Zarządzanie projektami IT w małym palcu

Autorzy:

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: How to Cheat at IT Project Management
ISBN: 978-83-246-0497-5
Cena: 59 zł
Zniżka: 10%
Cena ze zniżką: 53.1 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2007.07.16
Liczba stron: 488
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/zaitpa/zaitpa-4.pdf
Kategoria: Zarządzanie projektami

Kierujesz projektami IT w przedsiębiorstwie? Zarządzasz działem IT? A może chcesz podnieść swoje kwalifikacje, aby zwiększyć konkurencyjność na rynku pracy? Zarządzanie projektami IT to specyficzna dziedzina wiedzy. Kierowanie zespołem projektowym, uwzględnianie wymagań użytkowników i osób finansujących projekt, szybkie reagowanie na zmiany w specyfikacjach oraz rozwój technologii, kontrola jakości i przede wszystkim zachowywanie terminów -- to wszystko sprawia, że osoba zarządzająca projektem IT musi posiadać rozległą wiedzę i powinna współpracować ze wszystkimi komórkami przedsiębiorstwa.

"Zarządzanie projektami IT w małym palcu" to książka będąca kompendium wiedzy na temat zarządzania projektami IT. Czytając ją, poznasz zasady efektywnego kierowania projektem tak, aby zmieścić się w wyznaczonym budżecie i terminie. Dowiesz się, w jaki sposób uwzględniać politykę i strukturę korporacji w sterowaniu projektem, a także jak skompletować zespół i prawidłowo zdefiniować cele. Nauczysz się kontrolować jakość prac, zarządzać zmianami i reagować na sytuacje krytyczne. Przeczytasz także o procedurze zamykania projektu, przygotowywaniu dokumentacji i raportów oraz procesie odbioru projektu przez klienta.

W książce omówiono:

 • Czynniki sukcesu projektu
 • Wpływ polityki i strategii korporacji na zarządzanie projektem
 • Definiowanie projektu
 • Tworzenie zespołu projektowego i zarządzanie nim
 • Organizacja prac nad projektem
 • Kontrolowanie jakości
 • Zarządzanie zmianami i ryzykiem
 • Testowanie produktów projektu
 • Zamknięcie projektu

Jeśli chcesz, aby zarządzane przez Ciebie projekty kończyły się sukcesem,
koniecznie przeczytaj tę książkę.

Zarządzanie projektami IT w małym palcu -- spis treści

Podziękowania (11)

O autorze (13)

Konsultant techniczny (15)

Podziękowania autora (17)

Przedmowa (19)

Rozdział 1. Co ma do tego zarządzanie projektem? (21)

 • Wprowadzenie (21)
 • Systemy usprawniania procesów biznesowych (22)
  • Project Management Institute (22)
  • CMM i CMMI (23)
  • Six Sigma (23)
  • ISO 9000 (24)
 • Krótkie omówienie zarządzania projektem (25)
  • Współczynnik sukcesu i porażki projektu (25)
 • Czynniki sukcesu projektu (28)
  • Czynnik sukcesu nr 1: wsparcie kierownictwa (28)
  • Czynnik sukcesu nr 2: zaangażowanie użytkownika (28)
  • Czynnik sukcesu nr 3: doświadczony kierownik projektu (30)
  • Czynnik sukcesu nr 4: jasno zdefiniowane cele projektu (31)
  • Czynnik sukcesu nr 5: jasno zdefiniowany (i mniejszy) zakres (32)
  • Czynnik sukcesu nr 6: krótsze harmonogramy, dużo kamieni milowych (33)
  • Czynnik sukcesu nr 7: jasno zdefiniowany proces zarządzania projektem (34)
  • Czynnik sukcesu nr 8: standardowa infrastruktura (35)
 • Cztery ograniczenia projektowe (37)
 • Projekty, programy i portfele (38)
 • Podsumowanie (39)
 • Skrót rozwiązań (40)
 • Często zadawane pytania (42)

Rozdział 2. Co ma z tym wspólnego strategia korporacji? (45)

 • Wprowadzenie (45)
 • Omówienie strategii korporacji w dzisiejszym środowisku (46)
 • Powiązanie technologii informacyjnej ze strategią korporacji: jeden krok dalej (47)
  • Strategia kontra taktyka (49)
  • Przewaga nad konkurencją (49)
 • Zrozumienie strategii firmy (53)
  • Strategie korporacji a technologia informacyjna (54)
  • Strategie biznesowe a technologia informatyczna (56)
  • Metody pomagające w opracowaniu strategii informatyzacji (57)
 • Opracowywanie strategii informatyzacji (61)
  • Przechodzenie od strategii do działania (64)
 • Ocenianie bieżącego środowiska informatycznego (68)
  • Ocenianie projektów informatycznych (68)
  • Klasyfikowanie projektów informatyzacji (69)
 • Opracowywanie operacyjnego planu informatyzacji (72)
 • Podsumowanie (73)
 • Skrót rozwiązań (75)
 • Często zadawane pytania (76)

Rozdział 3. Poruszanie się po polityce korporacji (79)

 • Wprowadzenie (79)
 • Polityka korporacyjna: elementarz (80)
 • Zrozumienie źródła władzy (81)
  • Władza z pozycji (82)
  • Władza z informacji (83)
  • Władza z zasobów (84)
  • Władza z wiedzy specjalistycznej (84)
  • Władza z wyników (85)
  • Władza z cech osobistych (85)
 • Zrozumienie metod wpływu (86)
  • Groźby (87)
  • Wymiana lub barter (88)
  • Odwoływanie się do wartości, emocji lub rozsądku (89)
 • Paradoks władzy (91)
 • Wydajna praca w środowisku politycznym (92)
  • Zaakceptuj istnienie polityki (92)
  • Stwórz pozytywne relacje (93)
  • Rozwiń wymianę (94)
  • Słuchaj uważnie (94)
  • Przekazuj więcej, nie mniej (94)
  • Wiedz, czego nie mówić (95)
  • Dziel się władzą (96)
  • Poznaj wyznawane przez siebie wartości (96)
  • Spodziewaj się, że polityka będzie wpływać na Twoją pracę (96)
  • Bądź świadom zmian w polityce (97)
 • Rozładowywanie zatorów politycznych (98)
  • Wsparcie wysokiego szczebla (98)
  • Opracowanie przypadku biznesowego (99)
  • Obliczony i wykazany zwrot z inwestycji (obniżony całkowity koszt posiadania) (100)
 • Skuteczne środki zaradcze (100)
  • Polityka obsługi (100)
  • Współpraca z odpowiednikami z działów biznesowych (101)
  • Zespół projektowy (102)
  • Udział klientów i użytkowników (102)
  • Plan komunikacji (103)
 • Podsumowanie (104)
 • Skrót rozwiązań (104)
 • Często zadawane pytania (107)

Rozdział 4. Zarządzanie zespołem projektowym (111)

 • Wprowadzenie (111)
 • Dzisiejsze środowisko zarządzania (112)
 • Czego naprawdę pragną ludzie? (113)
  • Powody niezadowolenia z pracy (113)
  • Podstawowe czynniki satysfakcji z pracy (118)
 • Style pracy i zespół projektowy (122)
  • Zarządzanie różnymi stylami pracy (127)
 • Czynniki kulturowe (134)
  • Zarządzanie ludźmi z różnych kultur (134)
  • Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym (142)
 • Mężczyźni, kobiety i technologia (146)
 • Tworzenie zespołów o wysokiej wydajności (147)
  • Upewnij się, że skład zespołu odpowiada zadaniu (147)
  • Jasno zdefiniuj cel projektu i zespołu (148)
  • Jasno zdefiniuj role członków zespołu, wykorzystując niepowtarzalne umiejętności i talenty (148)
  • Jasno sformułuj obowiązki członka wobec zespołu (148)
  • Stwórz jasne wytyczne dla produktów cząstkowych (148)
  • Wspólnie z zespołem zdefiniuj jego tożsamość i normy kulturowe (149)
  • Wspólnie z zespołem opracuj wytyczne dotyczące rozwiązywania problemów i konfliktów (149)
  • Stwórz środowisko, w którym sprzyja się szacunkowi i uprzejmości (149)
  • Wyrażaj uznanie za indywidualne i grupowe osiągnięcia (149)
  • Zarządzaj efektywnie czasem zespołu (150)
  • Ustal wytyczne dotyczące komunikacji (150)
  • Wykorzystuj technologię do poprawienia komunikacji i porozumiewania się w czasie rzeczywistym (151)
 • Podsumowanie (151)
 • Skrót rozwiązań (152)
 • Często zadawane pytania (154)

Rozdział 5. Definiowanie projektu (159)

 • Wprowadzenie (159)
 • Proces zarządzania projektem IT (160)
 • Źródła projektu (163)
 • Zatwierdzenie propozycji projektowej (165)
  • Stworzenie małego, wstępnego zespołu projektowego (166)
  • Analiza istniejącej propozycji projektowej (166)
  • Sprawdzenie informacji projektowych (167)
 • Definiowanie projektu (168)
  • Definiowanie problemu (170)
  • Określanie celu projektu (173)
  • Określenie potencjalnych rozwiązań (175)
  • Wybór optymalnego rozwiązania (177)
 • Rozwijanie propozycji projektowej (179)
  • Szacowanie (181)
 • Określenie zleceniodawcy (185)
 • Uzyskanie aprobaty (zatwierdzenia) dla propozycji projektu (186)
 • Podsumowanie (189)
 • Skrót rozwiązań (190)
 • Często zadawane pytania (193)

Rozdział 6. Organizowanie projektów informatycznych (197)

 • Wprowadzenie (197)
 • Identyfikowanie celów projektu (202)
  • Deklaracja celu projektu (202)
  • Cele projektu lub główne produkty cząstkowe (203)
  • Zdefiniuj, co ZAWIERA, a czego NIE ZAWIERA projekt (203)
 • Identyfikowanie udziałowców (205)
  • Identyfikowanie udziałowców projektu informatycznego (205)
  • Przypisywanie priorytetu lub klasyfikowanie udziałowców (208)
  • Zarządzanie oczekiwaniami udziałowca (210)
 • Identyfikowanie wymogów projektowych (211)
  • Zarządzanie wymaganiami (217)
 • Dopracowywanie parametrów projektowych (221)
  • Kryteria sukcesu (221)
  • Kryteria akceptacji (225)
  • Zakres, koszt, czas realizacji i jakość (226)
  • Siatka lub lista elastyczności (226)
  • Ograniczenia i zastrzeżenia (230)
  • Ryzyko (230)
  • Kamienie milowe (230)
  • Specyfikacja zakresu prac lub karta projektu (231)
 • Definiowanie infrastruktury projektu (233)
 • Definiowanie procesów projektu (234)
  • Kryteria akceptacji (236)
  • Plan zarządzania ryzykiem (236)
  • Plan zarządzania zmianami (236)
  • Plan komunikacji (237)
  • Plan zarządzania jakością (237)
  • Raportowanie o stanie projektu (237)
  • Śledzenie usterek, błędów i problemów (240)
  • Procedury eskalacji (243)
  • Procedury dokumentowania (244)
  • Procedury zatwierdzania (245)
  • Plan wdrożenia (246)
  • Plan działań (246)
  • Plan szkoleń (246)
 • Podsumowanie (248)
 • Skrót rozwiązań (250)
 • Często zadawane pytania (252)

Rozdział 7. Jakość od podstaw (257)

 • Wprowadzenie (257)
 • Przegląd zagadnień związanych z jakością (260)
  • Jakość kontra klasa (260)
  • Elementy zarządzania jakością (260)
  • Satysfakcja użytkownika (261)
  • Działania zapobiegawcze a działania korygujące (261)
  • Ciągłe doskonalenie (261)
  • Zaangażowanie kierownictwa (261)
  • Koszt jakości (264)
 • Planowanie jakości (265)
  • Wymagania użytkowników (265)
  • Wymogi funkcjonalne (266)
  • Wymogi techniczne (266)
  • Kryteria akceptacji (266)
  • Metryki jakości (267)
  • Listy kontrolne jakości (267)
 • Monitorowanie jakości (268)
  • Plan zarządzania jakością (268)
  • Metryki jakości (268)
  • Procedury projektowe (268)
  • Raporty o postępach prac (268)
  • Śledzenie problemów (269)
  • Zarządzanie zmianą (269)
 • Testowanie jakości (269)
  • Zapobieganie i inspekcje (270)
  • Procedury testowania jakości (270)
  • Testowanie wybiórcze (270)
  • Analiza (271)
  • Rozwiązywanie problemów (271)
 • Podsumowanie (272)
 • Skrót rozwiązań (273)
 • Często zadawane pytania (274)

Rozdział 8. Tworzenie zespołu projektowego (277)

 • Wprowadzenie (277)
 • Określenie koniecznych kwalifikacji członków zespołu (279)
  • Stanowiska i zakresy obowiązków (280)
  • Kompetencje (280)
  • Dostępność personelu (280)
  • Określenie zasad współpracy zespołu projektowego z innymi działami firmy (281)
 • Zdefiniowanie zakresów odpowiedzialności pracowników (281)
 • Zdefiniowanie stanowisk i zakresów obowiązków (283)
 • Nabór do zespołu projektowego (284)
 • Formowanie zespołu (285)
  • Lista członków zespołu (286)
  • Szkolenie (286)
  • Procedury (286)
  • Zgodność formalna (286)
  • Pierwsze spotkanie zespołu (287)
  • Zespół i technologia (288)
  • Zarządzanie przebiegiem pracy (288)
  • Docenianie i nagradzanie pracowników (289)
 • Podsumowanie (290)
 • Skrót rozwiązań (291)
 • Często zadawane pytania (293)

Rozdział 9. Planowanie projektu (295)

 • Wprowadzenie (295)
 • Struktura podziału pracy (299)
  • Jakość a struktura podziału pracy (299)
  • Podział pracy projektowej (300)
  • Główne produkty cząstkowe i zadania projektu (300)
  • Podział zadań głównych na podzadania (301)
  • Kontrola zakresu projektu (303)
  • Odpowiedzialność za zadania (303)
  • Kryteria ukończenia (304)
  • Kryteria wejścia/wyjścia (305)
  • Oprogramowanie wspomagające zarządzanie projektem (306)
  • Szczegóły zadań projektowych (307)
  • Wymogi funkcjonalne i techniczne (308)
 • Tworzenie diagramu sieciowego (309)
  • Kamienie milowe (310)
  • Tworzenie diagramu (312)
  • Ścieżka krytyczna (312)
  • Margines czasowy (313)
 • Tworzenie harmonogramu (315)
  • Tworzenie harmonogramu a umiejętności pracowników (317)
  • Rezerwy a umyślne przeszacowanie (317)
 • Tworzenie budżetu (320)
  • Oszacowanie poziomu przepływów pieniężnych (321)
  • Kontrola kosztów (322)
 • Identyfikacja ryzyk projektu (324)
  • Identyfikacja ryzyk (324)
  • Kategoryzacja ryzyka (325)
  • Łagodzenie ryzyka (326)
 • Komunikacja w projekcie (329)
  • Plan komunikowania (330)
  • Punkty kontrolne planu komunikowania (331)
 • Finalizowanie planu projektu (332)
 • Podsumowanie (334)
 • Skrót rozwiązań (336)
 • Często zadawane pytania (339)

Rozdział 10. Zarządzanie projektami IT (343)

 • Wprowadzenie (343)
 • Rozpoczynanie pracy nad projektem (347)
  • Ogłoszenie początku pracy (347)
  • Wdrożenie planu projektu (348)
 • Monitorowanie postępów projektu (348)
  • Raportowanie o postępach projektu (349)
  • Ryzyko i plany awaryjne (353)
  • Określanie postępów projektu (354)
  • Zarządzanie odchyleniami (361)
  • Zarządzanie planami powiązanymi (361)
 • Zarządzanie zmianą w projekcie (361)
  • Zmiany wywołane przez odchylenia (362)
  • Zmiany w harmonogramie (363)
  • Zmiany w budżecie (365)
  • Zmiany zakresu projektu (367)
  • Zarządzanie żądaniami zmian (368)
  • Podejmowanie działań korygujących (369)
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie (370)
 • Zarządzanie zespołem projektowym (372)
  • Efektywne zarządzanie projektem IT (372)
  • Rozwiązywanie problemów w zespole projektowym (374)
  • Rozwiązywanie problemów spotkań zespołu (378)
  • Rozwiązywanie problemów interpersonalnych (380)
  • Kończenie pracy projektowej (381)
 • Podsumowanie (381)
 • Skrót rozwiązań (383)
 • Często zadawane pytania (385)

Rozdział 11. Śledzenie projektu (389)

 • Wprowadzenie (389)
 • Techniczne narzędzia śledzenia postępów projektu (392)
  • Analiza wartości wypracowanej (393)
  • Wskaźnik efektywności harmonogramowej (395)
  • Wskaźnik efektywności kosztowej (397)
  • Szacunek kosztu całkowitego (397)
  • Wskaźnik krytyczny (398)
 • Testowanie produktów projektu (399)
  • Testowanie jednostkowe (400)
  • Testowanie zintegrowane (401)
  • Testowanie użyteczności (401)
  • Testowanie akceptacyjne (401)
  • Testowanie próbne (402)
  • Testowanie regresywne (402)
  • Testowanie wydajnościowe (403)
  • Testowanie porównawcze (benchmarking) (404)
  • Testowanie bezpieczeństwa (404)
 • Przygotowanie do wdrożenia produktu i przekazania go klientowi (405)
  • Wdrożenie (405)
  • Rozwinięcie (406)
  • Przekazanie produktu użytkownikom (406)
 • Najczęściej występujące problemy i ich rozwiązywanie (409)
  • Problemy związane z zakresem projektu (409)
  • Problemy z jakością (411)
  • Problemy z harmonogramem (414)
  • Problemy z budżetem (418)
  • Problemy z personelem (421)
  • Problemy ze zleceniodawcą (423)
  • Problemy z dostawcami (426)
  • Problemy z klientami, użytkownikami i innymi interesariuszami projektu (429)
 • Podsumowanie (433)
 • Skrót rozwiązań (435)
 • Często zadawane pytania (438)

Rozdział 12. Zamykanie projektu (441)

 • Wprowadzenie (441)
 • Finalizowanie prac projektowych (443)
  • Rejestr problemów (444)
  • Żądania zmian i wykonania prac (444)
  • Raporty o błędach (445)
 • Przygotowanie końcowej dokumentacji (445)
  • Dokumentacja techniczna (446)
  • Końcowy, zaktualizowany plan projektu (447)
  • Raport zamknięcia projektu (447)
 • Odbiór projektu przez klienta (449)
  • Formalne przekazanie produktu (449)
  • Przekazanie produktu użytkownikom (450)
  • Zagospodarowanie zasobów projektu (451)
 • Przegląd zdobytej wiedzy (452)
 • Administracyjne zakończenie projektu (453)
  • Bezpieczeństwo (453)
  • Praca papierkowa (454)
  • Zagadnienia cywilnoprawne (455)
  • Analiza wydajności personelu (455)
 • Ostatnie spotkanie zespołu (459)
 • Podsumowanie (461)
 • Skrót rozwiązań (462)
 • Często zadawane pytania (465)

Skorowidz (469)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań