Word 2007 PL. Kurs

Autor: Grzegorz Kowalczyk

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 978-83-246-0804-1
Cena: 34.9 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Nośnik: 1 CD
Data wydania: 2007.02.09
Liczba stron: 320
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/wo27ku/wo27ku-9.pdf
Kategoria: Word

Word to jeden z najpopularniejszych programów biurowych. Jest wykorzystywany niemal w każdej firmie i organizacji. Wygoda obsługi, rozbudowane narzędzia edycyjne i ogromne możliwości czynią z niego uniwersalną aplikację dla wszystkich, którzy w swojej pracy piszą i przetwarzają teksty. Worda można wykorzystać zarówno do napisania krótkiego pisma, jak i do przygotowania kilkusetstronicowej książki z ilustracjami, przypisami, skorowidzem i spisem treści.

Dzięki książce "Word 2007 PL. Kurs" opanujesz możliwości najnowszej wersji Worda. Poznasz interfejs użytkownika i zasady pracy z dokumentami. Nauczysz się wprowadzać i formatować tekst, wstawiać symbole i znaki specjalne oraz korzystać z autokorekty. Dowiesz się, w jaki sposób zabezpieczać dokumenty hasłem i tworzyć kopie zapasowe plików. Poznasz sposoby odzyskiwania tekstu z uszkodzonych dokumentów. Przeczytasz także o tworzeniu przypisów, indeksów i spisów treści oraz tabel i list, a także o drukowaniu dokumentów.

 • Uruchamianie i aktywacja najnowszego pakietu Office 2007
 • Interfejs użytkownika Worda 2007
 • Wstawianie tekstu
 • Wyszukiwanie i zastępowanie fragmentów tekstu
 • Praca z plikami
 • Formatowanie tekstu
 • Drukowanie
 • Wstawianie przypisów
 • Tworzenie skorowidzów i spisów treści
 • Tabele

Umiejętność obsługi Worda jest dziś niezbędna w każdej firmie.
Poznaj i Ty możliwości najnowszej wersji tego programu.

Word 2007 PL. Kurs -- spis treści

Rozdział 1. Tytułem wstępu... (7)

 • Wymagania systemowe pakietu Office 2007 (8)

Rozdział 2. Edycje pakietu Microsoft Office 2007 (9)

 • Aplikacje pakietu Microsoft Office 2007 (12)

Rozdział 3. Uruchamianie edytora Word 2007 (15)

 • Aktywacja programów pakietu Office 2007 (16)
 • Zaawansowane opcje uruchamiania edytora Word 2007 (19)
 • Nowy interfejs użytkownika edytora Word 2007 (22)

Rozdział 4. Tworzenie i edycja dokumentów (37)

 • Podstawowe operacje edycyjne (44)

Rozdział 5. Zarządzanie plikami - otwieranie, zapisywanie i ochrona dokumentów (101)

 • Nowy format plików Microsoft Office 2007 (101)
 • Otwieranie dokumentów (103)
 • Zapisywanie dokumentów (113)
 • Ochrona dokumentów (126)

Rozdział 6. Formatowanie dokumentów (137)

 • Co się stało z paskiem narzędzi Formatowanie? (138)
 • Formatowanie znaków (139)
 • Formatowanie akapitów (157)
 • Formatowanie z wykorzystaniem stylów (192)

Rozdział 7. Drukowanie dokumentów (205)

 • Podgląd wydruku (206)
 • Drukowanie dokumentów (210)

Rozdział 8. Tworzenie przypisów dolnych i końcowych (229)

 • Wstawianie przypisów (230)
 • Zmiana formatu znacznika przypisu (232)
 • Zmiana zakresu ciągłej numeracji przypisów (233)
 • Przenoszenie i kopiowanie przypisów (235)
 • Usuwanie przypisów (236)
 • Zmiana wyglądu separatora przypisów i dodawanie not kontynuacji przypisów (238)
 • Zamiana przypisów dolnych na przypisy końcowe (243)

Rozdział 9. Tworzenie i edycja tabel (245)

 • Tworzenie prostych tabel (246)
 • Zastosowanie szablonów tabel (248)
 • Szybkie wstawianie prostych tabel (249)
 • Zaznaczanie poszczególnych elementów tabeli (250)
 • Zmiana rozmiarów wierszy i kolumn w tabeli (253)
 • Zmiana szerokości kolumn tabeli przy użyciu linijki (254)
 • Usuwanie tabeli (257)
 • Wstawianie kolumn (259)
 • Wstawianie nowego wiersza do edytowanej tabeli (260)
 • Łączenie wybranych komórek tabeli (261)
 • Dzielenie komórek tabeli (262)
 • Przenoszenie tabeli w inne miejsce (264)
 • Automatyczne powielanie nagłówków tabeli (265)
 • Rysowanie tabel, czyli przyjemne z pożytecznym (266)
 • Tworzenie tabel metodą mieszaną (270)
 • Obracanie tekstu w tabeli o 900 (275)
 • Formatowanie tabel (276)

Rozdział 10. Tworzenie i edycja list (277)

 • Listy wypunktowane (278)
 • Listy numerowane (283)
 • Listy wielopoziomowe (hierarchiczne) (288)

Rozdział 11. Tworzenie i edycja kolumn (291)

 • Szybkie dzielenie tekstu na kolumny (292)
 • Szybka zmiana szerokości kolumn (293)
 • Zaawansowane opcje tworzenia kolumn (294)
 • Łamanie kolumn (296)
 • Równoważenie długości kolumn (297)
 • Wyświetlanie znaczników granic kolumn (tekstu) (298)
 • Usuwanie podziału na kolumny (299)

Rozdział 12. Tworzenie spisów treści (301)

 • Szybkie tworzenie spisu treści (302)
 • Zaawansowane tworzenie spisu treści (303)
 • Tworzenie spisu treści za pomocą stylów niestandardowych (305)
 • Szybkie oznaczanie haseł spisu treści (306)
 • Tworzenie spisu treści przy użyciu ręcznego oznaczania haseł (307)
 • Aktualizacja spisów treści (309)
 • Usuwanie spisów treści z edytowanych dokumentów (310)

Skorowidz (311)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań