa JednostkaAktywna (231)
  • 17.6.3. Klasa JednostkaPasywna (233)
  • 17.6.4. Klasa Zasob (233)
 • 17.7. Klasa Raport (236)
 • 17.8. Klasa DaneStatystyczne (236)
  • 17.8.1. Klasa Srednia (236)
 • 17.9. Budowanie kompletnego modelu symulacji (237)
 • 17.10. Ucztujący filozofowie (238)

Część IV W stronę praktyki (241)

Rozdział 18. Wielokrotne używanie: komponenty i wzorce (243)

 • 18.1. Praktyczne informacje na temat wielokrotnego używania (243)
  • 18.1.1. Co może być użyte wielokrotnie i w jaki sposób? (244)
  • 18.1.2. Dlaczego używać powtórnie? (246)
  • 18.1.3. Dlaczego używanie wielokrotne jest trudne? (247)
  • 18.1.4. Które komponenty w naturalny sposób nadają się do powtórnego użycia? (248)
  • 18.1.5. A co z budowaniem własnych komponentów? (249)
  • 18.1.6. Jaką różnicę sprawia zorientowanie obiektowe? (250)
 • 18.2. Wzorce projektowe (251)
  • 18.2.1. Przykład: Fasada (254)
  • 18.2.2. Język UML i wzorce (254)
 • 18.3. Szkielety (256)

Rozdział 19. Jakość produktu: weryfikowanie, walidacja i testowanie (257)

 • 19.1. Omówienie jakości (257)
 • 19.2. W jaki sposób można osiągnąć wysoką jakość? (258)
  • 19.2.1. Nastawienie na produkt (258)
  • 19.2.2. Nastawienie na proces (258)
  • 19.2.3. Dalsza lektura (259)
 • 19.3. Weryfikacja (259)
 • 19.4. Walidacja (260)
  • 19.4.1. Użyteczność (261)
 • 19.5. Testowanie (262)
  • 19.5.1. Wybieranie i przeprowadzanie testów (263)
  • 19.5.2. Dodatkowe problemy związane ze zorientowaniem obiektowym (265)
  • 19.5.3. Dlaczego testowanie jest często przeprowadzane źle? (267)
 • 19.6. Przeglądy i inspekcje (268)
  • 19.6.1. Problemy związane z przeglądami FTR (269)

Rozdział 20. Jakość procesu: zarządzanie, zespoły i kontrola jakości (271)

 • 20.1. Zarządzanie (271)
  • 20.1.1. Zarządzanie projektem (272)
  • 20.1.2. Szacowanie projektu iteracyjnego (273)
  • 20.1.3. Zarządzanie projektowaniem opartym na komponentach (274)
  • 20.1.4. Zarządzanie ludźmi (275)
 • 20.2. Zespoły (276)
 • 20.3. Przywództwo (277)
  • 20.3.1. Zmiana procesu projektowania (278)
 • 20.4. Kontrola jakości (279)
  • 20.4.1. Kontrola jakości w procesach iteracyjnych (281)
  • 20.4.2. Kompleksowe zarządzanie jakością (281)
 • 20.5. Dalsza lektura (283)

Skorowidz (289)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań