Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II

Autor: Tony Stubblebine

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Regular Expression Pocket Reference
ISBN: 978-83-246-1392-2
Cena: 17.9 zł
Oprawa: miękka
Format: B6
Data wydania: 2008.01.29
Liczba stron: 160
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/wyrlk2/wyrlk2-1.pdf
Kategoria: Teoria i techniki programowania

Poznaj wyrażenia regularne, aby wykorzystać moc ich możliwości
w najpopularniejszych językach programowania!

 • Chcesz poznać przepisy na wyrażenia regularne?
 • Chcesz wykorzystywać możliwości Unicode w języku Ruby, Java, Perl, PHP, Pyton, C oraz .NET?
 • Chcesz wiedzieć, jak stosować wyrażenia regularne zaimplementowane w różnych językach programowania?

Wyrażenia regularne są narzędziem umożliwiającym analizę i modyfikowanie tekstu przez dopasowywanie wzorców. Są one łańcuchem znaków zawierającym kombinację normalnych znaków oraz specjalnych metaznaków i metasekwencji, a dopasowywanie wzorców polega na odszukaniu fragmentu łańcucha opisywanego przez wyrażenie regularne. Wyrażenia te znajdują zastosowanie przy sprawdzaniu wartości zmiennych, zmianie formatu, przeprowadzaniu złożonych operacji wyszukiwania oraz weryfikowaniu poprawności danych tekstowych.

Książka "Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy" stanowi podręczny niezbędnik dla wszystkich piszących programy przetwarzające teksty. Oprócz zagadnień podstawowych, takich jak składnia wyrażeń regularnych oraz operacje, w których są wykorzystywane, leksykon zawiera inne niezwykle pomocne i bardziej zaawansowane informacje dotyczące na przykład narzędzi obsługi wyrażeń w języku Ruby oraz na serwerze WWW Apache. Czytając tę książkę, nie tylko zdobędziesz konkretną wiedzę, ale również niezbędne umiejętności praktyczne -- między innymi dowiesz się, jak wykorzystać znajomość wyrażeń regularnych we wszystkich środowiskach.

 • Metaznaki, tryby oraz konstrukcje
 • Reprezentacja i klasy znaków
 • Komentarze i modyfikatory trybów
 • Narzędzia obsługi wyrażeń regularnych w języku Ruby oraz na serwerze WWW Apache
 • Operatory wyrażeń regularnych w języku Perl 5.8
 • Obiekty i metody do obsługi wyrażeń regularnych w języku JavaScript
 • Funkcje obsługi wyrażeń regularnych w języku PHP i edytorze vi
 • Obiekty i funkcje wyrażeń regularnych w języku Pyton
 • Programy obsługiwane z wiersza poleceń

Wyrażenia regularne to nieocenione narzędzia w pracy programisty
-- nie możesz się bez nich obejść!

Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II -- spis treści

O książce (8)

Przedstawienie wyrażeń regularnych oraz zagadnień dopasowywania wzorców (9)

 • Metaznaki, tryby oraz konstrukcje (12)
 • Obsługa Unicode (23)

Przepisy na wyrażenia regularne (24)

 • Przepisy (24)

Perl 5.8 (27)

 • Obsługiwane metaznaki (28)
 • Operatory wyrażeń regularnych (34)
 • Obsługa Unicode (37)
 • Przykłady (38)
 • Inne źródła informacji (39)

Java (java.util.regex) (40)

 • Obsługiwane metaznaki (40)
 • Klasy i interfejsy związane z wykorzystaniem wyrażeń regularnych (45)
 • Obsługa Unicode (54)
 • Przykłady (54)
 • Inne źródła informacji (56)

.NET i C# (57)

 • Obsługiwane metaznaki (57)
 • Klasy i interfejsy związane z wykorzystaniem wyrażeń regularnych (62)
 • Obsługa Unicode (68)
 • Przykłady (69)
 • Inne źródła informacji (71)

PHP (71)

 • Obsługiwane metaznaki (71)
 • Funkcje obsługi wyrażeń regularnych (76)
 • Przykłady (80)
 • Inne źródła informacji (81)

Python (81)

 • Obsługiwane metaznaki (82)
 • Obiekty i funkcje modułu re (86)
 • Obsługa Unicode (91)
 • Przykłady (91)
 • Inne źródła informacji (92)

Ruby (93)

 • Obsługiwane metaznaki (93)
 • Interfejs obiektowy (97)
 • Obsługa Unicode (104)
 • Przykłady (105)

JavaScript (106)

 • Obsługiwane metaznaki (106)
 • Metody i obiekty związane z wykorzystaniem wyrażeń regularnych (109)
 • Przykłady (113)
 • Inne źródła informacji (115)

Biblioteka PCRE (115)

 • Obsługiwane metaznaki (116)
 • PCRE API (122)
 • Obsługa Unicode (127)
 • Przykłady (127)
 • Inne źródła informacji (130)

Serwer WWW Apache (131)

 • Obsługiwane metaznaki (131)
 • RewriteRule (135)
 • Dyrektywy dopasowywania (138)
 • Przykłady (139)

Edytor vi (140)

 • Obsługiwane metaznaki (140)
 • Dopasowywanie wzorców (144)
 • Przykłady (145)
 • Inne źródła informacji (146)

Programy obsługiwane z wiersza poleceń (146)

 • Obsługiwane metaznaki (147)
 • Inne źródła informacji (152)

Skorowidz (153)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań