Microsoft Visual C# 2005. Księga eksperta

Autor: Kevin Hoffman

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Microsoft Visual C# 2005 Unleashed
ISBN: 978-83-246-0664-1
Cena: 87 zł
Oprawa: twarda
Format: B5
Data wydania: 2007.11.08
Liczba stron: 688
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/vc25ke/vc25ke-2.pdf
Kategoria: Visual C#

Kompletny przewodnik po języku C#

 • Poznaj składnię języka C# i możliwości platformy .NET
 • Wykorzystaj formularze do tworzenia efektownych interfejsów użytkownika
 • Pisz bezpieczne aplikacje bazodanowe i sieciowe

Na platformie .NET można programować w wielu językach, jednak najważniejszym z nich jest C#, który został zaprojektowany specjalnie w tym celu; to język ułatwiający wygodne korzystanie z niesamowitych możliwości .NET Framework. Za pomocą C# możesz bez żmudnej nauki skomplikowanej składni błyskawicznie tworzyć efektowne programy dla systemu Windows, witryny internetowe, usługi sieciowe czy aplikacje bazodanowe. Szerokie zastosowania i duże możliwości połączone z łatwością nauki sprawiają, że język C# to doskonały wybór zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych programistów.

Książka "Microsoft Visual C# 2005. Księga eksperta" to wyczerpujący przegląd najnowszej i najbardziej użytecznej wersji języka C#. Czytając ją, poznasz podstawowe elementy i składnię języka, a także używane w nim struktury danych i techniki programowania obiektowego. Dowiesz się, czym jest platforma .NET, jak działa, jakie ma możliwości oraz -- co najważniejsze -- jak wykorzystać ją do pisania własnych programów. Nauczysz się obsługiwać bazy danych przy użyciu technologii ADO.NET, tworzyć różnorodne aplikacje sieciowe, a także stosować formularze Windows do projektowania programów dla tego systemu. Zrozumiesz techniki tworzenia aplikacji rozproszonych za pomocą technologii remoting.

 • Składnia języka C#
 • Działanie platformy .NET
 • Używanie formularzy do tworzenia efektownych interfejsów
 • Praca z bazami danych w ADO.NET 2.0
 • Tworzenie aplikacji sieciowych w ASP.NET 2.0
 • Pisanie i konsumowanie usług sieciowych
 • Zabezpieczanie programów i danych
 • Aplikacje rozproszone i technologia remoting
 • Instalowanie aplikacji za pomocą technologii ClickOnce
 • Programowanie wielowątkowe

Jeśli chcesz nadążyć za najnowszą technologią
-- ta książka jest dla Ciebie.

Microsoft Visual C# 2005. Księga eksperta -- spis treści

O autorze (17)

Wstęp (19)

Część I Podstawy C# 2.0 (23)

Rozdział 1. Wprowadzenie do C# 2.0 (25)

 • Czym jest .NET Framework? (25)
  • Ewolucja .NET (25)
  • Wspólne środowisko uruchomieniowe (26)
  • Wspólny system typów (27)
  • Wyrzucanie śmieci: programowanie w środowisku z mechanizmem przywracania pamięci (27)
 • Praca ze zmiennymi w C# 2.0 (28)
  • Wspólne typy w .NET (28)
  • Skrócone nazwy typów (29)
  • Typy wartościowe a typy referencyjne (29)
 • Podstawowa składnia C# (30)
  • Bloki kodu (30)
  • Klasyczny przykład "Witaj Świecie" (31)
 • Co można zrobić z użyciem C#? (32)
 • Podsumowanie (33)

Rozdział 2. Wyrażenia i struktury sterujące (35)

 • Rozgałęzianie i logika warunkowa (35)
  • Wprowadzenie do wyrażeń logicznych (35)
  • Zastosowanie podstawowych instrukcji warunkowych (37)
  • Zastosowanie zaawansowanych instrukcji warunkowych (39)
 • Zapętlanie i powtarzalność (39)
  • Zastosowanie pętli for (40)
  • Zastosowanie pętli while (40)
  • Zastosowanie pętli do (41)
 • Podsumowanie (41)

Rozdział 3. Ciągi znaków i wyrażenia regularne (43)

 • Praca z ciągami znaków (43)
  • Wprowadzenie do ciągów znaków w .NET (43)
  • Formatowanie ciągów znaków (44)
  • Manipulowanie ciągami znaków oraz ich porównywanie (47)
  • Wprowadzenie do klasy StringBuilder (49)
 • Praca z wyrażeniami regularnymi (49)
  • Walidacja wprowadzanych danych (50)
  • Wyodrębnianie wprowadzanych danych (50)
 • Podsumowanie (51)

Rozdział 4. Tablice i kolekcje (53)

 • Praca z tablicami (53)
  • Deklaracja i inicjalizacja tablic (53)
  • Stosowanie tablic jednowymiarowych (54)
  • Stosowanie tablic wielowymiarowych (56)
  • Zastosowanie tablic postrzępionych (59)
 • Praca z kolekcjami (61)
  • Porównanie tablic i kolekcji (62)
  • Zastosowanie klasy ArrayList (62)
  • Zastosowanie klasy Hashtable (64)
  • Zastosowanie klasy Queue (65)
  • Zastosowanie klasy Stack (67)
  • Zastosowanie klasy SortedList (67)
 • Podsumowanie (68)

Rozdział 5. Programowanie obiektowe w C# (69)

 • Projektowanie obiektowe (69)
  • Wprowadzenie do projektowania obiektowego (69)
  • Projektowanie klas (70)
  • Projektowanie interfejsów (71)
 • Programowanie obiektowe (72)
  • Tworzenie prostej klasy (72)
  • Obsługa widoczności składowych (74)
  • Zastosowanie dziedziczenia (75)
  • Wprowadzenie do polimorfizmu (77)
  • Implementacja interfejsów (78)
 • Podsumowanie (81)

Rozdział 6. Wprowadzenie do typów ogólnych (83)

 • Przegląd typów ogólnych (83)
  • Korzyści z zastosowania typów ogólnych (83)
  • Wprowadzenie do parametrów typu (84)
  • Ograniczenia dla parametrów typu (85)
 • Budowa typów ogólnych (87)
  • Tworzenie klas ogólnych (87)
  • Tworzenie metod ogólnych (87)
  • Tworzenie interfejsów ogólnych (89)
 • Zastosowanie kolekcji ogólnych (90)
  • Zastosowanie klasy Dictionary (90)
  • Zastosowanie klasy List (90)
  • Zastosowanie klasy Queue (91)
  • Zastosowanie klasy Stack (91)
 • Podsumowanie (92)

Część II Podstawowe wiadomości o .NET Framework 2.0 (93)

Rozdział 7. Wejście/wyjście i trwałość (95)

 • Wprowadzenie do strumieni (95)
  • Zastosowanie strumieni pamięciowych (96)
 • Wprowadzenie do podstawowych operacji wejścia/wyjścia na plikach (99)
  • Tworzenie plików i dopisywanie do nich (99)
  • Odczyt z istniejących plików (100)
  • Operacje na katalogach i systemie plików (101)
 • Zastosowanie asynchronicznych operacji wejścia/wyjścia na plikach (103)
 • Praca z pamięcią izolowaną (104)
 • Podsumowanie (106)

Rozdział 8. Praca z XML (107)

 • Odczyt i zapis dokumentów XML (107)
 • Zapytania do XML z użyciem XPath (111)
 • Przekształcanie dokumentów z użyciem XSLT (113)
 • Walidacja dokumentów z użyciem XSD (115)
 • Podsumowanie (117)

Rozdział 9. Zdarzenia i delegaty (119)

 • Wprowadzenie do delegatów (119)
  • Kowariancja i kontrawariancja (121)
 • Zastosowanie metod anonimowych (122)
 • Tworzenie delegatów zbiorowych (124)
 • Wprowadzenie do zdarzeń (126)
 • Zaawansowane programowanie oparte na zdarzeniach (128)
 • Podsumowanie (133)

Rozdział 10. Programowanie wielowątkowe (135)

 • Podstawy programowania wielowątkowego (135)
 • Pierwsza aplikacja wielowątkowa (138)
  • Tworzenie i uruchamianie wątku (138)
  • Zakończenie wątku (139)
  • Zawieszanie wątku (141)
  • Usypianie wątku (141)
  • Dołączanie do wątku (141)
 • Synchronizacja wątków i ich rywalizacja o zasoby (142)
  • Zastosowanie słowa kluczowego lock (143)
  • Zastosowanie klasy Mutex (144)
  • Zastosowanie klasy Monitor (146)
  • Zastosowanie klasy Interlocked (147)
  • Zastosowanie klasy ReaderWriterLock (147)
  • Praca z ręcznym i automatycznym resetowaniem zdarzeń (149)
 • Zastosowanie klasy ThreadPool (151)
 • Podsumowanie (152)

Rozdział 11. Podstawowe zasady refleksji (153)

 • Wprowadzenie do refleksji (153)
 • Praca z informacjami o metodach (155)
 • Praca z informacjami o składowych (157)
 • Badanie zdarzeń (160)
 • Tworzenie i badanie atrybutów kodu użytkownika (161)
 • Podsumowanie (163)

Rozdział 12. Zestawy i domeny aplikacji (165)

 • Wprowadzenie do zestawów (165)
 • Zestawy - co się za tym kryje? (166)
  • Manifest zestawu (167)
 • Budowa i zastosowanie zestawów (168)
 • Przechowywanie i wyszukiwanie zasobów zestawów (170)
 • Lokalizacja i zestawy satelickie (172)
 • Wprowadzenie do domen aplikacji (174)
 • Programowanie z użyciem klasy AppDomain (176)
 • Podsumowanie (177)

Rozdział 13. Współoperatywność Windows i COM (179)

 • Wprowadzenie do zagadnienia współoperatywności w C# (179)
 • Zastosowanie obiektów COM z poziomu platformy .NET (180)
  • Zastosowanie zestawów PIA (Primary InterOp Assembly) (181)
 • Zastosowanie klas .NET z poziomu COM (183)
 • Uzyskiwanie dostępu do kodu umieszczonego w niezarządzanych bibliotekach DLL (186)
 • Podsumowanie (189)

Rozdział 14. Zabezpieczenia dostępu kodu (191)

 • Wprowadzenie do zabezpieczeń dostępu kodu (191)
 • Zastosowanie polityki bezpieczeństwa i administrowanie nią (192)
  • Administrowanie zabezpieczeniami dostępu kodu (194)
 • Zastosowanie zabezpieczeń programowych (195)
  • Programowe wymuszanie tożsamości (198)
 • Zastosowanie zabezpieczeń deklaratywnych (200)
 • Podsumowanie (201)

Rozdział 15. Kryptografia i ochrona danych (203)

 • Wprowadzenie do kryptografii (203)
  • Szyfrowanie z kluczem tajnym (204)
  • Szyfrowanie z kluczem publicznym (204)
  • Tworzenie skrótów danych (205)
  • Podpisy cyfrowe (206)
 • Zastosowanie szyfrowania z kluczem tajnym (206)
 • Zastosowanie szyfrowania z kluczem publicznym (208)
 • Praca ze skrótami i podpisami cyfrowymi (210)
 • Zastosowanie API zabezpieczania danych (DPAPI) (212)
 • Podsumowanie (215)

Rozdział 16. Optymalizacja kodu .NET 2.0 (217)

 • Pojęcia pakowania oraz rozpakowywania (217)
 • Zastosowanie odpowiednich technik manipulowania ciągami znaków (219)
 • Konstrukcja efektywnej pętli (220)
 • Skracanie czasu rozruchu aplikacji (221)
 • Profilowanie kodu z zastosowaniem narzędzia Performance Wizard (222)
 • Podsumowanie (226)

Część III Dostęp do danych z .NET 2.0 (227)

Rozdział 17. Podstawy ADO.NET (229)

 • Wprowadzenie do ADO.NET (229)
 • Nawiązywanie połączenia (230)
  • Tworzenie łańcuchów połączeń (230)
  • Zastosowanie klas DBConnection (231)
 • Komunikacja ze źródłem danych (233)
  • Wykonywanie poleceń (233)
  • Zastosowanie obiektów typu DataReader (236)
  • Zastosowanie mechanizmu Schema Discovery (238)
 • Praca z danymi (239)
  • Wprowadzenie do obiektów typu DataSet (240)
  • Zastosowanie klasy DataAdapter (242)
 • Podsumowanie (245)

Rozdział 18. Zaawansowane techniki ADO.NET (247)

 • Praca z nową, udoskonaloną klasą DataTable (247)
  • Wczytywanie i zapisywanie zawartości obiektów DataTable z użyciem XML (248)
  • Zastosowanie nowej klasy DataTableReader (250)
 • Asynchroniczny dostęp do danych (250)
 • Uaktualnianie danych w trybie wsadowym (252)
 • Zastosowanie nowej przestrzeni nazw System.Transactions (254)
  • Jawne zastosowanie transakcji (255)
  • Niejawne zastosowanie transakcji (256)
 • Podsumowanie (259)

Rozdział 19. Praca z dostawcami danych ADO.NET (261)

 • Wprowadzenie do źródeł danych ADO.NET (261)
 • Zastosowanie fabryk dostawców (262)
  • Pobieranie listy zainstalowanych fabryk dostawców (262)
  • Zastosowanie fabryki dostawcy do nawiązania połączenia (263)
 • Praca z łańcuchami połączenia (265)
 • Wyliczanie źródeł danych (266)
 • Uzyskiwanie dodatkowych informacji o dostawcy (267)
  • Zastosowanie metody RetrieveStatistics() (267)
  • Uzyskiwanie informacji o schemacie od dostawcy danych (268)
 • Tworzenie dostawców danych ADO.NET użytkownika (269)
 • Podsumowanie (270)

Rozdział 20. Klasy DataSet ze ścisłą kontrolą typów (271)

 • Wprowadzenie do Klasy DataSet z kontrolą typów (271)
  • Zastosowanie schematów XSD w tworzeniu obiektów DataSet z kontrolą typów (272)
  • Zastosowanie Designera przy tworzeniu obiektów DataSet z kontrolą typów (273)
  • Programowanie z użyciem obiektu DataSet z kontrolą typów (274)
 • Łączenie klas DataSet z kontrolą typów i danych dynamicznych (275)
  • Ręczne wypełnianie obiektu DataSet z użyciem komponentu DataAdapter (276)
  • Wypełnianie klas DataSet z kontrolą typów z użyciem obiektów typu DataAdapter (276)
  • Dodawanie zapytań użytkownika do obiektów DataSet z kontrolą typów (280)
 • Adnotacje do klasy DataSet z kontrolą typów (281)
 • Rozszerzanie obiektu DataSet z kontrolą typów za pomocą klas częściowych (284)
 • Podsumowanie (285)

Rozdział 21. Programowanie z SQL Server 2005 (287)

 • Zapoznanie się z hostem SQL Server 2005 CLR (287)
 • Budowa procedur składowanych w C# (288)
 • Budowa funkcji definiowanych przez użytkownika w C# (291)
 • Tworzenie typów definiowanych przez użytkownika w C# (292)
 • Praca z nową biblioteką SQL po stronie serwera (297)
 • Zastosowanie MARS (Multiple Active Result Sets) (300)
 • Podsumowanie (302)

Część IV Tworzenie aplikacji Web ASP.NET 2.0 (305)

Rozdział 22. Wprowadzenie do ASP.NET i formularzy Web (307)

 • Wprowadzenie do ASP.NET 2.0 (307)
  • Hierarchia stron i kontrolek (308)
  • Wprowadzenie do pojęcia kompilacji w ASP.NET 2.0 (308)
  • Bezpieczeństwo (309)
  • Zarządzanie stanem (309)
  • System konfiguracji aplikacji Web (310)
 • Cykl życia strony ASP.NET (310)
  • Etapy cyklu życia strony ASP.NET (310)
  • Zdarzenia zachodzące w cyklu życia strony ASP.NET (312)
 • Przegląd kontrolek dostępnych w ASP.NET (315)
 • Tworzenie i debugowanie aplikacji ASP.NET (315)
  • Budowa i instalacja aplikacji ASP.NET (318)
  • Debugowanie aplikacji ASP.NET (320)
 • Obsługa zdarzeń i formularzy zwrotnych (320)
 • Budowa dynamicznych stron interaktywnych z użyciem wywołań zwrotnych klienta (322)
 • Podsumowanie (330)

Rozdział 23. Zarządzanie stanem w ASP.NET 2.0 (331)

 • Praca ze stanem aplikacji (331)
 • Praca ze stanem sesji (334)
  • Zastosowanie domyślnego wewnętrznego dostawcy stanu (334)
  • Zastosowanie dostawcy stanu ASP.NET State Server (338)
  • Zastosowanie serwera SQL Server jako dostawcy stanu sesji (342)
  • Obsługa zdarzeń stanu sesji (344)
 • Praca ze stanem widoku (346)
 • Zarządzanie stanem w farmach Web (348)
  • Zastosowanie stanu aplikacji w farmach serwerów Web (348)
  • Zastosowanie stanu sesji w farmach serwerów Web (349)
  • Zastosowanie stanu widoku w farmach serwerów Web (349)
 • Podsumowanie (351)

Rozdział 24. Zastosowanie mechanizmu stron wzorcowych (Master Pages) (353)

 • Świat przed pojawieniem się stron wzorcowych (353)
  • Potrzeba spójnego interfejsu GUI (354)
  • Tworzenie spójnego GUI w ASP.NET 1.1 (354)
 • Wprowadzenie do zagadnienia stron wzorcowych (355)
  • Szablony stron i strony zawartości (355)
  • Tworzymy pierwszy szablon strony (356)
  • Tworzymy pierwszą stronę zawartości (357)
  • Korzystanie z domyślnego szablonu (358)
  • Strony wzorcowe "od kuchni" (359)
 • Zaawansowane techniki stron wzorcowych (359)
  • Zagnieżdżone szablony stron (360)
  • Właściwość Master (361)
  • Szablony stron z silną kontrolą typów (362)
  • Obsługa względnych ścieżek (362)
 • Podsumowanie (363)

Rozdział 25. Personalizacja i dostosowywanie w ASP.NET (365)

 • Tworzenie interfejsu użytkownika z kompozycjami i skórkami (365)
 • Praca z profilami użytkownika w ASP.NET (369)
  • Konfiguracja usług aplikacji (370)
  • Konfiguracja dostawcy profili (371)
  • Korzystanie z profili ASP.NET (372)
 • Dostosowywanie dla użytkownika z kompozycjami i profilami (376)
 • Podsumowanie (378)

Rozdział 26. Wprowadzenie do kontrolek Web Parts (381)

 • Podstawy kontrolek Web Parts (381)
 • Korzystanie z dostawcy personalizacji (383)
 • Tworzenie pierwszej strony Web Part (386)
 • Tworzenie kontrolek Web Parts (394)
 • Tworzenie powiązanych kontrolek Web Parts (395)
 • Podsumowanie (399)

Rozdział 27. Tworzenie bogatych aplikacji Web sterowanych przepływem danych (401)

 • Wprowadzenie do zagadnienia wiązania z danymi w ASP.NET (401)
  • Model źródła danych (402)
  • Tworzenie źródeł danych (402)
  • Hierarchia kontrolek korzystających z danych (405)
 • Korzystanie z kontrolek dostępu do danych (406)
  • Korzystanie z kontrolki GridView (406)
  • Korzystanie z kontrolki DetailsView (407)
  • Korzystanie z kontrolki FormView (407)
  • Korzystanie z kontrolki TreeView (409)
 • Zaawansowane techniki wiązania z danymi (410)
  • Tworzenie obiektowego źródła danych i korzystanie z niego (411)
 • Podsumowanie (412)

Rozdział 28. Zabezpieczanie aplikacji ASP.NET (413)

 • Bezpieczeństwo poprzez uwierzytelnianie (413)
  • Uwierzytelnianie systemu Windows (414)
  • Uwierzytelnianie w oparciu o usługę Microsoft Passport (415)
  • Uwierzytelnianie oparte na formularzach (416)
  • Zarządzanie kontami użytkowników (Membership API) (419)
 • Bezpieczeństwo poprzez autoryzację (422)
  • Autoryzacja z wykorzystaniem ról użytkowników (422)
 • Kontrolki zabezpieczeń ASP.NET (425)
  • Login (425)
  • LoginName (426)
  • LoginStatus (426)
  • LoginView (427)
  • PasswordRecovery (428)
  • ChangePassword (429)
  • CreateUserWizard (429)
 • Zaawansowane bezpieczeństwo ASP.NET (430)
  • Chronione ustawienia konfiguracyjne (430)
 • Podsumowanie (432)

Rozdział 29. Tworzenie własnych dostawców ASP.NET (433)

 • Dostawca członkostwa (433)
  • Wprowadzenie do bazowej klasy MembershipProvider (434)
  • Implementacja schematu członkostwa (434)
  • Przygotowanie własnego dostawcy członkostwa (436)
  • Konfiguracja i instalacja dostawcy członkostwa (443)
 • Dostawca ról (444)
  • Wprowadzenie do bazowej klasy RoleProvider (444)
  • Implementacja schematu ról (445)
  • Przygotowanie własnego dostawcy ról (446)
  • Konfiguracja i instalacja dostawcy ról (450)
 • Dostawca profili ProfileProvider (450)
  • Wprowadzenie do bazowej klasy ProfileProvider (450)
  • Implementacja schematu profili (451)
  • Tworzenie własnego dostawcy profili (452)
  • Konfiguracja i instalacja dostawcy profili (456)
 • Dodatkowi dostawcy (456)
  • Wprowadzenie do dostawcy SessionState (457)
  • Wprowadzenie do dostawcy SiteMap (457)
 • Podsumowanie (458)

Rozdział 30. Tworzenie kontrolek ASP.NET (461)

 • Budowa kontrolek użytkownika (461)
 • Tworzenie kontrolek serwera (464)
 • Zarządzanie stanem z poziomu kontrolek serwera (468)
 • Podsumowanie (473)

Rozdział 31. Zarządzanie i monitorowanie ASP.NET (475)

 • Prezentacja nowego systemu monitorowania sprawności (475)
  • Zastosowanie systemu monitorowania sprawności (477)
  • Tworzenie własnych zdarzeń (479)
  • Tworzenie własnych dostawców zdarzeń (483)
 • Zastosowanie liczników wydajności ASP.NET (484)
 • Podsumowanie (487)

Część V Usługi Web (489)

Rozdział 32. Udostępnianie funkcjonalności za pomocą usług Web (491)

 • Wprowadzenie do usług Web (491)
  • Jak działają usługi Web (492)
 • Tworzenie prostej usługi typu "Witaj Świecie" (493)
 • Tworzenie usług transakcyjnych (499)
 • Zarządzanie stanem w usługach Web (500)
 • Podsumowanie (502)

Rozdział 33. Zaawansowane programowanie usług Web (503)

 • Projektowanie architektur zorientowanych na usługi (SOA) (503)
  • Luźne sprzężenie a zależności (504)
  • SOA jako sposób bycia (504)
 • Zastosowanie Web Service Discovery (507)
 • Zastosowanie niestandardowych nagłówków SOAP (509)
 • Programowanie bezpiecznych usług Web (512)
 • Sprzęganie formularzy Windows z usługami Web (514)
 • Podsumowanie (516)

Część VI Programowanie aplikacji Windows Forms 2.0 (517)

Rozdział 34. Wprowadzenie do Windows Forms 2.0 (519)

 • Podstawy Windows Forms (519)
  • Windows Forms kontra Web Forms (520)
 • Tworzenie aplikacji w technologii Windows Forms (522)
 • Zastosowanie projektanta Windows Forms (523)
  • Zastosowanie okna Document Outline (524)
  • Wyrównywanie kontrolek za pomocą SnapLines (524)
  • Tworzenie formularzy o zmiennych rozmiarach (526)
 • Elementy poprawnego projektowania interfejsów użytkownika (528)
  • Kolory w projekcie (528)
  • Świadomość rozmiarów w projekcie (528)
  • Złożoność projektu (529)
  • Świadomość ilości kliknięć w projekcie (529)
  • Intuicyjność projektu (529)
 • Podsumowanie (529)

Rozdział 35. Biblioteka kontrolek Windows Forms (531)

 • Okno narzędziowe wspólnych kontrolek (531)
  • Kontrolka Button (532)
  • Kontrolka CheckBox (532)
  • Kontrolka CheckedListBox (532)
  • Kontrolka ComboBox (532)
  • Kontrolka DateTimePicker (533)
  • Kontrolka Label (533)
  • Kontrolka LinkLabel (533)
  • Kontrolka ListBox (534)
  • Kontrolka ListView (534)
  • Kontrolka MaskedTextBox (535)
  • Kontrolka MonthCalendar (535)
  • Kontrolka NotifyIcon (535)
  • Kontrolka NumericUpDown (536)
  • Kontrolka PictureBox (536)
  • Kontrolka ProgressBar (536)
  • Kontrolka RadioButton (537)
  • Kontrolka TextBox (537)
  • Kontrolka RichTextBox (537)
  • Kontrolka ToolTip (537)
  • Kontrolka TreeView (538)
  • Kontrolka WebBrowser (538)
 • Kontenery (539)
  • Kontrolka FlowLayoutPanel (539)
  • Kontrolka GroupBox (539)
  • Kontrolka Panel (540)
  • Kontrolka SplitContainer (540)
  • Kontrolka TabControl (540)
  • Kontrolka TableLayoutPanel (540)
 • Menu i paski narzędziowe (541)
  • Kontrolka ContextMenuStrip (541)
  • Kontrolka MenuStrip (541)
  • Kontrolka StatusStrip (541)
  • Kontrolka ToolStrip (542)
  • Kontrolka ToolStripContainer (542)
 • Kontrolki związane z danymi (542)
  • Kontrolka DataSet (542)
  • Kontrolka DataGridView (543)
  • Kontrolka BindingSource (543)
  • Kontrolka BindingNavigator (543)
  • Kontrolka ReportViewer (543)
 • Grupa Components okna narzędziowego (544)
  • Komponent BackgroundWorker (544)
  • Komponent DirectoryEntry (544)
  • Komponent DirectorySearcher (544)
  • Komponent ErrorProvider (544)
  • Komponent EventLog (545)
  • Komponent FileSystemWatcher (545)
  • Komponent HelpProvider (545)
  • Komponent ImageList (546)
  • Komponent MessageQueue (546)
  • Komponent PerformanceCounter (546)
  • Komponent Process (546)
  • Komponent SerialPort (547)
  • Komponent ServiceController (547)
  • Komponent Timer (547)
 • Komponenty i kontrolki do obsługi wydruku (547)
  • Komponent PageSetupDialog (547)
  • Komponent PrintDialog (547)
  • Komponent PrintDocument (548)
  • Komponent PrintPreviewControl (548)
  • Komponent PrintPreviewDialog (548)
 • Komponenty okien dialogowych (548)
  • Komponent ColorDialog (548)
  • Komponent FolderBrowserDialog (548)
  • Komponent FontDialog (549)
  • Komponent SaveFileDialog (549)
 • Podsumowanie (549)

Rozdział 36. Zaawansowane programowanie interfejsu użytkownika (551)

 • Wprowadzenie do GDI+ (551)
  • Uzyskanie obiektu Graphics (552)
  • Tworzenie przykładu "Witaj GDI+" (552)
  • Rysowanie i wypełnianie kształtów (554)
  • Wykorzystanie pędzli gradientowych (556)
 • Tworzenie formularzy i kontrolek o niestandardowych kształtach (558)
 • Wykorzystanie dziedziczenia wizualnego (559)
 • Internacjonalizacja interfejsu użytkownika (560)
 • Podsumowanie (563)

Rozdział 37. Dostęp do danych w Windows Forms 2.0 (565)

 • Wiązanie danych za pomocą obiektów klasy DataSet z kontrolą typów (565)
  • Wykorzystanie okienka Data Sources (566)
  • Dodanie zbioru danych do formularza (566)
  • Przykład dostępu do zbioru danych z kontrolą typów (568)
 • Wprowadzenie do BindingSource (569)
 • Wykorzystanie kontrolki BindingNavigator (572)
  • Podstawy kontrolki BindingNavigator (572)
  • Czynności wiązania danych wywoływane przez użytkownika (572)
 • Praca z komponentem DataGridView (573)
  • Podstawy DataGridView (574)
  • Wykorzystanie kolumn ComboBox w kontrolce DataGridView (577)
  • Zaawansowane dostosowanie komórek (578)
  • "Niezwiązana" kontrolka DataGridView (581)
 • Dostęp do danych obiektowych (581)
  • Podstawy dostępu do danych za pośrednictwem obiektów (582)
  • Wykorzystanie interfejsów IEditableObject i INotifyPropertyChanged (583)
 • Wiązanie danych w relacji rodzic-potomek (586)
 • Podsumowanie (586)

Rozdział 38. Programowanie inteligentnych aplikacji klienckich (589)

 • Praktyczne wykorzystanie Usług Web (590)
  • Uzyskiwanie adresu URL usługi Web z UDDI (591)
 • Zastosowanie nowego systemu ustawień aplikacji (591)
 • Wsparcie dla pracy w trybie offline i online (593)
 • Autoryzacja i uwierzytelnianie użytkowników (596)
 • Wielowątkowe korzystanie z usług Web (598)
 • Zastosowanie kontrolki BackgroundWorker (600)
 • Podsumowanie (602)

Rozdział 39. Wdrażanie aplikacji z użyciem technologii ClickOnce (603)

 • Wprowadzenie do technologii ClickOnce (603)
 • Publikowanie aplikacji ClickOnce (605)
  • Rozpowszechnianie poprzez sieć Web lub udziały sieciowe (606)
  • Umieszczanie na CD (606)
  • Aplikacja uruchamiana bezpośrednio z sieci Web lub z udziału sieciowego (607)
  • Instalacja aplikacji ClickOnce (607)
 • Uaktualnianie aplikacji ClickOnce (610)
 • Programowanie w przestrzeni nazw System.Deployment.Application (613)
 • Podsumowanie (617)

Rozdział 40. Zastosowanie usług korporacyjnych (619)

 • Rejestrowanie komponentów usługowych (619)
  • Rejestracja ręczna (620)
  • Rejestracja automatyczna (620)
 • Aktywacja w momencie wykonania i pule obiektów (622)
 • Komponenty kolejkowane (624)
 • Bezpieczeństwo oparte na rolach (625)
 • Transakcje (627)
 • Właściwości współdzielone (628)
 • Luźno powiązane zdarzenia (630)
 • Podsumowanie (633)

Część VII Programowanie aplikacji korporacyjnych i rozproszonych (635)

Rozdział 41. Technologia Remoting (637)

 • Przegląd technologii Remoting (637)
  • Przedstawienie klasy MarshalByRefObject (638)
  • Obiekty pojedynczego wywołania a obiekty singleton (639)
 • Obsługa kanałów komunikacyjnych w technologii Remoting (641)
  • Zastosowanie kanału IPC (641)
  • Zastosowanie kanału TCP (645)
 • Dzierżawy okresu istnienia (647)
 • Technologia Remoting i typy ogólne (649)
 • Podsumowanie (652)

Skorowidz (653)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań