Microsoft Visual Studio 2005. Księga eksperta

Autorzy:

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Microsoft Visual Studio 2005 Unleashed
ISBN: 978-83-246-0837-9
Cena: 109 zł
Oprawa: twarda
Format: B5
Data wydania: 2007.09.20
Liczba stron: 848
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/vs25ke/vs25ke-3.pdf
Kategoria: Inne

Zwiększ swoją produktywność dzięki Visual Studio 2005 oraz Team System

 • Kompletny przegląd środowiska
 • Nowości w Visual Studio 2005
 • Praca zespołowa w Team System

Microsoft nie zaprzestaje wysiłków, doskonaląc narzędzia do tworzenia programów dla platformy .NET. Visual Studio 2005 to następny krok w tym kierunku. Nowe właściwości pozwalają jeszcze bardziej zwiększyć wydajność programistów, poprawić komfort ich pracy i zautomatyzować wykonywanie żmudnych zadań, a wersja Team System umożliwia współpracę całych zespołów projektowych, włączając w to menedżerów projektu, architektów, programistów, testerów czy administratorów. Wielość możliwości i funkcji środowiska Visual Studio 2005 sprawia, że nawet doświadczonym programistom przyda się wszechstronne źródło wiedzy.

Książka "Microsoft Visual Studio 2005. Księga eksperta" to podręcznik, w którym wyczerpująco omówiono to rozbudowane środowisko. Dzięki niemu poznasz elementy interfejsu użytkownika potrzebne do utworzenia aplikacji od początku do końca -- od przygotowywania projektu, poprzez pisanie i modyfikowanie kodu, aż po diagnozowanie i testowanie programu. Nauczysz się korzystać z nowych funkcji Visual Studio 2005 umożliwiających między innymi automatyzację testów, wydajną refaktoryzację czy wiązanie danych bez konieczności pisania kodu, co przyczyni się do wzrostu Twej produktywności. Dowiesz się także, jak używać narzędzi wersji Team System pozwalających na sprawną współpracę wielu osób pracujących przy tworzeniu oprogramowania.

 • Przegląd okien projektowych i edytorów
 • Praca z projektami i rozwiązaniami
 • Diagnozowanie kodu
 • Obsługa baz danych
 • Refaktoryzacja kodu
 • Pisanie kreatorów, makr i dodatków
 • Tworzenie aplikacji sieciowych w ASP.NET
 • Pisanie i konsumowanie usług sieciowych
 • Automatyzacja testów
 • Zarządzanie zmianami i kontrola wersji
 • Współpraca zespołowa
 • Społeczność programistów .NET

Ta książka to nieoceniona pomoc
dla wszystkich użytkowników Visual Studio 2005.

Microsoft Visual Studio 2005. Księga eksperta -- spis treści

O autorach (15)

Wprowadzenie (17)

Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2005 i .NET (21)

Rozdział 1. Krótki przegląd Visual Studio 2005 (23)

 • Kilka przydatnych usprawnień (23)
  • Projektowanie, pisanie i przeglądanie kodu (24)
  • Edycja i diagnozowanie kodu (32)
  • Współdzielenie (i wykorzystywanie) kodu w społeczności programistów (37)
  • Uwzględnianie potrzeb różnych klientów (38)
  • Połączenie z danymi (43)
  • Automatyzacja testów aplikacji (45)
 • Przegląd wersji (46)
  • Wersje Express (47)
  • Wersja Standard (48)
  • Wersja Professional (48)
  • Visual Studio Team System (49)
 • Podsumowanie (53)

Rozdział 2. Krótki przegląd środowiska IDE (55)

 • Instalacja (55)
  • Wybór języka (55)
  • Instalowanie narzędzi do kontroli kodu źródłowego (56)
  • Konfigurowanie środowiska programistycznego (57)
 • Strona startowa (59)
  • Opcje uruchomieniowe (60)
 • Pierwszy projekt (60)
 • Pasek menu (61)
 • Liczne paski narzędzi (66)
  • Standardowy pasek narzędzi (66)
 • Okno narzędzi (68)
 • Graficzne okna projektowe (69)
 • Edytory tekstu (70)
  • Edytory kodu (70)
  • Dostosowywanie edytorów (73)
 • Solution Explorer (74)
 • Okno Properties (74)
 • Zarządzanie wieloma oknami środowiska IDE (75)
  • Przyczepianie (75)
  • Dokowanie (76)
 • Podsumowanie (78)

Rozdział 3. Rozszerzenia platformy i języków .NET w wersji 2005 (79)

 • Rozszerzenia wspólne dla różnych języków .NET (79)
  • Typy ogólne (80)
  • Typy dopuszczające wartość null (85)
  • Typy (klasy) częściowe (88)
  • Właściwości z mieszanym poziomem dostępu (89)
  • Wieloznaczne przestrzenie nazw (89)
 • Rozszerzenia języka Visual Basic (90)
  • Instrukcja Continue (91)
  • Typy bez znaku (91)
  • Operator IsNot (91)
  • Blok Using (92)
  • Dostęp do formularzy podobny jak w Visual Basic 6 (92)
  • Jawne zerowe dolne ograniczenie w tablicach (92)
  • Przeciążanie operatorów (93)
  • Niestandardowe zdarzenia (93)
 • Rozszerzenia języka C# (93)
  • Metody anonimowe (94)
  • Klasy statyczne (95)
  • Używanie dwóch wersji tego samego podzespołu (96)
  • Podzespoły zaprzyjaźnione (97)
 • Rozszerzenia platformy .NET 2.0 (98)
  • Nowe właściwości w podstawowych technologiach (99)
 • Podsumowanie (100)

Część II Środowisko Visual Studio 2005 - szczegóły (101)

Rozdział 4. Rozwiązania i projekty (103)

 • Wprowadzenie do rozwiązań (103)
  • Tworzenie rozwiązania (104)
  • Korzystanie z rozwiązań (108)
 • Zapoznawanie się z projektami (113)
  • Tworzenie projektu (113)
  • Używanie plików definicji projektu (116)
  • Praca z projektami (121)
 • Podsumowanie (126)

Rozdział 5. Przeglądarki i eksploratory (129)

 • Okno Solution Explorer (129)
  • Ikony i wskazówki graficzne (130)
  • Zarządzanie rozwiązaniami (134)
  • Zarządzanie projektami (135)
 • Okno Class View (135)
  • Pasek narzędzi (135)
  • Pasek wyszukiwania (137)
  • Panel obiektów (137)
  • Panel składowych (139)
 • Okno Server Explorer (140)
  • Połączenia z danymi (140)
  • Komponenty serwera (141)
 • Okno Object Browser (145)
  • Zmiana zasięgu (145)
  • Przeglądanie obiektów (146)
 • Okno Performance Explorer (148)
  • Tworzenie sesji wydajności (148)
  • Konfigurowanie sesji (149)
  • Jednostki docelowe sesji (153)
  • Raporty (154)
  • Czytanie raportów dotyczących wydajności (154)
 • Okno Macro Explorer (160)
  • Węzeł główny - Macros (161)
  • Projekty (161)
  • Moduły (162)
  • Makra (162)
 • Okno Document Outline (162)
  • Modyfikowanie elementów (162)
 • Podsumowanie (164)

Rozdział 6. Wprowadzenie do edytorów i okien projektowych (165)

 • Podstawy (165)
  • Edytor tekstu (166)
  • Okna projektowe środowiska Visual Studio (168)
 • Pisanie kodu w edytorze (168)
  • Otwieranie edytora (169)
  • Pisanie kodu (169)
  • Budowa okna edytora kodu (171)
  • Narzędzia do nawigowania po kodzie (173)
  • Przeszukiwanie dokumentów (175)
  • Diagnozowanie w edytorze kodu (183)
  • Drukowanie kodu (186)
  • Używanie okna Code Definition (187)
 • Tworzenie i modyfikowanie dokumentów i szablonów XML (188)
 • Tworzenie aplikacji bazujących na formularzach Windows (191)
  • Dostosowywanie wyglądu formularza (192)
  • Dodawanie kontrolek do formularza (193)
  • Pisanie kodu (195)
 • Tworzenie formularzy sieciowych (198)
  • Projektowanie aplikacji bazujących na formularzach sieciowych (199)
 • Tworzenie komponentów i kontrolek (203)
  • Tworzenie nowego komponentu lub kontrolki (204)
  • Uwagi na temat pisania kodu komponentów (205)
 • Podsumowanie (206)

Rozdział 7. Korzystanie z narzędzi zwiększających produktywność (207)

 • Podstawowe narzędzia pomocnicze edytorów kodu (209)
  • Śledzenie zmian (209)
  • Wskazówki dotyczące problemów (209)
  • Aktywne odnośniki (210)
  • Kolorowanie składni (211)
 • Schematy i nawigacja (212)
  • Schematy kodu (212)
  • Nawigowanie po kodzie HTML (214)
 • Inteligentne znaczniki i operacje (216)
  • Okno projektowe HTML (216)
  • Okno projektowe formularzy Windows (217)
  • Edytor kodu (217)
 • Mechanizm IntelliSense (217)
  • Uzupełnianie słów (Complete Word) (218)
  • Okno z informacjami podręcznymi (Quick Info) (219)
  • Okno z listą składowych (List Members) (220)
  • Okno z informacjami o parametrach (Parameter Info) (220)
  • Fragmenty kodu i kod szablonowy (221)
  • Dopasowywanie nawiasów (229)
  • Dostosowywanie mechanizmu IntelliSense do własnych potrzeb (230)
 • Okno Task List (231)
  • Zadania związane z komentarzami (232)
  • Zadania związane ze skrótami (233)
  • Zadania użytkownika (234)
 • Podsumowanie (234)

Rozdział 8. Refaktoryzacja kodu (235)

 • Podstawy refaktoryzacji w Visual Studio (236)
  • Uruchamianie narzędzi do refaktoryzacji (237)
  • Podgląd zmian (240)
 • Zmienianie nazw (241)
  • Uruchamianie operacji Rename (242)
  • Używanie okna dialogowego Rename (243)
 • Pobieranie metod (244)
  • Uruchamianie refaktoryzacji Extract Method (244)
  • Pobieranie metod (245)
  • Generowanie szkieletu metody (250)
 • Pobieranie interfejsów (250)
  • Uruchamianie refaktoryzacji Extract Interface (250)
  • Pobieranie interfejsów (251)
 • Refaktoryzacja parametrów (253)
  • Usuwanie parametrów (253)
  • Przekształcanie zmiennych lokalnych na parametry (254)
  • Zmiana kolejności parametrów (256)
 • Hermetyzacja pól (257)
  • Uruchamianie refaktoryzacji Encapsulate Field (257)
  • Okno dialogowe Encapsulate Field (258)
 • Podsumowanie (259)

Rozdział 9. Diagnozowanie w Visual Studio 2005 (261)

 • Podstawy diagnozowania (261)
  • Scenariusz (262)
  • Wiele etapów diagnozowania (262)
  • Diagnozowanie aplikacji (samodzielne sprawdzanie) (263)
  • Podsumowanie podstaw diagnozowania (272)
 • Debuger środowiska Visual Studio (272)
  • Menu i pasek narzędzi Debug (272)
  • Opcje diagnozowania (276)
  • Wkraczanie w kod, wychodzenie z niego i przeskakiwanie (277)
  • Określanie warunków wstrzymania wykonywania kodu (282)
  • Korzystanie z punktów śledzenia (When Hit...) (289)
  • Podglądanie danych w debugerze (291)
  • Korzystanie z funkcji "zmień i kontynuuj" (297)
  • Zdalne diagnozowanie (298)
 • Podsumowanie (299)

Rozdział 10. Obiektowy model automatyzacji środowiska Visual Studio (301)

 • Przegląd obiektowego modelu automatyzacji (302)
  • Wersje modelu obiektowego (302)
  • Kategorie automatyzacji (302)
  • Obiekt główny DTE (DTE2) (304)
 • Obiekty Solution i Project (306)
  • Kontrolowanie projektów wchodzących w skład rozwiązania (308)
  • Dostęp do kodu projektu (308)
 • Okna (309)
  • Dostęp do okien (311)
  • Interakcja z oknami (312)
  • Okna tekstowe i panele (315)
  • Rodzaje okien narzędzi (317)
  • Okna połączone (325)
 • Paski poleceń (326)
 • Dokumenty (330)
  • Dokumenty tekstowe (330)
 • Obiekty polecenia (341)
  • Wykonywanie poleceń (343)
  • Dodawanie klawiszy skrótu (343)
 • Obiekty debugera (344)
 • Zdarzenia automatyzacji (345)
 • Podsumowanie (346)

Rozdział 11. Tworzenie makr, dodatków i kreatorów (347)

 • Pisanie makr (348)
  • Rejestrowanie makr (348)
  • Korzystanie z okna Macro Explorer (349)
  • Używanie środowiska IDE Macros (350)
  • Obsługa zdarzeń (357)
  • Wywoływanie makr (363)
 • Tworzenie dodatków w Visual Studio (366)
  • Zarządzanie dodatkami (367)
  • Uruchamianie kreatora dodatków (368)
  • Struktura dodatków (375)
  • Przykładowy dodatek - paleta do wybierania kolorów (383)
 • Tworzenie kreatorów dla środowiska Visual Studio (403)
  • Analiza struktury kreatorów (403)
  • Tworzenie kreatorów typu Add New Item (406)
 • Podsumowanie (411)

Rozdział 12. Społeczność .NET: wykorzystanie i tworzenie współdzielonego kodu (413)

 • Możliwości Visual Studio związane ze społecznością (413)
  • Strona startowa Visual Studio (414)
  • Menu Community (419)
 • Wykrywanie i wykorzystanie współdzielonych zasobów (430)
  • Rodzaje współdzielonych zasobów (430)
  • Wyszukiwanie odpowiednich zasobów (431)
  • Instalowanie i przechowywanie udostępnianych zasobów (431)
 • Własny wkład w społeczność (433)
  • Tworzenie udostępnianych elementów (szablonów projektów i elementów) (433)
  • Tworzenie szablonów projektów (433)
  • Tworzenie szablonów elementów (439)
  • Tworzenie pakietów (440)
  • Udostępnianie własnych rozwiązań (447)
 • Podsumowanie (448)

Część III Visual Studio 2005 w praktyce (449)

Rozdział 13. Tworzenie interfejsów użytkownika w ASP.NET (451)

 • Podstawy witryn w ASP.NET (451)
  • Tworzenie nowego projektu aplikacji sieciowej (452)
  • Kontrolowanie właściwości i opcji projektu (460)
  • Tworzenie stron internetowych (465)
 • Projektowanie interfejsu użytkownika (470)
  • Określanie układu strony i położenia kontrolek (470)
  • Tworzenie jednolitego wyglądu i zachowania (472)
  • Tworzenie UI konfigurowanego przez użytkownika (482)
 • Praca z kontrolkami ASP.NET (491)
  • Udoskonalenia kontrolek ASP.NET (491)
  • Nowe kontrolki wewnątrz ASP.NET (492)
 • Podsumowanie (498)

Rozdział 14. Budowanie formularzy Windows (499)

 • Podstawy projektowania formularzy (499)
  • Uwzględnianie użytkownika końcowego (500)
  • Rola standardów UI (500)
  • Planowanie interfejsu użytkownika (501)
 • Tworzenie formularza (502)
  • Typ projektu Windows Application (503)
  • Właściwości i zdarzenia formularza (504)
 • Dodawanie kontrolek i komponentów (506)
  • Układ i pozycjonowanie kontrolek (507)
  • Używanie kontenerów (511)
  • Wygląd i zachowanie kontrolek (515)
  • Praca z kontrolkami ToolStrip (516)
  • Wyświetlanie danych (523)
 • Tworzenie własnych kontrolek (527)
  • Dziedziczenie z istniejącej kontrolki (527)
  • Definiowanie kontrolki użytkownika (528)
  • Tworzenie własnej kontrolki (531)
 • Podsumowanie (531)

Rozdział 15. Praca z bazami danych (533)

 • Tworzenie tabel i związków (533)
  • Tworzenie nowej bazy danych SQL Server (534)
  • Definiowanie tabel (535)
  • Korzystanie z Database Diagram Designer (537)
 • Praca z poleceniami SQL (541)
  • Pisanie zapytań (541)
  • Tworzenie widoków (545)
  • Programowanie procedur składowanych (545)
  • Tworzenie wyzwalaczy (549)
  • Tworzenie funkcji definiowanych przez użytkownika (549)
 • Korzystanie z projektów bazy danych (551)
  • Tworzenie projektu bazy danych (551)
  • Automatyczne generowanie skryptów (552)
  • Wykonywanie skryptu (553)
 • Tworzenie obiektów bazy danych w kodzie zarządzanym (554)
  • Rozpoczynanie projektu SQL Server (554)
  • Tworzenie procedury składowanej w C# (555)
 • Wiązanie kontrolek z danymi (557)
  • Wprowadzenie do wiązania danych (557)
  • Automatyczne generowanie związanych kontrolek Windows Forms (559)
  • Ręczne wiązanie kontrolek formularzy Windows (564)
  • Wiązanie danych z kontrolkami sieciowymi (568)
 • Podsumowanie (572)

Rozdział 16. Usługi sieciowe i Visual Studio (573)

 • Definicja usług sieciowych (574)
  • Terminy dotyczące usług sieciowych (574)
 • Komponenty projektu usługi sieciowej (575)
  • Usługi sieciowe .NET (575)
  • Projekt ASP.NET Web Service (576)
  • Pliki usługi sieciowej (577)
 • Programowanie usługi sieciowej (578)
  • Tworzenie usługi sieciowej (578)
  • Dostęp i wywoływanie usługi sieciowej (582)
 • Konsumowanie usługi sieciowej (588)
  • Definiowanie referencji sieciowej (588)
  • Wyświetlanie referencji sieciowej (590)
  • Wywoływanie usługi sieciowej (590)
 • Zarządzanie wyjątkami usług sieciowych (592)
  • Tworzenie wyjątku usługi sieciowej (592)
  • Obsługa wyjątków usług sieciowych (593)
 • Podsumowanie (593)

Część IV Visual Studio 2005 Team System (595)

Rozdział 17. Praca zespołowa i Visual Studio Team System (597)

 • Przegląd projektów tworzenia oprogramowania (597)
  • MSF Agile (598)
  • MSF dla CMMI (600)
 • Wprowadzenie do Visual Studio Team System (601)
  • Visual Studio Team Architect (603)
  • Visual Studio Team Developer (603)
  • Visual Studio Team Test (605)
  • Team Foundation Server (606)
 • Podsumowanie (608)

Rozdział 18. Zarządzanie i praca z projektami zespołowymi (611)

 • Anatomia Team Foundation Server (611)
  • Warstwa aplikacji (612)
  • Warstwa danych (614)
  • Bezpieczeństwo (615)
 • Zarządzanie projektem zespołowym (617)
  • Tworzenie nowego projektu zespołowego (618)
  • Dodawanie użytkowników do zespołu projektu (621)
  • Kontrolowanie struktury projektu i iteracji (626)
 • Przyłączanie się do zespołu projektowego (628)
  • Łączenie się z Team Foundation Server (628)
  • Korzystanie z Team Explorer (629)
  • Korzystanie z portalu projektu (629)
  • Korzystanie z Microsoft Office (631)
  • Korzystanie z alarmów projektu (633)
  • Praca z raportami projektu (634)
 • Podsumowanie (636)

Rozdział 19. Kontrola kodu źródłowego (637)

 • Podstawy systemu kontroli kodu źródłowego serwera Team Foundation (638)
  • Podstawowa architektura (638)
  • Uprawnienia w systemie zabezpieczeń (639)
 • Pierwsze kroki w korzystaniu z kontroli kodu źródłowego serwera Team Foundation (640)
  • Konfigurowanie środowiska Visual Studio (641)
  • Używanie okna Source Control Explorer (642)
  • Zarządzanie obszarami roboczymi (644)
  • Dodawanie plików do systemu kontroli kodu źródłowego (647)
 • Modyfikowanie plików objętych kontrolą kodu źródłowego (648)
  • Pobieranie plików z repozytorium kodu źródłowego (648)
  • Przesyłanie zmian (649)
  • Wprowadzenie do zbiorów zmian (654)
  • Odkładanie kodu (655)
  • Scalanie zmian (656)
 • Rozgałęzianie i scalanie (659)
  • Rozgałęzianie (660)
  • Scalanie (661)
 • Podsumowanie (662)

Rozdział 20. Śledzenie elementów roboczych (663)

 • Wprowadzenie do elementów roboczych (664)
  • Funkcje elementów roboczych i SDLC (664)
  • Wybieranie zestawu elementów roboczych dla własnego projektu (664)
  • Identyfikowanie wspólnych cech elementów roboczych (669)
 • Zarządzanie elementami roboczymi za pomocą narzędzi Team Explorer (678)
 • Wprowadzenie do ról zespołowych (684)
  • Wizja projektu (684)
  • Menedżer projektu (685)
  • Analityk biznesowy (692)
  • Programista (694)
  • Tester (698)
 • Dostosowywanie elementów roboczych do własnych potrzeb (699)
  • Umieszczanie w procesie elementów roboczych (700)
  • Dostosowywanie istniejących elementów roboczych (705)
 • Podsumowanie (707)

Rozdział 21. Modelowanie (709)

 • Elementy Team Architect (710)
  • Szablony projektów (710)
  • Szablony elementów (711)
 • Projektowanie aplikacji (711)
  • Korzystanie ze schematów aplikacji (712)
 • Definiowanie systemów (720)
  • Schemat systemu (720)
 • Definiowanie infrastruktury (722)
  • Schemat logicznego centrum danych (723)
 • Wdrażanie aplikacji (731)
  • Schemat wdrażania (732)
  • Sprawdzanie poprawności wdrożenia (733)
  • Raport dotyczący wdrożenia (733)
 • Implementowanie aplikacji (735)
  • Ustawianie właściwości implementacji (735)
  • Generowanie projektów (736)
 • Graficzne tworzenie kodu (736)
  • Schematy klasy (737)
  • Dodawanie elementów (738)
  • Definiowanie relacji między klasami (739)
  • Definiowanie metod, właściwości, pól i zdarzeń (742)
 • Podsumowanie (743)

Rozdział 22. Testowanie (745)

 • Tworzenie i konfigurowanie testów oraz zarządzanie nimi (746)
  • Projekty testów (746)
  • Elementy testów (748)
  • Menedżer testów (749)
  • Konfigurowanie testów (750)
 • Testy programistów (751)
  • Przykładowy test jednostki (751)
  • Pisanie efektywnych testów jednostek (752)
  • Używanie klas i metod testów jednostek (753)
  • Tworzenie testów jednostek (754)
  • Uruchamianie testów jednostek (755)
  • Analiza pokrycia kodu (757)
 • Testy sieciowe (759)
  • Rejestrowanie testów sieciowych (759)
  • Zarządzanie żądaniami w testach aplikacji sieciowych (761)
  • Uruchamianie testów sieciowych i przeglądanie wyników (762)
  • Dodawanie danych do testów sieciowych (762)
  • Pobieranie wartości z testów sieciowych (768)
  • Zasady sprawdzania poprawności w żądaniach (769)
 • Testy obciążenia (771)
  • Tworzenie testów obciążenia (772)
  • Przeglądanie i modyfikowanie testów obciążenia (777)
  • Uruchamianie testów obciążenia i wyświetlanie wyników (778)
 • Ręczne testy (779)
  • Tworzenie testów ręcznych (779)
  • Wykonywanie testów ręcznych (779)
 • Testy ogólne (780)
 • Testy uporządkowane (782)
  • Tworzenie testów uporządkowanych (782)
 • Podsumowanie (783)

Rozdział 23. Team Foundation Build (785)

 • Przegląd Team Foundation Build (785)
  • Architektura Team Foundation Build (786)
 • Tworzenie nowej wersji (789)
  • Określanie informacji o nowej wersji (789)
  • Modyfikowanie typu wersji (793)
  • Funkcje MSBuild (797)
 • Uruchamianie budowania (798)
  • Szeregowanie wersji (798)
  • Wywoływanie procesu budowania (799)
 • Monitorowanie i analizowanie wersji (800)
  • Wprowadzenie do przeglądarki Team Build Browser (800)
  • Raporty dotyczące wersji (803)
 • Podsumowanie (804)

Skorowidz (805)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań