Zrozumieć platformę .NET. Wydanie II

Autor: David Chappell

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Understanding .NET (2nd Edition)
ISBN: 978-83-246-0755-6
Cena: 39 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2007.03.27
Liczba stron: 312
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/zronet/zronet-3.pdf
Kategoria: .Net

Poznaj platformę .NET

 • Dowiedz się, jak funkcjonuje platforma .NET
 • Naucz się tworzyć za jej pomocą różne rodzaje aplikacji
 • Zapoznaj się z jej językami

Wprowadzenie platformy programistycznej .NET okazało się przełomem w programowaniu aplikacji dla systemu Windows. Obsługiwane przez nią technologie, takie jak ADO.NET czy ASP.NET, pozwalają szybko i łatwo tworzyć różnorodne programy dla tego systemu, a także witryny oraz usługi internetowe. Zestaw elementów .NET składa się na jedną z najpotężniejszych obecnie platform programistycznych, a podstawowym narzędziem umożliwiającym korzystanie z możliwości jej najnowszej, drugiej, wersji jest Visual Studio 2005.

"Zrozumieć platformę .NET. Wydanie II" to krótkie wprowadzenie w niezwykle bogaty świat platformy .NET. Z książki tej dowiesz się, jak działa wspólne środowisko uruchomieniowe (CLR) oraz biblioteka klas .NET Framework. Poznasz możliwości Visual Studio 2005 oraz podstawowe języki platformy, takie jak C#, Visual Basic i C++. Nauczysz się tworzyć różne rodzaje programów przy użyciu podstawowych technologii platformy .NET, między innymi aplikacje webowe za pomocą ASP.NET czy bazodanowe w ADO.NET. Książka ta pozwoli Ci rozpocząć korzystanie z olbrzymich możliwości platformy .NET.

 • Biblioteka klas .NET Framework
 • Wspólne środowisko uruchomieniowe (CLR)
 • Przegląd języków .NET
 • Visual Studio 2005
 • Tworzenie aplikacji webowych za pomocą ASP.NET
 • Używanie ADO.NET do obsługi danych
 • Programowanie rozproszone

Dzięki tej książce szybko wkroczysz w świat platformy .NET.

Zrozumieć platformę .NET. Wydanie II -- spis treści

Przedmowa (9)

1. Wprowadzenie do .NET (13)

 • Platforma .NET Framework (14)
  • Wspólne środowisko uruchomieniowe (CLR) (20)
  • Biblioteka klas .NET Framework (23)
 • Visual Studio 2005 (32)
  • Języki ogólnego przeznaczenia (36)
  • Języki domenowe (40)
  • Praca w grupach - Visual Studio Team System (43)
 • Wnioski (45)

2. Wspólne środowisko uruchomieniowe (CLR) (47)

 • Tworzenie kodu zarządzanego - wspólny system typów CTS (48)
  • Wprowadzenie do CTS (49)
  • Bliższe spojrzenie na typy CTS (51)
  • Konwersja typów bezpośrednich na typy referencyjne - pakowanie (55)
  • Specyfikacja CLS (56)
 • Kompilowanie kodu zarządzanego (57)
  • Język MSIL (58)
  • Metadane (61)
 • Organizowanie kodu zarządzanego - pakiety (63)
  • Metadane dla pakietów - manifesty (63)
  • Kategoryzacja pakietów (65)
 • Wykonywanie kodu zarządzanego (67)
  • Ładowanie pakietów (67)
  • Kompilowanie kodu w MSIL (68)
  • Tworzenie macierzystego obrazu - NGEN (72)
  • Zabezpieczanie pakietów (72)
  • Czyszczenie pamięci (77)
  • Domeny aplikacji (80)
 • Wnioski (82)

3. Języki .NET (85)

 • C# (87)
  • Przykład C# (87)
  • Typy w C# (90)
  • Struktury sterujące w C# (104)
  • Inne cechy C# (105)
 • Visual Basic (113)
  • Przykład Visual Basic (114)
  • Typy w Visual Basic (117)
  • Struktury sterujące w Visual Basic (129)
  • Inne cechy Visual Basic (130)
 • C++ (134)
  • C++/CLI (136)
  • Managed C++ (140)
 • Wniosek (144)

4. Przegląd biblioteki klas .NET Framework (145)

 • Przegląd biblioteki (145)
  • Przestrzeń nazw System (146)
  • Przegląd przestrzeni nazw podporządkowanych System (147)
 • Podstawowe przestrzenie nazw (157)
  • Wejście i wyjście - System.IO (157)
  • Serializacja - System.Runtime.Serialization (160)
  • Introspekcja - System.Reflection (164)
  • XML - System.Xml (167)
  • Transakcje - System.Transactions (175)
  • Współdziałanie - System.Runtime.InteropServices (179)
  • GUI Windows - System.Windows.Forms (183)
 • Wniosek (193)

5. Budowanie aplikacji webowych - ASP.NET (195)

 • Aplikacje ASP.NET - podstawy (196)
  • Tworzenie plików .aspx (197)
  • Używanie kontrolek webowych (201)
  • Oddzielanie interfejsu użytkownika od kodu - schowanie kodu (code-behind) (206)
  • Definiowanie aplikacji (208)
  • Wykorzystywanie informacji o kontekście (210)
 • Aplikacje ASP.NET - zagadnienia zaawansowane (212)
  • Zarządzanie stanem (212)
  • Przechowywanie danych w pamięci podręcznej (217)
  • Uwierzytelnianie i autoryzacja (218)
  • Zarządzanie użytkownikami - przynależność (220)
  • Praca z danymi - wiązanie danych (221)
  • Dostosowanie interfejsów użytkownika do własnych potrzeb - Web Parts (224)
 • Wniosek (226)

6. Dostęp do danych - ADO.NET (227)

 • Wykorzystywanie dostawców danych .NET Framework (228)
 • Wykorzystywanie obiektów Connection i Command (233)
 • Dostęp do danych za pomocą DataReader (235)
 • Dostęp do danych za pomocą DataSet (239)
  • Tworzenie i wykorzystywanie DataSet (240)
  • Dostęp do zawartości DataSet i jego modyfikacja (246)
  • Wykorzystywanie DataSet z danymi zdefiniowanymi w XML (248)
 • Wniosek (255)

7. Budowanie aplikacji rozproszonych (257)

 • Usługi sieciowe ASP.NET - System.Web.Services (257)
  • Podstawy usług sieciowych (258)
  • Aplikacje usług sieciowych ASP.NET - podstawy (260)
  • Aplikacje usług sieciowych ASP.NET - zagadnienia zaawansowane (264)
 • .NET Remoting - System.Runtime.Remoting (268)
  • Przegląd procesu .NET Remoting (270)
  • Przekazywanie informacji do zdalnych obiektów (271)
  • Wybór kanału (273)
  • Tworzenie i niszczenie zdalnych obiektów (276)
 • Enterprise Services - System.EnterpriseServices (282)
  • Co udostępniają Enterprise Services (283)
  • Enterprise Services i COM+ (286)
 • Podsumowanie (289)

O autorze (291)

Skorowidz (293)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań