Visual C++ 2005. Od podstaw

Autor: Ivor Horton

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Beginning Visual C++ 2005
ISBN: 978-83-246-0652-8
Cena: 127 zł
Oprawa: twarda
Format: B5
Data wydania: 2007.08.23
Liczba stron: 1224
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/vcpppo/vcpppo-4.pdf
Kategoria: C++

Podręcznik dla początkujących programistów języka Visual C++ 2005

 • Jak pisać wydajne programy uruchamiane bezpośrednio w systemie Windows?
 • Jak błyskawicznie tworzyć aplikacje na platformę .NET?
 • Jakie techniki zastosować, by wygodnie zarządzać bazami danych?

C++ od czasu swego powstania cieszy się zasłużoną popularnością i nie mogło go zabraknąć wśród języków obsługiwanych przez środowisko Visual Studio, gdzie dostępne są dwie wersje tego języka. C++ ISO/ANSI pozwala pisać bardzo wydajne aplikacje, które można uruchamiać bezpośrednio w systemie Windows, podczas gdy C++/CLI to specyficzna dla Visual Studio odmiana umożliwiająca szybkie tworzenie rozbudowanych programów na platformę .NET.

Książka "Visual C++ 2005. Od podstaw" pozwoli Ci rozpocząć pracę z obiema wersjami języka Visual C++. Poznasz składnię wspólną dla obu odmian tego języka, a także specyficzne funkcje każdej z nich. Nauczysz się korzystać ze zintegrowanego środowiska programistycznego, które ułatwia pisanie, kompilowanie i diagnozowanie kodu. Dowiesz się też, jak obsługiwać i drukować dokumenty, zarządzać bazami danych czy przygotowywać własne biblioteki DLL.

 • Praca w zintegrowanym środowisku programistycznym
 • Składnia języków C++ ISO/ANSI i C++/CLI
 • Programowanie obiektowe w Visual C++
 • Diagnozowanie kodu
 • Pisanie aplikacji dla platformy .NET
 • Tworzenie oprogramowania dla systemu Windows
 • Przechowywanie i drukowanie dokumentów
 • Tworzenie własnych bibliotek DLL
 • Praca z bazami danych

Naucz się korzystać z najnowszych technologii i narzędzi
do tworzenia aplikacji dla systemu Windows.

Visual C++ 2005. Od podstaw -- spis treści

O autorze (19)

Wstęp (21)

Rozdział 1. Programowanie przy użyciu Visual C++ 2005 (27)

 • Środowisko programistyczne .NET (27)
 • Common Language Runtime (CLR) (28)
 • Pisanie programów w C++ (29)
 • Nauka programowania dla systemu Windows (30)
  • Nauka C++ (31)
  • Standardy C++ (32)
  • Aplikacje działające w trybie konsoli (32)
  • Koncepcje programowania w systemie Windows (33)
 • Czym jest zintegrowane środowisko programistyczne (35)
  • Składniki systemu (35)
 • Używanie IDE (37)
  • Opcje paska narzędzi (38)
  • Dokowalne paski narzędzi (39)
  • Dokumentacja (39)
  • Projekty i rozwiązania (40)
  • Ustawianie opcji w Visual C++ 2005 (54)
  • Tworzenie i uruchamianie programów dla Windowsa (55)
  • Tworzenie aplikacji Windows Forms (58)
 • Podsumowanie (61)

Rozdział 2. Dane, zmienne i działania arytmetyczne (63)

 • Struktura programu w C++ (64)
  • Funkcja main() (71)
  • Instrukcje programu (72)
  • Białe znaki (74)
  • Bloki instrukcji (75)
  • Programy konsolowe generowane automatycznie (75)
 • Definiowanie zmiennych (76)
  • Zasady nadawania nazw zmiennym (77)
  • Deklarowanie zmiennych (78)
  • Wartość początkowa zmiennej (79)
 • Podstawowe typy danych (80)
  • Zmienne całkowite (80)
  • Znakowe typy danych (81)
  • Modyfikatory typu integer (82)
  • Typ logiczny (83)
  • Typy zmiennopozycyjne (84)
  • Literały (85)
  • Definiowanie synonimów typów danych (86)
  • Zmienne o określonych zbiorach wartości (87)
  • Określanie typu stałych wyliczeniowych (88)
 • Podstawowe operacje wejścia-wyjścia (89)
  • Wprowadzanie danych z klawiatury (89)
  • Wysyłanie danych do wiersza poleceń (90)
  • Formatowanie wysyłanych danych (91)
  • Kodowanie znaków specjalnych (92)
 • Wykonywanie obliczeń w C++ (94)
  • Instrukcja przypisania (94)
  • Działania arytmetyczne (95)
  • Obliczanie reszty (100)
  • Modyfikowanie zmiennej (101)
  • Operatory inkrementacji i dekrementacji (102)
  • Kolejność wykonywania obliczeń (104)
 • Typy zmiennych i rzutowanie (106)
  • Zasady rzutowania operandów (106)
  • Rzutowanie w instrukcjach przypisania (107)
  • Rzutowanie jawne (108)
  • Rzutowanie w starym stylu (109)
  • Operatory bitowe (109)
 • Czas życia i zasięg zmiennych (116)
  • Zmienne automatyczne (116)
  • Pozycjonowanie deklaracji zmiennych (119)
  • Zmienne globalne (119)
  • Zmienne statyczne (123)
 • Przestrzenie nazw (123)
  • Deklarowanie przestrzeni nazw (125)
  • Wielokrotne deklaracje przestrzeni nazw (126)
 • Programowanie w C++/CLI (128)
  • Fundamentalne typy danych w C++/CLI (128)
  • Wysyłanie danych do wiersza poleceń w C++/CLI (133)
  • C++/CLI - formatowanie danych wyjściowych (133)
  • C++/CLI - wprowadzanie danych z klawiatury (136)
  • Bezpieczne rzutowanie (137)
  • Wyliczenia w C++/CLI (138)
 • Podsumowanie (141)
 • Ćwiczenia (142)

Rozdział 3. Decyzje i pętle (145)

 • Porównywanie wartości (145)
  • Instrukcja warunkowa if (147)
  • Zagnieżdżanie instrukcji warunkowych if (148)
  • Rozszerzona instrukcja warunkowa if (150)
  • Zagnieżdżanie instrukcji warunkowych if-else (152)
  • Operatory logiczne i wyrażenia (154)
  • Operator warunkowy (158)
  • Instrukcja switch (159)
  • Przejście bezwarunkowe (162)
 • Powtarzanie bloków instrukcji (163)
  • Czym jest pętla (163)
  • Różne sposoby użycia pętli for (165)
  • Pętla while (174)
  • Pętla do-while (176)
  • Zagnieżdżanie pętli (177)
 • Programowanie w C++/CLI (180)
  • Pętla for each (184)
 • Podsumowanie (187)
 • Ćwiczenia (187)

Rozdział 4. Tablice, łańcuchy znaków i wskaźniki (189)

 • Obsługa wielu wartości danych tego samego typu (190)
  • Tablice (190)
  • Deklarowanie tablic (191)
  • Inicjalizacja tablic (194)
  • Tablice znakowe oraz obsługa łańcuchów (196)
  • Tablice wielowymiarowe (200)
 • Pośredni dostęp do danych (203)
  • Czym jest wskaźnik (203)
  • Deklarowanie wskaźników (204)
  • Używanie wskaźników (205)
  • Inicjalizowanie wskaźników (207)
  • Operator sizeof (213)
  • Stałe wskaźniki oraz wskaźniki do stałych (215)
  • Wskaźniki i tablice (217)
 • Dynamiczne przydzielanie pamięci (224)
  • Pamięć wolna, czyli sterta (224)
  • Operatory new i delete (224)
  • Dynamiczne przydzielanie pamięci tablicom (225)
  • Dynamiczne przydzielanie pamięci tablicom wielowymiarowym (228)
 • Używanie referencji (229)
  • Czym jest referencja (229)
  • Deklarowanie i inicjalizowanie referencji (229)
 • Programowanie w C++/CLI (230)
  • Uchwyty śledzące (231)
  • Tablice CLR (233)
  • Łańcuchy (248)
  • Referencje śledzące (258)
  • Wskaźniki wewnętrzne (258)
 • Podsumowanie (261)
 • Ćwiczenia (263)

Rozdział 5. Wprowadzanie struktury do programu (265)

 • Zrozumieć funkcje (266)
  • Do czego potrzebne są funkcje (267)
  • Struktura funkcji (267)
  • Używanie funkcji (269)
 • Przekazywanie argumentów do funkcji (273)
  • Mechanizm przekazywania przez wartość (274)
  • Wskaźniki jako argumenty funkcji (275)
  • Przekazywanie tablic do funkcji (277)
  • Referencje jako argumenty funkcji (281)
  • Zastosowanie modyfikatora const (283)
  • Argumenty funkcji main() (285)
  • Akceptowanie zmiennej liczby argumentów funkcji (287)
 • Zwracanie wartości przez funkcję (289)
  • Zwracanie wskaźnika (289)
  • Zwracanie referencji (292)
  • Zmienna statyczna w funkcji (295)
 • Wywołania funkcji rekurencyjnej (297)
  • Stosowanie rekurencji (300)
 • Programowanie w C++/CLI (300)
  • Funkcje przyjmujące zmienną liczbę argumentów (301)
  • Argumenty funkcji main() (302)
 • Podsumowanie (303)
 • Ćwiczenia (304)

Rozdział 6. O strukturze programu - ciąg dalszy (305)

 • Wskaźniki do funkcji (306)
  • Deklarowanie wskaźników do funkcji (306)
  • Wskaźnik do funkcji jako argument (309)
  • Tablice wskaźników do funkcji (311)
 • Inicjalizowanie parametrów funkcji (312)
 • Wyjątki (314)
  • Wywoływanie wyjątków (316)
  • Przechwytywanie wyjątków (316)
  • Obsługa wyjątków w MFC (318)
 • Obsługa błędów przydzielania pamięci (318)
 • Przeładowywanie funkcji (320)
  • Czym jest przeładowywanie funkcji (321)
  • Kiedy stosować przeładowywanie funkcji (323)
 • Szablony funkcji (323)
  • Stosowanie szablonu funkcji (324)
 • Przykład używania funkcji (326)
  • Implementacja kalkulatora (326)
  • Usuwanie spacji z łańcucha (330)
  • Obliczanie wartości wyrażenia (330)
  • Obliczanie wartości składnika (333)
  • Analizowanie liczby (334)
  • Składanie całego programu (337)
  • Rozszerzanie programu (339)
  • Wydobywanie podłańcucha (340)
  • Uruchamianie zmodyfikowanego programu (343)
 • Programowanie w C++/CLI (343)
  • Funkcje generyczne (345)
  • Kalkulator CLR (351)
 • Podsumowanie (357)
 • Ćwiczenia (358)

Rozdział 7. Definiowanie własnych typów danych (359)

 • Struktury w języku C++ (360)
  • Czym jest struktura (360)
  • Definiowanie struktury (360)
  • Inicjalizowanie struktury (361)
  • Uzyskiwanie dostępu do pól struktury (361)
  • Pomoc mechanizmu Intellisense w pracy ze strukturami (365)
  • Struktura RECT (366)
  • Używanie wskaźników ze strukturami (367)
 • Typy danych, obiekty, klasy i egzemplarze (369)
 • Zrozumieć klasy (372)
  • Definiowanie klasy (373)
  • Deklarowanie obiektów klasy (373)
  • Uzyskiwanie dostępu do zmiennych składowych klasy (374)
  • Funkcje składowe klasy (376)
  • Umiejscowienie definicji funkcji składowej (378)
  • Funkcje inline (379)
 • Konstruktory klas (380)
  • Czym jest konstruktor (380)
  • Konstruktor domyślny (382)
  • Przypisywanie domyślnych wartości parametrom umieszczonym w klasach (385)
  • Używanie listy inicjalizacyjnej w konstruktorze (387)
 • Prywatne składowe klasy (387)
  • Uzyskiwanie dostępu do prywatnych zmiennych składowych klasy (390)
  • Przyjaciele klasy (391)
  • Domyślny konstruktor kopiujący (394)
 • Wskaźnik this (395)
 • Stałe obiekty klasy (398)
  • Stałe funkcje składowe klasy (399)
  • Definiowanie funkcji składowej poza klasą (400)
 • Tablice obiektów klasy (401)
 • Składowe statyczne klasy (402)
  • Statyczne zmienne składowe klasy (403)
  • Statyczne funkcje składowe klasy (405)
 • Wskaźniki i referencje do obiektów klasy (406)
  • Wskaźniki do obiektów (406)
  • Referencje do obiektów (409)
 • Programowanie w C++/CLI (411)
  • Definiowanie typów klas wartości (412)
  • Definiowanie typów referencyjnych (417)
  • Właściwości klasy (420)
  • Pola initonly (433)
  • Konstruktor statyczny (434)
 • Podsumowanie (435)
 • Ćwiczenia (436)

Rozdział 8. Więcej na temat klas (439)

 • Destruktory klas (439)
  • Czym jest destruktor (440)
  • Destruktor domyślny (440)
  • Destruktory i dynamiczne przydzielanie pamięci (442)
 • Implementacja konstruktora kopiującego (445)
 • Dzielenie pamięci pomiędzy zmiennymi (448)
  • Definiowanie unii (448)
  • Unie anonimowe (450)
  • Unie w klasach i strukturach (450)
 • Przeładowywanie operatorów (450)
  • Implementacja przeładowanego operatora (451)
  • Implementacja pełnej obsługi operatora (454)
  • Przeładowywanie operatora przypisania (458)
  • Przeładowywanie operatora dodawania (464)
  • Przeładowywanie operatorów inkrementacji i dekrementacji (468)
 • Szablony klas (468)
  • Definiowanie szablonu klasy (469)
  • Tworzenie obiektów klasy szablonu (472)
  • Szablony klas z wieloma parametrami (475)
 • Używanie klas (477)
  • Interfejs klasy (477)
  • Definiowanie problemu (477)
  • Implementacja klasy (478)
  • Definiowanie klasy CBox (486)
  • Zastosowanie klasy CBox (497)
 • Organizowanie kodu programu (500)
  • Nazewnictwo plików programu (500)
 • Programowanie w C++/CLI (502)
  • Przeładowywanie operatorów w klasach wartości (503)
  • Przeładowywanie operatorów inkrementacji i dekrementacji (508)
  • Przeładowywanie operatorów w klasach referencyjnych (509)
 • Podsumowanie (511)
 • Ćwiczenia (512)

Rozdział 9. Dziedziczenie i funkcje wirtualne (515)

 • Podstawy programowania zorientowanego obiektowo (OOP) (515)
 • Dziedziczenie w klasach (517)
  • Czym jest klasa bazowa (517)
  • Tworzenie klas pochodnych (518)
 • Kontrola dostępu do dziedziczonych składowych (521)
  • Działanie konstruktora w klasie pochodnej (524)
  • Deklarowanie chronionych składowych klasy (528)
  • Poziom dostępu do dziedziczonych składowych klasy (531)
 • Konstruktor kopiujący w klasie pochodnej (532)
 • Składowe klasy jako przyjaciele (537)
  • Klasy zaprzyjaźnione (538)
  • Ograniczenia klas zaprzyjaźnionych (538)
 • Funkcje wirtualne (539)
  • Czym jest funkcja wirtualna (541)
  • Używanie wskaźników do obiektów klas (544)
  • Używanie referencji z funkcjami wirtualnymi (545)
  • Funkcje czysto wirtualne (547)
  • Klasy abstrakcyjne (548)
  • Pośrednie klasy bazowe (551)
  • Wirtualne destruktory (553)
 • Rzutowanie pomiędzy typami klasowymi (559)
 • Klasy zagnieżdżone (559)
 • Programowanie w C++/CLI (563)
  • Dziedziczenie w C++/CLI (563)
  • Klasy interfejsowe (569)
  • Definiowanie klas interfejsowych (570)
  • Klasy i asemblacje (574)
  • Definiowanie nowych funkcji (579)
  • Delegaty i zdarzenia (579)
  • Finalizatory i destruktory w klasach referencyjnych (592)
  • Klasy generyczne (594)
 • Podsumowanie (605)
 • Ćwiczenia (607)

Rozdział 10. Debugowanie (611)

 • Co znaczy debugowanie (611)
  • Błędy oprogramowania (613)
  • Najczęściej spotykane błędy (614)
 • Podstawowe operacje debugowania (615)
  • Ustawianie punktów wstrzymania (617)
  • Ustawianie punktów śledzenia (619)
  • Rozpoczynanie debugowania (620)
  • Zmienianie wartości zmiennej (625)
 • Dodawanie kodu debugującego (625)
  • Asercje (626)
  • Dodawanie własnego kodu debugowania (627)
 • Debugowanie programu (633)
  • Stos wywołań (633)
  • Szukanie błędu krok po kroku (635)
 • Testowanie rozszerzonej klasy (638)
  • Odnajdywanie następnego błędu (641)
 • Debugowanie pamięci dynamicznej (641)
  • Funkcje sprawdzające obszar wolnej pamięci (642)
  • Sterowanie operacjami debugowania obszaru wolnej pamięci (643)
  • Dane wyjściowe debuggera obszaru wolnej pamięci (644)
 • Debugowanie programów w C++/CLI (650)
  • Używanie klas Debug i Trace (650)
 • Podsumowanie (659)

Rozdział 11. Założenia programowania dla systemu Windows (661)

 • Podstawy programowania dla systemu Windows (662)
  • Elementy okna (663)
  • Programy dla Windowsa i system operacyjny (664)
  • Programy sterowane zdarzeniami (665)
  • Komunikaty Windowsa (665)
  • Windows API (666)
  • Typy danych w systemie Windows (666)
  • Notacja w programach dla systemu Windows (667)
 • Struktura programu dla systemu Windows (668)
  • Funkcja WinMain() (669)
  • Funkcje przetwarzania komunikatów (681)
  • Prosty program dla systemu Windows (686)
 • Organizacja programu dla systemu Windows (686)
 • Microsoft Foundation Classes (689)
  • Notacja MFC (689)
  • Jak jest ustrukturyzowany program MFC (690)
  • Korzystanie z formularzy systemu Windows (693)
 • Podsumowanie (695)

Rozdział 12. Programowanie dla systemu Windows z wykorzystaniem Microsoft Foundation Classes (699)

 • Architektura dokument-widok w MFC (700)
  • Czym jest dokument (700)
  • Interfejsy dokumentu (700)
  • Czym jest widok (701)
  • Łączenie dokumentu i jego widoków (702)
  • Aplikacja a MFC (702)
 • Tworzenie aplikacji MFC (705)
  • Tworzenie aplikacji SDI (707)
  • Wynik działania MFC Application Wizard (710)
  • Tworzenie aplikacji MDI (721)
 • Podsumowanie (724)
  • Ćwiczenia (724)

Rozdział 13. Praca z menu i paskami narzędzi (727)

 • Komunikacja z systemem Windows (727)
  • Zrozumieć mapy komunikatów (728)
  • Kategorie komunikatów (731)
  • Obsługa komunikatów w programie (732)
 • Rozwijanie programu Sketcher (733)
 • Elementy menu (734)
  • Tworzenie i edycja zasobów menu (734)
 • Dodawanie procedur obsługi dla komunikatów menu (739)
  • Wybieranie klasy obsługującej komunikaty menu (740)
  • Tworzenie funkcji komunikatu menu (741)
  • Tworzenie kodu dla funkcji komunikatów menu (743)
  • Dodawanie procedur obsługi komunikatów uaktualniających interfejs użytkownika (747)
 • Dodawanie przycisków paska narzędzi (752)
  • Edycja właściwości przycisku paska narzędzi (753)
  • Testowanie przycisków narzędzi (754)
  • Dodawanie wskazówek (755)
 • Podsumowanie (756)
 • Ćwiczenia (757)

Rozdział 14. Rysowanie w oknie (759)

 • Podstawy rysowania w oknie (759)
  • Obszar klienta okna (760)
  • Graphical Device Interface (761)
 • Mechanizm rysowania w Visual C++ (763)
  • Klasa widoku w aplikacji (763)
  • Klasa CDC (765)
 • Rysowanie grafiki w praktyce (774)
 • Programowanie myszy (776)
  • Komunikaty z myszy (777)
  • Procedury obsługi komunikatów myszy (779)
  • Rysowanie za pomocą myszy (781)
 • Testowanie szkicownika (805)
  • Uruchamianie przykładu (806)
  • Przechwytywanie komunikatów myszy (807)
 • Podsumowanie (808)
 • Ćwiczenia (809)

Rozdział 15. Tworzenie dokumentu i poprawianie widoku (811)

 • Czym są klasy kolekcji (811)
  • Typy kolekcji (812)
  • Klasy kolekcji z kontrolą typów (813)
  • Kolekcje obiektów (813)
  • Kolekcje wskaźników z kontrolą typów (823)
 • Korzystanie z szablonu klasy CList (825)
  • Rysowanie krzywej (826)
  • Definiowanie klasy CCurve (827)
  • Implementacja klasy CCurve (829)
  • Sprawdzanie klasy CCurve (830)
 • Tworzenie dokumentu (831)
  • Używanie wzorca CTypedPtrList (831)
 • Poprawianie widoku (837)
  • Uaktualnianie wielokrotnych widoków (837)
  • Przewijanie widoków (840)
  • Korzystanie z trybu mapowania MM_LOENGLISH (844)
 • Usuwanie i przesuwanie kształtów (846)
 • Implementacja menu kontekstowego (847)
  • Łączenie menu z klasą (848)
  • Wybieranie menu kontekstowego (850)
  • Podświetlanie elementów (855)
  • Obsługa komunikatów menu (860)
 • Rozwiązywanie problemu nakładających się elementów (867)
 • Podsumowanie (869)
  • Ćwiczenia (870)

Rozdział 16. Praca z oknami dialogowymi i kontrolkami (871)

 • Poznaj okna dialogowe (871)
 • Poznaj kontrolki (872)
  • Wspólne kontrolki (874)
 • Tworzenie zasobu okna dialogowego (874)
  • Dodawanie kontrolek do okna dialogowego (875)
 • Programowanie okna dialogowego (877)
  • Dodawanie klasy dialogu (877)
  • Modalne i niemodalne okna dialogowe (878)
  • Wyświetlanie okna dialogowego (878)
 • Obsługa kontrolek okna dialogowego (882)
  • Inicjalizowanie kontrolek (882)
  • Obsługa komunikatów przycisku opcji (884)
 • Kończenie operacji okna dialogowego (885)
  • Dodawanie szerokości pióra do dokumentu (885)
  • Dodawanie szerokości pióra do elementów (886)
  • Tworzenie elementów w widoku (887)
  • Testowanie okna dialogowego (888)
 • Używanie pokrętła (889)
  • Dodawanie elementu menu Scale oraz przycisku paska narzędzi (889)
  • Tworzenie pokrętła (889)
  • Generowanie klasy okna dialogowego Scale (892)
  • Wyświetlanie pokrętła (895)
 • Korzystanie ze współczynnika skali (896)
  • Skalowalne tryby mapowania (896)
  • Ustawianie rozmiaru dokumentu (897)
  • Ustawianie trybu mapowania (898)
  • Implementowanie przewijania ze skalowaniem (900)
 • Praca z paskami stanu (902)
  • Dodawanie paska stanu do ramki (902)
 • Używanie pól list (906)
  • Usuwanie okna dialogowego Scale (907)
  • Tworzenie kontrolki pola list (907)
 • Korzystanie z kontrolki pola tekstowego (910)
  • Tworzenie zasobu pola tekstowego (911)
  • Tworzenie klasy okna dialogowego (912)
  • Dodawanie elementu menu Text (914)
  • Definiowanie elementu Text (915)
  • Implementacja klasy CText (916)
  • Tworzenie elementu Text (917)
 • Podsumowanie (919)
 • Ćwiczenia (920)

Rozdział 17. Przechowywanie i drukowanie dokumentów (921)

 • Poznaj serializację (922)
 • Serializowanie dokumentu (922)
  • Serializacja w definicji klasy dokumentu (922)
  • Serializacja w implementacji klasy dokumentu (924)
  • Zestaw funkcji klas opartych na CObject (926)
  • Jak działa serializacja (928)
  • Jak zaimplementować serializację klasy (929)
 • Stosowanie serializacji (929)
  • Rejestrowanie zmian dokumentu (929)
  • Serializowanie dokumentu (931)
  • Serializowanie klas elementów (932)
 • Testowanie serializacji (935)
 • Przenoszenie tekstu (937)
 • Drukowanie dokumentu (939)
  • Proces drukowania (939)
 • Implementacja wielostronicowych wydruków (942)
  • Uzyskiwanie całkowitego rozmiaru dokumentu (943)
  • Przechowywanie danych drukowania (944)
  • Przygotowania do wydruku (945)
  • Porządkowanie po drukowaniu (947)
  • Przygotowywanie kontekstu urządzenia (947)
  • Drukowanie dokumentu (948)
  • Drukowanie dokumentu (952)
 • Podsumowanie (953)
 • Ćwiczenia (954)

Rozdział 18. Tworzenie własnych plików DLL (955)

 • Poznaj DLL (955)
  • Jak działają DLL (957)
  • Zawartość DLL (960)
  • Odmiany DLL (961)
 • Co umieścić w DLL (962)
 • Pisanie DLL (963)
  • Pisanie i używanie rozszerzającej DLL (963)
  • Eksportowanie zmiennych i funkcji z DLL (970)
  • Importowanie symboli do programu (971)
  • Implementowanie eksportowania symboli z DLL (972)
 • Podsumowanie (974)
 • Ćwiczenia (975)

Rozdział 19. Łączenie się ze źródłami danych (977)

 • Podstawy baz danych (977)
 • Nieco o języku SQL (980)
  • Pobieranie danych z użyciem języka SQL (980)
  • Łączenie tabel w języku SQL (982)
  • Sortowanie rekordów (985)
 • Obsługa baz danych w MFC (985)
  • Klasy MFC obsługujące ODBC (986)
 • Tworzenie aplikacji bazodanowej (987)
  • Rejestrowanie bazy danych ODBC (987)
  • Generowanie programu MFC ODBC (989)
  • Poznaj strukturę programu (992)
  • Testowanie przykładu (1002)
 • Sortowanie zestawu rekordów (1004)
  • Zmienianie podpisu okna (1004)
 • Używanie drugiego obiektu zestawu rekordów (1005)
  • Dodawanie klasy zestawu rekordów (1006)
  • Dodawanie klasy widoku dla zestawu rekordów (1009)
  • Dostosowywanie zestawu rekordów (1013)
  • Dostęp do wielu widoków tablic (1016)
  • Przeglądanie zamówień na produkt (1022)
 • Przeglądanie informacji o kliencie (1022)
  • Dodawanie zestawu rekordów dla informacji o kliencie (1023)
  • Tworzenie zasobu okna dialogowego z informacjami o kliencie (1023)
  • Tworzenie klasy widoku dla informacji o kliencie (1024)
  • Dodawanie filtra (1026)
  • Implementacja parametru filtra (1028)
  • Łączenie okna dialogowego Order z oknem dialogowym Customer (1029)
  • Testowanie przeglądarki bazy danych (1031)
 • Podsumowanie (1032)
 • Ćwiczenia (1032)

Rozdział 20. Aktualizacja źródeł danych (1033)

 • Operacje aktualizacji (1033)
  • Operacje aktualizacji CRecordSet (1034)
  • Transakcje (1036)
 • Prosty przykład uaktualnienia (1038)
  • Dostosowywanie aplikacji (1040)
 • Zarządzanie procesem aktualizacji (1042)
  • Implementacja trybu uaktualniania (1044)
 • Dodawanie wierszy do tabeli (1052)
  • Proces wpisywania zamówienia (1053)
  • Tworzenie zasobów (1054)
  • Tworzenie zestawów rekordów (1055)
  • Tworzenie widoków zestawu rekordów (1055)
  • Dodawanie kontrolek do zasobów dialogu (1060)
  • Implementacja przełączania okien dialogowych (1064)
  • Tworzenie identyfikatora zamówienia (1068)
  • Przechowywanie danych zamówienia (1073)
  • Wybieranie produktów dla zamówienia (1075)
  • Dodawanie nowego zamówienia (1077)
 • Podsumowanie (1082)
 • Ćwiczenia (1082)

Rozdział 21. Aplikacje wykorzystujące Windows Forms (1083)

 • Poznaj formularze systemu Windows (1083)
 • Poznaj aplikacje Windows Forms (1084)
  • Zmienianie właściwości formularza (1086)
  • Jak startuje aplikacja (1087)
 • Dostosowywanie GUI aplikacji (1088)
  • Dodawanie kontrolek do formularza (1089)
  • Dodawanie zakładek (1092)
  • Korzystanie z kontrolki GroupBox (1094)
  • Używanie kontrolek Button (1097)
  • Korzystanie z kontrolki WebBrowser (1099)
  • Sposób działania aplikacji Winning Application (1100)
  • Dodawanie menu kontekstowego (1102)
  • Tworzenie procedur obsługi zdarzeń (1102)
  • Obsługa zdarzeń dla menu Limits (1108)
  • Tworzenie okna dialogowego (1109)
  • Używanie okna dialogowego (1115)
  • Dodawanie drugiego okna dialogowego (1120)
  • Implementacja elementu menu Help/About (1128)
  • Obsługa kliknięcia przycisku (1128)
  • Reagowanie na menu kontekstowe (1131)
 • Podsumowanie (1138)
 • Ćwiczenia (1139)

Rozdział 22. Dostęp do źródeł danych w aplikacjach Windows Forms (1141)

 • Praca ze źródłami danych (1142)
 • Dostęp do danych i ich wyświetlanie (1143)
 • Używanie kontrolki DataGridView (1143)
 • Używanie kontrolki DataGridView w trybie niezwiązanym (1145)
 • Dostosowywanie kontrolki DataGridView (1151)
  • Dostosowywanie komórek nagłówkowych (1152)
  • Dostosowywanie pozostałych komórek (1153)
  • Dynamiczne ustawianie stylów komórki (1160)
 • Używanie trybu związanego (1165)
 • Komponent BindingSource (1166)
 • Korzystanie z kontrolki BindingNavigator (1171)
 • Wiązanie z pojedynczymi kontrolkami (1174)
 • Praca z wieloma tabelami (1178)
 • Podsumowanie (1179)
 • Ćwiczenia (1180)

Dodatek A Słowa kluczowe w języku C++ (1181)

Dodatek B Kody ASCII (1183)

Skorowidz (1189)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań